Development Model and Path of Future Power Grids under the Ubiquitous Electrical Internet of Things
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenqi He; Qiang Gao; Xinjian Chen; Zhi Zhang; Junhui Guo; Chang Han; Zhenzhi Lin
Year: 2019
LowFrequency Oscillation Mode Source Identification with Wide-Area Measurement System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jian Zuo; Yanwu Shen; Daojun Chen; Hu Guo; Zhen Hu; Keren Zhang
Year: 2019
State Assessment of Relay Protection Device Based on Defect Information
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fa Wang; Jinxing Xiao; Jie Feng; Fenfang Xiong; Liangliang Huang; Hongchao Xu
Year: 2019
Research on Development of Energy Storage Frequency Auxiliary Service in Hybrid Delivery Grid
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tan Wang; Weizhe Zhang; Hongwang Wei; Zhongrong Ning; Haipeng Sun; Xianglei Bu; Xueting Cheng; Jun Zhao
Year: 2019
Research on Pricing Strategy of EV Charging Load Agent in Residential Areas Considering Peak-Shifting and Valley-Filling
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weilian Ji; Kun Yu; Xingying Chen; Lei Gan
Year: 2019
Space distance intelligent perception device based on stereoscopic visual recognition technology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Na Zhang; Gang Yang; Dawei Wang; Fan Hu; Xiaoqian Li; Yuan Zhang
Year: 2019
Study of Interruptible Load Utility Model for Building Users
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zengguang Cen; Kun Yu; Xingying Chen; Jixiang Wang; Yaohong Li; Yifei Ning
Year: 2019
Analysis of Parameter Imbalance Influence on DC Voltage of SVG Type DC De-icer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xinguo Mao; Siguo Zhu; Qingjun Huang; Yuan Zhu; Yanjun Tan
Year: 2019
Research on the credit evaluation model of electricity selling company based on GA-SVM
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yahong Xing; Qiang Li; Zhihong Gu; Zhiwei Liu; Huiwen Qi; Rong Zhang; He Huang
Year: 2019
Precise Analysis of Interruption Response Rate and Interruptible Capacity of Large Users
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yongbiao Yang; Kaining Luan; Bin Yang
Year: 2019
Research on Data Pool Construction of Distribution Network Oriented Ubiquitous Electric Power Internet of Things
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cunqiang Huang; Wenjun Cheng; Juan An; Liantao Liu; Yuan Zhang; Yanmin Wang
Year: 2019
Robust Optimization for Power Consumption Strategy of Commercial building Considering Uncertainty of Environmental Factors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiajia Wang; Xingying Chen; Jingshu Xiao
Year: 2019
The Framework of Residential and Commercial User-side Intelligent Power Management Framework Considering Electric Vehicles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jidong Wang; Jiahui Wu; Yingchen Shi
Year: 2019
High-risk Problem of Penetration Testing of Power Grid Rainstorm Disaster Artificial Intelligence Prediction System and Its Countermeasures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Ye; Jun Guo; Xunjian Xu; Qinpu Li; Hong Liu; Yuelun Di
Year: 2019
Model for Controlling Risk Optimization Using Energy Storage and Distributed Renewable Energy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yingying Hu; Shuting Liu; Peng Wang; Ning Sun; Dong Wang; Tingyun Wei; Zhi Yang; Hong Qing; Yuting Wu
Year: 2019
Distribution Line Fault Location Method Based on Multi Terminal Information Fusion and Filtering Estimation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bin Yu; Hui Li; Weijun Zhu; Fan Ouyang; Fei Ao; Yabing Yan
Year: 2019
Distributed GenHrators Access System Evaluation and Software Design Supporting Integrated Energy Services
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianzhong Ding; Han Ding; Xi Yin; Xaowei Gu; Yankun Cao; Qian Wu
Year: 2019
Study on Carbon Emissions and Generation Right Trading Joint With Wind Power Consumption Considered
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yanyan Xu; Renjun Zhou; Shuang Liu; Jiangsheng Zhu; Lulu Jiang; Bin Li
Year: 2019
A Station Domain Protection Scheme Based on Logical Information Fusion
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xinming Jin; Jiangbo Ren; Shaobo Geng; Chang Tan; Shaoyong Zhang; Ruijing Jiang
Year: 2019
Information Value Based on the Scenario of Wind Power Trading in Electricity Markets
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ye Chen; Bohong Wang; Qinglai Guo; Xinyao Feng; En Lu; Dejun Xiang; Bojian Wen
Year: 2019
