Investigations on the three theoretical models of permittivity measurement for biological tissues
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lixue Zhou; Yumei Chang; Wenquan Che; Man, K.F.
Year: 2010
The impact of pulse duration on cell membranes and equivalent circuit
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yafang Tan; Minghe Wu; Hongchun Yang; Jun Xu
Year: 2010
Influence of source offset on breast tumor hyperthermia with Γ-shaped LHM lens applicator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yonghui Tao; Gang Wang
Year: 2010
Research on the directivity test of RFID tag in GTEM cell
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ji Li; Shu-fang Li; Zhong-liang Zuo; Jian-xiong Li
Year: 2010
Study on relationship between cavity electromagnetic effect and dimensions of cavity
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Qi; Wen Ding-e; Hou Dong-yun; Fang Chong-hua
Year: 2010
Study on measurement model for radar electromagnetic compatibility analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guiyuan Li; Hou Zhang; Xiong Yin; Hailin Tian
Year: 2010
Near-field corrections to antenna factor of dipole antennas calibrated in very narrow OATS
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Donglin Meng; Xiao Li; Xiaoxun Gao
Year: 2010
Reduction of mutual coupling between closely-packed antenna elements with split ring resonator (SRR)
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huang Lihao; Zhao Huiling; Hu Zhang; Cheng Quanming
Year: 2010
Theoretical analysis of microstrip antennas loaded with small-columned loads
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenquan Cao; Bangning Zhang; Tongbin Yu; Aijun Liu; Hongbin Li
Year: 2010
Prelaunch calibration of Chang'E-2 Lunar Microwave radiometer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhenzhan Wang; Yun Li; Dehai Zhang; Jingshan Jiang; Jin Zhao; Fenglei Hua; Xiaohui Zhang
Year: 2010
A low-profile broadband RFID tag antenna for metallic objects
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:MingYin Lai; RongLin Li
Year: 2010
Folded arrowhead-shaped wideband patch antenna
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tianwei Deng; Shaoqiu Xiao; Mingchun Tang; Bingzhong Wang
Year: 2010
Inductively coupled RFID tag antenna design and measurement
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Zheng; Xiuping Li
Year: 2010
A broadband antenna for multi-standard UHF RFID tag applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rui-Hua Zeng; Qing-Xin Chu
Year: 2010
Planar disc super wide band antennas with C-like slots
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wen-Jian Liu; Qing-Xin Chu
Year: 2010
Circular array of microstrip circular patches printed on LiTiMg ferrite substrate
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Naveen Kumar Saxena; Nitendar Kumar; P K S Pourush
Year: 2010
Small ZOR antenna with high efficiency based on epsilon negative transmission line
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jian-Quan Huang; Qing-Xin Chu
Year: 2010
Implementation and investigation of monopole antenna with dual plate-loads
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tao Hong; Shuxi Gong; Ying Liu; Wen Jiang
Year: 2010
A novel wide beam UWB antenna design for Through-the-Wall radar
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qinlong Lu; Lingyun Zhou; Chaoman Tan; Lu Guanghua
Year: 2010
60GHz unilateralized CMOS differential amplifier
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaojun Bi; Yongxin Guo; Brinkhoff, J.; Mook-Seng Leong; Fujiang Lin
Year: 2010
A millimeter-wave solid-state power combining circuit based on low-loss corporate waveguide structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dong Ran; Jun Xu; Lei Wang; Maoyan Wang
Year: 2010
A wideband linear CMOS power amplifier design for 2.3-GHz and 2.6-GHz m-WiMAX system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Boshi Jin; Junghwan Moon; Bumman Kim
Year: 2010
High frequency electromagnetic ray transmission based on variational representation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tan, K.B.; Liang, C.H.
Year: 2010
Ka-band high gain low noise amplifier by Stacked-GCPW transmission line
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ting-Huei Chen; Hsien-Chin Chiu
Year: 2010
A 2.4GHz low-IF RF frontend for wireless sensor networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Hao; Li Zhiqun; Zhang Meng; Chen Gang
Year: 2010
Design of a microwave cavity for compact hydrogen maser
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Nuan-rang; Zhou Tie-zhong; Gao Lian-shan; Feng Ke-ming
Year: 2010
Two novel substrate integrated waveguide filters in LTCC technology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fei Yang; Hong-xi Yu
Year: 2010
Millimeter-wave integrated waveguide power dividers for power combiner and phased array applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xianrong Zhang; Qingyuan Wang; Ao Liao; Yuanbin Xiang
Year: 2010
A novel Nth-order microstrip dual-mode bandpass filter with N+2 transmission zeros
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Shen; Wen-Yan Yin; Xiao-Wei Sun; Lin-Sheng Wu
Year: 2010
Calderon multiplicative preconditioner for acceleration of fast direction multilevel algorithm for scattering problem
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen, H.; Zhu, J.; Chen, R.S.; Fan, Z.H.
Year: 2010
Tri-band circularly polarized stacked microstrip antenna for GPS and CNSS applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wen Liao; Qing-Xin Chu; Shu Du
Year: 2010
A novel high-gain wideband patch antenna fed by twin-L-probe
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liang Zhu; Yong Cheng; Bin Yu; Di Wu; Seo, K.
Year: 2010
Novel high efficiency broadband Ku band power combiner
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Danyu Wu; Xiaojuan Chen; Gaopeng Chen; Xinyu Liu
Year: 2010
Generalization of network formulation based on Power Balance method and its application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Juan Liu; Xiang Zhao; Kama Huang
Year: 2010
Bessel-Gauss resonator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yanzhong Yu; Wenbin Dou
Year: 2010
A 10~30-GHz CMOS distributed amplifier for UWB applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chia-Hsun Chen; Hui-Chen Hsu; Wu-Shiung Feng
Year: 2010
Intermediate frequency circuit design for a 60GHz LFMCW radar
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ying Bao; Zhiguo Shi; Kangsheng Chen
Year: 2010
Design and analysis of double negative binary diffractive lens
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang, Z.X.; You, L.Z.
Year: 2010
Bowtie patch antenna with electric dipole on a HIS substrate
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yan Liu; Kwai Man Luk; HongCheng Yin
Year: 2010
Thermal circuit model of MQW VCSEL laser
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chang Qi; Xinzhi Shi; Gaofeng Wang
Year: 2010
A novel high power integrated antenna and array based on PCSS
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu, G.-Y.; Yang, H.-C.; Zhang, L.-H.; Ruan, C.-L.
Year: 2010
Design of a compact ultra-wideband printed antenna
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feng Zhou; Zuping Qian; Chuan Peng; Jiwei Han
Year: 2010
The influence of film uniformity on the performance of coaxial airline
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuemin Ning; Wanshun Jiang; Jianqin Deng
Year: 2010
A compact CPW-fed microstrip patch antenna combining Koch boundary and triangle slot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yinsheng Wei; Shaobin Liu; Nan Gao; Yu Chen
Year: 2010
Broad-band space-filling-based slot antenna
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Chen; Shaobin Liu; Zhaoyang Dai; Yinsheng Wei
Year: 2010
Dual-band stepped-impedance resonant filter with dual-band admittance inverter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei-Ping Liu; Yu-Wei Tung
Year: 2010
Quadrifilar helix antenna with mechanically tunable compact geometry
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nan Gao; Shaobin Liu; Yinsheng Wei; Zhaoyang Dai
Year: 2010
Coaxial probe-fed circularly polarized microstrip antenna for BeiDou RDSS applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Su-Qin Wu; Shao-Bin Liu; Zhen Guo
Year: 2010
A waveguide-to-microstrip transition at W-band
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang, Z.X.; Su, P.G.; Shang, L.; Dou, W.B.
Year: 2010
A novel ultra-wideband planar slot antenna
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhong-Wu Yu; Guang-Ming Wang; Zhi-Ying Yu
Year: 2010
Dual-mode Folded Substrate Integrated Waveguide (FSIW) filters with LTCC technology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Runqi Zhang; Zhigang Wang; Bo Yan
Year: 2010
InGaP/GaAs/InGaAs doped-channel field-effect transistor using camel-like gate structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jung-Hui Tsai; Der-Feng Guo; Yuan-Hong Lee; Ning-Feng Dale; Wen-Shiung Lour
Year: 2010
An improved broadband miniaturized loaded open sleeve antenna
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen, J.; Fu, G.; Wu, G.-D.; Gong, S.-X.
Year: 2010
A novel wideband and compact microstrip grid array antenna
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guosheng Wang; Shuiyang Lin; Kaifu Pan; Xiaoguang Ge; Yang Yang
Year: 2010
Optimization and design of a suspended 215–235-GHz subharmonically pumped mixer for space-borne radiometers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bo Zhang; Yong Fan; Yang, X.F.; Zhong, F.Q.; Zhe Chen; Lin, X.Q.; Zhao, M.H.
Year: 2010
A broadband circular microstrip antenna with two pairs of slots
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Haihua Wang; Cunlong Li; Zhenya Lei; Sha Cui
Year: 2010
Method of Empirical Mode Decompositions in Radio Frequency Fingerprint
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu Jin-yong; Zhao Hang-sheng; Liang Tao
Year: 2010
Design on super-resolution characteristics of planar microstructured antenna array
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ge, G.D.; Wang, B.Z.; Zhao, D.S.; Shao, W.; Ding, S.; Liu, X.F.
Year: 2010
Nonuniform meander-line monopole antenna with back-coupled patch for WLAN applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiao-Chuan Wang; Wen-Zhong Lu; Fei Liang; Shuai Wan
Year: 2010
A novel coplanar CPW-fed square printed monopole antenna for UWB applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hou Zhang; Guiyuan Li; Jian Wang; Xiong Yin
Year: 2010
A novel ultra-wideband knife-shape TEM horn antenna design for transient application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen, L.L.; Liao, C.; Lei Chang; Xuan Zheng; Gang Su; Jian Fang
Year: 2010
A novel planar tree-shaped fractal dipole patch antenna
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xian-feng Zeng; Chen-xin Zhang; Ya-wei Wang; Cong Xie
Year: 2010
A novel dual-frequency monopole antenna for WCDMA and 2.5 GHz extension band
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shuiyang Lin; Guosheng Wang; Kaifu Pan; Xiaoguang Ge; Yang Yang
Year: 2010
Design of an array with modified ultra-wideband Quasi-Yagi antennas
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhaohui Huang; Xing Jiang
Year: 2010
A compact linearly polarized antenna array with low sidelobe
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Lin; Fu-Shun Zhang; Fan Zhang; Zi-Bin Weng
Year: 2010
Broadband microstrip patch antenna array using stacked structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fan Zhang; Fu-Shun Zhang; Chen Lin; Gang Zhao
Year: 2010
Research of the missile and aircraft base mounted antennas for data transmission
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cong Chen; Jiebo Li; Lin Zhang; Haitao Chen
Year: 2010
A LTCC band pass filter based on half-mode SICC structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jian Gu; Yong Fan; Dakui Wu
Year: 2010
The analysis and compensation of the mutual coupling for the adaptive array antenna
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Qing; Peng Zong; Becerra, D.R.
