Passively Harmonic Mode-locked Er-doped Fiber Laser At 1.15 GHz By Carbon Nanotubes Film Saturable Absorber
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qianqian Huang; Chuanhang Zou; Tianxing Wang; Chengbo Mou; Mohammed Al Araimi; Aleksey Rozhin
Year: 2018
Highly Coherent and Octave-Spanning Supercontinuum and Frequency Comb Generation in Germanium Waveguide with All-Normal Dispersion
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ziwen Huang; Jinhui Yuan; Chao Mei; Zhe Kang; Xinzhu Sang; Binbin Yan; Kuiru Wang; Chongxiu Yu
Year: 2018
Spectral Characteristics of Film for Dissolved Oxygen-Sensing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mengxue Guo; Weihong Bi; Wa Jin; Sheng Zhang; Zhe Li
Year: 2018
Application of Chirp-managed laser and bits-interleaving in digital mobile fronthaul
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kaibo Fang; Wen Zhou; Jiao Zhang; Jianjun Yu
Year: 2018
Non-Orthogonal Basis Expansion Based Phase Noise Suppression Method for CO-OFDM System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yue Liu; Chuanchuan Yang; Cheng Zhang; Anzhong Liang; Zheng Gao; Hongbin Li
Year: 2018
Visible light broadband absorber based on silicon nano-resonators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guo-Dong Liu; Di Zhang; Jin Xiang; Qiao-Feng Dai; Hai-Hua Fan; Hai-Ying Liu
Year: 2018
Ciphertext Mapping Method based on Bitwise NOT Operation in Quantum Noise Stream Cipher
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kai Wang; Yajie Li; Xiaokun Yang; Yongli Zhao; Jie Zhang
Year: 2018
Generation of OAM Modes by Using Tapered Lensed Single Mode Fiber
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Song; Junfeng Yang; Huanhuan Liu; Fufei Pang; Haoqiang Zheng; Jianxiang Wen; Na Chen; Xianglong Zeng; Tingyun Wang
Year: 2018
Real-time observation of pulsating dissipative solitons in a normal-dispersion fiber laser
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yueqing Du; Zuowei Xu; Xuewen Shu
Year: 2018
Cost Comparison of Hierarchical Optical Cross-Connect Architectures for Spatial Channel Networks (SCNs)
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Asano; Masahiko Jinno
Year: 2018
Fading noise reduction utilizing multi-wavelength scheme in phase interrogation based phase-sensitive optical time domain reflectometry
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:ChaoLi Liang; Yang Lu; XueLiang Zhang; Zhou Meng
Year: 2018
Programmable orbital angular momentum(OAM) mode multiplexer based on multi-plane light conversion(MPLC)
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xingguo Xiao; Yan Li; Donghao Zheng; Xinglin Zeng; Wei Li; Jian Wu
Year: 2018
Chaotic behavior of pulsating soliton in a fiber laser
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhi-Wei Wei; Meng Liu; Shu-Xian Ming; Ai-Ping Luo; Wen-Cheng Xu; Zhi-Chao Luo
Year: 2018
Macro-bending Losses of Circular Photonic Crystal Fiber Supporting 14 OAM Modes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiangsen Jiao; Hu Zhang; Hui Li; Xiaoguang Zhang; Lixia Xi; Zhuo Zhang
Year: 2018
Convergence of 5G RAN and Optical Access: A Coordinated Resource Allocation Framework
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yejun Liu; Chathurika Ranaweera; Christina Lim; Lei Guo; Ampalavanapillai Nirmalathas; Elaine Wong
Year: 2018
A High Sensitivity Fiber Laser Microphone
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yingbo Luo; Wentao Zhang; Peng Cui; Yifei Ma
Year: 2018
Crosstalk-reduced OCDM System using Time-extended Multi-level QAM-based Optical Codes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Takahiro Kodama; Gabriella Cincotti
Year: 2018
Stimulated Brillouin Scattering Fiber Laser with Effective Suppression of the Number of Longitudinal Modes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mingming Wang; Ting Feng; Weidong Lai; X. Steve Yao
Year: 2018
Enhanced efficiency of graphene/GaAs nanowire solar cell by chemical doping
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yanbin Luo; Xin Yan; Xia Zhang; Qichao Lu; Bang Li; Xiaomin Ren
Year: 2018
A Simple Artificial Neural Network Based Joint Modulation Format Identification and OSNR Monitoring Algorithm for Elastic Optical Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qianwu Zhang; Jian Chen; Hai Zhou; Junjie Zhang; Min Liu
Year: 2018
Crosstalk Impacts on Homogeneous Weakly-Coupled Multicore Fiber Based IM/DD System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lin Gan; Jiajun Zhou; Liang Huo; Li Shen; Chen Yang; Weijun Tong; Songnian Fu; Ming Tang; Deming Liu
Year: 2018
Performance Enhancement of a Broadband Polarization Rotator by using Modified Mode Converters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chang Liu; Jifang Qiu; Ye Tian; Hongxiang Guo; Xiaobin Hong; Jian Wu
Year: 2018
Ultra-high quantum efficiency mushroom-type RCE photodetector
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shuai Zhang; Xiaofeng Duan; Gongqing Li; Yongqing Huang; Xiaomin Ren; Kai Liu
Year: 2018
Radio-Frequency Transfer over a 1007-km Fiber Link by Passive Phase Conjugation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fan Hu; Chenxia Liu; Dongxing Wang; Jingxi Liang; Shujin Zhou; Yaojun Qiao; Song Yu
Year: 2018
Photonic generation of microwave frequency shift keying signals based on dual parallel Mach-Zehnder modulator structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guodong Wang; Shanghong Zhao; Kun Zhang; Tao Lin
Year: 2018
Multi-dimensional Resources Assignment for Various Demands with Flexible Window in SDM-EONs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rong Ma; Shan Yin; Shanguo Huang
Year: 2018
Scheduling Strategies for Network Link Upgradation with Ultra Low Loss Fibers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yongcheng Li; Xiaodong Fu; Sanjay K. Bose; Gangxiang Shen
Year: 2018
A Visible Light Single-Carrier Frequency Domain MMSE based on Mobile Localization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiayuan Wang; Jian Chen
Year: 2018
Excitation and Transmission of 12 OAM Modes in 3.7-km-long Ring Fiber with High Refractive Index Difference
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Junfeng Yang; Huanhuan Liu; Jianxiang Wen; Fufei Pang; Na Chen; Zhenyi Chen; Tingyun Wang
Year: 2018
Fast soliton compression in nonlinear fiber via shortcuts to adiabaticity
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Siwei Wang; Jing Li; Qian Kong; Xi Chen
Year: 2018
Synchronous Digital Quadrature Demodulation Technique for Resonant Optic Gyroscopes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chuanbin Wu; Yi Lin; Sen Ye; Guhong Zhang; Huilian Ma; Zhonghe Jin
Year: 2018
Integrating Quantum Key Distribution with the Spatial Division Multiplexing Enabled High Capacity Optical Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rui Lin; Aleksejs Udalcovs; Oskars Ozolins; Xiaodan Pang; Lin Gan; Li Shen; Ming Tang; Songnian Fu; Chen Yang; Weijun Tong; Deming Liu; Thiago Ferreira da Silva; Guilherme. B. Xavier; Jiajia Chen
Year: 2018
3-kilowatt all-fiber distributed side-pumped oscillator with high SRS suppression
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Heng Chen; Jianqiu Cao; Zhihe Huang; Yankun Ren; Xiaolin Wang; Jinbao Chen
Year: 2018
Effective Utilization of Transponder in Elastic CD-ROADM Optical Networks with Traffic Grooming
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shengyu Zhang; Min Zhu; Qin Sun; Guixin Li; Bin Chen
Year: 2018
Luminescence characteristics of PbS semiconductor in silica optical fiber
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiajia Zheng; Yanhua Dong; Xiangping Pan; Caiyun Su; Jianxiang Wen; Fufei Pang; Zhenyi Chen; Tingyun Wang
Year: 2018
Performance Improvement of IM-DD OFDM Systems by Nonuniform DAC Output Levels
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Daojun Xue; Weizhong Li; Zhixue He; Ming Luo; Haibo Li; Xiang Li
Year: 2018
Throughput Optimization in Hybrid RF/FSO Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weijing Qi; Qingyang Song; Lei Guo
Year: 2018
Transceiver In-phase and Quadrature Imbalance Monitoring by Two Stage MIMO Equalizers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Junpeng Liang; Yangyang Fan; Zhenning Tao; Hisao Nakashima; Takeshi Hoshida
Year: 2018
Four-port mode-selective optical router for optical interconnect
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hao Jia; Ting Zhou; Xin Fu; Lei Zhang; Lin Yang
Year: 2018
Research on Denoising Algorithm of Sparse Signal Reconstruction in Polarization Mode Dispersion Measurement System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gong Chen; Xueguang Yuan; Yalei Chu; Yangan Zhang
Year: 2018
Performance Analysis of LDPC in Spatially Multiplexed MIMO UVC System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yong Zuo; Lingchao Meng; Feiyu Li; Jian Wu; Junyi Zhang; Jinnan Zhang
Year: 2018
A Marketplace for Real-time Virtual PON Sharing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nima Afraz; Marco Ruffini
Year: 2018
Higher-order Micro-fiber Modes for Escherichia coli Manipulation Using Tapered Four-mode Fiber
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yajie Wang; Qiangzhou Rong
Year: 2018
Wavelength and Subcarrier Joint Allotcation Scheme for OFDM -PON
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xueyuan Sun; Lei Wang; Liqian Wang; Bingchang Hua; Zhiguo Zhang; Xue Chen
Year: 2018
Design of An Improved Radially Single-Mode and Azimuthally Multimode Ring-Core Fiber for Mode-Division Multiplexing Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiawei Han; Yupeng Li; Jie Zhang
Year: 2018
Kilowatt-level, mode-instability-free, all-fiber and polarization-maintained amplifier with spectral linewidth of 1.8 GHz
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenchang Lai; Daren Meng; Xubao He; Pengfei Ma; Rongtao Su; Pu Zhou
Year: 2018
SVM Classification Comparison for QAM Modulated Optical Interconnection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chang Wang; Guoyao Chen; Haoyang Wang; Lin Sun; Jiangbing Du; Zuyuan He; Ke Xu; Bo Liu
Year: 2018
Noise-tolerant spiral 16-QAM system based on cascaded Kalman filters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuanyuan Ma; Mingyi Gao; Junfeng Zhang; Yang Ye; Hongliang Ren; Yonghu Yan
Year: 2018
Dynamic Buffering Cost-Saving Multi-Path Routing under Differential Delay Constraint in EONs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhan Zhang; Shan Yin; Shijia Guo; Zebin Lin; Yidong Chen; Shanguo Huang
Year: 2018
Fiber Optic Magnetic Field Sensor Utilizing DFB Fiber Laser and Terfenol-D Material
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wentao Zhang; Rui Ma; Yifei Ma; Chaojiang Hao; Ying Song
Year: 2018
Integrating Baseband Digital Optical Link and Six-Port Transceiver for Wireless Communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaoxiong Song; Jianqiang Li; Yuting Fan; Feifei Yin; Yitang Dai; Kun Xu
Year: 2018