Energy Internet Business Ecosystem Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiateng Li; Pei Zhang; Yinggang Peng; Xin Li; Lijun Zhang; Yikai Sun
Year: 2019
Optional two-part electricity price based on user load rate
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ming Wen; Yong Chen; Lili An; Fu Hu; Zhicheng Zhou
Year: 2019
Optimal Bidding Strategy for Electricity Sales Company Considering Contract for Difference and Risk
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hantao Liu; Xingying Chen; Jun Xie
Year: 2019
Industrial Control Intrusion Detection Model Based on S7 Protocol
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zheng Tian; Weidong Wu; Shu Li; Xi Li; Yizhen Sun; Zhongwei Chen
Year: 2019
Research of Intrinsic Mode Function Illusive Component Recognition and Adaptive Threshold Denoising Method Based on Empirical Mode Decomposition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dai Wan; Miao Zhao; Xujin Duan; Hengyi Zhou; Simin Peng; Tao Peng
Year: 2019
Business Evaluation Model using the Modified Analytic Hierarchy Process and Grey Evaluation Method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yinggang Peng; Pei Zhang; Jiateng Li; Xin Li; Fei Chen; Yikai Sun
Year: 2019
Wind Turbine Blade Inspection Based on Unmanned Aerial Vehicle(UAV) Visual Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yizhuo Rao; Beth J. Xiang; Bingxi Huang; Sen Mao
Year: 2019
Optimization Model of Joint Operation Risk Control of Virtual Power Plant Power Selling Company
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yingying Hu; Yao Wang; Ting Wang; Ai Wang; Zheng Wang; Xuxia Li; Peng Wang; Jiaojiao Deng; Yan Liang
Year: 2019
Medium and Long Term Trading Portfolio Optimizing Decision of Power Grid Company under Renewable Energy Quota
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yingjie Wang; Yiting Luo; Hongming Yang; Zhaochun Luo; Ao Jiao; Binkun Xu
Year: 2019
Strategy on Interruptible Load Selection for Precise Load Shedding System of Source-Grid-Load Friendly Interaction System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jin Wang; Fan Jie; Liming Wang; Ping Li; Yunlong Ma; Yifeng Chen; Gang Han; Zhizhong Chen
Year: 2019
Index systems for analysis and evaluation of clean energy development based on AHP
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Wang; Zhou Zhou; Chenyang Liu
Year: 2019
Analysis of Broken Lines at Overhead Ground Wire and Pre-twisted Wire Port Based on Skin Effect
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Binbin He; Lawu Zhou; Hui Wang; Feilong Li; Hao Guo; Ling Li
Year: 2019
Comprehensive Evaluation of Household Energy Consumption Based on Least Absolute Shrinkage and Selection Operator Method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ninghui Han; Shiming Tian; Shihai Yang; Feixiang Gong; Xiaodong Cao
Year: 2019
Research on the Whole Life Cycle Cost Management and Maintenance Decision of Secondary Equipment Based on Physical ID
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zongfeng Zhang; Zhangwei Yu; Wei Li; Jinbao Ji; Bing Li; Xiao Han
Year: 2019
DC Grid Protection and Post-fault Restoration Scheme Using AC Circuit Breakers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ting Wang; Huiqing Liu; Yao Wang; Gen Li; Han Han; Chunyong Zhang; Shuting Liu; Feihong Wu; Chen Zhao
Year: 2019
The Development and Application of the Power Load Integration Platform for Auxiliary Peaking Service
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhengjun Bi; Tian Dong; Changzheng Gao; Tong Li; Jiajun Zhang; Hanshu Jiang
Year: 2019
An Optimal Customization and Operation Strategy of Reserve-oriented Virtual Power Plant Based on CVaR
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianlin Yang; Sisi Ma; Haiqun Wang; Fei Fei; Weidong Qiao; Zhiwei Ying
Year: 2019
Signal Recognition Method of Power Cable Oscillating Wave Partial Discharge Detection Based on Support Vector Machine
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hengyi Zhou; Dai Wan; Miao Zhao; Jibin Fang; Weihua Zhou; Simin Peng
Year: 2019
Comparison of connection modes of 10kV switch station in Shanghai Fengxian New Town
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Minghui Chen; Xin Sun; Xingxin Jiang; Tingting Li
Year: 2019
Optimal Capacity Allocation and Investment Analysis of Energy Storage System Considering Multi-investors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ronghua Wang; Qian Chen; Weiting Xu; Jing Gou; Yunche Su; Xue Chen; Yue Xiang; Junyong Liu; Jichun Liu; Shafqat Jawad
Year: 2019
Optimal Investment of Mobile Energy Storage Based on Life Cycle Cost-benefit Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weiting Xu; Quan Tang; Ting Li; Yunkai Lei; Fang Liu; Zhuoyu Jia; Yue Xiang; Jichun Liu; Shafqat Jawad