Year: 2010
Effects of shorting pin on the Substrate Integrated Cylindrical Cavity
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Luan Xiu-zhen; Tan Ke-jun; Fang Shao-jun
Year: 2010
An E-type microstrip slot antenna with parasitic patches in Ka-band with LTCC technology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Quan; Bo Yan; Zhigang Wang; Jinhong Wang
Year: 2010
A compact LTCC Transmit Receive module at Ku-band
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianhua Ji; Yinqiao Li; Sha Huan; Jianming Zhou; Yuanchun Fei; Fei Tan
Year: 2010
A fourth wavelength wideband folded half U-slot microstrip patch antenna
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhiwei Shi; Feng Chen; Yunlin Liu; Qian Zhang; Huilong Wang
Year: 2010
Design of a TE21-mode coupler for antenna feeds
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ying-Yi He; Chuan-Fei She; Xian-Fa Tang; Biao Li
Year: 2010
A 20 W W-band pulse solid-state transmitter using injection-locked compact cascaded power combining networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yong Liu; Xiao-Hong Tang; Zhou Cao
Year: 2010
Bistatic Synthetic Aperture Radar imagery simulation of sea surface
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yan-Wei Zhao; Min Zhang; Hui Chen; Ping Zhou
Year: 2010
Predesign of the wind field measuring radar for FengYun-3E meteorological satellite
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yin Honggang; Dong Xiaolong
Year: 2010
Ultra-wideband planar monopole antenna with triple band-notched characteristics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feng Zhou; Zuping Qian; Jiwei Han; Chuan Peng
Year: 2010
Path loss model development for urban outdoor coverage of Code Division Multiple Access (CDMA) system in Malaysia
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mardeni, R.; Lee Yih Pey
Year: 2010
A ultra-high speed 1:2 demultiplexer in SiGe-HBT technology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhengfei Hu; Yingmei Chen
Year: 2010
A broad-band analog phase shifter design on I-Q vector modulator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jun Yin; Wanshun Jiang; Zhigang Zhang
Year: 2010
Design and optimization of dual modulus prescaler using the extended true-single-phase-clock
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chao Guo; Siheng Zhu; Jun Hu; Jing Diao; Houjun Sun; Xin Lv
Year: 2010
Designing 3.125 GHz bang-bang PLL for Clock Recovery in 6.25 Gbps Backplane Communication Receiver
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhou Mingzhu; Sun Lingling; Wang Guangyi; Liu Jun; Wen Jingcai; Wang Jie
Year: 2010
Design of 1:3 unequal Wilkinson power divider with defected ground structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feng Tao; Xu Jun; Wang Mao Yan
Year: 2010
Analysis of phase noise spectrum in LC oscillator based on nonlinear method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:ZhiPeng Li; Jingfu Bao; Puying Tang; Fei Wang
Year: 2010
Research on the one-dimensional randomly gradient index coating
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xin Mi Yang; Qiang Cheng; Tie Jun Cui
Year: 2010
A wideband low-noise-amplifier with compact size and improved bandwidth
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lei Wu; Mengxia Yu
Year: 2010
Design of an ultra low noise amplifier for mobile communication in higher frequency band
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Zhao; Zhiqiang Yu; Jianyi Zhou
Year: 2010
SOI SJ-LDMOS with added fixed charges in buried oxide
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenlian Wang
Year: 2010
Design and thermal analysis of SiGe HBT with segmented emitter fingers and non-uniform segment spacing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liang Chen; Wan-rong Zhang; Dong-yue Jin; Ying Xiao; Ren-qing Wang; Ning Hu
Year: 2010
An efficient technique for extracting singularity arising in RCS computation of cylindrical antenna
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jing Li; Yufa Sun
Year: 2010
Design of THz, TM-mode coaxial bragg reflector for CARM oscillators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chai, B.; Zhang, S.C.
Year: 2010
The high-power radial line helical circular array antenna: Theory and development
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li, X.Q.; Liu, Q.X.; Zhang, J.Q.; Zhao, L.; Zhang, Z.Q.
Year: 2010
Scattering-based I/Q signal simulation of sea clutter returns
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hui Chen; Min Zhang; Hong-Cheng Yin
Year: 2010
Design and optimization of a coaxial Bragg resonator for a 350 GHz cyclotron autoresonance maser (CARM) oscillator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xin, Q.; Zhang, S.-C.
Year: 2010
A refined composite surface model for numerical investigation of backscattering from wind-driven sea surface
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ding Nie; Min Zhang; Xiang-Yang Zhang
Year: 2010
On-line monitoring technology for high-power amplifier
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sen Wang; En Li; Gao-feng Guo; Yang Zhou
Year: 2010
Design of the 4-element rectangle radial line helical array antenna
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang, J.Q.; Liu, Q.X.; Li, X.Q.; Zhao, L.
Year: 2010
A 5.25GHz GaAs PHEMT power amplifier for 802.11a application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yanjun Peng; Tsang, K.F.; Ling Sun; Huaxiang Lu; Yanjin Li; Weiping Jing
Year: 2010
An improved method of extracting permittivity combined SVM and waveguide theory
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huaibao Xiao; Guizhen Lu; Li Zhang; Xiaoru Li
Year: 2010
An substrate integrated waveguide filter with source-load coupling
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rongqiang Li; Xiaohong Tang; Fei Xiao
Year: 2010
Absorption properties of electromagnetic waves in multi-layered collisional plasma
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhao Lin; Xie Hui; Zheng Long-gen
Year: 2010
A frequency-independent equivalent circuit model for planar symmetric balun in CMOS RFICs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiaju Wei; Zhigong Wang; Zhiqun Li; Qin Li; Wei Li
Year: 2010
Design of a compact ultra-wideband bandpass filter with two notched bands
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feng Wei; Li Chen; Xiao Wei Shi; Qiu Yi Wu; Chang Jia Gao; Xin Huai Wang
Year: 2010
Design and performance of a W-band microstrip rat-race balanced mixer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Zhao; Yong Zhang; Mingzhou Zhan
Year: 2010
A compact folded interdigital bandpass filter using LTCC technology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ye Tian; Bo Yan; Shuiping Zhou
Year: 2010
A novel spiral inductor model with a new parameter-extraction approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liang Chen; Zhiqun Li; Qin Li; Li Zhang; Wei Li
Year: 2010
Calculations and design of a third harmonic cavity for increasing the beam lifetime
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guangchao Liu; Cong-Feng Wu; Wang Lin; Fan Hao; Guangyao Feng; Shancai Zhang; Weimin Li
Year: 2010
Ultra-wideband bandpass filter using novel CMRC with improved out-of-band performances
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhong Li; Ming-Jie Wan; Lai-Xuan Ma; Chuan Sheng
Year: 2010
Spatial correlation of MIMO channel in the indoor environment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhouran Song; Zhengwei Du
Year: 2010
A novel compact size microstrip equalizer based on spiral resonators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sheng Tang; Yong Zhang; Jing Zhang
Year: 2010
Analysis and design of spiral inductor based on the particle swarm optimization algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yantao Guo; Qunsheng Cao
Year: 2010
Analysis of time reversed electromagnetic wave propagation with FDTD method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Shao; Xiaofei Liu; Bing-Zhong Wang
Year: 2010
Design of a wideband transition from double-ridge waveguide to microstrip line
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Zhou; Hong-xiu Liu; En Li; Gao-feng Guo; Tao Yang
Year: 2010
A novel microstrip triple-mode wideband bandpass filter using radial-line stubs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang, L.; Yu, Z.; Guo, L.
Year: 2010
Design of a novel harmonic-suppressed wideband microstrip bandstop filter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ji Fu; Haoquan Hu
Year: 2010
Analysis of scattering characteristics for strip grating sandwiched between multi-dielectric layers under oblique incidence and its applications in circular polarizers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weihai Fang; Feng Nian; Li Zhang
Year: 2010
Design of a novel compact wideband bandpass filter with shunt open-circuited stubs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ji Fu; Haoquan Hu; Jun Xu; Maohui Yang
Year: 2010
A compact broadband multi-layer in-phase power divider
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qiao Li; Jin-gang Gong; Xiao-wei Shi; Xin-huai Wang; Feng Wei
Year: 2010
Scattering characteristic from a cylindrical Salisbury screen with 1rad
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:ChongHua Fang; Hui Tan; Qi Zhang; DaGang Xie
Year: 2010
A compact microstrip wideband bandpass filter with excellent out-band performance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yan-liang Wu; Cheng Liao; Xiang-zheng Xiong; Yan-min Duan; Qun Yang; Xiao-yong Xia
Year: 2010
A LTCC cross-coupled bandpass filter for millimeter-wave integrated module
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yinqiao Li; Jianhua Ji; Sha Huan; Yuanchun Fei; Jianming Zhou
Year: 2010
Smart antenna design for GPS/GLONASS anti-jamming using adaptive beamforming
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xin-Huai Wang; Xiao-Wei Shi; Ping Li; Yan-Fu Bai; Bo Liu; Rui Li; Hao-Jia Lin
Year: 2010
A novel ring antenna with pattern and frequency reconfigurability
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lan Hang; Wang Anguo; Liu Nan
Year: 2010
Design of microstrip tapped-hairpin dual-band pass filter for Ku-band application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qun Yang; Xiang-zheng Xiong; Yan-liang Wu; Li-ping Wang; Hua-qing Xiao
Year: 2010
New study on arbitrarily V-shaped groove guide
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yinqin Cheng; Guojian Li; Fuyong Xu
Year: 2010
Grid-cell combination in 3D-FDTD modeling of ELF propagation of the earth
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hangang Xia; Yi Wang; Qunsheng Cao
Year: 2010
A modified NPML scheme for truncating anisotropic dispersive medium
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yijun Wang; Lixia Yang; Qing Liang; Gang Wang
Year: 2010
Development and investigation of reconfigurable plasma antennas
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhaoyang Dai; Shaobin Liu; Yu Chen; Nan Gao
Year: 2010
Analysis of substrate integrated waveguide based on two dimensional multi-port method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Abaei, E.; Mehrshahi, E.; Sadreazami, H.R.
Year: 2010
Analysis of H-shaped patch antenna by wave concept iterative procedure (WCIP)
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ji Wu-sheng; Luo Quan-zhen; Yang Fan
Year: 2010
A weakly conditionally stable finite-difference time-domain method for simulation of resonant cavity
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Niu, S.; Yang, Y.; Chen, R.S.; Liu, S.B.