Smartphone based Pentraxin 3 enzyme-linked immunosorbent assay for point-of-care cardiovascular disease monitoring
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Li; Bo Dai; Shujing Chen; LuLu Zheng; Xuhua Wang; Dawei Zhang
Year: 2018
All-Optical Physical-Layer Network Coding based on Four Wave Mixing in Semiconductor Optical Amplifier
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yueying Zhan; Yuebing Zhu; Shaojun Wu
Year: 2018
Spun High Birefringence Bismuth/Erbium Co-Doped Photonic Crystal Fibre with Broadband Polarized Emission
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yanhua Luo; Yushi Chu; Kevin Cook; Ghazal Tafti; Shuai Wang; Wenyu Wang; Yuan Tian; John Canning; Gang-Ding Peng
Year: 2018
Vector linear prediction based two-dimensional quantization for digitized radio-over-fiber system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yi Guo; Jia Ye; Lianshan Yan; Wei Pan; Xihua Zou; Hui Yang
Year: 2018
Simultaneous Dual Data Stream Transmission Using RGB and Phosphor-based White LEDs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hiromasa Ando; Shiro Ryu
Year: 2018
Dependence of the Intercore Crosstalk Decorrelation Bandwidth on the Skew in Weakly-Coupled Multicore Fibers with Multiple Interferers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tiago M. F. Alves; Adolfo V. T. Cartaxo
Year: 2018
Crosstalk-aware Routing, Spectrum and Mode Assignment in Few Mode Fiber with MIMO Equalization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shijia Guo; Weiguo Ju; Shan Yin; Bao Wang; Yuan Yuan; Shanguo Huang
Year: 2018
Low-Complexity Time Domain Equalizer for Multicarrier Offset-QAM Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhennan Zheng; He Zhu; Mutong Xie; Mingzheng Lei; Xinlu Gao; Shanguo Huang
Year: 2018
Dynamic Routing, Core, and Spectrum Assignment with Minimized Crosstalk in Spatial Division Multiplexing Elastic Optical Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Lei; Bowen Chen; Mingyi Gao; Lian Xiang; Qianwu Zhang
Year: 2018
Application of polarization-maintaining fiber in semiconductor scanning laser fiber FP sensing system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ang Li; Zhenguo Jing; Yueying Liu; Zhiyuan Huang; Dapeng Zhou; Wei Peng
Year: 2018
Optical frequency transfer over 400-km commercial fiber network with a fractional frequency instability of 10-19 level
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jie Liu; Xue Deng; Qi Zang; Xiang Zhang; Dan Wang; Dongdong Jiao; Weicheng Kong; Tao Liu; Xue Deng; Dongdong Jiao; Weicheng Kong
Year: 2018
Recursive Neural Network Based RRH to BBU Resource Allocation in 5G Fronthaul Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bo Tian; Qi Zhang; Xiangjun Xin; Qinghua Tian; Xiangyu Wu; Ying Tao; Yufei Shen; Guixing Cao; Naijin Liu
Year: 2018
Performance Analysis of LDPC Codes for Wireless Optical Communication Systems in Different Seawater Environments
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jingni Zhang; Yi Yang; Zhuo Gao; Yunzhou Zhu
Year: 2018
Field Trial of Probabilistic-Shaping-Programmable Real-Time 200-Gb/s Coherent Transceivers in an Intelligent Core Optical Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Junjie Li; Anxu Zhang; Chengliang Zhang; Xiaoli Huo; Qifang Yang; Jianfeng Wang; Jianwu Wang; Wenjun Qu; Yin Wang; Jian Zhang; Minggang Si; Zhuhong Zhang; Xiang Liu
Year: 2018
Frequency-Domain Nonlinear Estimation and Equalization Using Intra-Symbol Averaging for 40-Gb/s/wavelength LR-PON
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Junwei Zhang; Changjian Guo; Jie Liu; Xiong Wu; Maochun Wang; Dongpeng Zhang; Liang Wang; Siyuan Yu
Year: 2018
Development of wireless specific mosquito counter by optical technology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jinlei Wang; Xun Wang; Ying Li; Zheng Duan; Sune Svanberg; Guangyu Zhao
Year: 2018
Polarization-Maintaining Few-Mode Optical Fibers with Air-Hole Structures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Haisu Li; Han Xiao; Guobin Ren
Year: 2018
Random-Interleave-Based Anti-Occlusion Scheme for MIMO-VLC System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shuang Zhan; Zhitong Huang; Yu Xiao; Yuefeng Ji
Year: 2018
Self-starting dual mode-locking Er-doped fiber laser with low repetition rate*
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dongfang Jia; Yiting Jin; Xu Sun; Zihao Li; Chunfeng Ge; Zhaoying Wang
Year: 2018
Optical Fiber Pressure Sensor Based on SMF-Capillary Structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Y.B. Yang; D.N. Wang; Ben Xu
Year: 2018
Compact Four-Channel Directly Modulated Analog Optical Transceiver Module for Analog Application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yao Ye; Yucheng Zhang; Lei Deng; Di Li; Di Zhang; Deming Liu
Year: 2018
Deadline-Aware Bandwidth Calendaring with Optical Reconfiguration for Inter-DC WAN
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaofei Li; Lei Wang; Liqian Wang; Zhiguo Zhang; Xue Chen
Year: 2018
Highly sensitive bend measurements using a miniature fiber collimator-based Fabry-Perot Interferometer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xizhen Xu; Jun He; Changrui Liao; Ying Wang; Yiping Wang
Year: 2018
High Upstream Bandwidth Utilization DWBA Algorithm for NG-EPON with Heterogeneous Propagation Delays
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xujia Wu; Wei Wang; Wei Guo
Year: 2018
High speed WDM-PON technology for 5G fronthaul network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:DeZhi Zhang; Du Zhe; Ming Jiang; Jun Zhang
Year: 2018
Advances in Power-Efficient SDM Transmission Technologies
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Emmanuel Le Taillandier de Gabory; Keiichi Matsumoto; Hitoshi Takeshita
Year: 2018
Design of Distributed Feed-back Fiber Laser Based Airborne Sound Detector
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaolei Zhang; Faxiang Zhang; Yuanyuan Yang; Zhiqiang Song; Jiasheng Ni; Shaodong Jiang
Year: 2018
Spatial-Mode Switchable, Multi-Wavelength All-Fiber EDF Laser Based on Low Modal Crosstalk Mode MUX/DEMUX
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Muqing Zhou; Fang Ren; Juhao Li; Dawei Ge; Zhangyuan Chen; Yongqi He
Year: 2018
Security Performance of Polar Codes in UV Wireless Communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xuetong Liang; Min Zhang; Dahai Han
Year: 2018
Demonstration of Hardware-effective Phase shift-based Symbol-masking for Secure Coherent QPSK System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Takahiro Kodama; Tatsuya Miyazaki
Year: 2018
Fast Statistical Estimation with Vector Quantization in Compressed Digital RoF System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pu Yu; Hongliang Ren; Zichun Le; Weisheng Hu
Year: 2018
Broadband Light Sources Based On Highly-Nonlinear AlGaAs-On-Insulator Waveguide Devices
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Minhao Pu; Hao Hu; Pengyu Guan; Elizaveta Semenova; Leif Katsuo Oxenlowe; Kresten Yvind
Year: 2018
All-Optical Two-Bit Magnitude Comparator Using Quantum-Dot Semiconductor Optical Amplifier
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kosuke Komatsu; Gou Hosoya; Hiroyuki Yashima
Year: 2018
Femtosecond-Laser-Inscribed Fiber Bragg Gratings for High-Tempertature Sensing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jun He; Xizhen Xu; Changrui Liao; Chao Wang; Yiping Wang
Year: 2018
Artificial Intelligent Pattern Recognition for Optical Fiber Distributed Acoustic Sensing Systems Based on Phase-OTDR
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hongqiao Wen; Zhaoqiang Peng; Jianan Jian; Mohan Wang; Hu Liu; Zhi-Hong Mao; Paul Ohodnicki; Kevin P. Chen
Year: 2018
Frequency Compensation Range Amplification for the Stabilized Optoelectronic Oscillator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jian Dai; Yao Zeng; Xiaoyang Wang; Anni Liu; Kun Xu
Year: 2018
Optically pumped low threshold InAs/GaAs quantum-dot micropillar laser on Si (001) hollow substrate
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bin Zhang; Wei-Qi Wei; Jian-Huan Wang; Hui Cong; Ting Wang; Jian-Jun Zhang
Year: 2018
An Interleave Division Multiple Access Based Scheme for Passive Optical Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bangjiang Lin; Xuan Tang; Zabih Ghassemlooy; Chun Lin; Zhenlei Zhou; Haiguang Zhang
Year: 2018
Optic Fiber Droplet Weighing Sensor Based on Mach-Zehnder Interferometer Cascaded Bowknot Type Taper
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shaojie Shuai; Yinuo Xu; Zhiqiang Sun; Jiaqi Gong; Tingting Lang; Changyu Shen
Year: 2018
Applications of Low Noise Brillouin Amplifiers for 64QAM Coherent Communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mark Pelusi; Takashi Inoue; Shu Namiki
Year: 2018
Physical Layer Control for Disaggregated Optical Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Daniel C. Kilper; Shengxiang Zhu; Jiakai Yu
Year: 2018
Real-time decoding for fNIRS-based Brain Computer Interface using adaptive Gaussian mixture model classifier and Kalman estimator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yao Zhang; Bingyuan Wang; Feng Gao
Year: 2018
CNN based OSNR estimation method for long haul optical fiber communication systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ziyi Wang; Aiying Yang; Peng Guo; Lihui Feng; Pinjing He
Year: 2018
1.3 µm whispering gallery modes observed in a Si-based rolled-up InAs/GaAs bilayer quantum dot (BQD) microtube at room-temperature
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhaoer Chai; Qi Wang; Haiqiao Ni; Hao Liu; Jiawei Cao; Yunxuan Zhu; Kai Liu; Xiaomin Ren
Year: 2018
Spectrum Tailored Multicast Flow Aggregation Scheme in Elastic Optical Data Center Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaolei Xu; Xian Zhang; Haijing Hou; Haiyan Shen
Year: 2018
High sensitivity optical fiber temperature sensor based on active double-peanut fiber structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jijing Chen; Yao Chen; Peiyuan Wang; Jie Wang; Hongdan Wan; Zuxing Zhang
Year: 2018
Ultra-Stable Passively Q-Switched Yb-Doped All-Fiber Laser With a Black Phosphorus Saturable Absorber
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tao Wang; Xiaoxi Jin; Hanshuo Wu; Jiaxin Song; Jian Wu; Pu Zhou
Year: 2018
Switchable dual-mode all-fiber laser by using LPG and FBG
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tingting Yan; Youchao Jiang; Haisu Li; Wenhua Ren
Year: 2018
Fiber Bragg grating temperature sensors applied in harsh environment of aerospace
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tao LIAO; Yifei PEI; Jian XU; Heng LIN; Tigang NING
Year: 2018
High-efficiency and Broadband Optical Beam Splitters Based on All-dielectric Polymer-based Metasurfaces
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jifei Ding; Yonghong Ling; Jing Luan; Wei Wu; Shuang Li; Lirong Huang
Year: 2018
Which Features Most Impact: Prediction of ANN-Based Lightpath Quality of Transmission?
