Properties of PAAM Grafted alumina/epoxy nanocomposites
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Chen; Jielin Guo; Zhihui Shao; Yonghong Cheng; Jielong Wu; Toshikatsu Tanaka
Year: 2015
Study on turn-to-turn insulation fault condition monitoring method for dry-type air-core reactor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Zhuang; Yonghong Wang; Qingying Zhang
Year: 2015
A new method to extract the resistive current of MOA based on least square
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yongsen Han; Zhonghua Li; Huan Zheng
Year: 2015
Research on the measurement of space charge based on sound impulse
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kang-Lin Liu; Rui-Jin Liao; Hong-Bo Liu; Xing-Rong Liao
Year: 2015
Influence of surface modification on electrical properties of polyethylene SiO2 nanocomposites
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Simin Peng; Jinliang He; Jun Hu
Year: 2015
Locating stator winding insulation failure in induction machines under different load conditions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. Malekpour; B. T. Phung; E. Ambikairajah
Year: 2015
Effect of AC corona discharge on hydrophobic properties of silicone rubber nanocomposites
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. Tariq Nazir; B. T. Phung; Mark Hoffman
Year: 2015
Understanding impact of copper sulphide diffusion into pressboard insulation in transformers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:K. Sahitya Yaday; R. Sarathi; M. G. Danikas
Year: 2015
Impact of surface discharge on pollution layer of silicone rubber insulator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xidong Liang; Chao Wu; Yuanji Cai; Sen Xu; Yingyan Liu; Jing Wang
Year: 2015
Motion analysis of the particle in DC GIL considering the random collisions and gaseous resistance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Jian; Li Qingmin; Li Botao; Chen Chao; Liu Sihua
Year: 2015
Effects of degassing on dc surface flashover property of polyimide
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiang Wu; Zhenjun Zhang; Bo Zhang; Lijuan Zhang; Xiaoquan Zheng
Year: 2015
Aging phenomena of paper-oil insulating system under different voltage stress
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Vaclav Mentlik; Pavel Trnka; Michal Svoboda; Jaroslav Hornak; Pavel Totzauer; Lukas Harvanek
Year: 2015
Potential distribution analysis of Y-type insulators in UHV 1000kV double circuit transmission lines
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jintao Liao; Zongren Peng; Qingyu Wang
Year: 2015
A study on streamer discharge characteristics along contaminated insulator surface for different altitude regions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weiping Ye; Honewei Mei; Liming Wang; Zhicheng Guan; Bo Zhu
Year: 2015
Voltage and E-field distribution of UHV composite insulator with connection of porcelain insulators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jialong Wang; Yannan Chen; Jintao Liao; Zongren Peng
Year: 2015
Electric field distribution on the outer surface of lower porcelain of an OIP transformer bushing-accumulation of metal-contained colloid
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Azam Nekahi; Brian G. Stewart; Scott G. McMeekin
Year: 2015
Deformation and motion behavior of droplets in a non-uniform electric field
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chunhui Song; Qingguo Chen; Xinyu Wang; Liang Wen; Tianyu Zheng
Year: 2015
FEM simulation of electrical stresses within motor stator windings for online PD Localization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhuo Ma; Chengke Zhou; Donald M. Hepburn; Kevin Cowan
Year: 2015
Simulation study of electric influence caused by defects on UHV AC GIS spacer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Haoran Wang; Zongren Peng; Zihao Guo; Qingyu Wang; Jintao Liao; Siyu Zhang
Year: 2015
E-field distribution analysis on three types of converter double valve in 800kV valve hall
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jialong Wang; Hao Wu; Zhixiang Deng; Zongren Peng; Jintao Liao
Year: 2015
Study on hydrophobicity recovery and measurement of aged sillicone rubber material
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lin Zhao; Wen-Dong Li; Yan-Hui Wei; Guo-Qiang Su; Bai-Peng Song; Guan-Jun Zhang
Year: 2015
Condition evaluation of MV XLPE cable with steprise breakdown and relaxation current method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yonghua Zhu; Xin Jia; Juanjuan Yang; Changshun Wu; Changjun Yuan
Year: 2015
Characteristics of PD for reactor interturn insulation under pulse oscillating voltage
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ziwei Gao; Xuecheng Zhu; Xiping Song; Yonghong Wang; Zengqiang Yu
Year: 2015
Acceleration of hydrophobicity transfer rate of contaminated HTV silicone rubber by plasma jet
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ruobing Zhang; Xinlei Zhou; Yan Xia; Hui Liu; Qinghe Shen
Year: 2015
Analysis of streaming electrification nonlinearity in swinging cylinder system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dariusz Zmarzly; Pawel Fracz; Tomasz Boczar
Year: 2015
Influences of semi-conductive coatings on the electric field distribution of GIS spacer interface
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:He Li; Chuang Wang; Zihao Guo; Haoran Wang; Siyu Zhang; Zongren Peng; Fanfan Ma
Year: 2015
Effect of DC voltage with multiple harmonics on space charge behavior in epoxy resin
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hua Feng; Zong-ren Peng; Peng Liu; Hong-liang Zhang; Xin Ning
Year: 2015
Study of the contamination thicknesses effects on DC corona streamer pulses based on a corona cage
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xin Qi; Tiebing Lu; Wenzuo Ma; Lu Wang; Shuai Sun; Xingming Bian
Year: 2015
Effect of charge injection on DC surface flashover performance of polyimide
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhenjun Zhang; Wu Jiang; Weiqun Lei
Year: 2015
Surface flashover properties of alumina ceramics modified by ion implantation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:R. Xu; D. Li; T. W. Xia; T. Wang; C. Y. Ren; J. Wang; P. Yan
Year: 2015
Electric field distribution characteristics of composite insulator with internal defect
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pingyuan Liu; Zhonghao Zhang; Li Cheng; Hongwei Mei; Liming Wang
Year: 2015
Contact plan design for navigation satellite network based on simulated annealing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hongcheng Yan; Qingjun Zhang; Yong Sun; Jian Guo
Year: 2015
Adaptive power allocation scheme for land mobile satellite cooperative communication systems under a SNR threshold constraint
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Di Liu; Lixi Fu; Yizhou He; Gaofeng Cui; Weidong Wang
Year: 2015
Research on converting cultivated land into forests with GPS management system in application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yi Wang
Year: 2015
Design and implementation of dual-mode four frequency vector receiver
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaoyang Yin; Wenjie Li
Year: 2015
A divider used to provide six local oscillator signals for harmonic rejection mixer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Donghai Chen; Zhigong Wang; Junliang Wang; Jian Xu; Yiqiang Wu
Year: 2015
Multiple confusion network application in MT system combination
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yupeng Liu; Lemao Liu; Chunguang Ma; Shui Liu
Year: 2015
Time domain characteristics for sub-wavelength defect in one-dimensional structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Sun; Aiming Ji; Jialing Hu; Canyan Zhu; Jianfeng Yang; Ling-Feng Mao
Year: 2015
Study and design of database protection system for Sql attacks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ping He; Yuan Lv; Yan Yi; Jianchun Cai; Zucheng Da
Year: 2015
Novel preamble-aided symbol timing estimation for burst communication
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhao Wu; Yu Zhang; Long Jiang; Song Jian
Year: 2015
Design of finite-length rate-compatible LDPC codes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Min Xiao
Year: 2015
Design of the mobile learning platform based on the 3g technique and cloud calculation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ping He; Boli Zhai; Yan Yi; Jianchun Cai; Zucheng Dai; Xianfeng Cheng
Year: 2015
DTRE-SEP: A direct transmission and residual energy based stable election protocol for clustering techniques in HWSN
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shahzad Hassan; Muhammad S. Nisar; Hongbo Jiang
Year: 2015
Development on smart data collection and management in workshop based on the Internet of Things
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sheng Leng; Cuihua Chao; Fanglin Zou; Zhi Nie
Year: 2015
Improving PAPR reduction for OFDM using hybrid techniques
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kashif Sultan; Hazrat Ali; Zhongshan Zhang; Fakhar Abbas
Year: 2015
Study and design of database protection system for Sql attacks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ping He; Yuan Lv; Jianchun Cai; Yan Yi; Zucheng Dai
Year: 2015
BMA: Bandwidth allocation management for distributed systems under cloud gaming
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Runze Wang; Mochi Xue; Kai Chen; Zhanqiang Li; Tao Dong; Youkai Sun
Year: 2015
Enabled security based on elliptic curve cryptography with optimal resource allocation schema in cloud computing environment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:N. Nagalakshmi; S. Rajalakshmi
Year: 2015
Performance of fuzzy based clustering algorithms for the segmentation of satellite images — A comparative study
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:P. Ganesan; K. Palanivel; B. S. Sathish; V. Kalist; Khamar Basha Shaik
Year: 2015
An agent-based negotiation approach for knowledge exchange in cloud service platforms
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sameh Abdalla; Bingquan Huang; Tahar Kechadi
Year: 2015
Global and collective outliers detection on hotspot data as forest fires indicator in Riau Province, Indonesia
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Imas Sukaesih Sitanggang; Dhiya Aulia Muhamad Baehaki
Year: 2015
Scale selecting of building information statistical grids with spatial autocorrelation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiangping Chen; Lin Ding; Wenzhong Shi
Year: 2015
An analysis of influence on nonnavigable shallow areas using different methods to interpolate depths
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tao Wang; Lihua Zhang; Rencan Peng; Shuaidong Jia; Hongbo Cao; Jian Dong
Year: 2015
Estimating quality indices of a digital depth model for navigational safety
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lihua Zhang; Shuaidong Jia; Tao Wang; Hongbo Cao
Year: 2015
Automatic registration of multi-view terrestrial laser scanning point clouds in complex urban environments
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bisheng Yang; Zhen Dong; Wenxia Dai; Yuan Liu
Year: 2015
3D-PatchMatch: An optimization algorithm for point cloud completion
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhipeng Cai; Cheng Wang; Chenglu Wen; Jonathan Li
Year: 2015
Interactive simulation of virtual trees spray
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hui Song; Ying Xu; Zhijie Li; Ding Lin
Year: 2015
An effective algorithm for lines and polygons overlay analysis using uniform spatial grid indexing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shaohua Wang; Ershun Zhong; Hao Lu; Hui Guo; Liang Long
Year: 2015
Research and realization on integrated management of multisource heterogeneous satellite data based on spatial database