Year: 2010
Bandwidth-enhanced of a planar switched parasitic array antenna
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kainan Zhao; Fei Liu; Wenhua Chen; Zhenghe Feng
Year: 2010
Performance analysis of horizontal dipole antennas above a wall
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chaoman Tan; Guanghua Lu; Lingyun Zhou; Qinlong Lu
Year: 2010
The simulation and experiment research on radiation of dipole antenna in GTEM cell
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shu-guang Xing; Ji Li; Shu-fang Li; Wen-jian Wang
Year: 2010
Monostatic microwave imaging of 2D conductor based on Time-Domain Finite Element
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Kun; Du Guohong; Liao Cheng
Year: 2010
Design of a wideband quasi-Yagi microstrip antenna with bowtie active elements
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiang, K.; Guo, Q.G.; Huang, K.M.
Year: 2010
Analysis of wide-band aperture-coupled microstrip antenna array by CN-FDTD
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Nai; RuiNa Xing; Dan Sun
Year: 2010
Static-field problems solved by RBF-MLM with natural conformal node distribution
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sheng-Jian Lai; Bing-zhong Wang; Yong Duan
Year: 2010
Volume scattering of 3-D discrete scatterers by using UV multilevel partitioning method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yunhua Tan; Bocheng Zhu; Lezhu Zhou
Year: 2010
The application of aggressive space mapping algorithm in microstrip patch antennna design
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feng Chen; Zhiwei Shi; Xi Deng; Jingping Song; Yunlin Liu
Year: 2010
GPU-based accelerated FDTD simulations for double negative (DNG) materials applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shen Chen; Sun Dong; Wu Xian-liang
Year: 2010
An efficient splitting the plane-wave FDTD method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Hui; Huang Zhi-xiang; Wu Xian-liang; Liu Xiao-yong
Year: 2010
Acceleration of Time-Domain Finite-Element Method in electromagnetic analysis with OpenMP
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ben Sun; Lanlan Ping; Xiaoxiang He
Year: 2010
Analysis on resonant characteristic of HE111 mode with complicated dielectric in cylindrical cavity for rubidium frequency standard
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaoxiao Li; Binzhao Cao; Jingzhong Cui; Zhonglei Mei
Year: 2010
Scattering fields of shaped beam incidence on a conducting infinite cylinder with dielectric coating
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mingjun Wang; Huayong Zhang; Yingle Li; Qunfeng Dong
Year: 2010
Design of a 4–12GHz frequency doubler MMIC based on InGaP/GaAs HBT process
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yonghui Wu; Xing Chen; Hongjiang Wu; Bin Liao
Year: 2010
The mutual effect of the microstrip discontinuities
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Meng Zhang
Year: 2010
Design and implementation of a LTCC-based receiver front-end module
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Zhong-yun; Zeng Geng-hua; Chen Peng; Yang Jian-yu
Year: 2010
Comprehensive measurements on body channel characteristics of Human Body Communication
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xinzhuo Liu; Xianqing Yang; Yuan Wang; Lei Wang
Year: 2010
Design and analysis of a dielectric radiator for microwave chemical reactor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Hu; Fei Miao; Wei Hua; Kama Huang
Year: 2010
Modeling approach for distributed RF MEMS phase shifter based on IA-BP neural network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang, G.H.; Wu, Q.; Fu, J.H.; Meng, F.Y.
Year: 2010
Extracting the conductivity of ferromagnetic thin films by using support vector regression
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yunqiu Wu; Zongxi Tang; Yuehang Xu; Biao Zhang
Year: 2010
The method of microwave power amplifier model parameter test based on the larger-signal scattering function
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Chao; Nian Fushun; Liang Shengli; Cao Zhiying
Year: 2010
Methods of weak signal detection in microwave power measurement and the implementations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhao Hao
Year: 2010
A meander annular-ring slot antenna for circularly polarized radiation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Meng Ji; Zhijun Zhang; Zhenghe Feng; Ruihong Li
Year: 2010
Quadrature regenerative frequency dividers using HEMT technology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jen-Yi Su; Chinchun Meng; Kuan-Chang Tsung; Guo-Wei Huang
Year: 2010
A wideband pattern reconfigurable antenna with compact switchable feed structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yue Li; Zhijun Zhang; Zhenghe Feng; Iskander, M.F.; Ruihong Li
Year: 2010
A novel millimeter-wave wideband BPF based on three-line stripline structure with LTCC technology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Botao Zhao; Zhigang Wang; Ruimin Xu; Bo Yan; Jun Xie
Year: 2010
A Ka-band T/R front-end for phased array radar
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Guiping; Xu Jun; Luo Shendu; Wang Maoyan
Year: 2010
Design of a substrate integrated waveguide bandpass filter using in microwave communication systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ying Wang; Yi Fu; Qian Liu; Shi-wei Dong
Year: 2010
Design of a Ku-band PLL frequency synthesizer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peizhang Wang; Yingsong Zhang; Guang Lei; WenQuan Cao
Year: 2010
A method to generate high-frequency magnetic field for GMI effects
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hong Jiacai; Pan Dianfei
Year: 2010
Millimeter wave beam tilting array for radar system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Boren Zheng; Zhiqin Zhao; Dakui Wu
Year: 2010
Design of high power capacity phase shifter with composite right/left-handed transmission line
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qi Zhu; Chen Gong; Hao Xin
Year: 2010
A transceiver for Ku band digital monopulse radar system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhuo Zhang; Guoqiang Zhao; Xingyao Zeng; Houjun Sun; Xin Lv
Year: 2010
Measurement and performance of digital monopulse radar array antenna
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhuo Zhang; Guoqiang Zhao; Xingyao Zeng; Houjun Sun; Xin Lv
Year: 2010
Integrated Millimeter-wave passive devices based on Silicon substrate for SoP application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huajiang Wang; Liang Wu; Jiajie Tang; Rong Qian; Yang Hou; Wei Wang; Lingyun Li; Xiaowei Sun; Le Luo
Year: 2010
A compact highpass filter with broad passband
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Desen Lu; Qingyuan Wang; Ao Liao; Xianrong Zhang
Year: 2010
Minimized Ku band microstrip circulator design
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Keyan Tian; Li Zhi You; Hua Liu
Year: 2010
The propagation wavenumber for microstrip line in the first higher-order mode
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Juhua Liu; Jackson, D.R.; Peng Liu; Jianying Wang; Yunliang Long
Year: 2010
Miniature omni-directional ultra-wideband antenna
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cunshun Yang; Qinggong Guo; Kama Huang
Year: 2010
Mode matching analysis of metallic plates in radial waveguide
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li, X.Q.; Liu, Q.X.; Zhang, J.Q.; Zhao, L.
Year: 2010
A novel wide beam UWB antenna
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiadi Wang; Lingyun Zhou; Weidong Chen
Year: 2010
Tests of HFCS-I on calculation of attenuation characteristics of high-frequency circuits
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhu XiaoFang; Yang ZhongHai; Li Bin; Li JiangQing; Li Xu; Tao Huang; Jin XiaoLin; Quan Hu; Hu YuLu; Ma JunJian; Peng WeiFeng; Xiao Li; He GuoXian
Year: 2010
Research of different hexagonal microstrip antennas based on PMCHW formulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shaobo Zhou; Zheng Song; Yuanbo Wang; Mengzhong Hu
Year: 2010
An enhanced interpolation method for the multilevel fast multipole algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dao-Pu Xiang; Dong-Ming Zhou
Year: 2010
MMIC compatibility study of SIW H-plane horn antenna
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yeh, C.I.; Yang, D.H.; Liu, T.H.; Fu, J.S.; Chin, K.S.; Cheng, J.C.; Chiu, H.C.; Kao, C.P.
Year: 2010
Compact planar antenna for UWB applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Azim, R.; Mobashsher, A.T.; Islam, M.T.; Misran, N.
Year: 2010
New design of double-core QCM system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Haifeng Jiang; Yuming Bo
Year: 2010
A novel high-order finite-difference time-domain method based on symplectic Runge-Kutta-Nystrom method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhaojin Xu; Shan-jia Wu; Xian-liang Wuping
Year: 2010
A novel printed slot array antenna with omnidirectional pattern
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xing Chen; Junquan Chen
Year: 2010
A portable antenna VSWR meter based on integrated detector and its calibration method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jisong Yang; Lipeng Zhou
Year: 2010
Edge diffraction effects on the RCS analysis of antenna array
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhi Xu; Xuequan Yan; Zhenghe Feng; Shuxi Gong; Qizhong Liu
Year: 2010
Study on modern signal process and analysis for radiated EMI noise mechanism diagnosis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qiu Xiaohui; Pin Yun-juan; Zhao Yang; Yan Wei; Luo Yong-chao; Rong Rong; Feng Wen
Year: 2010
A study of ESPAR antenna
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Abdullah, N.; Kuwahara, Y.
Year: 2010
Error analysis and uncertainty evaluation in microwave high power measurement
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhao Hao
Year: 2010
Optimization based on genetic algorithm and HFSS and its application to the semiautomatic design of antenna
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Siyang Sun; Yinghua Lv; Jinling Zhang; Zhidong Zhao; Fangming Ruan
Year: 2010
Calculation of the characteristic impedance of TEM horn antenna using support vector machine
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gu Min; Yang Feng
Year: 2010
Scattering characteristic of soot aggregation particles randomly distributed
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Zheng-jun; Wu Zhen-sen; Li Huan; Yuan Qiong-kun
Year: 2010
Accumulation-mode MOS varactor modeling for RF applications valid up to 40GHz
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiawei Hu; Zhiqun Li; Qin Li; Wei Li; Li Zhang
Year: 2010
A novel compact ultra-wideband bandpass filter using dumbbell stubs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Chen; Feng Wei; Xiao-Wei Shi; Ya-Dong Wu; Xin-Huai Wang
Year: 2010
Faraday chiral mediums reflector for polarization control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qi Tang; Fan-Yi Meng; Qun Wu
Year: 2010
Design of unbalanced and balanced radio frequency bulk acoustic wave filters for TD-SCDMA
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hao Zhang; Wei Pang; Weikai Chen; Chong Zhou
Year: 2010
Design of compact microstrip dual-mode filter with source-load coupling
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jia Ni; Jianpeng Wang; Yong-Xin Guo; Wen Wu
Year: 2010
Wideband antenna and wideband bandpass filter for wearable systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shanshan Gao; Shaoqiu Xiao; Bing-Zhong Wang; Xinhe Xu
Year: 2010
A Ku band waveguide bandpass filter with E-plane metallic diaphragm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guoqiang Zhao; Zhuo Zhang; Xin Lv; Houjun Sun
Year: 2010
Substrate integrated waveguide filters with stopband performance improvement
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mehrshahi, E.; Salehi, M.; Rezaiesarlak, R.