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Longfei Li; Gangxiang Shen; Xiaodong Fu; Shuiping Jie; Sanjay Kumar Bose
Year: 2018
Service-Classified Routing, Core, and Spectrum Assignment in Spatial Division Multiplexing Elastic Optical Networks With Multicore Fiber
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qingcheng Zhu; Lulu Lv; Lei Zhu; Ting Wang; Lihang Gao; Yu Lei; Bowen Chen; Qianwu Zhang
Year: 2018
L-Band Dissipative Soliton Generation In An All-Fiber Er-Doped Laser With A 45° Tilted Fiber Grating
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qianqian Huang; Chuanhang Zou; Zhijun Yan; Chengbo Mou; Kaiming Zhou; Lin Zhang
Year: 2018
Benefits of Employing Reconfigurable and Hybrid Interconnection Network for HPC System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Shang; Bingli Guo; Xin Li; Shan Yin; Shanguo Huang; Weiguo Ju; Yuan Yuan
Year: 2018
Wide-Spectrum Pulsed Fiber Laser based on Picosecond Pulse Generation Supercontinuum
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lin peng; Wang Tianshu; Chen Junda; Zhang Xinmeng; Sun Zhiwen; Jiang Ziqi
Year: 2018
Arbitrary polarization conversion from 0° to 90° based on all-dielectric metasurfaces
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaodong Cai; Zhiwei Li; Yongjiu Li; Kai Wang; Dunke Lu; Yunbing Wei
Year: 2018
100.5Tb/s MLC-CS-256QAM Transmission over 600-km Single Mode Fiber with C+L Band EDFA
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yi Yu; Lili Jin; Zhiyu Xiao; Fan Yu; Yanzhao Lu; Ling Liu; Wanyang Wu; Liangchuan Li
Year: 2018
High-dimensional linear operation for phase-coherent spatial modes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peng Zhao; Xue Feng; Wei Zhang; Yidong Huang
Year: 2018
Non-invasive smart monitoring system based on multi-core fiber optic interferometers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shuyang Chen; Fengze Tan; Zhenyu Huang; Tianyu Yang; Jiajing Tu; Changyuan Yu
Year: 2018
Analysis of the Designing of the Pilot Preambles Based on the Using of Different Prototype Filter for CO-OFDM/OQAM Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xi Fang; Zhufeng Suo; Cheng Zhao; Lei Zhang; Jianxin Wang; Xianwei Gao
Year: 2018
Measurement of Crosstalk between LP01 and LP11 Modes in a Two-mode Fiber Link by Using Backscattered Power
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Masaharu Ohashi; Kouhei Omoto; Yuji Miyoshi; Hirokazu Kubota
Year: 2018
Kalman Filtering for VLC Channel Estimation of ACO-OFDM Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Eman Shawky; Mohamed A. El-Shimy; Hossam M. H. Shalaby; Amr Mokhtar; El-Sayed A. El-Badawy
Year: 2018
The Suppression of frequency chirp in directly modulated monolithic optical injection locked DFB Lasers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Linjie Zou; Zuye Lu; Yunshan Zhang; Jilin Zheng; Yuke Zhou; Xiangfei Chen
Year: 2018
DFB Fiber Laser for High-resolution Acoustic Emission Detection Based on Beat Frequency Interrogation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qing Jia; Wenzhu Huang; Wentao Zhang; Huaixiang Ma; Hongli He
Year: 2018
An end-to-end IP and optical collaborative solution for 5G transport network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ran Pang; Hui Li; Guangquan Wang; Yuefeng Ji; Xiangkun Man; Shikui Shen
Year: 2018
A Broadband Mode Converter from LP01 to LP11 Modes based on a Long-Period Fiber Grating using a Two-Mode Fiber
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shioji Motoyuki; Hirokazu Kubota; Masaharu Ohashi; Yuji Miyoshi
Year: 2018
Widely Tunable Passively Mode-locked Fiber Laser Based on 45° Tilted Fiber Grating with Strong Polarization Dependent Loss
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bingbing Lu; Chuanhang Zou; Qianqian Huang; Chengbo Mou; Zhijun Yan; Lin Zhang
Year: 2018
Broadband transmissive quarter-wave plate using double-layer metallic structures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhiwei Li; Chengde Zhu; Hao Xu; Lu Wang; Jin Liu; Jiaming Hao
Year: 2018
Utilization of 850 nm Near-infrared VCSEL for High-capacity Indoor Free Space Optical Communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zixian Wei; Mingyue Guan; Zihan Zang; H. Y. Fu
Year: 2018
Theoretical Analysis and Simulation of A Novel Optical Microcavity
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hongming Gu; Yongqing Huang; Huanhuan Wang; Xiaofeng Duan; Kai Liu; Xiaomin Ren
Year: 2018
A Real-Time Lag-One Coherence Tool for Adaptive Imaging
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nick Bottenus; Will Long; James Long; Gregg Trahey
Year: 2018
Complete Model Selection in Multiset Canonical Correlation Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tim Marrinan; Tanuj Hasija; Christian Lameiro; Peter J. Schreier
Year: 2018
SARDOS: Self-Adaptive Reaction Against Denial of Service in the Internet of Things
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Marco Tiloca; Rikard Hoglund; Syafiq Al Atiiq
Year: 2018
Rethinking Recurrent Latent Variable Model for Music Composition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Eunjeong Stella Koh; Shlomo Dubnov; Dustin Wright
Year: 2018
Simulation Approach to Determine Position of the Fixed Installed Deployable Solar Panel
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Harry Septanto; Oetomo Sudjana
Year: 2018
Design of an application for community reporting system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M.R. Roslan; Suriza A.Z
Year: 2018
Online Label Recovery for Deep Learning-based Communication through Error Correcting Codes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Stefan Schibisch; Sebastian Cammerer; Sebastian Dorner; Jakob Hoydis; Stephan ten Brink
Year: 2018
Automatic Detection of Computer Network Traffic Anomalies based on Eccentricity Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rodrigo Siqueira Martins; Plamen Angelov; Bruno Sielly Jales Costa
Year: 2018
Rough Neural Network Ensemble for Interval Data Classification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Robert K. Nowicki; Marcin Korytkowski; Rafal Scherer
Year: 2018
Experimental Molecular Communication Testbed Based on Magnetic Nanoparticles in Duct Flow
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Harald Unterweger; Jens Kirchner; Wayan Wicke; Arman Ahmadzadeh; Doaa Ahmed; Vahid Jamali; Christoph Alexiou; Georg Fischer; Robert Schober
Year: 2018
Improving Skin Lesion Segmentation with Generative Adversarial Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Federico Pollastri; Federico Bolelli; Federico Pollastri; Roberto Paredes Palacios; Costantino Grana
Year: 2018
P21841/CD2 - IEEE Draft Standard - Systems and Software Engineering -- Taxonomies of Systems of Systems (SoS)
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2018
Flexibility in Softwarized Networks: Classifications and Research Challenges
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mu He; Alberto Martinez Alba; Arsany Basta; Andreas Blenk; Wolfgang Kellerer
Robust Manifold Learning via Conformity Pursuit
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mahlagha Sedghi; George Atia; Michael Georgiopoulos
Robust Compressive 2-D Near-Field Millimeter-Wave Image Reconstruction in Impulsive Noise
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jue Lyu; Dongjie Bi; Xifeng Li; Yongle Xie
Multiple Importance Sampling for Efficient Symbol Error Rate Estimation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Victor Elvira; Ignacio Santamaria
Maximization of Underwater Sensor Networks Lifetime via Fountain Codes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huseyin Ugur Yildiz
Long/short-term utility aware optimal selection of manufacturing service composition towards Industrial Internet platform
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yongping Zhang; Fei Tao; Yang Liu; Pengyuan Zhang; Ying Cheng; Ying Zuo
LSTM and Edge Computing for Big Data Feature Recognition of Industrial Electrical Equipment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chin-Feng Lai; Wei-Che Chien; Laurence Tianruo Yang; Weizhong Qiang
Tactile Internet for Smart Communities in 5G: An Insight for NOMA-based Solutions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ishan Budhiraja; S. Tyagi; Sudeep Tanwar; Neeraj Kumar; Joel Jose Rodrigues
Joint Computation Offloading, Power Allocation, and Channel Assignment for 5G-enabled Traffic Management Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhaolong Ning; Xiaojie Wang; Feng Xia; Joel Jose Rodrigues
Fast Analytical Model Predictive Controllers and Their Implementation for STM32 ARM Microcontroller
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Patryk Chaber; Maciej Lawrynczuk
Drafting in Self-Timed Circuits
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Christopher Cowan
Estimating and Mitigating Aging Effects in Routing Network of FPGAs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Behnam Khaleghi; Behzad Omidi; Hussam Amrouch; Jorg Henkel; Hossein Asadi
A Quadrature Clock Corrector for DRAM Interfaces, With a Duty-Cycle and Quadrature Phase Detector Based on a Relaxation Oscillator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Joo-Hyung Chae; Hyeongjun Ko; Jihwan Park; Suhwan Kim
Fuzzy-Model-Based H$\infty$ Control for Markov Jump Nonlinear Slow Sampling Singularly Perturbed Systems with Partial Information
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feng Li; Shengyuan Xu; Hao Shen
Multi-class Fuzzy Time-delay Common Spatio-Spectral Patterns with Fuzzy Information Theoretic optimization for EEG based Regression Problems in Brain Computer Interface (BCI)
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tharun Kumar Reddy; Vipul Arora; Laxmidhar Behera; Yukai Wang; Ct Lin
Optimizing Gradual SDN Upgrades in ISP Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Konstantinos Poularakis; George Iosifidis; Georgios Smaragdakis; Leandros Tassiulas
Topology Inference of Unknown Networks Based on Robust Virtual Coordinate Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Taha Bouchoucha; Chen-Nee Chuah; Zhi Ding
Automated Self-Optimization in Heterogeneous Wireless Communications Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:David Lynch; Michael Fenton; David Fagan; Stepan Kucera; Holger Claussen; Michael O'Neill
A Protocol for Simultaneously Estimating Moments and Popular Groups in a Multigroup RFID System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qingjun Xiao; Shigang Chen; Jia Liu; Guang Cheng; Junzhou Luo
VNF Placement and Resource Allocation for the Support of Vertical Services in 5G Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Satyam Agarwal; Francesco Malandrino; Carla Fabiana Chiasserini; Swades De
FlipTracer: Practical Parallel Decoding for Backscatter Communication
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Meng Jin; Yuan He; Xin Meng; Yilun Zheng; Dingyi Fang; Xiaojiang Chen
Leader-Following Consensus of Multiple Uncertain Euler-Lagrange Systems With Unknown Dynamic Leader
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Maobin Lu; Lu Liu
Globally Optimal State-feedback LQG Control for Large-scale Systems with Communication Delays and Correlated Subsystem Process Noises
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yan Wang; Junlin Xiong; Daniel W. C. Ho
Type II, III, and IV Linear-Phase FIR Structures based on Cardinal Filters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peng-Hua Wang; Bo-You Yu; Po-Ning Chen
A 2.86-TOPS/W Current Mirror Cross-Bar-Based Machine-Learning and Physical Unclonable Function Engine For Internet-of-Things Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yi Chen; Zheng Wang; Aakash Patil; Arindam Basu
Efficient CMOS Invertible Logic Using Stochastic Computing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sean C. Smithson; Naoya Onizawa; Brett H. Meyer; Warren J. Gross; Takahiro Hanyu
Low-Complexity 2-D Digital FIR Filters Using Polyphase Decomposition and Farrow Structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:T. Bindima; Elizabeth Elias
Domain Adaptation With Discriminative Distribution and Manifold Embedding for Hyperspectral Image Classification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zengmao Wang; Bo Du; Qian Shi; Weiping Tu
Subspace-Based Variational Born Iterative Method for Solving Inverse Scattering Problems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zijian Liu; Zaiping Nie
A Random Model and Simulation for Generating GNSS Ocean Reflected Signals
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bowen Li; Bo Zhang; Yongqing Yu; Dongkai Yang; Bo Peng; Yongqiang Qi; Di Wu
Discriminative Transfer Joint Matching for Domain Adaptation in Hyperspectral Image Classification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiangtao Peng; Weiwei Sun; Li Ma; Qian Du
M-NL: Robust NL-Means Approach for PolSAR Images Denoising
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gordana Draskovic; Frederic Pascal; Florence Tupin
Model-Based Polarimetric Decomposition With Higher Order Statistics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Torbjorn Eltoft; Anthony P. Doulgeris
Towards Smartphone Operating System Identification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ye Zhu; Nicholas Ruffing; Jonathan Gurary; Yong Guan; Riccardo Bettati
e-PRNU: Encrypted Domain PRNU-Based Camera Attribution for Preserving Privacy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Manoranjan Mohanty; Ming Zhang; Muhammad Rizwan Asghar; Giovanni Russello
Randomized Security Patrolling for Link Flooding Attack Detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaobo Ma; Bo An; Mengchen Zhao; Xiapu Luo; Lei Xue; Zhenhua Li; TungNgai Miu; Xiaohong Guan
Data-Driven Spectrum Trading with Secondary Users' Differential Privacy Preservation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jingyi Wang; Xinyue Zhang; Qixun Zhang; Ming Li; Yuanxiong Guo; Zhiyong Feng; Miao Pan
Authenticated Medical Documents Releasing with Privacy Protection and Release Control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianghua Liu; Jinhua Ma; Yang Xiang; Wanlei Zhou; Xinyi Huang
An Electronic Voting Scheme Based on Revised-SVRM and Confirmation Numbers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kazi Md. Rokibul Alam; Shinsuke Tamura; S. M. Saifur Rahman; Yasuhiko Morimoto
Local Similarity Matrix for Cysteine Disulfide Connectivity Prediction from Protein Sequences
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Norman John Mapes Jr; Christopher Rodriguez; Pradeep Chowriappa; Sumeet Dua
Querying Representative and Informative Super-pixels for Filament Segmentation in Bioimages
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Shao; Sheng-Jun Huang; MingXia Liu; Daoqiang Zhang
Antiswing Cargo Transportation of Underactuated Tower Crane Systems by a Nonlinear Controller Embedded With an Integral Term
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ning Sun; Yiming Wu; He Chen; Yongchun Fang
Intelligent Proportional-Integral-Derivative Control-Based Modulating Functions for Laser Beam Pointing and Stabilization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ibrahima N'Doye; Sharefa Asiri; Adil Aloufi; Asem Al-Awan; Taous-Meriem Laleg-Kirati
Local Kernels that Approximate Bayesian Regularization and Proximal Operators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Frank Ong; Peyman Milanfar; Pascal Getreuer
One-view occlusion detection for stereo matching with a fully connected CRF model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mikhail G. Mozerov; Joost van de Weijer
Scale-Free Single Image Deraining Via Visibility-Enhanced Recurrent Wavelet Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenhan Yang; Jiaying Liu; Shuai Yanga; Zongming Guo