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fanghong Gao; Ping Jiang; Xiangxiang Li; Hongqiang Wang
Year: 2015
Making full use of the Landsat7 SLC-Off ETM+ data for urban thermal environment monitoring
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feng Chen; Song Yang; Kai Yin; Xiaofeng Zhao; Paul Chan
Year: 2015
Detecting and analysis of coast changes of Xiamen Island by RS & GIS
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fengqin Sun; Lizhong Hua; Hui Li; Yanting Wang; Yaqi Chen
Year: 2015
In the heart of intelligent buildings: Occupants practices facing automation
Publisher: Southern California Institute of Technology
Authors:Amelie Coulbaut-Lazzarini; Guillaume Bailly
Year: 2015
A data model for energy decision support systems for smart cities: The case of BESOS common information model
Publisher: Southern California Institute of Technology
Authors:G. Anadiotis; E. Hatzoplaki; K. Tsatsakis; T. Tsitsanis
Year: 2015
Energy book for buildings: Occupants incorporation in energy efficiency of buildings
Publisher: Southern California Institute of Technology
Authors:Nastaran Asadi Zanjani; Georgios Lilis; Gilbert Conus; Maher Kayal
Year: 2015
A probabilistic approach to parking: Benefits of routing instead of spotting
Publisher: Southern California Institute of Technology
Authors:Gabor Feher; Balazs Andras Lajtha; Akos Lovasz
Year: 2015
Optimization of coil parameters for a nonlinear two Degree-of-Freedom (2DOF) velocity-amplified electromagnetic vibrational energy harvester
Publisher: Southern California Institute of Technology
Authors:Eliabetta Boco; Valeria Nico; Declan O'Donoghue; Ronan Frizzell; Gerard Kelly; Jeff Punch
Year: 2015
Bottom-up analysis of the solar photovoltaic potential for a city in the Netherlands: A working model for calculating the potential using high resolution LiDAR data
Publisher: Southern California Institute of Technology
Authors:B. B. Kausika; O. Dolla; W. Folkerts; B. Siebenga; P. Hermans; W. G. J. H. M. van Sark
Year: 2015
Central model predictive control of a group of domestic heat pumps case study for a small district
Publisher: Southern California Institute of Technology
Authors:R. P. van Leeuwen; J. Fink; G. J. M. Smit
Year: 2015
Comfort-constrained demand flexibility management for building aggregations using a decentralized approach
Publisher: Southern California Institute of Technology
Authors:L. A. Hurtado; E. Mocanu; P. H. Nguyen; M. Gibescu; W. L. Kling
Year: 2015
Seasonally aware routing for thermoelectric energy harvesting wireless sensor networks
Publisher: Southern California Institute of Technology
Authors:Aristotelis Kollias; Ioanis Nikolaidis
Year: 2015
An empirical study of real-time feedback and dynamic pricing effects on electric power consumption: Field Experiment on a remote Island in Japan
Publisher: Southern California Institute of Technology
Authors:Koji Shimada; Yuki Ochi; Takuya Matsumoto; Hiroshi Matsugi; Takao Awata
Year: 2015
Combined visual comfort and energy efficiency through true personalization of automated lighting control
Publisher: Southern California Institute of Technology
Authors:C. Malavazos; A. Papanikolaou; K. Tsatsakis; E. Hatzoplaki
Year: 2015
Overview of socio-economic issues for smart grids development
Publisher: Southern California Institute of Technology
Authors:Simona Bigerna; Carlo Andrea Bollino; Silvia Micheli
Year: 2015
Commercial buildings energy performance within context occupants in spotlight
Publisher: Southern California Institute of Technology
Authors:Sanja Lazarova-Molnar; Mikkel Baun Kjargaard; Hamid Reza Shaker; Bo Norregaard Jorgensen
Year: 2015
A context-free smart grid model using pretopologic structure
Publisher: Southern California Institute of Technology
Authors:Guillaume Guerard; Soufian Ben Amor; Alain Bui
Year: 2015
Sustainable computing and communications: Internet broadband network of things applied to intelligent education
Publisher: Southern California Institute of Technology
Authors:Y. Iano; I. T. Lima; H. J. Loschi; T. C. Lustosa; O. S. Mesquita; A. Moretti
Year: 2015
A system for energy conservation through personalized learning mechanism
Publisher: Southern California Institute of Technology
Authors:Aryadevi Remanidevi Devidas; Sweatha Rachel George; Maneesha Vinodini Ramesh
Year: 2015
Pseudo-random sequence generator based on random selection of an elliptic curve
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mustapha Benssalah; Mustapha Djeddou; Karim Drouiche
Year: 2015
Learning automaton based context oriented middleware architecture for precision agriculture
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:P. Venkata Krishna; Sudip Misra; S. Sivanesan; Mohammad S. Obaidat
Year: 2015
The threshold based queueing system with hysteresis for performance analysis of clouds
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Farah Ait-Salaht; Hind Castel-Taleb
Year: 2015
Channel estimation for recovery of UHF RFID tag collision on physical layer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hanjun Duan; Haifeng Wu; Yu Zeng
Year: 2015
Adaptive learning for efficient driving in urban public transport
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Laura Pozueco; Alejandro G. Tuero; Xabiel G. Paneda; David Melendi; Roberto Garcia; Alejandro G. Paneda; Abel Rionda; Gabriel Diaz; Maria Mitre
Year: 2015
Adaptive virtual machine assignment for multi-tenant data center networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Takaya Suzuki; Tomotaka Kimura; Kouji Hirata; Masahiro Muraguchi
Year: 2015
Probabilistic latency for partial ordering
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pascal Urso; Jordi Martori
Year: 2015
Ontological approach for Data WareHouse design
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bouchra Aadil; Abderrahim Ait Wakrime; Larbi Kzaz; Abderrahim Sekkaki
Year: 2015
Performance of a radial vacuum insulator stack
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. E. Savage; B. S. Stoltzfus; K. N. Austin; P. A. Jones; W. A. Stygar; N. R. Joseph; J. K. Moore
Year: 2015
Measurement of ION concentration in plasma bunches of nanosecond vacuum surface flashover at 140 KV
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:I. F. Punanov; R. V. Emlin; P. A. Morozov; S. O. Cholakh
Year: 2015
An all solid-state pulse generator for raising the hydrophobicity of cotton fabrics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:W. Chen; J. Rao; Z. Li
Year: 2015
New pulsed power supply for the spallation neutron source Linac LEBT chopper system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Vladimir V. Peplov; David E. Anderson; Robert B. Saethre
Year: 2015
Effect of pulsed discharges on mycelium growth of Sparassis crispa
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:T. Masuoka; T. Kawakami; T. Kiyoshima; C. Asada; Y. Nakamura; K. Teranishi; N. Shimomura
Year: 2015
Commercially viable Homopolar pulsed power system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:R. Zowarka; B. Rech
Year: 2015
Correlation between MOSFET dosimeter energy respon and its shelding material in electron-beam radiation environment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. J. Sankovic; R. D. Ilic; Dj Lazare; I. Fetahovic; M. Obrenovic; B. Iricanin
Year: 2015
Overview of RF generation using nonlinear transmission lines
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:J. O. Rossi; L. P. Silva; J. J. Barroso; F. S. Yamasaki; Edl Schamiloglu
Year: 2015
Spice simulations of nonlinear gyromagnetic lines
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:F. S. Yamasaki; E. Schamiloglu; J. O. Rossi; J. J. Barroso
Year: 2015
Improvements in Ranchero magnetic flux compression generators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:J. H. Goforth; E. V. Baca; M. E. Briggs; F. L. Cochran; T. A. Gianakon; B. B. Glover; D. H. Herrera; R. L. Holmes; J. L. Johnson; E. C. Martinez; R. K. Meyer; H. Oona; D. L. Peterson; P. J. Rae; C. L. Rousculp; R. G. Watt
Year: 2015
Hydrogen production from water by using hybrid gas-liquid nanosecond pulsed discharge
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:T. Ihara; H. Nagata; Y. Yagyu; T. Ohshima; H. Kawasaki; Y. Suda
Year: 2015
Double-pulse high voltage system for 2-MeV, 2-kA linear induction accelerator power supply
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Akimov; P. Bak; A. Eliseev; A. Korepanov; Ya Kulenko; P. Logachev; A. Pachkov; A. Panov; O. Pavlov; D. Starostenko; O. Nikitin; A. Akhmetov
Year: 2015
Design and construction of demountable circular coil with high current density contacts
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:G. Ramos; M. Lindero-Hernandez; M. Nieto-Perez
Year: 2015
Improvement on PMMA surface breakdown using plasma immersion ion implantation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. R. Silva; J. O. Rossi; L. P. Silva Neto; M. Ueda
Year: 2015
Investigation of pulsed micro-discharges and ozone production by dielectric barrier discharges
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:G. M. Huang; Y. J. Zhou; M. P. Wilson; T. Wang; I. V. Timoshkin; S. J. MacGregor; M. J. Given
Year: 2015
Hydroxyl radical production in DC streamer discharge
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yi Yi Zhao; Mark P. Wilson; Tao Wang; Igor V. Timoshkin; Scott J. MacGregor
Year: 2015
MAGIC3D FDTD EM-PIC code cut cell slow wave serpentine calculation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Andrew J. Woods; Lars D. Ludeking
Year: 2015
SCREAMER V4.0 — A powerful circuit analysis code
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:R. B. Spielman; Y. Gryazin
Year: 2015
Plasma dynamics in the rod-pinch diode at 2MV
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:N. Bennett; S. E. Mitchell
Year: 2015
Investigations on the frictional behavior of electromagnetic Railgun armatures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:B. Wild; R. Wenske; D. Simicic; M. Schneider
Year: 2015
About pecularites of a spatial stability of a revolver railgun during generation of series of repetitive shots. Some possible solutions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:O. Egorov
Year: 2015
Status of a 140KV/50HZ IGBT Marx modulat
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:B. Cadilhon; B. Cassany; R. Pecqu
Year: 2015
A highly efficient X band BWO with an inhomogeneous slow wave structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:U. Chipengo; J. L. Volakis
Year: 2015
Simulation of volatge-maintaining performance of high energy density capacitors based on the measurement of charging current
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hua Li; Wenjuan Wang; Zhiwei Li; Haoyuan Li; Fuchang Lin; Xiang Huang
Year: 2015
Fundamental investigation of microsecond breakdown near a high permittivity dielectric
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. Feathers; A. Fierro; S. Beeson; J. Stephens; J. Dickens; A. Neuber; K. M. Williamson
Year: 2015
Periodicity classification of HTTP traffic to detect HTTP Botnets
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Meisam Eslahi; M. S. Rohmad; Hamid Nilsaz; Maryam Var Naseri; N. M. Tahir; H. Hashim
Year: 2015
Sieving technique to solve the discrete log hard problem in Diffie-Hellman Key Exchange
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yasin Fitri Bin Alias; Mohd Anuar Mat Isa; Habibah Hashim
Year: 2015
Preliminary study: Gender comparison in walking gait analysis on anatomical planes for children
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nur Khalidah Zakaria; R. Jailani; N. M. Tahir
Year: 2015
The sensor network using DC power line communication bus
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gang-Neng Sung; Chien-Ming Wu; Chun-Ming Huang
Year: 2015
3D model retrieval using multiple features and manifold ranking
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cheng-Ta Hsieh; Chin-Chuan Han; Jau-Ling Shih; Chang-Hsing Lee; Kuo-Chin Fan