Year: 2010
Study of L-band miniature lumped element LTCC band-pass filter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhengwei Wang; Yin Tian; Shirong Bu; Zhengxiang Luo
Year: 2010
Design of improved quad-ridged orthomode transducer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhong Zhuang; Bin Li; Qingyuan Fan
Year: 2010
A modified EMI noise source impedance modeling by employing two resistances calibration and Levenberg-Marquardt's method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yan Wei; Zhao Yang; Lu Xiao-quan; Dong Ying-hua; Feng Wen
Year: 2010
Novel dual-band hybrid coupler using improved simplified CRLH transmission line stubs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jian-Qiang Gong; Chang-Hong Liang
Year: 2010
A compact quasi-lumped LTCC diplexer for radar application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhengwei Wang; Jinming Lai; Shirong Bu; Zhengxiang Luo
Year: 2010
Compensation for current probe measurement applied in conductive electromagnetic interference (EMI) noise soft separation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qiu Xiaohui; Du Juan; Zhao Yang; Lu Xiao-quan; Dong Ying-hua; Yan Wei; Feng Wen
Year: 2010
Truncated size of the rough surface for calculating the backscattering RCS from combined objects
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang, X.Y.; Sheng, X.Q.
Year: 2010
An ultra wide band power divider/combiner based on Y-structure waveguide
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huilin Chen; Xiaoqiang Xie; Ruimin Xu
Year: 2010
EMI noise diagnosis and suppression for single-chip micyoco based electronic system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dong Yinghua; Zhao Yang; Lu Xiaoquan; Luo Yongchao; Yan Wei
Year: 2010
A parallelized domain decomposition method with conformal PML for solving electromagnetic scattering problems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shi, Y.; Sheng, Y.J.; Zhou, D.F.; Chen, R.S.
Year: 2010
Higher-order FETD method combined with domain decomposition algorithm analysis of substrate integrated waveguide structures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li, M.; Du, L.; Chen, R.S.
Year: 2010
Generating field strength measurement standard in GTEM cell by using transfer standard
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dabo Li; Yong Yuan; Ming Xie
Year: 2010
A modified spectral shift preconditiner for electromagnetic scattering of complex objects
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hu, X.Q.; Chen, M.; Chen, R.S.; Ding, D.Z.
Year: 2010
Electromagnetic analysis of electrically large and arbitraried shaped FSS using hybrid VSIE combined with parallelized MLFMM
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tao, S.F.; Ding, D.Z.; Chen, R.S.; Chen, M.
Year: 2010
Application of AMC on mini ultra-near radar detecting system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tan Yuan; Yang Yong; Liang Ruihai; Yuan Naichang
Year: 2010
Augmented MLFMM for solving the electromagnetic scattering problems with fine structures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen, M.; Chen, R.S.; Hu, X.Q.; Fan, Z.H.; Ding, D.Z.
Year: 2010
A multiresolution basis for analysis of scattering problems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianjun Ding; Ru-shan Chen; Jian Zhu; Fan, Z.H.; Ding, D.Z.
Year: 2010
Combined MDA-SVD-MLFMA for analysis of the EM scattering from complex objects
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiang, Z.N.; Shang, S.; Hu, X.Q.; Sun, Y.; Fan, Z.H.; Chen, R.S.
Year: 2010
Incomplete LU factorization preconditioner for the efficient solution of improved electric field integral equations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang, H.H.; Fan, Z.H.; Chen, R.S.
Year: 2010
2.4GHz high linearity down-conversion mixer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Wenyuan; Chen Ji; Wang Zhigong
Year: 2010
Simplified treatment for radiation mode in coupled-mode analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Yang; Lin-Lin Xue
Year: 2010
A novel algorithm for transient eddy current problems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhao, W.; Duan, Y.; Rong, F.; Lai, S.J.
Year: 2010
Design 2.4 GHz wide bandpass filter using the closed loop ring resonator with the compound stub
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shakeri, M.; Bavafa, M.
Year: 2010
Novel dual-mode square-loop resonator filter using spurline and slot techniques
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Haiwen Liu; Li Shen; Zhichong Zhang; Liyun Shi; Dechang Huang; Shan Wang
Year: 2010
Transmission characteristic control of dual-mode filter using spurline technique
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Haiwen Liu; Zhichong Zhang; Shan Wang; Jing Wan; Yang Jiang; Lu Zhu
Year: 2010
A cross-shaped stepped-impedance resonator bandpass filter with wide stopband
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xuehui Guan; Fang Wen; Chuanyun Wang; Shan Jiang; Haiwen Liu
Year: 2010
A microstrip dual-band bandpass filter based on a novel admittance inverter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xuehui Guan; Shan Jiang; Li Shen; Haiwen Liu; Guohui Li; Deming Xu
Year: 2010
5-Way branch line power divider on planar structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yanli Chen; Qi Zhu; Panpan Chen; Xiaoju Yu
Year: 2010
InAlN/AlN/GaN HEMTs on sapphire substrate
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu, H.Q.; Zhou, J.J.; Dong, X.; Chen, T.S.; Chen, C.
Year: 2010
An ultra-wideband bandpass filter using cross-shaped triple-mode resonator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xuehui Guan; Shan Jiang; Peng Chen; Li Shen; Dechang Huang; Haiwen Liu
Year: 2010
Design of low loss multi-open-stub phase shifter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Gong; Qi Zhu; Shanshan Li; Tingxia Li
Year: 2010
A design of Ku-band slow-wave bandpass filter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jing-Jing Shi; Ming-Sheng Chen; Xian-Liang Wu
Year: 2010
Automated EM-based design of side-coupled filters and multiplexers by parameter extraction and sensitivity analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yi Zhang; Xinshe Yin; Kunkun Dong
Year: 2010
Simulation of self-biased coplanar circulator using barium ferrite thin films
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang, Y.; Peng, B.; Zhang, W.-L.
Year: 2010
Analysis and implementation of MEMS coplanar waveguide on silicon substrate
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gui Wang; Rushan Chen; Wanchun Tang
Year: 2010
High conversion gain broadband frequency doubler design
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wen Tang; Song Tang; Qiuyang He; Zhen-hai Shao
Year: 2010
A 6-GHz 64×3-bit ROM for DDS application in GaAs technology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:JianWu Chen; Danyu Wu; Gaopeng Chen; Zhi Jin; Xinyu Liu
Year: 2010
Metamaterial transmission lines based on split-ring resonators (SRRs) and complementary split-ring resonators (CSRRs)
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Ya-nan; Deng Ling-ling
Year: 2010
A W-band detector with high tangential signal sensitivity and voltage sensitivity
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Linli Xie; Yonghong Zhang; Yong Fan; Conghai Xu; Yuanbo Jiao
Year: 2010
Design of a 17.4GHz push-push dielectric resonator oscillator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qing Xia; Zongxi Tang; Biao Zhang
Year: 2010
Millimeter-wave left-handed propagation in periodically-loaded waveguide
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Tan; Yunchuan Guo
Year: 2010
A 24GHz sub-harmonically image rejection mixer with various asymmetrical diode pair
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shuan-Ming Li; Che-Yu Kuo; Hsien-Chin Chiu
Year: 2010
A compact broadband microstrip bandpass filter using folded multiple-mode resonator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qiao Liu; Haoquan Hu; Jun Xu; Maohui Yang
Year: 2010
Study of three-dimensional optical-transformation devices based on analytical field-transformation theory
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qiang Cheng
Year: 2010
A novel broadband class E power amplifier with inductance feedback
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiang Li; Wenhua Chen; Zhijun Zhang; Zhenghe Feng; Xin Xue; Jiaxing Dong
Year: 2010
Microwave photonic filter based on fiber-optic delay line
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Byung-Min Jung; Min-Ho Park; Hyoung-Jun Kim; Dong-Yu Kim; Jang-Soo Chun; Woo-Keun Song; Jong-In Song
Year: 2010
Numerical simulation of a planar-electrostatic-wiggler field distribution and modulation on relativistic electrons
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yan-Yan Kong; Shi-Chang Zhang
Year: 2010
Power window effect in microwave heating
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kama Huang; Yang Yang
Year: 2010
Computer simulation of a novel electron gun with a magnetic reversal field
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xinhui Wu; Jiayin Li
Year: 2010
Impact of bias current and geometry on noise performance of SiGe HBT low noise amplifier
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hongyun Xie; Wanrong Zhang; Pei Shen; Liang Chen; Botao Sun; Yunxia You
Year: 2010
Design of a high power digital tunable filter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kunhe Chen; Zhang Chen; Lei Zhu
Year: 2010
A simple method for tunable load impedance matching network of power amplifier
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhebin Wang; Shengjie Gao; Chan-Wang Park
Year: 2010
Mobile space-charge effects on THz-frequency characteristics and parasitic series resistance of InP IMPATT device at elevated junction temperature
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mukherjee, M.
Year: 2010
A novel empirical model for SiC MESFETs with self-heating effect
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Oupeng Li; Wen Huang; Yunchuan Guo; Yongbo Chen; Ruimin Xu
Year: 2010
W-band inductive high order frequency multiplier based on silicon avalanche diode
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Minghua Zhao; Yong Fan; Zongrui He; Xianqi Lin; Bo Zhang
Year: 2010
Design and realization of a Ka band subharmonical mixer using self-designed Schottky diodes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jinchao Mou; Weihua Yu; Yong Yuan; Xin Lv
Year: 2010
The research of defected ground structure application in Doherty power amplifier
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Chang-wei; Qin Kai-yu
Year: 2010
Analysis of the effects of parasitic capacitance and inductance on inverse class E power amplifier
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fei You; Songbai He
Year: 2010
Differential oscillator using double-sided paralell-strip line with an inserted conductor plane
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hui Tang; Jian-Xin Chen; Li-Heng Zhou; Zhi-Hua Bao
Year: 2010
A high performance CMOS even harmonic mixer with a LC resonant circuit
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gao Junjun; Cheng Zhiqun; Zhu Xuefang; Xu Shengjun
Year: 2010
High-repetition and -stability all-solid state pulsers based on avalanche transistor Marx circuit
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuan Xuelin; Ding Zhenjie; Hao Qingsong; Yu Jianguo; Zeng Bo; Hu Long
Year: 2010
A bandpass filter based on fractal shaped defected ground structure resonators for wireless communication
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Haiwen Liu; Zhichong Zhang; Xuehui Guan; Shan Jiang
Year: 2010
A millimeter-wave CMOS VCO using a TL inductor with digitally controllable artificial dielectrics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guochi Huang; Seong-Kyun Kim; Hua Ma; Fusco, V.; Byung-Sung Kim
Year: 2010
Compact microstrip band-stop filter using IDCLLR
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yi Peng; Wen-Xun Zhang
Year: 2010
Ground plane invisibility cloak composed of beam modulation blocks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaofei Xu; Yijun Feng
Year: 2010
A novel directional coupler from composite right/left-handed transmission line and artificial transmission line
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yunong Li; Changjun Liu; Tao Yang; Wen Huang; Kama Huang
Year: 2010
Dual-stop-band filter designed using CRLH transmission line
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peng Su; Xian Qi Lin; Xing Liu; Bo Zhang; Yong Fan
Year: 2010
Symmetric split ring resonator with capacitor loading for metamaterial
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guohong Du; Xiaohong Tang; Fei Xiao
Year: 2010
Asymmetric ridge waveguide slot antenna using high-impedance surface
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qiang Gao
Year: 2010
Enhancement of directivity of source radiation using parabolic cylinder made of left-handed metamaterials
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Da-yong Zou; Rui-xin Wu; Ping Chen; Min Liu
Year: 2010
A 60 GHz LNA with 18.6 dB gain and 5.7 dB NF in 90nm CMOS
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kai Kang; Brinkhoff, J.; Fujiang Lin
Year: 2010
Analysis of electromagnetic scattering of cavities with nonuniform plasma coating
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianjun Ding; Shang, S.; Rushan Chen; Fan, Z.H.