Event-Driven Sensor Scheduling for Mission-Critical Control Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Manli Yu; Songfu Cai; Vincent K. N. Lau
Design of Real-Time Slope Monitoring system using Time-Domain Reflectometry with Wireless Sensor Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Devendra Kumar Yadav; Karthik Guntha; Jayanthu Singam; Santos Kumar Das
Real-Time Fall Detection using Microwave Doppler Sensor - Computational Cost Reduction Method based on Genetic Algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Takashi Kaburagi; Kazuaki Shiba; Satoshi Kumagai; Toshiyuki Matsumoto; Yosuke Kurihara
Stabilization and Robustness Analysis for a Chain of Saturating Integrators with Imprecise Measurements
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Frederic Mazenc; Laurent Burlion; Michael Malisoff
A Pragmatic Approach to Clear Channel Assessment Threshold Adaptation and Transmission Power Control For Performance Gain in CSMA/CA WLANs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:William Jones; Eddie Wilson; Angela Doufexi; Mahesh Sooriyabandara
Deep CNN-based Real-time Traffic Light Detector for Self-driving Vehicles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianwei Niu; Yu Liu; Mohsen Guizani; Zhenchao Ouyang
A Distributed Game Methodology for Crowdsensing in Uncertain Wireless Scenario
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bin Cao; Shichao Xia; Jiawei Han; Yun Li
RiskCog: Unobtrusive Real-time User Authentication on Mobile Devices in the Wild
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tiantian Zhu; Zhengyang Qu; Haitao Xu; Jingsi Zhang; Zhengyue Shao; Yan Chen; Sandeep Prabhakar; Jianfeng Yang
Popularity-Aware Caching Increases the Capacity of Wireless Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Qiu; Guohong Cao
Fairness and Transmission-Aware Caching and Delivery Policies in OFDMA-Based HetNets
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sepehr Rezvani; Nader Mokari; Mohammad Reza Javan; Eduard Jorswieck
Low Complexity Online Radio Access Technology Selection Algorithm in LTE-WiFi HetNet
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Arghyadip Roy; Vivek Shripad Borkar; Prasanna Chaporkar; Abhay Karandikar
Molecular Communications with Molecular Circuit-based Transmitters and Receivers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hamdan Awan; Chun Tung Chou
Low-Profile, Electrically Small Planar Huygens Source Antenna with an End-Fire Radiation Characteristic
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Su-Hyeon Lee; Geonyeong Shin; Sonapreetha Mohan Radha; Jang-Young Choi; Ick-Jae Yoon
A Wideband Polarization-Reconfigurable Water Dielectric Resonator Antenna
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Min Wang; Qing-Xin Chu
Time-Modulated Phased Array Controlled with Non-Ideal Bipolar Squared Periodic Sequences
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Roberto Maneiro-Catoira; Julio Bregains; Jose Antonio Garcia-Naya; Luis Castedo
An Orbital Angular Momentum-Based Array for In-Band Full-Duplex Communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yi-Ming Zhang; Jia-lin Li
Optimization of the Electromagnetic Design of the FCC Sextupoles and Octupoles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alexandre Louzguiti; Douglas Martins Araujo; Dimitri Pracht; Marco Prioli; Emmanuele Ravaioli; Daniel Schoerling; Giorgio Vallone
Exploration of two layer Nb3Sn designs of the Future Circular Collider Main Quadrupoles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Clement Lorin; Jerome Fleiter; Tiina Salmi; Daniel Schoerling
Preliminary Design of the Recombination Dipole for Future Circular Collider
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alessandra Pampaloni; Andrea Bersani; Barbara Caiffi; Pasquale Fabbricatore; Stefania Farinon; Alessandro Maria Ricci
Novel Method for Multi-Dimensional Mapping of Higher Order Modulations for BICM-ID Over Rayleigh Fading Channels
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hassan M. Navazi; Md. Jahangir Hossain
Secrecy Performance Analysis for Hybrid Wiretapping Systems Using Random Matrix Theory
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hui Chen; Xiaofeng Tao; Na Li; Yanzhao Hou; Jin Xu; Zhu Han
Fine-grained Visual-textual Representation Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiangteng He; Yuxin Peng
When Correlation Filters Meet Siamese Networks for Real-time Complementary Tracking
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dongdong Li; Fatih Porikli; Gongjian Wen; Yangliu Kuai
Compressive Imaging using RIP-compliant CMOS Imager Architecture and Landweber Reconstruction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Marco Trevisi; Ali Akbari; Maria Trocan; Angel Rodriguez-Vazquez; Ricardo Carmona-Galan
Entropy-based Reweighted Tensor Completion Technique for Video Recovery
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:P D Mary Geona; M Baburaj; Sudhish N George
Learning for Video Compression
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhibo Chen; Tianyu He; Xin Jin; Feng Wu
Learning-based Low-Complexity Reverse Tone Mapping with Linear Mapping
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dae-Eun Kim; Munchurl Kim
RF-Powered-Tag Intermodulation Uplink with Three-Tone Transmitter for Enhanced Uplink Power
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nai-Chung Kuo; Ali M. Niknejad
Interaction of Optical and EHF Waves with VO$_{2}$ Nanosized Films and Particles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alexander P. Kamantsev; Victor V. Koledov; Vladimir G. Shavrov; Dmitriy S. Kalenov; Mikhail P. Parkhomenko; Svetlana V. von Gratowski; Nooshin V. Shahmirzadi; Tavakol Pakizeh; Artemy V. Irzhak; Vladimir M. Serdyuk; Iuliia P. Novoselova; Anton A. Komlev; Andrey E. Komlev; Dmitriy A. Kuzmin; Igor V. Bychkov
MPA-GSH functionalized AlGaN/ GaN High Electron Mobility Transistor based sensor for Cadmium ion detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Adarsh Nigam; Thirumaleshwara N. Bhat; Vijendra Singh Bhati; Surani Bin Dolmanan; Sudhiranjan Tripathy; Mahesh Kumar
Highly compact vector bending sensor with microfiber-assisted Mach-Zehnder interferometer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ting Liu; Hao Zhang; Bo Liu; Xu Zhang; Haifeng Liu; Chao Wang
Wireless Sensor Network Based Localization Method Using TDOA Measurements in MPR
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yimao Sun; Fengrui Zhang; Qun Wan
Hand-Gesture Recognition Using Two-Antenna Doppler Radar with Deep Convolutional Neural Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sruthy Skaria; Akram Al-Hourani; Margaret Lech; Robin J. Evans
A Compact X-Band Vector Network Analyzer for Microwave Image Sensing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kang-Chun Peng; Chiu-Chin Lin; Cyuan-Fong Li; Cheng-Yuan Hung; Yu-Sung Hsieh; Chien-Chang Chen
Auditory Scene Analysis-based Feature Extraction for Indoor Subarea Localization Using Smartphones
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiyu Song; Mei Wang; Hongbing Qiu; Kaihua Li; Chen Ang
Single-source aided semi-autonomous passive location for correcting the position of an underwater vehicle
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bonan Jin; Xiaosu Xu; Yongyun Zhu; Tao Zhang; Qiyin Fei
Analysis of Chloride Ion Sensor Modified by Graphene Oxide under Microfluid Flow
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jung-Chuan Chou; Ting-Wei Tseng; Yi-Hung Liao; Chih-Hsien Lai; Siao-Jie Yan; You-Xiang Wu; Cian-Yi Wu; Si-Hong Lin
Autonomous Energy-Efficient Wireless Sensor Network Platform for Home/Office Automation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:C. S. Abella; S. Bonina; A. Cucuccio; S. D'Angelo; G. Giustolisi; A. D. Grasso; A. Imbruglia; G. S. Mauro; G. A.M. Nastasi; G. Palumbo; S. Pennisi; G. Sorbello; A. Scuderi
Enhancement of Refractive Index Sensitivity by Bending a Core-Offset In-Line Fiber Mach–Zehnder Interferometer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fangda Yu; Peng Xue; Jie Zheng
Compensation Method for a Wideband Signal’s Squint Problem of an AESA SAR System using a Cross-Range-Variant Antenna Gain Equalizer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sangho Lim; Ikhwan Choi; Taehee Jeong
Energy Optimization with Higher Information Quality for SHM Application in Wireless Sensor Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. C. Geoffrine Judith; V. Geetha
Efficient and Accurate Electromagnetic Modeling of Triaxial Induction Responses from Multiscale Fractures for Well Logging Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hanming Wang; Wei-Feng Huang; Yuan Fang; Runren Zhang; Dezhi Wang; Qiwei Zhan; Qing huo Liu
Ultralow-Power Radio Frequency Beamformer Using Transmission-Line Transformers and Tunable Passives
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Matthew Giorgis Anderson; Arno Thielens; Stijn Wielandt; Ali Niknejad; Jan Rabaey
Adaptive Nonlinear Equalization of a Tunable Bandpass Filter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nicholas Peccarelli; Caleb Fulton
High-Efficiency Modes Contiguous With Class B/J and Continuous Class F⁻¹Amplifiers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nagaditya Poluri; Maria Merlyne De Souza
Data Prefetching and Eviction Mechanisms of In-memory Storage Systems Based on Scheduling for Big Data Processing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chien-Hung Chen; Ting-Yuan Hsia; Yen-Nun Huang; Sy-Yen Kuo
An I/O Efficient Distributed Approximation Framework Using Cluster Sampling
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xuhong Zhang; Jun Wang; Shouling Ji; Jiangling Yin; Rui Wang; Xiaobo Zhou; ChangJun Jiang
Efficient concurrent search trees using portable fine-grained locality
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Phuong Hoai Ha; Otto J. Anshus; Ibrahim Umar
Pec: Proactive Elastic Collaborative Resource Scheduling in Data Stream Processing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaohui Wei; Lina Li; Xiang Li; Xingwang Wang; Shang Gao; Hongliang Li
An Empirical Study on Distributed Bayesian Approximation Inference of Piecewise Sparse Linear Models
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Masato Asahara; Ryohei Fujimaki
The Oxford Multimotion Dataset: Multiple SE(3) Motions with Ground Truth
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kevin Michael Judd; Jonathan Gammell
Application of QGA-BP for Fault Detection of Liquid Rocket Engines
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liang Xu; Songbo Zhao; Ningning Li; Qiang Gao; Tao Wang; Wei Xue
Optimized Clustering Scheme-Based Robust Vanishing Point Detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hyeong Jae Hwang; Gang-Joon Yoon; Sang Min Yoon
Jointly Learning Topics in Sentence Embedding for Document Summarization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Gao; Yue Xu; Heyan Huang; Qian Liu; Linjing Wei; Luyang Liu
Large-Dynamic Frequency Response Measurement for Broadband Electro-Optic Phase Modulators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuqing Heng; Min Xue; Wei Chen; Shunli Han; Jiaqing Liu; Shilong Pan
Study of Chromatic Dispersion Impacts on Kramers-Kronig and SSBI Iterative Cancellation Receiver
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chuanbowen Sun; Di Che; Honglin Ji; William Shieh
Highly Dense Elastic Optical Networks Enabled by Grouped Routing with Distance-Adaptive Modulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Keisuke Kayano; Shuhei Yamaoka; Yojiro Mori; Hiroshi Hasegawa; Ken-ichi Sato
Robustness of Optical Steganographic Communication Under Coherent Detection Attack
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chaoran Huang; Philip Y. Ma; Bhavin J. Shastri; Prateek Mittal; Paul R. Prucnal
Intelligent Monitoring and Inspection of Power Line Components Powered by UAVs and Deep Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Van Nhan Nguyen; Robert Jenssen; Davide Roverso
Transfer to Rank for Top-N Recommendation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Dai; Qing Zhang; Weike Pan; Ming Zhong
Wide Bandgap Devices in AC Electric Drives: Opportunities and Challenges
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ajay Morya; Matthew C. Gardner; Bahareh Anvari; Liming Liu; Alejandro G. Yepes; Jesus Doval-Gandoy; Hamid A. Toliyat
A Geometric Model for Prediction of Spatial Aliasing in 2.5D Sound Field Synthesis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fiete Winter; Frank Schultz; Gergely Firtha; Sascha Spors
Model and Algorithms for the Planning of Fog Computing Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Decheng Zhang; Faisal Haider; Marc St-Hilaire; Christian Makaya
Privacy-aware Task Allocation and Data Aggregation in Fog-assisted Spatial Crowdsourcing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hai-Qin Wu; Liangmin Wang; Guoliang Xue
Failure-Aware Protection for Many-to-Many Routing in Content Centric Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dylan Davis; Vinod Vokkarane
An Efficient Power Management Circuit Based on Quasi Maximum Power Point Tracking with Bidirectional Intermittent Adjustment for Vibration Energy Harvesting
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ge Shi; Yinshui Xia; Huakang Xia; Xiudeng Wang; Libo Qian; Zhidong Chen; Yidie Ye; Qing Li
A Twelve Concentric Multilevel Twenty-Four Sided Polygonal Voltage Space Vector Structure for Variable Speed Drives
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Krishna raj R; K. Gopakumar; Apurv Kumar Yadav; Umanand Loganathan; Mariusz Malinowski; Wojciech Jarzyna
A Multiplexing Ripple Cancellation LED Driver with True Single-Stage Power Conversion and Flicker-free Operation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peng Fang; Webb Sam; Yang Chen; Yan-Fei Liu; Paresh C. Sen
A Comprehensive Process Similarity Measure based on Models and Logs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:ChangHong Zhou; Cong Liu; QingTian Zeng; ZeDong Lin; Hua Duan
A Specification-based Semi-formal Functional Verification Method by a Stage Transition Graph Model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhao Lv; Shuming Chen; Tingrong Zhang; Yaohua Wang
Analysis and Evaluation of Random Access Transmission for UAV-assisted Vehicular-to-Infrastructure Communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zeeshan Shafiq; Rana Abbas; Mohammad Haseeb Zafar; Mohammed Basheri
Joint CoMP Transmission for UAV-aided Cognitive Satellite Terrestrial Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Meng Hua; Yi Wang; Min Lin; Chunguo Li; Yongming Huang; Luxi Yang
Metaphor Detection: Leveraging Culturally Grounded Eventive Information
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:I-Hsuan Chen; Yunfei Long; Qin Lu; Chu-Ren Huang
Efficient Visual Saliency Detection via Multi-Cues
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Junfeng Wu; Hong Yu; Jianwei Sun; Wenyu Qu; Zhen Cui
A novel social recommendation method fusing user’s social status and homophily based on matrix factorization techniques
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rui Chen; Qingyi Hua; Bo Wang; Min Zheng; Xiang Ji; Quanli Gao; Xiangjie Kong
Integrating UML with Service Refinement for Requirements Modeling and Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yilong Yang; Wei Ke; Jing Yang; Xiaoshan Li
Joint Resource Allocation and User Association for Heterogeneous Services in Multi-access Edge Computing Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jizhe Zhou; Xing Zhang; Wenbo Wang.