Year: 2015
Non-commutative path planning strategy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chang Wu Yu; Rei Heng Cheng; Tung-Kuang Wu; Huai-Tse Chang
Year: 2015
Offline tracking system for deep sea going vessels using GPS and GPRS
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:K. L. K. Sudheera; G. G. N. Sandamali; W. N. D. C. Sandaruwan; N. D. Jayasundere
Year: 2015
Big data: Open data and realty website analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhen-Hua Chen; Shing-Hua Chou; Ching-Tsorng Tsai; John Chern; Shyan-Ming Yuan
Year: 2015
3D sphere virtual instrument with Kinect and MIDI
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ming-Fong Lu; Jen-Shiun Chiang; Timothy K. Shih; Shulei Wu
Year: 2015
Enabling digital natives to fully immerse in learning — Analyzing the effects of embodiment-based learning environments
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chun-Wang Wei; Nian-Shing Chen; Hsin-Hung Chen; Kinshuk
Year: 2015
Modeling perspectives of secondary school teachers of Sri Lanka towards the integration of ICT in the instructional process
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:K. G. S. K. Perera; S. P. Karunanayaka; A. Ariyaratne
Year: 2015
Quality of MOOCs: A review of literature on effectiveness and quality aspects
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dilrukshi Gamage; Shantha Fernando; Indika Perera
Year: 2015
Factors leading to an effective MOOC from participiants perspective
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dilrukshi Gamage; Shantha Fernando; Indika Perera
Year: 2015
A relation analysis on the number of sustainable years and stock prices
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tze-Chin Huang; Der-Feng Huang
Year: 2015
Enhancing medical students' web-based learning environment by a novel problem-based learning system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lin Hui; Fu-Yi Hung; Yi Fan Yang; Xi Wen Li; Chen Wei Liu
Year: 2015
A preliminary study of producing multimedia online videos for ubiquitous learning on MOOCs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu-Chao Lai; Shelley Shwu-Ching Young; Nen-Fu Huang
Year: 2015
A knowledge base approach for efficient home floor plan generation applying polygon based representation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:R. P. M. C. Rajapaksha; K. G. T. Jayawardena; Shantha Fernando
Year: 2015
Robotic gripper design to handle an arbitrarily shaped object by emulating human finger motion
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. M. Welhenge; R. D. Wijesinghe; R. M. T. P. Rajakaruna
Year: 2015
Design consideration of recent advanced low-voltage CMOS boost converter for energy harvesting
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ying-Khai Teh; Philip K. T. Mok
Year: 2015
A differential inverter-based switched-capacitor oscillator in 65 nm CMOS technology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peng Wang; Gyorgy Csaba; Wolfgang Porod; Trond Ytterdal
Year: 2015
A micro power temperature compensated frequency generating circuit
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shailesh Singh Chouhan; Kari Halonen
Year: 2015
Reliability schemes for nano-communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Valeriu Beiu; Leonard Daus
Year: 2015
A least squares method applied to multiphase switched capacitor converters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alexander Kushnerov; Alexandre Yakovlev
Year: 2015
On the usage of harmonic balance to simulate memristive devices and circuits
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rathnakannan Kailasam; Luis Nero Alves; Joana Catarina Mendes; Jose Carlos Pedro
Year: 2015
From fan-out wafer to fan-out panel level packaging
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:T. Braun; K.-F Becker; S. Raatz; V. Bader; J. Bauer; R. Aschenbrenner; S. Voges; T. Thomas; R. Kahle; K.-D Lang
Year: 2015
On negative resistance oscillators as modified multi-vibrators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Erik Lindberg; K. Murali; Arunas Tamasevicius
Year: 2015
A run-time self-adaptive resource allocation framework for MPSoC systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Quan; Andy D. Pimentel
Year: 2015
Overview of hardware trojan detection and prevention methods
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Julien Francq; Florian Frick
Year: 2015
Negative resistance circuit for damping an array of coupled FitzHugh-Nagumo oscillators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Arunas Tamasevicius; Elena Adomaitiene; Skaidra Bumeliene; Gytis Mykolaitis; Erik Lindberg
Year: 2015
Generalized rule of homothety of ideal memristors and their siblings
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Z. Biolek; D. Biolek; V. Biolkova; Z. Kolka; A. Ascoli; R. Tetzlaff
Year: 2015
Reduction of harmonic balance equations through Galerkin's method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Federico Bizzarri; Angelo Brambilla; Lorenzo Codecasa
Year: 2015
Novel control methods for phase lock loops
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Juergen Roeber; Christian Zwick; Andreas Baenisch; Simon Dirauf; Guenter Roppenecker; Robert Weigel
Year: 2015
Design of current mode front-end amplifiers with optimal timing performance for high-gain photodetectors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:F. Ciciriello; F. Corsi; F. Licciulli; C. Marzocca; G. Matarrese
Year: 2015
SEMBA: A SEM based acquisition technique for fast invasive Hardware Trojan detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Franck Courbon; Philippe Loubet-Moundi; Jacques J. A. Fournier; Assia Tria
Year: 2015
Remarks on the Adler's equation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Antonio Buonomo; Alessandro Lo Schiavo
Year: 2015
The Argo NOC: Combining TDM and GALS
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Evangelia Kasapaki; Jens Sparso
Year: 2015
A high resolution time-to-digital converter utilizing coupled oscillator, ORIGAMI
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Takeshi Shima; Nicodimus Retdian
Year: 2015
CNN modeling of nano-structures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Angela Slavova; Maya Markova
Year: 2015
New sensor concept for intra-frame scene and speed capturing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mate Nemeth; Akos Zarandy
Year: 2015
Building and Evaluating COTS Based Optical Interlinks for Nanosatellites
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tarek Idriss; Magdy Bayoumi
Year: 2015
Coalition Formation Towards Energy-Efficient Collaborative Mobile Computing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liyao Xiang; Baochun Li; Bo Li
Year: 2015
Detection of Service Level Agreement (SLA) Violation in Memory Management in Virtual Machines
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiongwei Xie; Weichao Wang; Tuanfa Qin
Year: 2015
HAECubie: A Highly Adaptive and Energy-Efficient Computing Demonstrator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Franz Eichhorn; Waltenegus Dargie; Christoph Mobius; Kateryna Rybina
Year: 2015
Inferring Network Topologies in MANETs Applied to Service Redeployment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. Silvestri; B. Holbert; P. Novotny; T. La Porta; A. Wolf; A. Swami
Year: 2015
InfoMax: An Information Maximizing Transport Layer Protocol for Named Data Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jongdeog Lee; Akash Kapoor; Md Tanvir Al Amin; Zhehao Wang; Zeyuan Zhang; Radhika Goyal; Tarek Abdelzaher
Year: 2015
Modeling and Analysis of Availability in Multi-Tenant SaaS
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenbo Su; Qu Liu; Chuang Lin; Sherman Shen
Year: 2015
Optimizing Load Schedule for Building Energy Management in Smart Grids
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kebina Manandhar; Xiaojun Cao
Year: 2015
Optimizing the Loads of Multi-Player Online Game Servers Using Markov Chains
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Aamir Saeed; Rasmus Lovenstein Olsen; Jens Myrup Pedersen
Year: 2015
QoE-Based Interworking Call Admission, Handoff, and Packet Scheduling System for Multimedia Streaming Services over LTE Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wan Kim; Kiseok Park; Hwangjun Song
Year: 2015
Road Network-Aware Anonymization in Mobile Systems with Reciprocity Support
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bhuvan Bamba; Ling Liu; Emre Yigitoglu
Year: 2015
Robust Energy-Aware Routing with Uncertain Traffic Demands
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Heng Lin; Mingwei Xu; Yuan Yang
Year: 2015
Snowballing Effects in Preferential Attachment: The Impact of the Initial Links
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huanyang Zheng; Jie Wu
Year: 2015
SocialQ&A: An Online Social Network Based Question and Answer System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Haiying Shen; Guoxin Liu; Nikhil Vithlani
Year: 2015
A New Asymmetric Correlation Kernel for GNSS Multipath Mitigation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Steven Miller; Xue Zhang; Andreas Spanias
Year: 2015
Distributed Implementation for Person Re-Identification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Saurav Sthapit; John Thompson; James R. Hopgood; Neil M. Robertson
Year: 2015
Micro-Doppler Based Recognition of Ballistic Targets Using 2D Gabor Filters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Adriano Rosario Persico; Carmine Clemente; Christos Ilioudis; Domenico Gaglione; Jianlin Cao; John Soraghan
Year: 2015
A Consensus Based Network Intrusion Detection System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Michel Toulouse; Bui Quang Minh; Philip Curtis
Year: 2015
A Generic Ontology Methodology and Factors to Address Design Consistency
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kwang Hooi Yew; M. Fadzil Hassan; Ahmad Izuddin B. Zainal Abidin; Noreen Izza Bt Arshad; Azmi M. Shariff
Year: 2015
A Modified K-Nearest Neighbor Algorithm to Handle Uncertain Data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rashmi Agrawal; Babu Ram
Year: 2015
A Network Clustering Based Software Attribute Selection for Identifying Fault-Prone Modules
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:So Yeon Kim; Sungdo Gu; Hyun-hwan Jeong; Kyung-Ah Sohn
Year: 2015
Adaptive Multichannel Approach for Congestion Control in Vehicular Safety Communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Komchan Chaitien; Chayaphon Tanwongvarl; Soamsiri Chantaraskul
Year: 2015
Assuring Security through Attribute GSN
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shuichiro Yamamoto
Year: 2015
Cache Side-Channel Attack to Recover Plaintext against Datagram TLS
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ye Tang; Huiyun Li; Guoqing Xu
Year: 2015
Covert Channels Parameters Evaluation Using the Information Theory Statements
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Anna Epishkina; Konstantin Kogos
Year: 2015
Designing of Healthcare Information Network Using IPv6 Cloud Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wonhyuk Lee; Minki Noh; Buseung Cho; TaeYeon Kim; Hyuncheol Kim
Year: 2015
Estimation of Water Demand in Residential Building Using Machine Learning Approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dongjun Suh; Hyunyoung Kim; Jinsul Kim
Year: 2015
HR Challenges & Issues in Insurance Industry: An Empirical Study
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hardeep Singh; Bikram Pal Singh
Year: 2015
Optimization Model of Information Flow in Power Grid Engineering Construction Projects Based on Improved DSM
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A-yong Li; Li-rong Wei
Year: 2015