Year: 2010
Electromagnetic scattering of conducting bodies of revolution coated with chiral material
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuyuan An; Jian Zhu; Ru-Shan Chen
Year: 2010
Mean-field approximation of fractal aggregate soot in shaped beam incidence
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lu Bai; Zhen-Sen Wu; Hai-Ying Li; Ming Li; Pin-Hua Xie; Shi-Mei Wang
Year: 2010
EM scattering by conductor plate coated with multilayered medium having metamaterials
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:He-lin Yang; Ting Xiao; Yong-zhi Cheng; Min-hua Li; Bo-xun Xiao; Guo-ping Zhang
Year: 2010
Analysis of electromagnetic scattering using UV method enhanced marching-on-in-order time-domain integral equations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang, Q.Q.; Shi, Y.F.; Li, M.M.; Fan, Z.H.; Chen, R.S.
Year: 2010
Rain fade characteristics analyses for V-band link in tropical region
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Badron, K.; Ismail, A.F.; Islam, M.R.; Abdullah, K.; Din, J.; Tharek, A.R.
Year: 2010
Application of VSIE method to scattering problem involving conducting and anisotropic bodies
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lu Tian; Zhao Yanwen; Yang Yingyi
Year: 2010
Dispersive finite-difference time-domain method for modeling of cloaking structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Long Wang; Sheng-Jian Lai; Zhao-Yun Duan
Year: 2010
Rapid analysis of electrically large radome
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hongfu Meng; Wenbin Dou
Year: 2010
Simulation of the 2D TMz modes of time-domain Maxwell's equations by RBF-MLM
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sheng-Jian Lai; Bing-zhong Wang; Yong Duan
Year: 2010
Node localization based on time reversal in wireless sensor network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei-wei Wang; Jing-song Hong; Guang-min Zhang; Bing-zhong Wang
Year: 2010
Application of generalized transition matrix to linear straight wires
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wentao Chen; Gaojian Ke; Peng Wang; Gaobiao Xiao
Year: 2010
Design of planar tri-band bandpass filter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiu Yin Zhang; Bin-Jie Hu; Quan Xue
Year: 2010
A highly selective super-wide bandpass filter by cascading HMSIW with asymmetric defected ground structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Liu; Falin Liu
Year: 2010
A wide stopband branch-line coupler using defected ground structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jian-Zhao Tong; Xiao-Qun Chen; Xiao-Wei Shi; Lei Chen; Hao-Jia Lin
Year: 2010
Design of compact planar three-way dual-band power divider using defected ground structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yan-Fu Bai; Xin-Huai Wang; Xiao-Wei Shi; Hao-Jia Lin; Xiao-Qun Chen; Ping Li
Year: 2010
A new substrate integrated waveguide six-port circuit
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wu Li-nan; Zhang Xu-chun; Tong Chuang-ming; Zhou Ming
Year: 2010
A wide stopband CPW low pass filter using quarter wavelength stepped impedance resonators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hao-Jia Lin; Xiao-Qun Chen; Xiao-Wei Shi; Lei Chen; Yan-Fu Bai
Year: 2010
Compact microstrip power dividers with slow wave structure and capacitor loading
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jun He; Bing-Zhong Wang; Wei Shao
Year: 2010
A novel compact dual-wideband bandpass filter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cai, L.Y.; Zeng, G.; Zhan, X.W.
Year: 2010
Compact ultra-wideband bandpass filter implemented with stepped impedance resonators and T-shaped line
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenjie Feng; Wenquan Che; Quan Xue
Year: 2010
A study of dual-mode patch resonator-based microwave filters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jia-Lin Li; Jian-Peng Wang; Xue-Song Yang; Bing-Zhong Wang
Year: 2010
Open loop resonator bandpass filter with wide stopband using spurlines and microstrip stubs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiao-Qun Chen; Ping Li; Hao-Jia Lin; Jian-Zhao Tong; Xiao-Wei Shi
Year: 2010
High gain ferrite cavity-backed slot antenna for RFID application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chao Li; Quanyuan Feng
Year: 2010
Analysis and design of broadband microstrip patch antenna with a pair of double cross-shaped slots
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cun-Long Li; Hai-Hua Wang; Hao-Jia Lin; Xiao-Wei Shi; Wen-Tao Li; Le Xu
Year: 2010
A conformal S-band dual-port dual-polarized antenna for Satellite Digital Audio broadcast
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kunpeng Wei; Zhijun Zhang; Zhenghe Feng; Ruihong Li
Year: 2010
Design of broadband patch antenna for WiMAX and WLAN
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Matin, M.A.; Saha, M.P.; Hasan, H.M.
Year: 2010
Bandwidth potential analysis of GSM antennas based on oval-shaped mobile terminals
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yongyan Du; Anping Zhao; Salo, A.; Saunamaki, J.
Year: 2010
Vibratory gyro skewed pick-off and driver geometry
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Watson, W.S.
Year: 2010
RS9000, a novel MEMS accelerometer family for Mil/Aerospace and safety critical applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Stauffer, J.-M.; Dietrich, O.; Dutoit, B.
Year: 2010
SAR500 - A high-precision high-stability butterfly gyroscope with north seeking capability
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lapadatu, D.; Blixhavn, B.; Holm, R.; Kvisteroy, T.
Year: 2010
Analysis of sculling motion errors caused by sensor transfer function imperfections in strapdown inertial navigation systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rapoport, I.; Brandes, A.
Year: 2010
Analytical performance of CBOC-modulated Galileo E1 signal using sine BOC(1,1) receiver for mass-market applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lohan, E.S.
Year: 2010
Characterization of GNSS signal parameters under ionosphere scintillation conditions using software-based tracking algorithms
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lei Zhang; Morton, Yu.; van Graas, F.; Beach, T.
Year: 2010
Channels combining techniques for a novel two steps acquisition of new composite GNSS signals in presence of bit sign transitions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sun, K.; Presti, L.L.
Year: 2010
Hierarchical code acquisition for dual band GNSS receivers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bastia, F.; Deambrogio, L.; Palestini, C.; Villanti, M.; Pedone, R.; Corazza, G.E.
Year: 2010
Incremental benefits of dual frequency signals for the Wide Area Augmentation System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Schempp, T.; Peck, S.
Year: 2010
Low complex interoperable GNSS signal processor and its performance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kovář, P.; Kačmařik, P.; Vejražka, F.
Year: 2010
Improving carrier phase reacquisition using advanced receiver architectures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peng Xie; Petovello, M.G.
Year: 2010
A differential post detection technique for two steps GNSS signal acquisition algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kewen Sun; Presti, L.L.
Year: 2010
Designing, developing, and deploying a small footprint Low Frequency System for Positioning, Navigation, Timing, and Data services
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Stout, C.; Schue, C.
Year: 2010
Assessment of precise GPS ephemeris and clock in the International GNSS service
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Deuk Jae Cho; Ho Cheol Jeong; Sang Hyun Park
Year: 2010
Statistical analysis of different low cost GPS receivers for indoor and outdoor positioning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Piras, M.; Marucco, G.; Charqane, K.
Year: 2010
Comparative Performance Study for Integrated 3G/WLAN Networks Using Mobile IP, SIP, and m-SCTP Protocols
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mahmoud, A.; Al-Helali, A.-A.; Abu-Amara, M.; Al-Kharobi, T.; Sheltami, T.
Year: 2010
Max-Min Antenna Selection for Bi-Directional Multi-Antenna Relaying
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Eslamifar, M.; Chau Yuen; Woon Hau Chin; Yong Liang Guan
Year: 2010
Multi-Cell Interference Aware Resource Allocation for Half-Duplex Relay Based Cooperation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Abgrall, C.; Strinati, E.C.; Belfiore, J.-C.
Year: 2010
Inter-Frequency Re-Selection for CSG Cell Interference Avoidance in LTE Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kurjenniemi, J.; Alanen, O.; Henttonen, T.; Kaikkonen, J.
Year: 2010
Adaptive Turbo Trellis Coded Modulation Aided Distributed Space-Time Trellis Coding for Cooperative Communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Soon Xin Ng; Chuyi Qian; Dandan Liang; Hanzo, L.
Year: 2010
Adaptive Frequency Reuse Scheme for Interference Reduction in Two-Hop Relay Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hwang, Jin-Yup; Oh, Yoona; Han, Youngnam
Year: 2010
A Cumulant-Based Characterization of the Aggregate Interference Power in Wireless Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Aljuaid, M.; Yanikomeroglu, H.
Year: 2010
The Design and Implementation of IEEE 802.21 and Its Application on Wireless VoIP
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chung, Tein-Yaw; Chen, Yung-Mu; Mao, Pu-Chen; Tsai, Chen-Kuan; Lai, Sheng-Wen; Chen, Chun-Po
Year: 2010
Topology Control Using Multi-Dimensional Context Parameters for Mobile P2P Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kubo, H.; Shinkuma, R.; Takahashi, T.