Paradoxical Simulations to Enhance Education in Mathematics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kang Hao Cheong; Jin Ming Koh; Darren J. Yeo; Zong Xuan Tan; Oon Eng Brenda Boo; Guan Ying Lee
User controllable content retargeting and depth adaptation for stereoscopic display
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feng Shao; Libo Shen; Qiuping Jiang; Fucui Li; Yo-Sung Ho
Higher Order Sectorization in FFR-aided OFDMA Cellular Networks: Spectral-and Energy-Efficiency
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jan Garcia-Morales; Guillem Femenias; Felip Riera-Palou
FETMS: Fast and Efficient Trust Management Scheme for Information-Centric Networking in Internet of Things
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weidong Fang; Ming Xu; Chunsheng Zhu; Weili Han; Wuxiong Zhang; Joel J. P. C. Rodrigues
A Hierarchical Adaptation Method for Administrative Workflows
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alvaro E. Prieto; Adolfo Lozano-Tello; Roberto Rodriguez-Echeverria; Juan Carlos Preciado
Patient-Provider Interaction System for Efficient Home-based Cardiac Rehabilitation Exercise
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:H. Chung; H. Lee; C. Kim; S. Hong; J. Lee
3D Incomplete Point Cloud Surfaces Reconstruction with Segmentation and Feature-enhancement
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Meili Wang; Ming Ju; Yuling Fan; Shihui Guo; Minghuo Liao; Huijun Yang; Dongjian He; Taku Komura
Data-driven facial attractiveness of Chinese male with epoch characteristics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jian Zhao; Meng Cao; Xie Xie; Miao Zhang; Lin Wang
Fast Extended One-Versus-Rest Multi-label Support Vector Machine Using Approximate Extreme Points
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhongwei Sun; Zhongwen Guo; Chao Liu; Xupeng Wang; Jing Liu; Shiyong Liu
Error Analysis of a Near-Field Reconstruction Technique Based on Plane Wave Spectrum Expansion for Power Density Assessment above 6 GHz
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kensuke Sasaki; Kun Li; Jerdvisanop Chakarothai; Takahiro Iyama; Teruo Onishi; Soichi Watanabe
C3C: A New Static Content-Based Three-Level Web Cache
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Thanh Trinh; Dingming Wu; Joshua Zhexue Huang
A novel Smeared Synthesized LFM TC-OLA Radar System: Design and Performance Evaluation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ahmed Youssef; Peter F. Driessen; Fayez Gebali; Moa Belaid
A Relay-node Selection on Curve Road in Vehicular Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dun Cao; Yonghe Liu; Xiaomin Ma; Jin Wang; Baofeng Ji; Chunhai Feng; Jinxiu Si
Exploring Risk Factors with Crashes by Collision Type at Freeway Diverge Areas: Accounting for Unobserved Heterogeneity
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yanyong Guo; Zhibin Li; Pan Liu; Yao Wu
A Randomized Clustering Forest Approach for Efficient Prediction of Protein Functions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hong Tang; Yuanyuan Wang; Shaomin Tang; Dianhui Chu; Chunshan Li
Movie Recommendation via Markovian Factorization of Matrix Processes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Richong Zhang; Yongyi Mao
Improving the Performance of Sentiment Classification on Imbalanced Datasets with Transfer Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Z. Xiao; L. Wang; J.Y. Du
Learning to Style-aware Bayesian Personalized Ranking for Visual Recommendation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ming He; Shaozong Zhang; Qian Meng
Performance Investigation of Three-Phase Three-Switch Direct PWM AC/AC Voltage Converters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Said A. Deraz; Haitham Z. Azazi; Mohamed S. Zaky; Mohamed K. Metwaly; Mohamed E. Dessouki
Novel Channel Quality Indicator Prediction Scheme for Adaptive Modulation and Coding in High Mobility Environments
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rong Zeng; Tianjing Liu; Xutao Yu; Zaichen Zhang
Simplifying Flow Updates in Software-Defined Networks Using Atoman
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Long Luo; Zonghang Li; Jingyu Wang; Hongfang Yu
Community Detection in Signed Networks based on the Signed Stochastic Block Model and exact ICL
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shuqiu Ping; Dayou Liu; Bo Yang; Yungang Zhu; Hechang Chen; Zheng Wang
HARSAM: A Hybrid Model for Recommendation Supported by Self-Attention Mechanism
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dunlu Peng; Weiwei Yuan; Cong Liu
Robust Regression based Markov Random Field for Hyperspectral Image Classification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tianming Zhan; Minghua Wan; Le Sun; Yang Xu; Guowei Yang; Zhenyu Lu; Zebin Wu
Improved Hybrid Precoding Scheme for MmWave Large-Scale MIMO Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yiqi Lu; Chonghu Cheng; Jie Yang; Guan Gui
Supervised saliency mapping for first-person videos with an inverse sparse coding framework
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yujie Li; Shotaro Akaho; Hideki Asoh; Benying Tan
A Differentiated Reservation MAC Protocol for Achieving Fairness and Efficiency in Multi-rate IEEE 802.11 WLANs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianjun Lei; Jiarui Tao; Jun Huang; Ying Xia
Word Representation with Salient Features
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ming Zhang; Vasile Palade; Yan Wang; Zhicheng Ji
Modelling and Analysis of Error Process in 5G Wireless Communication Using Two-state Markov Chain
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:San Hlaing Myint; Keping Yu; Takuro Sato
Reinvestigation of Single-Phase FLLs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiuqiang He; Hua Geng; Geng Yang
Phishing Website Detection based on Multidimensional Features driven by Deep Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peng Yang; Guangzhen Zhao; Peng Zeng
Experimental Verifications of Low Frequency Path Gain (PG) Channel Modeling for Implantable Medical Device (IMD)
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shuang Zhang; Sio Hang Pun; Peng Un Mak; Yu Ping Qin; Yi He Liu; Yue Ming Gao; Mang I Vai
Sliding Time Window Electricity Consumption Optimization Algorithm for Communities in the Context of Big Data Processing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Simona-Vasilica Oprea; Adela Bara; Vlad Diaconita
Partial Multi-View Clustering Based on Sparse Embedding Framework
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:MingShu Ji; Hong Rao; ZhiXun Li; Jian Zhu; Ning Wang
Computational Simulation of the Influence of Mechanical Stability on Growth Factors Activities during Bone Fracture Healing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Monan Wang; Ning Yang
Hierarchical Attention and Knowledge Matching Networks with Information Enhancement for End-to-end Task-oriented Dialog Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Junqing He; Bing Wang; Mingming Fu; Tianqi Yang; Xuemin Zhao
When Time Matters: Predictive Mission Planning in Cyber-Physical Scenarios
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mauro Gaggero; Donato Di Paola; Antonio Petitti; Luca Caviglione
A New Learning Approach to Malware Classification using Discriminative Feature Extraction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yashu Liu; Yu-Kun Lai; Zhihai Wang; Hanbing Yan
Using Beamforming for Dense Frequency Reuse in 5G
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Y. A. Abohamra; M. R. Soleymani; Y. R. Shayan
An Indoor Positioning Error Correction Method of Pedestrian Multi-motions Recognized by Hybrid-orders Fraction Domain Transformation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chao Li; Zhong Su; Qing Li; Hui Zhao
Joint Positioning of Flying Base Stations and Association of Users: Evolutionary-based Approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jan Plachy; Zdenek Becvar; Pavel Mach; Radek Marik; Michal Vondra
Multivector Sparse Representation for Multispectral Images using Geometric Algebra
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rui Wang; Miaomiao Shen; Wenming Cao
The TRAVEE System For A Multimodal Neuromotor Rehabilitation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alin Moldoveanu; Oana-Maria Ferche; Florica Moldoveanu; Robert-Gabriel Lupu; Delia Cinteza; Danut-Constantin Irimia; Corneliu Toader
Embedding Logic Rules Into Recurrent Neural Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bingfeng Chen; Zhifeng Hao; Xiaofeng Cai; Ruichu Cai; Wen Wen; Jian Zhu; Guangqiang Xie
An Energy Efficient Internet of Things Network Using Restart Artificial Bee Colony and Wireless Power Transfer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiu Zhang; Xin Zhang; Liang Han
Fast Pedestrian Detection in Surveillance Video Based on Soft Target Training of Shallow Random Forest
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sang Jun Kim; Sooyeong Kwak; Byoung Chul Ko
EEG processing in Internet of Medical Things using non-harmonic analysis: Application and Evolution for SSVEP responses
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dongbao Jia; Hongwei Dai; Yuta Takashima; Takuro Nishio; Kanna Hirobayashi; Masaya Hasegawa; Shigeki Hirobayashi; Tadanobu Misawa
Evaluation of SPN-Based Lightweight Crypto- Ciphers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Loic Dalmasso; Florent Bruguier; Pascal Benoit; Lionel Torres
Second-Order Markov Assumption Based Bayes Classifier for Networked Data with Heterophily
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sa Dong; Dayou Liu; Ruochuan Ouyang; Yungang Zhu; Lina Li; Tingting Li; Jie Liu
Antenna-in-Package Design and Robust Test for the Link between Wireless Ingestible Capsule and Smart Phone
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hui Chu; Pei-Juan Wang; Xiao-Hua Zhu; Hong Hong
Updating Model of Software Component Trustworthiness Based on Users Feedback
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Baohua Wang; Yixiang Chen; Shun Zhang; Henyang Wu
Analytical Performance Assessment of THz Wireless Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alexandros-Apostolos A. Boulogeorgos; Evangelos N. Papasotiriou; Angeliki Alexiou
Scalable Hardware-Based On-Board Processing for Run-Time Adaptive Lossless Hyperspectral Compression
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alfonso Rodriguez; Lucana Santos; Roberto Sarmiento; Eduardo de la Torre
Naïve Bayes Classifier-Assisted Least Loaded Routing for Circuit-Switched Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Longfei Li; Ya Zhang; Wei Chen; Sanjay K. Bose; Moshe Zukerman; Gangxiang Shen
Analysis of a Packable and Tunable Origami Multi-Radii Helical Antenna
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xueli Liu; Constantinos L. Zekios; Stavros V. Georgakopoulos
WSN-based measurement of ion-current density under high voltage direct current transmission lines
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yong Cui; Xiao Song; Luxing Zhao; Haiwen Yuan; Guifang Wu; Chen Wang
An efficient Algorithm for Decreasing the Granularity Levels of Attributes in Formal Concept Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ying Wan; Ligeng Zou
Primitive Polynomials for Iterative Recursive Soft Sequential Acquisition of Concatenated Sequences
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Abbas Ahmed; Panagiotis Botsinis; SeungHwan Won; Lie-Liang Yang; Lajos Hanzo
Psychological Gender Express via Mobile Social Network Activities: an Experimental Study on a Gay Network Data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ziyu Guo; Shijun Liu; Li Pan; Shanqing Guo; Tingting Niu
Hierarchical Verification of the BPMN Design Model Using the State Space Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:C. Dechsupa; W. Vatanawood; A. Thongtak
Multi-view spectral clustering via integrating global and local graphs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Deyan Xie; Quanxue Gao; Qianqian Wang; Song Xiao