Path Planning Algorithm for Manipulators Based on an Improved Backtracking Search Algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Md Nazrul Islam; Jaime Gallardo-Alvardo; Othman Bin Hj Ahmad; Mazlina Binti Mamat; B. K. Ghosh
Year: 2015
Prospects of Development of Technologies in the Field of Robotics and the Stages of Design of Mobile Robotic Complex
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tamara Zhukabayeva; Zhanar Oralbekova; Makpal Zhartybayeva; Ainur Zhumadillayeva; Aigul Adamova
Year: 2015
Research Domains for Cognitive Radio: A Survey
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Preeja Pradeep
Year: 2015
Software Reverse Engineering to Requirement Engineering for Evolution of Legacy System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shoaib Hassan; Usman Qamar; Taimoor Hassan; Muhammad Waqas
Year: 2015
Traffic-Aware Energy Efficient Routing (TEER) Using Multi-Criteria Decision Making for Wireless Sensor Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Young Ho Suh; Kyung Tae Kim; Dong Ryeol Shin; Hee Yong Youn
Year: 2015
Electromagnetic scattering by a metal semi-circular cylinder located inside a metallic dihedral corner reflector
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Baker Al-Bahri; Piergiorgio L. E. Uslenghi
Year: 2015
Exact electromagnetic scattering of an E-polarized plane wave by a double trihedral reflector with a semi-infinite slot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Piergiorgio L. E. Uslenghi
Year: 2015
An integral equation domain decomposition method based on hybrid solvers for modeling of electromagnetic radiation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ran Zhao; Lin Lei; Jun Hu; Ming Jiang; Zaiping Nie
Year: 2015
Fast iterative solver for scattering from multiple bodies of revolution
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuke Li; Jun Hu; Zaiping Nie
Year: 2015
Accuracy analysis of the nonrigorous second-order absorbing boundary condition applied to large curved finite elements
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. V. Savic; B. M. Notaros; M. M. Ilic
Year: 2015
Million plus unknown MOM LU factorization on a PC
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:John Shaeffer
Year: 2015
Fast generation of macro basis functions for LEGO through the adaptive cross approximation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:V. Lancellotti
Year: 2015
Comparison of approximate and full-wave electromagnetic numerical modeling of microstrip matching networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:B. Bukvic; A. Ilic; M. M. Ilic
Year: 2015
An efficient 2-D MLFMM-UTD hybrid method to model non-line-of-sight propagation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Giorgos Karagounis; Daniel De Zutter; Dries Vande Ginste
Year: 2015
Level-Set shape optimization for planar antenna arrays
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Z. Zhao; C. Pichot; C. Dedeban
Year: 2015
Recent advances in TDFIT algorithm and its applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tie Jun Cui; Jian Wei You
Year: 2015
Design and characterization of wideband high-efficiency unit cells for frequency selective surfaces in 10GHz-band
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:H. Kaouach; F. Ouasli
Year: 2015
Transient electromagnetic scattering by multiple cavities
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Aihua W. Wood; Richard Uber
Year: 2015
Efficient full-wave modeling of electromagnetic interference in the presence of multiple non-collocated noise sources
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:G.-J Stockman; H. Rogier; D. Vande Ginste
Year: 2015
Computationally efficient extension of a 2D integral equation propagation model to 3D
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ian Kavanagh; Conor Brennan
Year: 2015
Low computational cost method for scattering of large cavities based on ACA compression of Iterative Physical Optics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Thomet; G. Kubicke; C. Bourlier; P. Pouliguen
Year: 2015
A model of nonlinear microstrip lattice with metamaterial substrate
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:D. V. Semenikhina; N. I. Chikov; A. I. Semenikhin; Y. V. Yukhanov
Year: 2015
Analysis of higher order modes in large superconducting radio frequency accelerating structures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:T. Galek; J. Heller; T. Flisgen; K. Brackebusch; U. van Rienen
Year: 2015
A circuital approach for solving the problem of the two wedges
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:V. G. Daniele; R. S. Zich
Year: 2015
Multi-rate time integration for coupled electrical and thermal modeling of surge arresters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Y. Spack-Leigsnering; E. Gjonaj; H. De Gersem; T. Weiland; M. Giessel; V. Hinrichsen
Year: 2015
Fast analysis of nonlinear scattering
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Boag
Year: 2015
Differential front-end design for mid-frequency aperture array design
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yongwei Zhang; Anthony Brown; Ming Yang; Ahmed El-Makadema; Sangitiana F. Harison; Stephane Bosse
Year: 2015
Synthesis and electrical characterization of Graphene Nanoplatelets
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Maffucci; F. Micciulla; A. Cataldo; G. Miano; S. Bellucci
Year: 2015
First error analyses for finite element solutions of boundary value problems involving cylinders moving in the axial direction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. Raffetto; P. Kalarickel Ramakrishnan
Year: 2015
Nonlinear Finite Element Formulation And Analysis of high-power air/dielectric breakdown in time domain
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Su Yan; Jian-Ming Jin
Year: 2015
A compact sideband-separating (2SB) arrangement using a turnstile
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:D. Henke
Year: 2015
Spherical-multipole analysis of the electromagnetic field for a statistically known shielding structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:L. Klinkenbusch; K. Korber
Year: 2015
On the use of time-modulated arrays for smart wireless power transmission
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:D. Masotti; V. Rizzoli; A. Costanzo
Year: 2015
A rigorous circuit-level description of IR-UWB links
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Costanzo; M. Fantuzzi; D. Masotti; F. Mastri; V. Rizzoli
Year: 2015
Physical optics near field calculations on electrically large platforms
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:B. Motz; A. Langwost; H. Kruger; T. Weiland
Year: 2015
Wiener-Hopf analysis of the plane wave diffraction by a thin material strip: The case of E polarization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:T. Nagasaka; K. Kobayashi
Year: 2015
Propagation measurements campaign in Athens with ALPHASAT at Ka-band using Software Defined Radio technologies
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Z. Papafragkakis; N. K. Lyras; C. I. Kourogiorgas; A. D. Panagopoulos
Year: 2015
Modeling of mutual coupling between coaxial probes in flat metallic casings using the contour integral method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Q. Wu; A. Vogt; J. B. Preibisch; A. Hardock; H.-D Bruns; C. Schuster
Year: 2015
Context aware scenarios in train transportation environments
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:L. Azpilicueta; F. Falcone; J. J. Astrain; J. Villadangos; A. Bahillo; I. Salaberria; A. Perallos; I. Angulo; P. Elejoste
Year: 2015
A hybrid DGTD scheme for transient analysis of electromagnetic field interactions on microwave systems loaded with thin wires
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ping Li; Yifei Shi; Hakan Bagci
Year: 2015
Evolution of SKALA (SKALA-2), the log-periodic array antenna for the SKA-low instrument
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:E. de Lera Acedo; N. Drought; B. Wakley; A. Faulkner
Year: 2015
Turnstile-based antenna feed systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Y. Konkel; C. Hartwanger; M. Schneider
Year: 2015
Derivation of diffraction coefficients from complex-source beam solutions to canonical problems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:H. Bruns; L. Klinkenbusch
Year: 2015
Electromagnetic characterization of graphene and graphene nanoribbons via ab-initio permittivity simulations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. Bellucci; A. Sindona; D. Mencarelli; L. Pierantoni
Year: 2015
A robust and low frequency stable time domain PMCHWT equation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Y. Beghein; K. Cools; F. P. Andriulli
Year: 2015
Further progress with fast and reliable shadowing determination for mesh-based PO analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:D. P. Xiang; M. M. Botha
Year: 2015
A well-conditioned time domain EFIE for densely discretized low frequency problems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Y. Beghein; K. Cools; F. P. Andriulli
Year: 2015
Ideas on recovery-based a posteriori error estimation for RWG-based currents in the Method of Moments
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:W. J. Strydom; M. M. Botha
Year: 2015
Higher-order hybrid method for curl-conforming elements on tetrahedrons and bricks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:J. Winges; T. Rylander
Year: 2015
Improvised absorbing boundary conditions for three-dimensional electromagnetic finite elements
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:K. Sugahara
Year: 2015
Validation method for numerical simulations of large objects using the T-matrix for a collection of scatterers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:T. Martin; M. Wallin
Year: 2015
The role of electromagnetic shielding in dealing with the threat of Intentional Electromagnetic Interference (IEMI)
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:W. A. Radasky
Year: 2015
Paraxial Gaussian Beam Shooting algorithm for 3D propagation simulation in built environments
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:E. A. Fnaiech; C. Letrou; A. Ginestet; G. Beauquet
Year: 2015
Breast microwave imaging with monostatic and multistatic approaches: Numerical simulations with MUSIC reconstruction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Massimiliano Grandi; Simone Masetti; Francesco Pareo; Nico Lanconelli
Year: 2015
A network approach to EM modeling based on arrays of coupled oscillators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:G. Csaba; J. Russer; W. Porod
Year: 2015
Recent advances on domain decomposition finite element methods
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. N. Vouvakis
Year: 2015
Macro Basis Function interactions accelerated with the Inhomogeneous Plane Waves
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. Karki; C. Craeye
Year: 2015
Electromagnetic analysis of large nanoplasmonic assemblies with fast multipole methods
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:D. M. Solis; J. M. Taboada; F. Obelleiro
Year: 2015
On the high frequency behavior and stabilization of a preconditioned and resonance-free formulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Francesco P. Andriulli; Ignace Bogaert; Kristof Cools
Year: 2015
Millimetre-wave near field probe for skin defects detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:K. Y. Chan; R. Ramer
Year: 2015
Magnetocaloric effect and magnetic systems in science education
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. Orozco; R. T. Hernandez-L; A. Sanchez
Year: 2015
Stabilization of the modelling of a Radio-Frequency Quadrupole based on quasi-Helmholtz projectors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Christopher Raucy; Francesco P. Andriulli; Christophe Craeye
Year: 2015
Can an ANN based radar data processing approach be an aid in breast cancer detection?