Year: 2010
A Call Server Integrated Approach for QoS Provisioning of SIP Multimedia Services in 802.11 Wireless Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Whai-En Chen
Year: 2010
Multi-Group Wireless Multicast Broadcast Services Using Adaptive Modulation and Coding: Modeling and Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu-Cheng Liang; Ching-Chun Chou; Hung-Yu Wei
Year: 2010
On Joint Power Control and Adaptive Modulation for Cognitive Radios
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chin Choy Chai
Year: 2010
Partner Selection and Power Control for Asymmetrical Collaborative Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guo, Weisi; Chatzigeorgiou, Ioannis; Wassell, Ian J.; Carrasco, Rolando
Year: 2010
Optimal Resource Allocation for Cognitive Radio Networks with Imperfect Spectrum Sensing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wu, Kejian; Wang, Wei; Luo, Haiyan; Yu, Guanding; Zhang, Zhaoyang
Year: 2010
Power Control Game with SINR-Pricing in Variable-Demand Wireless Data Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fu-Yun Tsuo; Wei-Lin Lee; Chih-Yu Wang; Hung-Yu Wei
Year: 2010
Power Saving Mechanism in IEEE 802.16m
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yunju Park; Hansung Leem; Dan Keun Sung
Year: 2010
User Cooperation under Multiplex Transmission Scheme in Cognitive Radio Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang, Yingwei; Yan, Shengnan; Zhang, Hongtao; Huang, Yihua
Year: 2010
A New Pulse for CR-UWB Using Multiple Modified TDCS
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang, Shubin; Zhou, Zheng; Kwak, Kyungsup; Zou, Weixia
Year: 2010
A Reliability-Based Detection Algorithm for MIMO Relay System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rui Gao; Xin Zhang; Dacheng Yang; Kai Wu
Year: 2010
Network Synchronization for Two-Way Multi-Hop Relay Networks with Block Modulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mizutani, Keiichi; Sakaguchi, Kei; Araki, Kiyomichi
Year: 2010
Cooperative MISO and Relay Comparison in Energy Constrained WSNs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nguyen, Tuan-Duc; Berder, Olivier; Sentieys, Olivier
Year: 2010
An Economics-Based Distributed Multicast Scheme for Wireless Relay Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kuo, Wen-Hsing
Year: 2010
Performance Analysis of Adaptive L-QAM for Opportunistic Decode-and-Forward Relaying
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ikki, Salama S.; Amin, Osama; Uysal, Murat
Year: 2010
Performance Evaluation of Joint Network-Channel Coding under a Real Network Topology Model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pang, Kun; Lin, Zihuai; Li, Yonghui; Vucetic, Branka
Year: 2010
Interworking Scheme Using Optimized SIP Mobility for MultiHomed Mobile Nodes in Wireless Heterogeneous Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dini, Paolo; Nin-Guerrero, Jaume; Mangues-Bafalluy, Josep; Dai, Lillian I.; Addepalli, Sateesh
Year: 2010
MMSE-SIC Transceiver Design in Amplify-and-Forward MIMO Relay Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tseng, Fan-Shuo; Wu, Wen-Rong
Year: 2010
Phase Forward Cooperative Communications with Antenna Selection and Continuous Phase Modulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qi Yang; Ho, P.
Year: 2010
MIMO Radio Propagation Measurement for Two-Hop Relay Network on L-Shaped Corridor with Network Performance Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lertwiram, N.; Tran, G.K.; Mizutani, K.; Sakaguchi, K.; Araki, K.
Year: 2010
To Cooperate or Not: A Capacity Perspective
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Wang; Lingkun Kong; Soon Xin Ng; Hanzo, Lajos
Year: 2010
A Novel Solution for Inter-Technology Handover
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shuqing Xing; Hosein, P.; Young Hoon Kwon
Year: 2010
Enhanced HSDPA Mobility Performance: Quality and Robustness for Voice over HSPA Service
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mohan, S.; Kapoor, R.; Mohanty, B.
Year: 2010
Design and Implementation of an Offloading Technology for 3.5G Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yi-Neng Lin; Wen Chen; Shan-Chi Tsai; Yi-Bing Lin
Year: 2010
Robust 60 GHz Indoor Connectivity: Is It Possible with Reflections?
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Genc, Zulkuf; Rizvi, Umar H.; Onur, Ertan; Niemegeers, Ignas
Year: 2010
An ARQ Mechanism with Rate Control for Two-Hop Relaying Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Soo-Yong Jeon; Dong-Ho Cho
Year: 2010
An Inter-Cell Interference Mitigation Scheme Based on MIMO-Relay Technique
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tian Hui; Wang Xi-jun; Jiang Fan; Deng Gang; Zhang Jie-tao
Year: 2010
Performance Analysis of Equal Gain Transmission Technique for SC-FDMA System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xun Li; YoungJu Kim; Noeyoon Park
Year: 2010
Downlink Power Control Scheme for Smart Antenna Based Wireless Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Woongsup Lee; Dong-Ho Cho
Year: 2010
Blind Collision Resolution Using Cooperative Transmission
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Junliang Yao; Xiaoniu Yang; Jiandong Li; Zhao Li; Yan Zhang
Year: 2010
Hardware Prototype for Two-Way Multi-Hop Relay Network with MIMO Network Coding
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mizutani, K.; Miyamoto, T.; Kanno, T.; Sakaguchi, K.; Araki, K.
Year: 2010
Scheduling, Pairing and Ordering in the Network Coded Uplink Multiuser MIMO Relay Channels
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jie Xu; Ling Qiu; Ahsin, T.; Ben Slimane, S.
Year: 2010
Distributed Multiple Access and Flow Control for Wireless Network Coding
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ibars, C.; Giupponi, L.; Addepalli, S.
Year: 2010
Study on Co-Existence of Macro WCDMA Cell and Micro HSUPA Cell
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Yushu; Wang Xinglin; Yang Xiaokun; Zhang Xiaojin
Year: 2010
On the Cooperative and Non-Cooperative Relaying in WiMAX Communication Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fakih, K.; Belhouji, A.; Mouhamadou, M.; Decroze, C.; Carsenat, D.
Year: 2010
An Efficient Scheduling Algorithm for Scheduled Automatic Power Save Delivery for Wireless LANs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lee, Tsern-Huei; Hsieh, Jing-Rong
Year: 2010
Over-the-Air Inter-Node Carrier Phase Synchronization for Coherent Transmission
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hara, Y.; Fukui, N.; Kubo, H.
Year: 2010
Cooperative Versus Receiver Coded Diversity with Low-Complexity Encoding and Decoding
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alnawayseh, S.E.A.; Loskot, P.
Year: 2010
Two-Level HARQ for Turbo Coded Cooperation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fares, Haifa; Langlais, Charlotte; Graell i Amat, Alexandre; Berbineau, Marion
Year: 2010
Directional Relay with Spatial Time Slot Scheduling for mmWave WPAN Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lan, Zhou; Wang, Junyi; Gao, Jing; Sum, Chin-Sean; Kojima, Fumihide; Baykas, Tuncer; Harada, Hiroshi; Kato, Shuzo
Year: 2010
Generalized Constellation Rearrangement in Cooperative Relaying
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bin Sediq, A.; Djukic, P.; Yanikomeroglu, H.; Jietao Zhang
Year: 2010
Architecture Design of QPP Interleaver for Parallel Turbo Decoding
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shuenn-Gi Lee; Chung-Hsuan Wang; Wern-Ho Sheen
Year: 2010
On the Design of Turbo Packet Combining Schemes for Relay-Assisted Systems over Multi-Antenna Broadband Channels
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chafnaji, H.; Ait-Idir, T.; Yanikomeroglu, H.; Saoudi, S.
Year: 2010
A Real-Time High-Throughput LDPC Decoder for IEEE 802.3an Standard
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jui-Hui Hung; Li-Wei Kao; Sau-Gee Chen
Year: 2010
A Novel Framework for Signal Detection in Alpha-Stable Interference
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shehata, Tarik S.; Marsland, Ian; El-Tanany, Mohamed
Year: 2010
A Near-Capacity Differentially Encoded Non-Coherent Adaptive Multiple-Symbol-Detection Aided Three-Stage Coded Scheme
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Wang; Lingkun Kong; Soon Xin Ng; Hanzo, L.
Year: 2010
A Novel Path Selection Mechanism for IEEE 802.16j Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hongtao Zhang; Xiaoxiang Wang; Yihua Huang
Year: 2010
PAPR Reduction Method for Block Diagonalization in Multiuser MIMO-OFDM Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Umeda, S.; Suyama, S.; Suzuki, H.; Fukawa, K.
Year: 2010
Pseudo Random Network Coding Design for IEEE 802.16m Enhanced Multicast and Broadcast Service
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chao, Cheng-Chih; Chou, Ching-Chun; Wei, Hung-Yu
Year: 2010
Adaptive Power Allocation Algorithm to Support Absolute Proportional Rates Constraint for Scalable OFDM Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mahmoud, A.S.; Al-Rayyah, A.Y.; Sheltami, T.R.
Year: 2010
Cost Based Local Forwarding Transmission Schemes for Two-Hop Cellular Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhengguang Zhao; Xuming Fang; Yan Long; Xiaopeng Hu; Yue Zhao; Yang Liu; Yuqin Chen; Hongyun Qu; Ling Xu
Year: 2010
Power-Efficient Opportunistic Amplify-and-Forward Single-Relay Aided Multi-User SC-FDMA Uplink
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiayi Zhang; Lie-Liang Yang; Hanzo, L.
Year: 2010
Relay Selection Scheme for Orthogonal Amplify-And-Forward Relay-Enhanced Cellular System in a Multi-Cell Environment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ryu, H.S.; Lee, J.S.; Kang, C.G.
Year: 2010
Distributed Network Channel Coding for Multiple Access Relay Interference Channels
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lin, Zihuai; Li, Yonghui; Vucetic, Branka
Year: 2010
Double-Differential Encoding for Dual-Hop Amplify-and-Forward Relaying in IR-UWB Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hamdi, M.; Mietzner, J.; Schober, R.
Year: 2010
Multiuser Cooperative Relay Communication Employing Hierarchical Modulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Whang, R.J.; Huaping Liu; Een-Kee Hong
Year: 2010
Nomadic Relay-Directed Joint Power and Subchannel Allocation in OFDMA-Based Cellular Fixed Relay Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Salem, M.; Adinoyi, A.; Yanikomeroglu, H.; Young-Doo Kim
Year: 2010
On Power Amplifier Efficiency with Modulated Signals
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Svensson, T.; Eriksson, T.
Year: 2010
A Simple DBPSK Modem Based on High-Speed Logical Gates for a 70/80 GHz GbE Microwave Link.
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hansryd, Jonas; Chen, Jingjing; Li, Yinggang; Olsson, Bengt-Erik
Year: 2010
A New Algorithm for Carrier Frequency Offset Estimation in the Presence of I/Q Imbalance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yen-Chang Pan; See-May Phoong
Year: 2010
Architectures for Joint Compensation of RoF and PA with Nonideal Feedback
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hekkala, A.; Lasanen, M.; Vieira, L.C.; Gomes, N.J.; Nkansah, A.