Finite-time lag synchronization of uncertain complex dynamical networks with disturbances via sliding mode control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ghada Al-mahbashi; M. S. Md Noorani
Large-scale analysis of user exposure to online advertising on Facebook
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Aritz Arrate; Jose Gonzalez Cabanas; Angel Cuevas; Maria Calderon; Ruben Cuevas
A BP Neural Network Prediction Model based on Dynamic Cuckoo Search Optimization Algorithm for Industrial Equipment Fault Prediction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenbo Zhang; Guangjie Han; Jing Wang; Yue Liu
Multi-band Vehicle-to-Vehicle Channel Characterization in the Presence of Vehicle Blockage
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mate Boban; Diego Dupleich; Naveed Iqbal; Jian Luo; Christian Schneider; Robert Muller; Ziming Yu; David Steer; Tommi Jamsa; Jian Li; Reiner S. Thoma
Two-timescale Resource Allocation for Wireless Powered D2D Communications with Self-interested Nodes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Feng; Qinghai Yang; Kyehyun Kim; Kyung Sup Kwak
Morphological Filtering Enhanced Empirical Wavelet Transform For Mode Decomposition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Biao Xue; Hong Hong; Songzhao Zhou; Gu Chen; Yusheng Li; Zhiyong Wang; Xiaohua Zhu
Development of a mobile game application to boost students’ motivation in learning English vocabulary
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Monther M. Elaish; Norjihan Abdul Ghani; Liyana Shuib; Ahmed Al-Haiqi
MA-Shape: Modality Adaptation Shape Regression for Left Ventricle Segmentation on Mixed MR and CT Images
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jinyu Cong; Yuanjie Zheng; Wufeng Xue; Bofeng Cao; Shuo Li
An aspiration-based approach for qualitative decision-making with complex linguistic expressions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hai Wang; Chao Xu; Zeshui Xua; Xiao-Jun Zeng; Witold Pedrycz.
Ground-Based Radar Detection for High-Speed Maneuvering Target via Fast Discrete Chirp-Fourier Transform
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiang Huang; Shiyang Tang; Linrang Zhang; Shengyuan Li
Automatic Image Segmentation with Superpixels and Image-level Labels
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xinlin Xie; Gang Xie; Xinying Xu; Lei Cui; Jinchang Ren
A Novel Land Cover Change Detection Method Based on K-means Clustering and Adaptive Majority Voting Using Bitemporal Remote Sensing Images
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhiyong Lv; Tongfei Liu; Jon Atli Benediktsson; Hejuan Du
Adaptive Optimal Control with Guaranteed Convergence Rate for Continuous-time Linear Systems with Completely Unknown Dynamics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kai Zhang; Suo-Liang Ge
A Minimum Arclength Method for Removing Spikes in Empirical Mode Decomposition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hui-Wen Yang; Shyh-Kang Jeng; Hsu-Wen V Young; Chen Lin; Yung-Hung Wang; Kun Hu; Men-Tzung Lo
Dynamic Wireless Power Transfer for Cost-Effective Wireless Sensor Networks using Frequency-Scanned Beaming
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Miguel Poveda-Garcia; Jorge Oliva-Sanchez; Ramon Sanchez-Iborra; David Canete-Rebenaque; Jose Luis Gomez-Tornero
On the Capacity of a Two-Hop Half-Duplex Relay Channel with a Markovian Constrained Relay
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Linyun Huang; Yi Hong
Drift-Diffusion Versus Monte Carlo Simulated On-Current Variability in Nanowire FETs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Daniel Nagy; Guillermo Indalecio; Antonio J. Garcma-Loureiro; Gabriel Espiqeira; Muhammad A. Elmessary; Karol Kalna; Natalia Seoane
Energy efficient scheduling in wireless sensor networks for periodic data gathering
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Saurabh Kumar; HyungWon Kim
Simulation and experimental verification of edge blurring phenomenon in microdefect inspection based on high-frequency ultrasound
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lei Su; Xiaonan Yu; Ke Li; Xingyan Yao; Michael Pecht
A novel group decision making method under uncertain multiplicative linguistic environment for information system selection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jian Lin; Riqing Chen
Bilateral Two-Dimensional Matrix Regression Preserving Discriminant Embedding for Corrupted Image Recognition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianbo Zhang; Jinkuan Wang; Mingwei Li
Categorical Variable Segmentation Model for Software Development Effort Estimation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Petr Silhavy; Radek Silhavy; Zdenka Prokopova
Digital Communication Systems Based on Three-Dimensional Chaotic Attractors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Carlos E. C. Souza; Daniel P. B. Chaves; Cecilio Pimentel
Power Minimization Resource Allocation for Underlay MISO-NOMA SWIPT Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sun Mao; Supeng Leng; Jie Hu; Kun Yang
Fault Diagnosis and RUL Prediction of Nonlinear Mechatronic System via Adaptive Genetic Algorithm-Particle Filter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ming Yu; Hang Li; Wuhua Jiang; Hai Wang; Canghua Jiang
Improving Recommendations by Embedding Multi-entity Relationships with Latent Dual-Metric Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuanbo Xu; Yongjian Yang; Jiayu Han; Xiang Li; En Wang
Driver Drowsiness Detection using Multi-Channel Second Order Blind Identifications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chao Zhang; Xiaopei Wu; Xi Zheng; Shui Yu
Shared Representation Generator for Relation Extraction with Piecewise-LSTM Convolutional Neural Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Danfeng Yan; Bo Hu
Modeling opinion of IPTV viewers based on implicit feedback and content metadata
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Matej Kren; Andrej Kos; Urban Sedlar
Multiple Feature Reweight DenseNet for Image Classification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ke Zhang; Yurong Guo; Xinsheng Wang; Jinsha Yuan; Qiaolin Ding
TCP-Drinc: Smart Congestion Control based on Deep Reinforcement Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kefan Xiao; Shiwen Mao; Jitendra K. Tugnait
Complex Attack Linkage Decision-making in Edge Computing Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qianmu Li; Shunmei Meng; Sainan Zhang; Jun Hou; Lianyong Qi
A Soft Set Approach for Handling Conflict Situation on Movie Selection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Khalid Haruna; Maizatul Akmar Ismail; Mohammad Suyanto; Lubna A. Gabralla; Abdullahi Baffa Bichi; Sani Danjuma; Habeebah Adamu Kakudi; Muhammad Sani Haruna; Saber Zerdoumi; JEMAL H Abawajy; Tutut Herawan
Resonant-Tunnelling Diodes as PUF Building Blocks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ibrahim Ethem Bagci; Thomas McGrath; Christine Barthelmes; Scott Dean; Ramon Bernardo Gavito; Robert J. Young; Utz Roedig
Distributed Randomized Gradient-Free Optimization Protocol of Multiagent Systems Over Weight-Unbalanced Digraphs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dong Wang; Jianjie Yin; Wei Wang
Rotated Sphere Haar Wavelet and Deep Contractive Auto-Encoder Network With Fuzzy Gaussian SVM for Pilot's Pupil Center Detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Edmond Q. Wu; Gui-Rong Zhou; Li-Min Zhu; Chuan-Feng Wei; He Ren; Richard S. F. Sheng
Synchronization of Coupled Harmonic Oscillators With Asynchronous Intermittent Communication
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yong Xu; Zheng-Guang Wu; Ya-Jun Pan
Accelerated Guided Sampling for Multistructure Model Fitting
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Taotao Lai; Hanzi Wang; Yan Yan; Tat-Jun Chin; Jin Zheng; Bo Li
Admissible Consensus for Homogenous Descriptor Multiagent Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaofan Liu; Yongfang Xie; Fanbiao Li; Weihua Gui
Multichannel Time-Frequency Complexity Measures for the Analysis of Age-Related Changes in Neuromagnetic Resting-State Activity
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Marcelo Alejandro Colominas; Vincent Wens; Alison Mary; Nicolas Coquelet; Mohamad El Sayed Hussein Jomaa; Nisrine Jrad; Anne Humeau-Heurtier; Patrick Van Bogaert
A Novel Whole Spectrum-based Non-invasive Screening Device for Neonatal Hyperbilirubinemia
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Animesh Halder; Mukut Banerjee; Soumendra Singh; Aniruddha Adhikari; Probir Kumar Sarkar; Arnab Madhab Bhattacharya; Prantar Chakrabarti; Debasis Bhattacharyya; Asim Kumar Mallick; Samir Kumar Pal
A New Recovery Strategy of HVDC System during AC Faults
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Juanjuan Wang; Menghua Huang; Chuang Fu; Huan Li; Shukai Xu; Xiaohua Li
A Calculation Method of Pseudo Extinction Angle for Commutation Failure Mitigation in HVDC
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lei Liu; Sheng Lin; Peiyao Sun; Kai Liao; Xiaopeng Li; Yujia Deng; Zhengyou He
A Novel Topology of Liquid Metal Fault Current Limiter for MVDC Network Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhuo Yang; Hailong He; Fei Yang; Yi Wu; Mingzhe Rong; Peng Zhao; Siyu Lv; Qing Wan
A Novel Convexified Linear Program for Coordination of Directional Overcurrent Relays
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Srinivas Stp; Pranjal Pragya Verma; Shanti K. Swarup
Differential Privacy Oriented Distributed Online Learning for Mobile Social Video Prefetching
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mu Wang; Changqiao Xu; Xingyan Chen; Hao Hao; Lujie Zhong; Shui Yu
Estimation of additional PV Converter Losses operating under PF≠1 based on Manufacturer's Data at PF=1
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kyriaki-Nefeli D. Malamaki; Charis S. Demoulias
Data Cyber-Infrastructure for End-to-end Science: Experiences from the NSF Ocean Observatories Initiative
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ivan Rodero; Manish Parashar
Simultaneously Learning Neighborship and Projection Matrix for Supervised Dimensionality Reduction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yanwei Pang; Bo Zhou; Feiping Nie
Adversarial Examples: Attacks and Defenses for Deep Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaoyong Yuan; Pan He; Qile Zhu; Xiaolin Li
Learning With Annotation of Various Degrees
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Joey Tianyi Zhou; Meng Fang; Hao Zhang; Chen Gong; Xi Peng; Zhiguo Cao; Rick Siow Mong Goh
Mining Top-k Useful Negative Sequential Patterns via Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiangjun Dong; Ping Qiu; Jinhu Lu; Longbing Cao; Tiantian Xu
Classification by Sparse Neural Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Vera Kurkova; Marcello Sanguineti
Secure Transmissions in Millimeter Wave SWIPT UAV-Based Relay Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaoli Sun; Weiwei Yang; Yueming Cai; Zhongwu Xiang; Xuanxuan Tang
On the Location-Dependent SIR Gain in Cellular Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ke Feng; Martin Haenggi
Resource Allocation and 3-D Trajectory Design in Wireless Networks Assisted by Rechargeable UAV
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yijun Guo; Sixing Yin; Jianjun Hao
Data-Driven Representative Day Selection for Investment Decisions: A Cost-Oriented Approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mingyang Sun; Fei Teng; Xi Zhang; Goran Strbac; Danny Pudjianto
A Fast Power Grid Frequency Estimation Approach Using Frequency-Shift Filtering
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianmin Li; Zhaosheng Teng; Yajun Wang; Shutang You; Yilu Liu; Wenxuan Yao
Solving Linear Bilevel Problems Using Big-Ms: Not All That Glitters Is Gold
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Salvador Pineda; Juan Miguel Morales
A MILP Model for Incorporating Reliability Indices in Distribution System Expansion Planning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mohammad Jooshaki; Ali Abbaspour; Mahmud Fotuhi-Firuzabad; Hossein Farzin; Moein Moeini-Aghtaie; Matti Lehtonen