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. Caorsi; C. Lenzi
Year: 2015
Optimization of a Vircator using a novel evolutionary algorithm designed to reducing the number of evaluations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:E. Neira; F. Vega; J. J. Pantoja; F. Rachidi
Year: 2015
Isogeometric Analysis simulation of TESLA cavities under uncertainty
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jacopo Corno; Carlo de Falco; Herbert De Gersem; Sebastian Schops
Year: 2015
Handling the low-frequency breakdown of the PMCHWT integral equation with the quasi-Helmholtz projectors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yves Beghein; Rajendra Mitharwal; Kristof Cools; Francesco P. Andriulli
Year: 2015
Characterization of correlated random Cartesian field components in reverberation chambers using copulas
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:L. R. Arnaut
Year: 2015
Noise and variation-aware modeling and characterization of integrated circuits using network representations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sidina Wane; Damienne Bajon
Year: 2015
Stochastic approach for Power Integrity, Signal Integrity, EMC and EMI analysis of moving objects
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sidina Wane; Olivier Doussin; Damienne Bajon; Johannes Russer; Peter Russer
Year: 2015
Optimal-complexity direct solver based fast synthesis of the physical layout of electromagnetic structures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bangda Zhou; Dan Jiao
Year: 2015
Accurate and stable matrix-free time-domain method independent of element shape for general electromagnetic analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jin Yan; Dan Jiao
Year: 2015
Enrichment of EBG contents of periodic structures by geometry modulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. De Sabata; L. Matekovits; O. Lipan
Year: 2015
Reflectarray Antennas printed on convex surfaces
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:V. H. Bui; P. Pirinoli; M. Beccaria; M. Orefice; F. Yang
Year: 2015
A deterministic approach to the synthesis of sparse arrays with far-field and near-field constraints
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:G. Buttazzoni; R. Vescovo
Year: 2015
Simple electromagnetic modeling scenarios emulating typical propagation channels for V2V communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:J. Narrainen; P. Besnier; M. Gatsinzi Ibambe
Year: 2015
A novel periodic microstrip leaky-wave antenna with backward to forward scanning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mohammad H. Rahmani; Dominic Deslandes
Year: 2015
Coupled structural-electromagnetic numerical modeling and analysis of large reflector antenna
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:N. Jekabsons; S. Upnere
Year: 2015
MISO uniform theory of diffraction based channel model for mobile wireless communications in urban areas
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Tajvidy; A. Ghorbani
Year: 2015
Triple band MIMO antenna composed of unbalanced fed low profile inverted L antennas on rectangular conducting plane
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. Taguchi; T. Tsutsumi
Year: 2015
2-Element slot meander patch antenna system for LTE-WLAN customer premise equipment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nassrin Ibrahim Mohamed Elamin; Tharek Abd Rahman
Year: 2015
An extremum-seeking controller for dynamic metamaterial antenna operation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. C. Johnson; S. L. Brunton; N. B. Kundtz; J. N. Kutz
Year: 2015
Array of miniaturized structures applied to small-labs development
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alisson R. Leite; Roberto R. Lima; Eliphas W. Simoes; Maria Lucia P. Silva
Year: 2015
Limitations of Coupled Mode Theory to model coupled microresonators “dark states”
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guilherme F. M. de Rezende; Mario C. M. M. Souza; Newton C. Frateschi
Year: 2015
Numerical evaluation of warpage in PoP encapsulated semiconductors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fabiano A. Colling; Carlos A. M. Moraes; Celso R. Peter; Eduardo L. Rhod; Willyan Hasenkamp; Dong-Hyun Park; Tae S. Oh
Year: 2015
Electrical and structural characterization of electrodeposited Ni nanowires
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. V. Puydinger dos Santos; L. P. B. Lima; R. A. Mayer; J. Bettini; F. Beron; K. R. Pirota; J. A. Diniz
Year: 2015
Designing an error model for navigation sensors using the Bayesian approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Andrei V. Motorin; Oleg A. Stepanov
Year: 2015
Non-field-of-view indoor sound source localization based on reflection and diffraction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kuya Takami; Tomonari Furukawa; Makoto Kumon; Lin Chi Mak
Year: 2015
A linear Kalman Filtering-based approach for 3D orientation estimation from Magnetic/Inertial sensors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:G. Ligorio; A. M. Sabatini
Year: 2015
Multimodal object recognition from visual and audio sequences
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weipeng He; Haojun Guan; Jianwei Zhang
Year: 2015
Large-scale fusion of collective, areal vehicle data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sebastian Skibinski; Jana Hackmann Terhorst; Frank Weichert; Heinrich Muller
Year: 2015
Refined building change detection in satellite stereo imagery based on belief functions and reliabilities
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiaojiao Tian; Jean Dezert; Peter Reinartz
Year: 2015
Textured voxel-bounded planes: Efficient representation of color points for 3D mapping and visualization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Julian Ryde
Year: 2015
Smart things — One-stop customer-centric smart energy solution using computational intelligence approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ee May Kan; Siew Leong Kan; Dou Zi; Yvonne Soh
Year: 2015
Wavelet based sensor fusion for tool condition monitoring of hard to machine materials
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Farbod Akhavan Niaki; Durul Ulutan; Laine Mears
Year: 2015
Sequential likelihood ratio test based on the Distributed Kalman Filter for multi sensor track extraction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fraunhofer Fkie
Year: 2015
Identification of finger force and motion from forearm surface electromyography
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiufei Li; Jiantin Fu; Linfei Xiong; Yizhi Shi; Rahman Davoodi; Yao Li
Year: 2015
Force-based puncture detection and active position holding for assisted retinal vein cannulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Berk Gonenc; Nhat Tran; Cameron N. Riviere; Peter Gehlbach; Russell H. Taylor; Iulian Iordachita
Year: 2015
FLogFS: A lightweight flash log file system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Benjamin Nahill; Zeljko Zilic
Year: 2015
Detecting and tracking gait asymmetries with wearable accelerometers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:James R. Williamson; Andrew Dumas; Austin R. Hess; Tejash Patel; Brian A. Telfer; Mark J. Buller
Year: 2015
Estimating load carriage from a body-worn accelerometer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:James R. Williamson; Andrew Dumas; Greg Ciccarelli; Austin R. Hess; Brian A. Telfer; Mark J. Buller
Year: 2015
Towards a real time kinect signature based human activity assessment at home
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gaddi Blumrosen; Yael Miron; Meir Plotnik; Nathan Intrator
Year: 2015
Toward robust and platform-agnostic gait analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuchao Ma; Ramin Fallahzadeh; Hassan Ghasemzadeh
Year: 2015
Sensor technology for ice hockey and skating
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Michael Hardegger; Benjamin Ledergerber; Severin Mutter; Christian Vogt; Julia Seiter; Alberto Calatroni; Gerhard Troster
Year: 2015
Evaluating squat performance with a single inertial measurement unit
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Martin O'Reilly; Darragh Whelan; Charalampos Chanialidis; Nial Friel; Eamonn Delahunt; Tomas Ward; Brian Caulfield
Year: 2015
Novel approaches to measure acoustic emissions as biomarkers for joint health assessment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Caitlin Teague; Sinan Hersek; Hakan Toreyin; Mindy L. Millard-Stafford; Michael L. Jones; Geza F. Kogler; Michael N. Sawka; Omer T. Inan
Year: 2015
A wireless charging mechanism for a rotational human motion energy harvester
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:P. Pillatsch; P. K. Wright; E. M. Yeatman; A. S. Holmes
Year: 2015
Assessment of the e-AR sensor for gait analysis of Parkinson;s Disease patients
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Delaram Jarchi; Amy Peters; Benny Lo; Eirini Kalliolia; Irene Di Giulio; Patricia Limousin; Brian L. Day; Guang-Zhong Yang
Year: 2015
A wearable pre-impact fall early warning and protection system based on MEMS inertial sensor and GPRS communication
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mian Yao; Qi Zhang; Menghua Li; Huiqi Li; Yunkun Ning; Gaosheng Xie; Guoru Zhao; Yingnan Ma; Xing Gao; Zongzhen Jin
Year: 2015
Automatically detecting asymmetric running using time and frequency domain features
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Edmond Mitchell; Amin Ahmadi; Noel E. O'Connor; Chris Richter; Evan Farrell; Jennifer Kavanagh; Kieran Moran
Year: 2015
Measuring muscle stiffness by linear mechanical perturbation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Luke M. Mooney; Stephanie L. Ku; Madeleine Abromowitz; Jacob A. Mooney; Xu Sun; Qifang Bao
Year: 2015
In situ sensor-to-segment calibration for whole body motion capture
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Krittameth Teachasrisaksakul; Zhi-Qiang Zhang; Guang-Zhong Yang
Year: 2015
Wearable motion capture unit for shoulder injury prevention
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Samir A. Rawashdeh; Derek A. Rafeldt; Timothy L. Uhl; James E. Lumpp
Year: 2015
An unsupervised approach for gait-based authentication
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guglielmo Cola; Marco Avvenuti; Alessio Vecchio; Guang-Zhong Yang; Benny Lo
Year: 2015
Self-tuned deep super resolution
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhangyang Wang; Yingzhen Yang; Zhaowen Wang; Shiyu Chang; Wei Han; Jianchao Yang; Thomas Huang
Year: 2015
Subject centric group feature for person re-identification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Wei; Shishir K. Shah
Year: 2015
The GRODE metrics: Exploring the performance of group detection approaches
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Francesco Setti; Marco Cristani
Year: 2015
Learning to identify leaders in crowd
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Francesco Solera; Simone Calderara; Rita Cucchiara
Year: 2015
A comparison of stereo and multiview 3-D reconstruction using cross-sensor satellite imagery
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ozge C. Ozcanli; Yi Dong; Joseph L. Mundy; Helen Webb; Riad Hammoud; Victor Tom
Year: 2015