Year: 2010
Power Spectral Analysis of Orthogonal Pulse-Based TH-UWB Signals
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Majhi, S.; Madhukumar, A.S.; Nasser, Y.; Hélard, J.F.
Year: 2010
Cross-Layer Solutions for Cooperative Medium Access Control Protocols
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Crismani, A.; Babich, F.; Hanzo, L.
Year: 2010
Analysis of a Noncoherent UWB Receiver for Multichannel Signals
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Meissner, Paul; Witrisal, Klaus
Year: 2010
Carrier Aggregation in LTE-Advanced
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ratasuk, R.; Tolli, D.; Ghosh, A.
Year: 2010
NDA SNR Estimation with Phase Lock Detector for Digital QPSK Receivers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hua Wang; Chaoxing Yan; Jingming Kuang; Nan Wu; Zesong Fei; Meng Zheng
Year: 2010
Power and Spectrally Efficient Multiple Access Using CPM over SC-FDMA
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wylie-Green, Marilynn P.; Svensson, Tommy; Perrins, Erik
Year: 2010
Performance Evaluation of Frequency Planning in a Novel Cellular Architecture Based on Sector Relay
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lin Qu; Xiaoxiang Wang; Yulong Wang; Jianxin Liao
Year: 2010
CDMA and SC-FDMA Reverse Link Comparison for Cellular Voice and Data Communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jou, Y.; Attar, R.; Lott, C.; Ma, J.; Gowaikar, R.; Zhang, X.; Azarian-Yazdi, K.
Year: 2010
A New Study on the Power Distribution of OFDMA, SC-FDMA and CP-CDMA Signals
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Varghese, G.; Zheng, F.-C.
Year: 2010
Modification of SOVA-Based Algorithms for Efficient Hardware Implementation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lay-Hong Ang; Wee-Guan Lim; Kamuf, M.
Year: 2010
Reference Phasor Based Log-Likelihood Ratios for Pilot-Symbol-Assisted BPSK Transmission of LDPC Codes over the Noncoherent Channel
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mo, E.; Pooi Yuen Kam
Year: 2010
Distributed Channel Selection Principles for Femtocells with Two-Tier Interference
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chiao Lee; Jane-Hwa Huang; Li-Chun Wang
Year: 2010
Superposition Coding Aided Bi-Directional Relay Transmission Employing Iteratively Decoded Self-Concatenated Convolutional Codes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Butt, M.F.U.; Rong Zhang; Soon Xin Ng; Hanzo, L.
Year: 2010
Extrinsic Information Setting for Belief Propagation Decoding with Network Coding
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tsuji, N.; Ohtsuki, T.
Year: 2010
Recipient Maximization Multicast Scheme in IEEE 802.16j WiMAX Relay Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wen-Hsing Kuo; JengFarn Lee
Year: 2010
Distributed Q-Learning for Interference Control in OFDMA-Based Femtocell Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Galindo-Serrano, A.; Giupponi, L.
Year: 2010
A Reinforcement Learning Based Power Assisted Method with Comfort of Riding for Light Electric Vehicle
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hsu, R.C.; Cheng-Ting Liu; Wei-Ming Lee; Chih-Hsiang Chen
Year: 2010
An Energy-Efficient Cooperative SFBC-OFDM System Using Subcarrier Permutation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chin-Liang Wang; Po-Chung Shen
Year: 2010
Redundant Dissimilar Sensor Fusion with Dynamic Driver Input Classification and Graceful Degradation for Drive-by-Wire Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lii, Neal Y.; Sturm, Stefan; Coombs, Timothy A.
Year: 2010
3G HSPA for Broadband Communications with High Speed Vehicles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tenorio, Santiago; Spence, Paul; Garriga, Beatriz; Lopez, Javier; Garcia, Aitor; Arranz, Miguel
Year: 2010
Exploiting Network Coding for Data Forwarding in Delay Tolerant Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kun-Cheng Chung; Yi-Chin Li; Wanjiun Liao
Year: 2010
Overview of Vehicle-to-Vehicle Radio Channel Measurements for Collision Avoidance Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Paier, A.; Bernadó, L.; Karedal, J.; Klemp, O.; Kwoczek, A.
Year: 2010
DF/AF Cooperative Relay in LTE-A
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ji Li; Zhongji Hu; Yonggang Wang
Year: 2010
Uplink Coordinated Multi-Point for LTE-A in the Form of Macro-Scopic Combining
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Naizheng, Zheng; Boussif, Malek; Rosa, Claudio; Kovacs, Istvan Z.; Pedersen, Klaus I.; Wigard, Jeroen; Mogensen, Preben E.
Year: 2010
User Multiplexing in Relay Enhanced LTE-Advanced Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Teyeb, O.; Frederiksen, F.; Vinh Van Phan; Raaf, B.; Redana, S.
Year: 2010
System Optimization in Relay Enhanced LTE-Advanced Networks via Uplink Power Control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bulakci, Omer; Redana, Simone; Raaf, Bernhard; Hamalainen, Jyri
Year: 2010
Channel Quality Indicator Preamble for Discontinuous Reception
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Aho, Kari; Puttonen, Jani; Henttonen, Tero; Dalsgaard, Lars
Year: 2010
Channel Estimation Based on Pilot Frequency Division Multiplexing for Distributed Space-Frequency Coded Cooperative Communication System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaofan Yu; Chunming Zhao; Chun Pan
Year: 2010
Distributed Relay Selection Scheme in Decode-and-Forward Cooperative Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li, Yinsheng; Zhang, Q. T.
Year: 2010
Two-Slot Channel Estimation for Analog Network Coding Based on OFDM in a Frequency-Selective Fading Channel
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sjodin, Tomas; Gacanin, Haris; Adachi, Fumiyuki
Year: 2010
Cooperative Hybrid ARQ in Wireless Decode-and-Forward Relay Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Ni; Zhuo Chen; Collings, I.B.
Year: 2010
Generalized Joint Channel Coding and Physical Network Coding for Two-Way Relay Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lang, Yidong; Wubben, Dirk
Year: 2010
Dynamic Resource Allocation with Threshold in OFDMA-based Relay Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mingwei Tang; Xiaoxiang Wang; Yulong Wang; Jianxin Liao
Year: 2010
Utility Based Adaptive Scheduling Algorithm for Heterogeneous Services in Multiuser MIMO-Relay Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yushan Pei; Tong Wu; Ying Wang; Hui Tian
Year: 2010
Adaptive Proportional Fair Scheduling in Multihop OFDMA Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ying Wang; Gen Li; Tong Wu; Feng Gong
Year: 2010
Joint Subcarrier and Power Allocation for an OFDMA Relay Network with Multicells
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Choi, Dongwook; Lee, Dongwoo; Lee, Jae Hong
Year: 2010
Spectral-Efficiency of TDD Multiuser Two-Hop MC-CDMA Systems Employing Egocentric-Altruistic Relay Optimization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tingting Liu; Lie-Liang Yang; Chenyang Yang
Year: 2010
Subcarrier Allocation for Multiuser Two-Way OFDMA Relay Networks with Fairness Constraints
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hanmok Shin; Jae Hong Lee
Year: 2010
Optimal Power Allocation for Relayed Transmission through a Mobile Relay Node
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhou Kenan; Tat Ming Lok
Year: 2010
A Scheme for Fast Application Identification Transferring in Mobile Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wan, Zhitao
Year: 2010
Outage Bound Analysis in Relay-Assisted Inter-Vehicular Communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li, Zhaoxun; Hu, Hanying; Jia, Longzhen; Li, Feng; Wang, Huaxiang
Year: 2010
An ARQ Mechanism with a Priority Based Resource Allocation in Cognitive Radio Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Soo-Yong Jeon; Dong-Ho Cho
Year: 2010
Power Allocation for OFDM-Based Cognitive Radio Systems under Primary User Activity
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chiuan-Hsu Chen; Chin-Liang Wang
Year: 2010
Amplify-and-Forward Relaying Aided Reed-Solomon Coded Hybrid-ARQ Relying on Realistic Channel Estimation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hoang Anh Ngo; Hanzo, L.
Year: 2010
An Interweave Cognitive Radio System Based on the Hierarchical 2D-Spread MC-DS-CDMA with Transmission Power Control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chih-Wen Chang; Chien-Cheng Kuo
Year: 2010
Circuit-Switched Voice Services Over HSPA
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ozturk, O.; Kapoor, R.; Chande, V.; Jilei Hou; Mohanty, B.
Year: 2010
SER of Multiple Fixed Gain Amplify-and-Forward Relays with Receive Diversity
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Elkashlan, Maged; Yeoh, Phee Lep; Louie, Raymond H. Y.; Collings, Iain B.
Year: 2010
Outage Probability of Selection Cooperation with Channel Estimation Errors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Seyfi, M.; Muhaidat, S.; Jie Liang
Year: 2010
Outage Performance of Dual-Hop Relay Network with Co-Channel Interference
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shaohua Chen; Xin Zhang; Fang Liu; Dacheng Yang
Year: 2010
Outage Probability of OFDM-Based Relay Networks with Relay Selection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jae Cheol Park; Tan Tai Do; Yun Hee Kim
Year: 2010
Sum of Ratios of Complex Gaussian RVs and Its Application to a Simple OFDM Relay Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sánchez-Sánchez, J.J.; Fernández-Plazaola, U.; Aguayo-Torres, M.C.
Year: 2010
Prediction-Based Spectrum Aggregation with Hardware Limitation in Cognitive Radio Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Furong Huang; Wei Wang; Haiyan Luo; Guanding Yu; Zhaoyang Zhang
Year: 2010
Dual-Cell HSDPA for Network Energy Saving
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Micallef, G.; Mogensen, P.; Scheck, H.-O.
Year: 2010
Interference Mitigation Using Power Control in Cognitive Radio Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Elalem, Mohamed; Zhao, Lian; Liao, Zaiyi
Year: 2010
File Transfer for Mobile Devices in Heterogeneous Radio Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chih-Wei Yi; Shau-Shiuan Yang; Yi-Bing Lin; Yi-Ta Chuang; Pin-Chuan Liu
Year: 2010
Evaluation of Spectrum Occupancy in Amsterdam Using Mobile Monitoring Vehicles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Schiphorst, R.; Slump, C.H.
Year: 2010
Distributed Convolutional-Coded Differential Space-Time Block Coding
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Soon Xin Ng; Yang Wang; Hanzo, L.
Year: 2010
Diversity and Delay-Limited Throughput Analysis for the Effective Cooperative ARQ Protocols with Opportunistic Distributed Space-Time Coding
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chiu, Hsin-Li; Wu, Sau-Hsuan; Li, Jin-Hao
Year: 2010
A Novel Hybrid Relaying Scheme Using Multilevel Coding
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yinan Qi; Hoshyar, R.; Tafazolli, R.