An Enhanced Algebraic Approach for the Analytical Reliability Assessment of Distribution Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alejandra Tabares; Gregorio Munoz-Delgado; John F. Franco; Jose M. Arroyo; Javier Contreras
Live Ultrasound Color Encoded Speckle Imaging Platform for Real-Time Complex Flow Visualization In Vivo
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Billy Y. S. Yiu; Mateusz Walczak; Marcin Lewandowski; Alfred C. H. Yu
A Wideband Method to Enhance the Terahertz Penetration in Human Skin Based on a 3D Printed Dielectric Rod Waveguide
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yelong Wang; Feng Qi; Zhaoyang Liu; Pengxiang Liu; Weifan Li; Hongming Wu; Ning Wei
Novel electronic packaging method for functional electronic textiles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Menglong Li; John Tudor; Jingqi Liu; Russel Torah; Abiodun Komolafe; Steve Beeby
Wideband Electromagnetic Distribution Characterization and Dielectric Analysis of Shielded-Pair Through Silicon Via using Recursive Approximation Algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chenguang Liao; Zhangming Zhu; Yang Liu; Qijun Lu; Yintang Yang
Architectural Protection of Trusted System Services for SGX Enclaves in Cloud Computing
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Hongliang Liang; Mingyu Li; Yixiu Chen; Tianqi Yang; Zhuosi Xie; Lin Jiang
Design and Hybrid Additive Manufacturing of 3D/Volumetric Electrical Circuits
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gilbert T. Carranza; Ubaldo Robles; Cesar L. Valle; Jesus J. Gutierrez; Raymond C. Rumpf
High-voltage regrown nonpolar m-plane vertical p-n diodes: A step toward future selective-area-doped power switches
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. Monavarian; G. Pickrell; A. A. Aragon; I. Stricklin; M. H. Crawford; A. A. Allerman; K. C. Celio; F. Leonard; A. A. Talin; A. M. Armstrong; D. Feezell
MoS2/silicon-on-insulator Heterojunction Field-Effect-Transistor for High-performance Photodetection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:JN. Deng; ZX. Guo; YW. Zhang; XY. Cao; SM. Zhang; YC. Sheng; H. Xu; W. Bao; J. Wan
Estimation of Target Appliance Electricity Consumption Using Background Filtering
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gaochen Cui; Bo Liu; Wenpeng Luan; Yixin Yu
Blockchain Electricity Trading Under Demurrage
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mel T. Devine; Paul Cuffe
Energy theft detection using gradient boosting theft detector with feature engineering-based preprocessing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rajiv Punmiya; Sangho Choe
Quantifying the Impact of Solar Photovoltaic and Energy Storage Assets on the Performance of a Residential Energy Aggregator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Berk Celik; Siddharth Suryanarayanan; Robin Roche; Timothy M. Hansen
Subsea Cable Condition Monitoring with Distributed Optical Fibre Vibration Sensor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ali Masoudi; James A. Pilgrim; T. P. Newson; Gilberto Brambilla
Cancelling thermal cross-talk effects in photonic integrated circuits
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Maziyar Milanizadeh; Douglas Aguiar; Andrea Melloni; Francesco Morichetti
LUT-Free Carrier Recovery for Intradyne Optical DPSK Receivers in udWDM-PON
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Saeed Ghasemi; Jeison Alejandro Tabares; Victor Polo; Josep Prat
Energy-Efficient High-Throughput VLSI Architectures for Product-Like Codes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Christoffer Fougstedt; Per Larsson-Edefors
Designing a Value-Driven Future for Ethical Autonomous and Intelligent Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Greg Adamson; John C. Havens; Raja Chatila
Computation Offloading in MIMO Based Mobile Edge Computing Systems Under Perfect and Imperfect CSI Estimation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ti Ti Nguyen; Long Le; Quan Le-Trung
Spectral-Efficient Reconstructed LACO-OFDM Transmission for Dimming Compatible Visible Light Communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Baolong Li; Wei Xu; Simeng Feng; Zhengquan Li
Physical Layer Security of Hybrid Satellite-FSO Cooperative Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yun Ai; Aashish Mathur; Michael Cheffena; Manav Bhatnagar; Hongjiang Lei
A Novel Manipulation for Implementing Logic Operations Based on Plasmonic Resonators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Junxiong Chai; Yi-Yuan Xie; Yichen Ye; Lixia Fu; Lili Li; Ye Su; Ying Xiao; Yong Liu
Dimensions-Reduced Volterra Digital Pre-Distortion Based On Orthogonal Basis for Band-Limited Nonlinear Opto-Electronic Components
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hananel Faig; Yaron Yoffe; Eyal Wohlgemuth; Dan Sadot
Top-Level Secure Certificateless Signature Scheme in the Standard Model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yi-Fan Tseng; Chun-I Fan; Ching-Wen Chen
Architectural Considerations for Next Generation IoT Processors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Vanita Agarwal; Rajendrakumar A. Patil; Arunkumar B. Patki
Joint Power and Sub-Channel Allocation for Secure Transmission in NOMA-Based mMTC Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shujun Han; Xiaodong Xu; Xiaofeng Tao; Ping Zhang
Time Reversal Based MAC for Multi-Hop Underwater Acoustic Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ruiqin Zhao; Hao Long; Octavia A. Dobre; Xiaohong Shen; Telex M. N. Ngatched; Haodi Mei
FDOST-Based Fault Classification Scheme for Fixed Series Compensated Transmission System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Praveen Kumar Mishra; Anamika Yadav; Mohammad Pazoki
A Comprehensive Review on Smart Decision Support Systems for Health Care
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mario W. L. Moreira; Joel J. P. C. Rodrigues; Valery Korotaev; Jalal Al-Muhtadi; Neeraj Kumar
Threshold-Based RRH Switching Scheme Considering Baseband Unit Aggregation for Power Saving in a Cloud Radio Access Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yunseong Lee; Keisuke Miyanabe; Hiroki Nishiyama; Nei Kato; Takashi Yamada
Bots Acting Like Humans: Understanding and Preventing Harm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Florian Daniel; Cinzia Cappiello; Boualem Benatallah
Eureka: Edge-based Discovery of Training Data for Machine Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ziqiang Feng; Shilpa George; Jan Harkes; Padmanabhan Pillai; Roberta Klatzky; Mahadev Satyanarayanan
A Simple Channel Independent Beamforming Scheme with Parallel Uniform Circular Array
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Haiyue Jing; Wenchi Cheng; Xiang-Gen Xia
PAPR Reduction in OFDM-IM Using Multilevel Dither Signals
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kee-Hoon Kim
New Constructions of Binary LRCs with Disjoint Repair Groups and Locality 3 Using Existing LRCs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chanki Kim; Jong-Seon No
Construction of Polar Codes in Rayleigh Fading Channel
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dekun Zhou; Kai Niu; Chao Dong
Mode Selection Between Index Coding and Superposition Coding in Cache-based NOMA Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yaru Fu; Ye Liu; Hong Wang; Zheng Shi; Yuanwei Liu
Modeling the Unlicensed Band Allocation for LAA With Buffering Mechanism
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Po-Heng Chou
Distance-Range-Oriented Constellation Design for VLC-SCMA Downlink with Signal-dependent Noise
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qian Gao; Shuping Hu; Chen Gong; Erchin Serpedin; Khalid Qaraqe; Zhengyuan Xu
Robust Power and Rate Splitting Based Transceiver Design in K-User MISO SWIPT Interference Channel Under Imperfect CSIT
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xin Su; Lihua Li; Hui Yin; Ping Zhang
Delay-Minimization Nonorthogonal Multiple Access enabled Multi-User Mobile Edge Computation Offloading
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuan Wu; LiPing Qian; Kejie Ni; Cheng Zhang; Xuemin Shen
Statistically Segregated k-Space Sampling for Accelerating Multiple-Acquisition MRI
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:L Kerem Senel; Toygan Kilic; Alper Gungor; Emre Kopanoglu; H Emre Guven; Emine U Saritas; Aykut Koc; Tolga Cukur
A Low Power Cardiovascular Healthcare System with Cross-layer Optimization from Sensing Patch to Cloud Platform
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chenyu Wang; Yajie Qin; Han Jin; Ikhwan Kim; Jose David Granados Vergara; Chenjie Dong; Yizhou Jiang; Qifan Zhou; Junshang Li; Zishang He; Zhuo Zou; Lirong Zheng; Xiaomei Wu; Yuanyuan Wang
Immune-to-detuning Wireless In-body Platform for Versatile Biotelemetry Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Denys Nikolayev; Maxim Zhadobov; Ronan Sauleau
Transient Current Waveform Similarity Based Protection for Flexible DC Distribution System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ke Jia; Congbo Wang; Tianshu Bi; Rui Zhu; Zhenwen Xuan
Framework of Gradient Descent Least Squares Regression Based NN Structure for Power Quality Improvement in PV Integrated Low-Voltage Weak Grid System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nishant Kumar; Bhim Singh; Bijaya Ketan Panigrahi
A vision/radar/INS integrated guidance method for shipboard landing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yue Meng; Wei Wang; Hao Han; Mingyan Zhang
Quaternion Signal Analysis Algorithm for Induction Motor Fault Detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jose Luis Contreras Hernandez; Dora Luz Almanza-Ojeda; Sergio Ledesma; Arturo Garcia-Perez; Rene de Jesus Romero-Troncoso; Mario-Alberto Ibarra-Manzano
Dynamic Aggregation Modeling of Grid-Connected Inverters Using Hamilton's-Action-Based Coherent Equivalence
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaoming Zha; Shuhan Liao; Meng Huang; Zezhou Yang; Jianjun Sun
Distributed Optimization for Resource Allocation Problems under Large Delays
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xue-Fang Wang; Yiguang Hong; Xi-Ming Sun; Kun-Zhi Liu
A Bi-Directional LSTM prognostics method under multiple operational conditions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cheng-Geng Huang; Hong-Zhong Huang; Yan-Feng Li
A Complete Switching Analytical Model of Low-Voltage eGaN HEMTs and Its Application in Loss Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jian Chen; Quanming Luo; Jian Huang; Qingqing He; Xiong Du
A -12.3 dBm UHF Passive RFID Sense Tag for Grid Thermal Monitoring
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bo Wang; Man-Kay Law; Jun Yi; Chi-Ying Tsui; Amine Bermak
Neuron-wise Inhibition Zones and Auditory Experiments
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiang Wu; Juyang Weng
Inverter-Based Subthreshold Amplifier Techniques and Their Application in 0.3-V ΔΣ-Modulators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lishan Lv; Xiong Zhou; Zhiliang Qiao; Qiang Li
Unsupervised Deep Change Vector Analysis for Multiple-Change Detection in VHR Images
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sudipan Saha; Francesca Bovolo; Lorenzo Bruzzone
Cross-Domain Distance Metric Learning Framework With Limited Target Samples for Scene Classification of Aerial Images
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Yan; Ruixi Zhu; Nan Mo; Yi Liu
Cross-Domain Collaborative Learning via Cluster Canonical Correlation Analysis and Random Walker for Hyperspectral Image Classification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yao Qin; Lorenzo Bruzzone; Biao Li; Yuanxin Ye
Adaptive Superpixel Generation for SAR Images With Linear Feature Clustering and Edge Constraint
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Deliang Xiang; Tao Tang; Sinong Quan; Dongdong Guan; Yi Su