Efficient person re-identification by hybrid spatiogram and covariance descriptor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mingyong Zeng; Zemin Wu; Chang Tian; Lei Zhang; Lei Hu
Year: 2015
Articulated Gaussian kernel correlation for human pose estimation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Meng Ding; Guoliang Fan
Year: 2015
Heterogeneous structure fusion for Target Recognition in infrared imagery
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guangfeng Lin; Guoliang Fan; Liangjiang Yu; Xiaobing Kang; Erhu Zhang
Year: 2015
Non-rigid articulated point set registration with Local Structure Preservation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Song Ge; Guoliang Fan
Year: 2015
NIR-VIS heterogeneous face recognition via cross-spectral joint dictionary learning and reconstruction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Felix Juefei-Xu; Dipan K. Pal; Marios Savvides
Year: 2015
Latent max-margin metric learning for comparing video face tubes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gaurav Sharma; Patrick Perez
Year: 2015
Person identification from action styles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Igor Kviatkovsky; Ilan Shimshoni; Ehud Rivlin
Year: 2015
Electromyograph and keystroke dynamics for spoof-resistant biometric authentication
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shreyas Venugopalan; Felix Juefei-Xu; Benjamin Cowley; Marios Savvides
Year: 2015
Applying action attribute class validation to improve human activity recognition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:David Tahmoush
Year: 2015
Articulated pose estimation with tiny synthetic videos
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dennis Park; Deva Ramanan
Year: 2015
A semantic occlusion model for human pose estimation from a single depth image
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Umer Rafi; Juergen Gall; Bastian Leibe
Year: 2015
ICPIK: Inverse Kinematics based articulated-ICP
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shachar Fleishman; Mark Kliger; Alon Lerner; Gershom Kutliroff
Year: 2015
American Sign Language alphabet recognition using Microsoft Kinect
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cao Dong; Ming C. Leu; Zhaozheng Yin
Year: 2015
FAME: Face Association through Model Evolution
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Eren Golge; Pinar Duygulu
Year: 2015
3D object class detection in the wild
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bojan Pepik; Michael Stark; Peter Gehler; Tobias Ritschel; Bernt Schiele
Year: 2015
FPGA acceleration for feature based processing applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gooitzen van der Wal; David Zhang; Indu Kandaswamy; James Marakowitz; Kevin Kaighn; Joe Zhang; Sek Chai
Year: 2015
Semantic segmentation of urban scenes by learning local class interactions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Michele Volpi; Vittorio Ferrari
Year: 2015
Simultaneous registration and change detection in multitemporal, very high resolution remote sensing data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Maria Vakalopoulou; Konstantinos Karatzalos; Nikos Komodakis; Nikos Paragios
Year: 2015
Detection of incomplete enclosures of rectangular shape in remotely sensed images
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Igor Zingman; Dietmar Saupe; Karsten Lambers
Year: 2015
Geometric inpainting of 3D structures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pratyush Sahay; A. N. Rajagopalan
Year: 2015
Absolute geo-localization thanks to Hidden Markov Model and exemplar-based metric learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cedric Le Barz; Nicolas Thome; Matthieu Cord; Stephane Herbin; Martial Sanfourche
Year: 2015
Supervised Discrete Hashing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fumin Shen; Chunhua Shen; Wei Liu; Heng Tao Shen
Year: 2015
Automatic construction Of robust spherical harmonic subspaces
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Patrick Snape; Yannis Panagakis; Stefanos Zafeiriou
Year: 2015
Structural Sparse Tracking
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tianzhu Zhang; Si Liu; Changsheng Xu; Shuicheng Yan; Bernard Ghanem; Narendra Ahuja; Ming-Hsuan Yang
Year: 2015
Attributes and categories for generic instance search from one example
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ran Tao; Arnold W. M. Smeulders; Shih-Fu Chang
Year: 2015
A metric parametrization for trifocal tensors with non-colinear pinholes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Spyridon Leonardos; Roberto Tron; Kostas Daniilidis
Year: 2015
An efficient volumetric framework for shape tracking
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Benjamin Allain; Jean-Sebastien Franco; Edmond Boyer
Year: 2015
Latent trees for estimating intensity of Facial Action Units
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sebastian Kaltwang; Sinisa Todorovic; Maja Pantic
Year: 2015
Deep transfer metric learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Junlin Hu; Jiwen Lu; Yap-Peng Tan
Year: 2015
DynamicFusion: Reconstruction and tracking of non-rigid scenes in real-time
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Richard A. Newcombe; Dieter Fox; Steven M. Seitz
Year: 2015
A coarse-to-fine model for 3D pose estimation and sub-category recognition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Roozbeh Mottaghi; Yu Xiang; Silvio Savarese
Year: 2015
Deformable part models are convolutional neural networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ross Girshick; Forrest Iandola; Trevor Darrell; Jitendra Malik
Year: 2015
Designing deep networks for surface normal estimation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaolong Wang; David F. Fouhey; Abhinav Gupta
Year: 2015
Diversity-induced Multi-view Subspace Clustering
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaochun Cao; Changqing Zhang; Huazhu Fu; Si Liu; Hua Zhang
Year: 2015
Indoor scene structure analysis for single image depth estimation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Zhuo; Mathieu Salzmann; Xuming He; Miaomiao Liu
Year: 2015
Efficient object localization using Convolutional Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jonathan Tompson; Ross Goroshin; Arjun Jain; Yann LeCun; Christoph Bregler
Year: 2015
Discriminative and consistent similarities in instance-level Multiple Instance Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mohammad Rastegari; Hannaneh Hajishirzi; Ali Farhadi
Year: 2015
Complexity-adaptive distance metric for object proposals generation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yao Xiao; Cewu Lu; Efstratios Tsougenis; Yongyi Lu; Chi-Keung Tang
Year: 2015
Cascaded hand pose regression
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiao Sun; Yichen Wei; Shuang Liang; Xiaoou Tang; Jian Sun
Year: 2015
MRF optimization by graph approximation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wonsik Kim; Kyoung Mu Lee
Year: 2015
Hierarchical recurrent neural network for skeleton based action recognition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yong Du; Wei Wang; Liang Wang
Year: 2015
FlowWeb: Joint image set alignment by weaving consistent, pixel-wise correspondences
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tinghui Zhou; Yong Jae Lee; Stella X. Yu; Alexei A. Efros
Year: 2015
Unsupervised object discovery and localization in the wild: Part-based matching with bottom-up region proposals
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Minsu Cho; Suha Kwak; Cordelia Schmid; Jean Ponce
Year: 2015
A statistical model of Riemannian metric variation for deformable shape analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Andrea Gasparetto; Andrea Torsello
Year: 2015
Joint action recognition and pose estimation from video
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bruce Xiaohan Nie; Caiming Xiong; Song-Chun Zhu
Year: 2015
Large-scale damage detection using satellite imagery
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lionel Gueguen; Raffay Hamid
Year: 2015
Combining local appearance and holistic view: Dual-Source Deep Neural Networks for human pose estimation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaochuan Fan; Kang Zheng; Yuewei Lin; Song Wang
Year: 2015
Superpixel segmentation using Linear Spectral Clustering
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhengqin Li; Jiansheng Chen
Year: 2015
Pose-conditioned joint angle limits for 3D human pose reconstruction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ijaz Akhter; Michael J. Black
Year: 2015
From captions to visual concepts and back
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hao Fang; Saurabh Gupta; Forrest Iandola; Rupesh K. Srivastava; Li Deng; Piotr Dollar; Jianfeng Gao; Xiaodong He; Margaret Mitchell; John C. Platt; C. Lawrence Zitnick; Geoffrey Zweig
Year: 2015
Deep semantic ranking based hashing for multi-label image retrieval
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fang Zhao; Yongzhen Huang; Liang Wang; Tieniu Tan
Year: 2015
Similarity learning on an explicit polynomial kernel feature map for person re-identification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dapeng Chen; Zejian Yuan; Gang Hua; Nanning Zheng; Jingdong Wang
Year: 2015
A linear least-squares solution to elastic Shape-from-Template
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Abed Malti; Adrien Bartoli; Richard Hartley
Year: 2015
Understanding image virality
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Arturo Deza; Devi Parikh
Year: 2015
Learning to rank in person re-identification with metric ensembles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sakrapee Paisitkriangkrai; Chunhua Shen; Anton van den Hengel
Year: 2015
Real-time joint estimation of camera orientation and vanishing points
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jeong-Kyun Lee; Kuk-Jin Yoon
Year: 2015
Sketch-based 3D shape retrieval using Convolutional Neural Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fang Wang; Le Kang; Yi Li
Year: 2015
Depth from shading, defocus, and correspondence using light-field angular coherence
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Michael W. Tao; Pratul P. Srinivasan; Jitendra Malik; Szymon Rusinkiewicz; Ravi Ramamoorthi
Year: 2015
New insights into Laplacian similarity search
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiao-Ming Wu; Zhenguo Li; Shih-Fu Chang
Year: 2015
Efficient and accurate approximations of nonlinear convolutional networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiangyu Zhang; Jianhua Zou; Xiang Ming; Kaiming He; Jian Sun
Year: 2015
Superpixel meshes for fast edge-preserving surface reconstruction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Andras Bodis-Szomoru; Hayko Riemenschneider; Luc Van Gool
Year: 2015
Total variation regularization of shape signals
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Maximilian Baust; Laurent Demaret; Martin Storath; Nassir Navab; Andreas Weinmann
Year: 2015
DASC: Dense adaptive self-correlation descriptor for multi-modal and multi-spectral correspondence
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Seungryong Kim; Dongbo Min; Bumsub Ham; Seungchul Ryu; Minh N. Do; Kwanghoon Sohn
Year: 2015
Robust multiple homography estimation: An ill-solved problem