Year: 2010
Relaying Through Distributed GABBA Space-Time Coded Amplify-and-Forward Cooperative Networks With Two-Stage Power Allocation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hung-Shiou Chen; Wen-Hsien Fang; Yie-Tarng Chen
Year: 2010
An Efficient Retransmission Scheme for MIMO Two-Way Relay Network Employing Network Coding
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gia Khanh Tran; Sakaguchi, K.; Araki, K.
Year: 2010
Multiple-Relay Aided Distributed Turbo Coding Assisted Differential Unitary Space-Time Spreading for Asynchronous Cooperative Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sugiura, S.; Ng, S. X.; Kong, L.; Chen, S.; Hanzo, L.
Year: 2010
Nested Distributed Turbo Code for Relay Channels
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Karim, M.A.; Jinhong Yuan; Zhuo Chen
Year: 2010
Channel-Aware Transmission Control for Cooperative Random Access Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shu-Hsien Wang; An-Dee Lin; Hong, Y.-W.P.
Year: 2010
Utility-Aware Network Coding in Wireless Butterfly Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jin-Yup Hwang; Jinyoung Oh; Junhyeong Kim; Youngnam Han
Year: 2010
A Cooperative Graph Approach for Cooperative Routing in Delay-Sensitive Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lam, L.K.Y.; Tam, W.P.; Lok, T.M.
Year: 2010
Decentralized Reduced-Rank Multiuser Relaying for Cooperative Uplink CDMA Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wan-Jen Huang; Yung-Shun Wang; Hong, Y.-W.P.; Tsung-Hui Chang
Year: 2010
Power Allocation for MIMO Systems with Multiple Non-Regenerative Single-Antenna Relays
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Youngtaek Bae; Jungwoo Lee
Year: 2010
Decode-and-Forward Based Cooperative Transmission Schemes for a Relay with Multiple Receive Antennas
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chang Kyung Sung; Collings, I.B.
Year: 2010
Power Efficient Partial Repeated Cooperation Scheme with Regular LDPC Code
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zheng, Meng; Fei, Zesong; Chen, Xiang; Kuang, Jingming; Blad, Anton
Year: 2010
Linear MMSE Transceiver Design with Quality-of-Service Constraints in Amplify-and-Forward MIMO Relay Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tseng, Fan-Shuo; Ke, Guo-Luen; Wu, Wen-Rong
Year: 2010
Distortion Behavior of Amplify-and-Forward Cooperative System with Layered Broadcast Coding
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sethakaset, U.; Quek, T.; Sumei Sun; Tarasak, P.
Year: 2010
Impact of Local-Oscillator Imperfections on Nonregenerative TDD and FDD Relaying
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Berger, Stefan; Wittneben, Armin
Year: 2010
Half-Duplex Relaying with Serially-Concatenated Low-Density Generator Matrix (SCLDGM) Codes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kumano, Yusuke; Ohtsuki, Tomoaki
Year: 2010
Large Scale Parameter for the WINNER II Channel Model at 2.53 GHz in Urban Macro Cell
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Schneider, C.; Narandzic, M.; Käske, M.; Sommerkorn, G.; Thomä, R.S.
Year: 2010
Analysis of Local Quasi-Stationarity Regions in an Urban Macrocell Scenario
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ispas, A.; Ascheid, G.; Schneider, C.; Thoma, R.
Year: 2010
A Dual-Link Capacity Analysis of Measured Time-Variant Radio Indoor Channels
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kolmonen, V.-M.; Haneda, K.; Poutanen, J.; Tufvesson, F.; Vainikainen, P.
Year: 2010
Multi-Polarized Channel Statistics for Outdoor-to-Indoor and Indoor-to-Indoor Channels
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Panahandeh, Ali; Quitin, Francois; Dricot, Jean M.; Horlin, Francois; Oestges, Claude; De Doncker, Philippe
Year: 2010
Higher Order MIMO Outdoor-to-Indoor Measurements Using Repeaters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Coldrey, M.; Persson, P.; Hult, T.; Wolfgang, A.
Year: 2010
Extension of the dRET Model to Include Scattering from Tree Trunks in Microcell Urban Mobile Scenarios
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Caldeirinha, R.F.S.; Fernandes, T.R.; Leonor, N.; Ferreira, D.
Year: 2010
Simulation and Evaluation of Car-to-Car Communication Channels in Urban Intersection Scenarios
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Reichardt, Lars; Pontes, Juan; Sturm, Christian; Zwick, Thomas
Year: 2010
Scheduling for MIMO Networks with Rate-Constrained Connectivity Requirements
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feng Jiang; Jianqi Wang; Swindlehurst, A.L.
Year: 2010
Distributed TDoA Estimation for Wireless Sensor Networks Based on Frequency-Hopping in Multipath Environment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weile Zhang; Qinye Yin; Xue Feng; Wenjie Wang
Year: 2010
Delay Analysis of Enhanced Relay-Enabled Distributed Coordination Function
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ahmad, R.; Fu-Chun Zheng; Drieberg, M.
Year: 2010
Experimental Comparison of Dynamic Spectrum Access Techniques for Wireless Sensor Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Stabellini, L.; Javed, M.U.
Year: 2010
Evaluation of Multi-Channel Schemes for Vehicular Safety Communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hong, Kezhu; Kenney, John B.; Rai, Vinuth; Laberteaux, Kenneth P.
Year: 2010
An Energy Efficient Clustering Scheme for Mobile Ad Hoc Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Minming Ni; Zhangdui Zhong; Hao Wu; Dongmei Zhao
Year: 2010
Reducing the Calculation for Precise Localization in Wireless Sensor Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Born, A.; Bill, R.
Year: 2010
CAM: Congestion Avoidance and Mitigation in Wireless Sensor Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bhuiyan, M.M.; Gondal, I.; Kamruzzaman, J.
Year: 2010
Asymptotic Connectivity of Large-Scale Wireless Networks with a Log-Normal Shadowing Model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yujun Li; Yaling Yang
Year: 2010
Outage Analysis of Multi-Antenna DF Relay Systems with Finite Feedbacks over Nakagami-m Fading Channels
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhen Liu; Xiaoxiang Wang; Hongtao Zhang; Zhenfeng Song
Year: 2010
Linear Regression-Based Delay-Bounded Routing Protocols for Vehicular Ad Hoc Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuh-Shyan Chen; Chih-Shun Hsu; Yi-Guang Siao
Year: 2010
Enhancing Security and Privacy in C2X Communication by Radiation Pattern Control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Stübing, H.; Shoufan, A.; Huss, S.A.
Year: 2010
A Demonstrator for Beamforming in C2X Communication
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Stübing, H.; Shoufan, A.; Huss, S.A.
Year: 2010
Location-Aware Relay Selection Scheme in Opportunistic Relay Communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jing Hu; Xiaoxiang Wang; Hongtao Zhang; Yulong Wang
Year: 2010
A Region-Based Reporting Scheme for Mobile Sensor Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huai-Lei Fu; Ting-Yu Wang; Lin, P.; Yuguang Fang
Year: 2010
Energy-Efficient Greedy Forwarding Protocol for Wireless Sensor Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Panigrahi, B.; De, S.; Panda, B.S.; Luk, J.-D.L.S.
Year: 2010
Improving Energy Efficiency in QoS-Enabled Wireless Sensor Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shi, Liqi; Fapojuwo, Abraham O.
Year: 2010
Energy Optimization for Reliable Point-to-Point Communication in Energy-Constrained Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Costa, F.M.; Ochiai, H.
Year: 2010
Debunking the fallacy of the individual decision-maker: An experiential pedagogy for sustainability ethics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Seager, T.P.; Selinger, E.; Whiddon, D.; Schwartz, D.; Spierre, S.; Berardy, A.
Year: 2010
A cradle to grave framework for environmental assessment of photovoltaic systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang, T.W.; Dornfeld, D.A.
Year: 2010
Minimum exergy requirements for the manufacturing of carbon nanotubes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gutowski, T.G.; Liow, J.Y.H.; Sekulic, D.P.
Year: 2010
Strength analysis of international Feed-in Tariff promotion of clean energy applications for greenhouse gas emission mitigation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qiang Zhai; Alberts, S.; Huajun Cao; Sean Zhao; Yuan, C.
Year: 2010
Bike machine energy education
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rotter, S.J.; Ravenscroft, J.L.; Gonzalez, R.
Year: 2010
Integrated multiscale modeling of economic-environmental systems for assessing Biocomplexity of material use
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Khanna, V.; Bakshi, B.R.
Year: 2010
Problem-based teaching / learning methods and cases for millennial generation engineering students interested in sustainable green engineering
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ranky, P.G.
Year: 2010
Greenhouse gas emission mitigation of global automotive manufacturing through clean energy supply
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huajun Cao; Qiang Zhai; Alberts, S.; Zhao, S.; Yuan, C.
Year: 2010
Techno-economic optimization of sustainable power for telecommunications facilities using a systems approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Picklesimer, D.; Rowley, P.; Parish, D.; Carroll, S.; Bojja, H.; Whitley, J.N.
Year: 2010
Energy planning using MESSAGE: The effect of large energy blocks in the Chilean system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Watts, D.; Martinez, V.J.
Year: 2010
Bridging the gap in forward and reverse supply chains for evolving electronic products
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Babbitt, C.W.; Ryen, E.
Year: 2010
Trends in energy efficiency regulations and initiatives for consumer external power supplies
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hawley, J.; Economou, M.
Year: 2010
Understanding carbon nanotube electronic products through their life cycle: A regulatory perspective
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dahlben, L.J.; Isaacs, J.A.
Year: 2010
ReLCD recycling and re-use of LCD panels
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kopacek, B.
Year: 2010
Modeling and design of multi-stage separation systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wolf, M.I.; Colledani, M.; Gershwin, S.B.; Gutowski, T.G.
Year: 2010
Promotion of wind generated electricity using price responsive Demand Side Management: Price prediction analysis for imperfect energy storage
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Finn, P.; Fitzpatrick, C.; Leahy, M.; Relihan, L.
Year: 2010
Reducing lifecycle energy use of network switches
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mahadevan, P.; Shah, A.; Bash, C.
Year: 2010
Profiling Sustainability of Data Centers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gmach, D.; Yuan Chen; Shah, A.; Rolia, J.; Bash, C.; Christian, T.; Sharma, R.
Year: 2010
Modeling uncertainty in greenhouse gas emissions of biomass feedstocks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Curtright, A.; Johnson, D.; Willis, H.; Samaras, C.
Year: 2010
A MARKAL model of state electricity generation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Levin, T.J.; Thomas, V.M.; Lee, A.J.
Year: 2010


Advertisement