A Two-Step Nonlinear Chirp Scaling Method for Multichannel GEO Spaceborne-Airborne Bistatic SAR Spectrum Reconstructing and Focusing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hongyang An; Junjie Wu; Zhichao Sun; Jianyu Yang
Design of New Wavelet Packets Adapted to High-Resolution SAR Images With an Application to Target Detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ammar Mian; Jean-Philippe Ovarlez; Abdourrahmane Mahamane Atto; Guillaume Ginolhac
Sequential Monocular Road Detection by Fusing Appearance and Geometric Information
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bingxi Jia; Jian Chen; Kaixiang Zhang; Qi Wang
Attitude Stabilization of Tug Towed Space Target by Thrust Regulation in Orbital Transfer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rui Zhong; Zheng Hong Zhu
Precision Motion Control of Permanent Magnet Linear Synchronous Motors Using Adaptive Fuzzy Fractional-Order Sliding-Mode Control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Syuan-Yi Chen; Hsin-Han Chiang; Tung-Sheng Liu; Chih-Hung Chang
Position sensor fault detection of IPMSM using single DC-bus current sensor with accuracy uncertainty
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiadong Lu; Yihua Hu; Jinglin Liu; Xiaokang Zhang; Huiqing Wen; Zheng Wang
3D Human Pose Machines with Self-supervised Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Keze Wang; Liang Lin; Chenhan Jiang; Chen Qian; Pengxu Wei
Online Meta Adaptation for Fast Video Object Segmentation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huaxin Xiao; Bingyi Kang; Yu Liu; Maojun Zhang; Jiashi Feng
Fast Cross-Validation for Kernel-based Algorithms
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yong Liu; Shizhong Liao; Shali Jiang; Lizhong Ding; Hailun Lin; Weiping Wang
Multiple Kernel k-means with Incomplete Kernels
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xinwang Liu; Xinzhong Zhu; Miaomiao Li; Lei Wang; En Zhu; Tongliang Liu; Marius Kloft; Dinggang Shen; Jianping Yin; Wen Gao
The Impact of Correlated Metrics on the Interpretation of Defect Models
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jirayus Jiarpakdee; Chakkrit Tantithamthavorn; Ahmed E. Hassan
Using K-core Decomposition on Class Dependency Networks to Improve Bug Prediction Model's Practical Performance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Qu; Qinghua Zheng; Jianlei Chi; Yangxu Jin; Ancheng He; Di Cui; Hengshan Zhang; Ting Liu
MARVisT: Authoring Glyph-based Visualization in Mobile Augmented Reality
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhutian Chen; Yijia Su; Yifang Wang; Qianwen Wang; Huamin Qu; Yingcai Wu
Portrait Relief Modeling from a Single Image
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu-Wei Zhang; Caiming Zhang; Wenping Wang; Yanzhao Chen; Zhongping Ji; Liu Hui
Exploring the Sensitivity of Choropleths under Attribute Uncertainty
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhaosong Huang; Yafeng Lu; Elizabeth Mack; Wei Chen; Ross Maciejewski
Modified 2D Model for 3D Rotor Magnet Leakage Effects in PM Spoke Machines
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Giuseppe Volpe; Sara Roggia; Fabrizio Marignetti; Mircea Popescu; James Goss
Highly Reliable Back-To-Back Power Converter without Redundant Bridge Arm for Doubly-Fed Induction Generator-Based Wind Turbine
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kai Ni; Yihua Hu; Dimitrios Lagos; Guipeng Chen; Zheng Wang; Xinhua Li
Simulation of the Winding Angles' Influence on the Dynamic Strength and Stiffness of Filament Wound Composite Barrel for Railgun
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dongmei Yin; Baoming Li; Hongcheng Xiao
Performance Analysis of Matched-Filter Detector for MIMO Spatial Multiplexing over Rayleigh Fading Channels with Imperfect Channel Estimation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuto Hama; Hideki Ochiai
Joint Network Coding and ARQ Design Towards Secure Wireless Communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hongliang He; Pinyi Ren; Xiao Tang
Interplay of Bit Rate, Linewidth, Bandwidth, and Reach on Optical DMT and PAM with IMDD
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Amin Yekani; Leslie A. Rusch
Performance Analysis of Receivers using Sector Antennas for Broadcast Vehicular Communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Keerthi Kumar Nagalapur; Fredrik Brannstrom; Erik G. Strom
A Generalized Spectral Shaping Method for OFDM Signals
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Luis Diez; Jose A. Cortes; Francisco J. Canete; Eduardo Martos; Salvador Iranzo
Average SEP-Optimal Precoding for Correlated Massive MIMO with ZF Detection: An Asymptotic Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zheng Dong; Jian-Kang Zhang; He Chen
Soft-Output Detection Methods for Sparse Millimeter Wave MIMO Systems with Low-Precision ADCs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yo-Seb Jeon; Heedong Do; Song-Nam Hong; Namyoon Lee
Shades of White: Impacts of Population Dynamics and TV Viewership on Available TV Spectrum
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhongyuan Zhao; Mehmet Can Vuran; Demet Batur; Eylem Ekici
Nonlinear Hybrid Precoding for Coordinated Multi-Cell Massive MIMO Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ruikai Mai; Tho Le-Ngoc
V2V System Congestion Control Validation and Performance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Syed Amaar Ahmad; Abolfazl Hajisami; Hariharan Krishnan; Farid Ahmed-Zaid; Ehsan Moradi-Pari
Joint Offloading and Computation Energy Efficiency Maximization in a Mobile Edge Computing System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Haijian Sun; Fuhui Zhou; Rose Qingyang Hu
Non-Coherent Massive SIMO System based on M-DPSK for Rician Channels
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Victor Monzon Baeza; Ana Garcia-Armada
Centralized UL/DL Resource Allocation for flexible TDD Systems with Interference Cancellation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Anna Lukowa; Venkatkumar Venkatasubramanian
Opportunistic outdated relays under even-degree-of-freedom generalised-Rician fading
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Khoa N. Le
Enhanced Device-free Human Detection: Efficient Learning from Phase and Amplitude of Channel State Information
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shih-Hau Fang; Chu-Chen Li; Wen-Chen Lu; Zhezhuang Xu; Ying-Ren Chien
Optimal Power Allocation for Wireless Sensor Powered by Dedicated RF Energy Source
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qizhen Li; Jie Gao; Hongbin Liang; Lian Zhao; Xiaohu Tang
A New Interface Board for the Level-1 Muon Barrel Trigger Upgrade of the ATLAS Experiment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:V. Izzo; A. Aloisio; R. Giordano; S. Perrella; R. Vari
VME Readout At and Below the Conversion Time Limit
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. Munch; J. H. Jensen; B. Loher; H. Tornqvist; H. T. Johansson
Readout method based on PCIe over optical fiber for CBM-TOF super module quality evaluation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianhui Yuan; Ping Cao; Xiru Huang; Chao Li; Qi An
Millimeter-Wave Dielectric Properties of Highly Refractive Single Crystals Characterized by Waveguide Cavity Resonance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ross T. Schermer; Todd H. Stievater
Rotational Single Sheet Tester for Multiaxial Magneto-Mechanical Effects in Steel Sheets
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:U. Aydin; F. Martin; P. Rasilo; A. Belahcen; A. Haavisto; D. Singh; L. Daniel; A. Arkkio
Alpha Rhythm and Visual Event-Related Fields Measurements at Room Temperature Using Magneto-Impedance Sensor System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiaju Ma; Tsuyoshi Uchiyama
Advanced Processing of Micropatterned Elasto-Magnetic Membranes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Elizabeth L. Martin; Matthew T. Bryan; Stefano Pagliara; Feodor Y. Ogrin
Application of FRA to Improve the Design and Maintenance of Wireless Power Transfer Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dowon Kim; A. Abu-Siada; Adrian T. Sutinjo
An Inhaler Tracking System Based on Acoustic Analysis: Hardware and Software
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenyang Xie; Patrick Gaydecki; Ann-Louise Caress
Estimation of the Power Quantities Below One Signal Period Using DFT Coefficients
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jalen Stremfelj; Dusan Agrez
Medical Hyperspectral Image Classification Based on End-to-End Fusion Deep Neural Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xueling Wei; Wei Li; Mengmeng Zhang; Qingli Li
Broadband Permittivity Measurements up to 170-GHz Using Balanced-Type Circular-Disk Resonator Excited by 0.8-mm Coaxial Line
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuto Kato; Masahiro Horibe
Sparse Reconstruction-Based Thermal Imaging for Defect Detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Deboshree Roy; Prabhu Babu; Suneet Tuli
MIMO Gaussian Broadcast Channels with Common, Private and Confidential Messages
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ziv Goldfeld; Haim H. Permuter
Analysis of the Implementation of a Lean Service in a Shared Service Center: A Study of Stability and Capacity
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fabiane Flores Sum; Istefani Carisio de Paula; Guilherme Tortorella; Andre Teixeira Pontes; Renata Tilemann Faco
A Data Envelopment Analysis Method for Finding Robust and Cost-Efficient Schedules in Multimode Projects
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Klaus Werner Schmidt; Oncu Hazir
High Channel Conductivity, Breakdown Field Strength, and Low Current Collapse in AlGaN/GaN/Si δ -Doped AlGaN/GaN:C HEMTs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ling Yang; Meng Zhang; Bin Hou; Minhan Mi; Mei Wu; Qing Zhu; Jiejie Zhu; Yang Lu; Lixiang Chen; Xiaowei Zhou; Ling Lv; Xiaohua Ma; Yue Hao
RF Near-Field Coupling System Using Reverse PDN and Considering Electromagnetic Effects
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Colin Andrew Pardue; Hakki Mert Torun; Mohamed Lamine Faycal Bellaredj; Madhavan Swaminathan
Highly Accurate and Numerically Stable Matrix Computations of the Internal Impedance of Multilayer Cylindrical Conductors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Krzysztof Kubiczek; Marian Kampik
Maintaining Data Freshness in Distributed Cyber-Physical Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guohui Li; Chunyang Zhou; Jianjun Li; Bing Guo
LDM and SHVC Mobile TV Coverage Spillover Into Fixed Rooftop Reception and MVPD Retransmission Consent in the U.S.
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rolando Bettancourt; Marvin A. Sirbu
Maximum entropy based non-negative optoacoustic tomographic image reconstruction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jaya Prakash; Subhamoy Mandal; Daniel Razansky; Vasilis Ntziachristos
9 Years of Media and Entertainment Digital Storage Surveys
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Thomas Coughlin
Year: 2018
Automating Metadata Logging through Artificial Intelligence
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Christopher Witmayer
Year: 2018
Exploring Creative Frontiers of AI for M&E Production and Distribution
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Gary Olson; Rick Singer
Year: 2018
The Automated AI Workflow is here… If you know where to look
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Jason Perr
Year: 2018
Artificial Intelligence for the automation of robotic cameras in live sports
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Floriane Magera; Johan Vounckx
Year: 2018
Visual perceptual entropy measure
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Francois Helt
Year: 2018
Artificial Intelligence For Media Operations Why AI algorithms will become a must for every network management system
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Thomas Gunkel; Ben Vandenberghe
Year: 2018


Advertisement