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zygmunt L. Szpak; Wojciech Chojnacki; Anton van den Hengel
Year: 2015
Semi-supervised Domain Adaptation with Subspace Learning for visual recognition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ting Yao; Yingwei Pan; Chong-Wah Ngo; Houqiang Li; Tao Mei
Year: 2015
Simultaneous pose and non-rigid shape with particle dynamics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Antonio Agudo; Francesc Moreno-Noguer
Year: 2015
Semi-supervised learning with explicit relationship regularization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kwang In Kim; James Tompkin; Hanspeter Pfister; Christian Theobalt
Year: 2015
Person re-identification by Local Maximal Occurrence representation and metric learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shengcai Liao; Yang Hu; Xiangyu Zhu; Stan Z. Li
Year: 2015
Joint patch and multi-label learning for facial action unit detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kaili Zhao; Wen-Sheng Chu; Fernando De la Torre; Jeffrey F. Cohn; Honggang Zhang
Year: 2015
Can humans fly? Action understanding with multiple classes of actors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chenliang Xu; Shao-Hang Hsieh; Caiming Xiong; Jason J. Corso
Year: 2015
Cross-age face verification by coordinating with cross-face age verification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liang Du; Haibin Ling
Year: 2015
Beyond Mahalanobis metric: Cayley-Klein metric learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yanhong Bi; Bin Fan; Fuchao Wu
Year: 2015
From dictionary of visual words to subspaces: Locality-constrained affine subspace coding
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peihua Li; Xiaoxiao Lu; Qilong Wang
Year: 2015
Joint vanishing point extraction and tracking
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Till Kroeger; Dengxin Dai; Luc Van Gool
Year: 2015
Enriching object detection with 2D-3D registration and continuous viewpoint estimation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Christopher Bongsoo Choy; Michael Stark; Sam Corbett-Davies; Silvio Savarese
Year: 2015
Representing 3D texture on mesh manifolds for retrieval and recognition applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Naoufel Werghi; Claudio Tortorici; Stefano Berretti; Alberto Del Bimbo
Year: 2015
Zero-shot object recognition by semantic manifold distance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhenyong Fu; Tao A. Xiang; Elyor Kodirov; Shaogang Gong
Year: 2015
Practical robust two-view translation estimation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Johan Fredriksson; Viktor Larsson; Carl Olsson
Year: 2015
Geo-semantic segmentation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shervin Ardeshir; Kofi Malcolm Collins-Sibley; Mubarak Shah
Year: 2015
Towards unified depth and semantic prediction from a single image
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peng Wang; Xiaohui Shen; Zhe Lin; Scott Cohen; Brian Price; Alan Yuille
Year: 2015
A MRF shape prior for facade parsing with occlusions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mateusz Kozinski; Raghudeep Gadde; Sergey Zagoruyko; Guillaume Obozinski; Renaud Marlet
Year: 2015
Understanding tools: Task-oriented object modeling, learning and recognition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yixin Zhu; Yibiao Zhao; Song-Chun Zhu
Year: 2015
Detector discovery in the wild: Joint multiple instance and representation learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Judy Hoffman; Deepak Pathak; Trevor Darrell; Kate Saenko
Year: 2015
Unsupervised visual alignment with similarity graphs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fatemeh Shokrollahi Yancheshmeh; Ke Chen; Joni-Kristian Kamarainen
Year: 2015
Inferring 3D layout of building facades from a single image
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiyan Pan; Martial Hebert; Takeo Kanade
Year: 2015
Evaluation of output embeddings for fine-grained image classification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zeynep Akata; Scott Reed; Daniel Walter; Honglak Lee; Bernt Schiele
Year: 2015
Towards 3D object detection with bimodal deep Boltzmann machines over RGBD imagery
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Liu; Rongrong Ji; Shaozi Li
Year: 2015
An active search strategy for efficient object class detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Abel Gonzalez-Garcia; Alexander Vezhnevets; Vittorio Ferrari
Year: 2015
Geodesic exponential kernels: When curvature and linearity conflict
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Aasa Feragen; Francois Lauze; Soren Hauberg
Year: 2015
Object scene flow for autonomous vehicles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Moritz Menze; Andreas Geiger
Year: 2015
Reflectance hashing for material recognition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hang Zhang; Kristin Dana; Ko Nishino
Year: 2015
Joint photo stream and blog post summarization and exploration
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gunhee Kim; Seungwhan Moon; Leonid Sigal
Year: 2015
Elastic functional coding of human actions: From vector-fields to latent variables
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rushil Anirudh; Pavan Turaga; Jingyong Su; Anuj Srivastava
Year: 2015
Show and tell: A neural image caption generator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Oriol Vinyals; Alexander Toshev; Samy Bengio; Dumitru Erhan
Year: 2015
A dataset for Movie Description
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Anna Rohrbach; Marcus Rohrbach; Niket Tandon; Bernt Schiele
Year: 2015
Fast and robust hand tracking using detection-guided optimization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Srinath Sridhar; Franziska Mueller; Antti Oulasvirta; Christian Theobalt
Year: 2015
Self Scaled Regularized Robust Regression
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yin Wang; Caglayan Dicle; Mario Sznaier; Octavia Camps
Year: 2015
MatchNet: Unifying feature and metric learning for patch-based matching
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xufeng Han; Thomas Leung; Yangqing Jia; Rahul Sukthankar; Alexander C. Berg
Year: 2015
Rent3D: Floor-plan priors for monocular layout estimation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chenxi Liu; Alexander G. Schwing; Kaustav Kundu; Raquel Urtasun; Sanja Fidler
Year: 2015
Learning a sequential search for landmarks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Saurabh Singh; Derek Hoiem; David Forsyth
Year: 2015
Metric imitation by manifold transfer for efficient vision applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dengxin Dai; Till Kroeger; Radu Timofte; Luc Van Gool
Year: 2015
Depth image enhancement using local tangent plane approximations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kiyoshi Matsuo; Yoshimitsu Aoki
Year: 2015
Fine-grained visual categorization via multi-stage metric learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qi Qian; Rong Jin; Shenghuo Zhu; Yuanqing Lin
Year: 2015
Joint SFM and detection cues for monocular 3D localization in road scenes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shiyu Song; Manmohan Chandraker
Year: 2015
Efficient ConvNet-based marker-less motion capture in general scenes with a low number of cameras
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Elhayek; E. de Aguiar; A. Jain; J. Tompson; L. Pishchulin; M. Andriluka; C. Bregler; B. Schiele; C. Theobalt
Year: 2015
An improved deep learning architecture for person re-identification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ejaz Ahmed; Michael Jones; Tim K. Marks
Year: 2015
Understanding classifier errors by examining influential neighbors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mayank Kabra; Alice Robie; Kristin Branson
Year: 2015
Joint calibration of Ensemble of Exemplar SVMs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Davide Modolo; Alexander Vezhnevets; Olga Russakovsky; Vittorio Ferrari
Year: 2015
Holistic 3D scene understanding from a single geo-tagged image
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shenlong Wang; Sanja Fidler; Raquel Urtasun
Year: 2015
Learning graph structure for multi-label image classification via clique generation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mingkui Tan; Qinfeng Shi; Anton van den Hengel; Chunhua Shen; Junbin Gao; Fuyuan Hu; Zhen Zhang
Year: 2015
Line-based Multi-Label Energy Optimization for fisheye image rectification and calibration
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mi Zhang; Jian Yao; Menghan Xia; Kai Li; Yi Zhang; Yaping Liu
Year: 2015
Displets: Resolving stereo ambiguities using object knowledge
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fatma Guney; Andreas Geiger
Year: 2015
Integrating parametric and non-parametric models for scene labeling
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bing Shuai; Gang Wang; Zhen Zuo; Bing Wang; Lifan Zhao
Year: 2015
Mining semantic affordances of visual object categories
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu-Wei Chao; Zhan Wang; Rada Mihalcea; Jia Deng
Year: 2015
Multiclass semantic video segmentation with object-level active inference
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Buyu Liu; Xuming He
Year: 2015
First-person pose recognition using egocentric workspaces
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gregory Rogez; James S. Supancic; Deva Ramanan
Year: 2015
Watch-n-patch: Unsupervised understanding of actions and relations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chenxia Wu; Jiemi Zhang; Silvio Savarese; Ashutosh Saxena
Year: 2015
Fusing subcategory probabilities for texture classification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Song; Weidong Cai; Qing Li; Fan Zhang; David Dagan Feng; Heng Huang
Year: 2015
3D shape estimation from 2D landmarks: A convex relaxation approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaowei Zhou; Spyridon Leonardos; Xiaoyan Hu; Kostas Daniilidis
Year: 2015
One-day outdoor photometric stereo via skylight estimation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiyoung Jung; Joon-Young Lee; In So Kweon
Year: 2015
A new retraction for accelerating the Riemannian three-factor low-rank matrix completion algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhizhong Li; Deli Zhao; Zhouchen Lin; Edward Y. Chang
Year: 2015
Sparse composite quantization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ting Zhang; Guo-Jun Qi; Jinhui Tang; Jingdong Wang
Year: 2015
CIDEr: Consensus-based image description evaluation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ramakrishna Vedantam; C. Lawrence Zitnick; Devi Parikh
Year: 2015
Separating objects and clutter in indoor scenes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. H. Khan; Xuming He; M. Bannamoun; F. Sohel; R. Togneri
Year: 2015
FaLRR: A fast low rank representation solver
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shijie Xiao; Wen Li; Dong Xu; Dacheng Tao
Year: 2015
Deeply learned attributes for crowded scene understanding
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jing Shao; Kai Kang; Chen Change Loy; Xiaogang Wang
Year: 2015
Mirror, mirror on the wall, tell me, is the error small?
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Heng Yang; Ioannis Patras
Year: 2015
Social saliency prediction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hyun Soo Park; Jianbo Shi
Year: 2015
Robust image filtering using joint static and dynamic guidance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bumsub Ham; Minsu Cho; Jean Ponce
Year: 2015
Solving multiple square jigsaw puzzles with missing pieces
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Genady Paikin; Ayellet Tal
Year: 2015
Real-time part-based visual tracking via adaptive correlation filters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ting Liu; Gang Wang; Qingxiong Yang
Year: 2015
More about VLAD: A leap from Euclidean to Riemannian manifolds
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Masoud Faraki; Mehrtash T. Harandi; Fatih Porikli
Year: 2015
Understanding image structure via hierarchical shape parsing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xianming Liu; Rongrong Ji; Changhu Wang; Wei Liu; Bineng Zhong; Thomas S. Huang
Year: 2015
Fast 2D border ownership assignment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ching L. Teo; Cornelia Fermuller; Yiannis Aloimonos
Year: 2015
On learning optimized reaction diffusion processes for effective image restoration
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yunjin Chen; Yu Wei; Thomas Pock
Year: 2015
Sense discovery via co-clustering on images and text
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xinlei Chen; Alan Ritter; Abhinav Gupta; Tom Mitchell
Year: 2015
An approximate shading model for object relighting
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zicheng Liao; Kevin Karsch; David Forsyth
Year: 2015
Visual vibrometry: Estimating material properties from small motions in video
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Abe Davis; Katherine L. Bouman; Justin G. Chen; Michael Rubinstein; Fredo Durand; William T. Freeman
Year: 2015
Jointly learning heterogeneous features for RGB-D activity recognition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jian-Fang Hu; Wei-Shi Zheng; Jianhuang Lai; Jianguo Zhang
Year: 2015
RGBD-fusion: Real-time high precision depth recovery
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Roy Or-El; Guy Rosman; Aaron Wetzler; Ron Kimmel; Alfred M. Bruckstein
Year: 2015
Local high-order regularization on data manifolds
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kwang In Kim; James Tompkin; Hanspeter Pfister; Christian Theobalt
Year: 2015
Discrete optimization of ray potentials for semantic 3D reconstruction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nikolay Savinov; L'ubor Ladicky; Christian Hane; Marc Pollefeys
Year: 2015
On the appearance of translucent edges
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ioannis Gkioulekas; Bruce Walter; Edward H. Adelson; Kavita Bala; Todd Zickler
Year: 2015
On pairwise costs for network flow multi-object tracking
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Visesh Chari; Simon Lacoste-Julien; Ivan Laptev; Josef Sivic
Year: 2015
Trust Evaluation in Mobile Devices: An Empirical Study
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Richard Weiss; Leon Reznik; Yanyan Zhuang; Andrew Hoffman; Darrell Pollard; Albert Rafetseder; Tao Li; Justin Cappos
Year: 2015
Dynamic Trust Evaluation of Wireless Sensor Networks Based on Multi-factor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiaojiao Song; Xiaohong Li; Jing Hu; Guangquan Xu; Zhiyong Feng
Year: 2015
Simmelian Ties and Structural Holes: Exploring Their Topological Roles in Forming Trust for Securing Wireless Sensor Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ming Xiang; William Liu; Quan Bai; Adnan Al-Anbuky
Year: 2015
Trust-Aware Elastic Social Compute Units
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mirela Riveni; Hong-Linh Truong; Schahram Dustdar
Year: 2015
RFID Secure Application Revocation for IoT in 5G
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kai Fan; Yuanyuan Gong; Zhao Du; Hui Li; Yintang Yang
Year: 2015
Drive-by Disclosure: A Large-Scale Detector of Drive-by Downloads Based on Latent Behavior Prediction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ismail Adel AL-Taharwa; Hahn-Ming Lee; Albert B. Jeng; Cheng-Seen Ho; Kuo-Ping Wu; Shyi-Ming Chen
Year: 2015
NIST CyberSecurity Framework Compliance: A Generic Model for Dynamic Assessment and Predictive Requirements
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nuno Teodoro; Luis Goncalves; Carlos Serrao
Year: 2015
A Joint Optimization Approach to Security-as-a-Service Allocation and Cyber Insurance Management
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sivadon Chaisiri; Ryan K. L. Ko; Dusit Niyato
Year: 2015
Aligning the Conflicting Needs of Privacy, Malware Detection and Network Protection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ian Oliver; Silke Holtmanns
Year: 2015
A Framework for Evaluating the End-to-End Trustworthiness
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nazila Gol Mohammadi; Torsten Bandyszak; Thorsten Weyer; Costas Kalogiros; Michalis Kanakakis
Year: 2015
Trusted Tamper-Evident Data Provenance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mohammad M. Bany Taha; Sivadon Chaisiri; Ryan K. L. Ko
Year: 2015
Formal Modeling and Verification of Opportunity-enabled Risk Management
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alessandro Aldini; Jean-Marc Seigneur; Carlos Ballester Lafuente; Xavier Titi; Jonathan Guislain
Year: 2015
Single and Multi-metric Trust Management Frameworks for Use in Underwater Autonomous Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Andrew Bolster; Alan Marshall
Year: 2015
RLTE: A Reinforcement Learning Based Trust Establishment Model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Abdullah Aref; Thomas Tran
Year: 2015
Adaptive Trust Threshold Strategy for Misbehaving Node Detection and Isolation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Muhammad Saleem Khan; Daniele Midi; Majid Iqbal Khan; Elisa Bertino
Year: 2015
Analysis of Mobility Algorithms for Forensic Virtual Machine Based Malware Detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nada Alruhaily; Behzad Bordbar; Tom Chothia
Year: 2015
A Novel Architecture for Predictive CyberSecurity Using Non-homogenous Markov Models
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Subil Abraham; Suku Nair
Year: 2015
Save Our Passwords
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Martin Boonk; Ronald Petrlic; Christoph Sorge
Year: 2015
Secure Location Validation with Wi-Fi Geo-fencing and NFC
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Maksim Avdyushkin; Musfiq Rahman
Year: 2015
A Cloud-Based Model to Facilitate Mobility of Privacy-Preserving Attribute-Based Credential Users
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ahmad Sabouri
Year: 2015
Can On-line Social Network Users Trust That What They Designated as Confidential Data Remains So?
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Vladimir Estivill-Castro; David F. Nettleton
Year: 2015
A Dynamic Credible Factory Reset Mechanism of Personal Data in Android Device
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dali Zhu; Zheming Fan; Na Pang
Year: 2015
EyeCloud: A BotCloud Detection System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mohammad Reza Memarian; Mauro Conti; Ville Leppanen
Year: 2015
Enhancing Cloud Security and Privacy: Broadening the Service Level Agreement
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bob Duncan; Mark Whittington
Year: 2015
Issues in Trustworthy Software Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mazen Ezzeddine; Haitham Akkary
Year: 2015
WAVE: Secure Wireless Pairing Exploiting Human Body Movements
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Wang; Zhan Wang; Wen Tao Zhu; Lei Wang
Year: 2015
Periodicity-and-Linear-Based Data Suppression Mechanism for WSN
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yanchao Song; Juan Luo; Chang Liu; Wenfeng He
Year: 2015
Quantitative Trustworthy Evaluation Scheme for Trust Routing Scheme in Wireless Sensor Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hongsong Chen; Zhi Han; Zhongchuan Fu
Year: 2015
Nearest Class Vector Classification for Large-Scale Learning Problems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alexandros Iosifidis; Anastasios Tefas; Ioannnis Pitas
Year: 2015
Goal-Based Analytic Composition for On-and Off-line Execution at Scale
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peter Coetzee; Stephen Jarvis
Year: 2015
Probabilistic Modeling Towards Understanding the Power Law Distribution of Video Viewing Behavior in Large-Scale e-Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ni Xue; Huan He; Jun Liu; Qinghua Zheng; Tian Ma; Jianfei Ruan; Bo Dong
Year: 2015
Feature Ranking Based on Information Gain for Large Classification Problems with MapReduce
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Eftim Zdravevski; Petre Lameski; Andrea Kulakov; Boro Jakimovski; Sonja Filiposka; Dimitar Trajanov
Year: 2015
Issues in Complex Event Processing Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ioannis Flouris; Nikos Giatrakos; Minos Garofalakis; Antonios Deligiannakis
Year: 2015
Identifying Hierarchical Structures in Sequences on GPU
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Prashant Jalan; Arihant Kumar Jain; Subhajit Roy
Year: 2015
Performance Evaluations of Document-Oriented Databases Using GPU and Cache Structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shin Morishima; Hiroki Matsutani
Year: 2015
Prediction Models for Performance, Power, and Energy Efficiency of Software Executed on Heterogeneous Hardware
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Denes Ban; Rudolf Ferenc; Istvan Siket; Akos Kiss
Year: 2015
Assessment of a Black-Box Approach for a Parallel Finite Elements Solver in Computational Hemodynamics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ferdinando Auricchio; Marco Ferretti; Adrien Lefieux; Mirto Musci; Alessandro Reali; Santi Trimarchi; Alessandro Veneziani
Year: 2015
Accelerating Phylogenetic Inference on Heterogeneous OpenCL Platforms
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lidia Kuan; Leonel Sousa; Pedro Tomas
Year: 2015
Synthesis of Safety Controllers for Distributed Automation Systems on the Basis of Reverse Safe Net Condition/Event Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Victor Dubinin; Valeriy Vyatkin; Hans-Michael Hanisch
Year: 2015
The study of financial efficiency of new material industry in China based on DEA method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Heng Ma; Ruoyu Zhang
Year: 2015
A study on choosing network lending platforms by grey clustering method based on the sight of investors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lingjuan Xu; Yuan Liu
Year: 2015
The Self-defense for Financial Crisis Based on Grey System Control Theory
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huan Guo; Jeffrey Forrest
Year: 2015
Research on Grey AMSAA-ELP model on the basis of discovery learning driven reliability growth of complex equipment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Na Zhang; Xiaqing Liu; Zhigeng Fang; Wang Hongquan
Year: 2015
Energy consumption index of China's manufacturing based on grey change-point —from the perspective of policy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Sun; Shuangshuang Ji; Zaiwu Gong; Qianqian Chen
Year: 2015
Grey incidence analysis on relationship between China's OFDI Industry Layout and Industrial structure optimization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ying Wang; Ran Bi; Qi Liu
Year: 2015
The grey correlation analysis between technology readiness level and performance in civil aircraft
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianling Wang; Lei Xiang
Year: 2015
Grey forecasting and incidence analysis of labor demand for modern services in China
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiao-Li Qu
Year: 2015
An analysis of gap of funds supply and demand of region a based on GM (1, 1) model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Keshen Jiang; Junlong Wu
Year: 2015
Storage reliability evaluation model based on grey target theory combined with prospect theory
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiefang Liu; Sifeng Liu; Zhigeng Fang
Year: 2015
The intelligent grey target decision method of evaluating commercial insurance institutions to undertake serious illness insurance service
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu Lan; Fang Zhi-Geng
Year: 2015
Construction of the evaluation system for regional road traffic safety and application based on a grey integrated evaluation model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Binru Cao; Yong Liu; Wu-yong Qian; Yu-hong Wang
Year: 2015
Study on grey comprehensive evaluation and comparison of China's National Independent Innovation Ability
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Hongqi; Yuan Chaoqing; Zhang Na; Chen Ding
Year: 2015
Taxonomic approach to competencies in the succession process of family firms with the use of Grey Clustering Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ewa Wiecek-Janka; Rafal Mierzwiak; Joanna Kijewska
Year: 2015
Product quality dynamics in closed-loop supply chains and its sensitivity analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chong Li; Xiaodong Xiang; Yuling Qu
Year: 2015
Product requirement analysis based on the improved house of quality
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yanfeng Chu; Hongchang Ren
Year: 2015
Board governance, ultimate controller and corporate social responsibility disclosures paper
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiang Tao; Wang Huai-ming
Year: 2015
Failure modes and effects analysis based on fuzzy TOPSIS
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fenglin Zhang; Wenjun Zhang
Year: 2015
A fast minimum discontinuity based phase unwrapping method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Junyi Xu; Daoxiang An; Xiaotao Huang; Kefeng Ji
Year: 2015
Spatial resolution analysis of low frequency UWB one-stationary bistatic SAR
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hongtu Xie; Daoxiang An; Xiaotao Huang; Zhimin Zhou; Tian Jin
Year: 2015
Fundamental study on multi-baseline SAR tomography using airborne X-band SAR
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tomoki Kato; Hiroyoshi Yamada; Yoshio Yamaguchi; Ryoichi Sato; Shoichiro Kojima; Motofumi Arii
Year: 2015


Advertisement