Year: 2019
Individual blade pitch control for floating wind turbine based on RBF-SMC
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feilong Li; Lawu Zhou; Ling Li; Hui Wang; Hao Guo; Yu Liang
Year: 2019
Ultimate Wind-Resistant Capacity Assessment of a Transmission Line Tower and a New Decouple Idea
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yue Li; Qiang Xie
Year: 2019
Research on the Energy Internet Under the Background of Ubiquitous Power Internet of Things
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Changyong Lin; Kangli Xiang; Yi Du; Yuanfei Li; Hongyang Lin
Year: 2019
Zoning-Prediction-Response (ZPR) Monitoring and Early Warning Model for Thunderstorms in Power Grid
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qiang Huang; Yang Liu; Huazhao Wang; Lujun Zhang; Shimeng Qian; Chao Long
Year: 2019
The Portable DC De-icer with Emergency Power Supply Function
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xinguo Mao; Yanjun Tan; Yuan Zhu; Qingjun Huang; Haifeng Liu; Bo Xu
Year: 2019
Risk Control Optimization Models of Different Power Market Purchasing Combinations of Power Selling Companies
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuming Zheng; Changhong Meng; Zheng Wang; Chunhui Li; Qiang Li; Peng Wang; Zhi Yang; Hong Qing; Yuting Wu
Year: 2019
Traveling Wave Line Selection Method Based on Multi-terminal Information Fusion and Artificial Neural Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bin Yu; Hui Li; Weijun Zhu; Fan Ouyang; Fei Ao; Yabing Yan
Year: 2019
Urban user and grid supply and demand friendly interaction system based on two-layer optimization model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Zhang; Wei Tang; Peng Wu; Chengjie Wang; Ke Xiong
Year: 2019
A numerical analysis of power consumption differences between planning and operation stages using mutual information
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shengyuan Zhong; Jun Zhao; Hao Li; Wenjia Li; Yang Li; Shilin Zhu
Year: 2019
Power Purchasing Decision of Grid Company Considering Power Deviation under Renewable Energy Quota
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fucai Li; Zhaochun Luo; Mingmin Zhang; Jing Liao; Hongming Yang; Yingjie Wang
Year: 2019
Design and Realization of Double TEC Air Conditioning for Outdoor Intelligent Control Cabinet
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hui Li; Ting Zhou; Weijun Zhu; Hua Pan; Bin Yu; Fanou Yang; Wenqi Mao; Haifeng Liu
Year: 2019
Energy Efficiency Community Plan from System Arrangement of Renewable Energy Resources and Load Management
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xianxu Huo; Xudong Wang; Zhigang Zhang; Xinhe Zhang; Pengda Chen
Year: 2019
A Security Model of SCADA System Based on Attack Tree
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zheng Tian; Weidong Wu; Shu Li; Xi Li; Yizhen Sun; Zhongwei Chen
Year: 2019
Tolerance Evaluation of Typical Building Energy Systems with Imprecise Load Prediction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zishuo Huang; Hang Yu; Chen Pan
Year: 2019
Counteracting Malicious Insider’s Activity within Funds Transfer Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sergii Kavun; Olga Zavgorodnia; Oksana Panchenko; Robert Brumnik
Year: 2019
Financial Infrastructure of Telecommunication Space: Accounting Information Attributive of Syntalytical Submission
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Volodymyr Kraevsky; Oleksandr Kostenko; Oleksii Kalivoshko; Nikolay Kiktev; Igor Lyutyy
Year: 2019
A Model for Choosing Hosting for a Company’s Website
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nataliya Fil; Leonid Nefedov; Angela Binkovskaya
Year: 2019
Sentiment Analysis of User Responses of Tourist Services
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nataliia Kunanets; Yurii Oliinyk; Antonii Rzheuskyi; Olga Artemenko
Year: 2019
Development of Models for Predicting the Nickel Exchange Price with the Necessary Accuracy for Metal Trading Companies
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Karen Paityan
Year: 2019
Methods of Providing Information Security of a Multimedia Publishing Company
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Olexandr Pushkar; Yevhen Hrabovskyi
Year: 2019
Models and Methods of IT and Infocommunications Portfolio Management Using the System of Metrics and KPIs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Volodymyr Ostakhov; Viktor Morozov
Year: 2019
Formation and Functioning of the Organizational and Economic Mechanism of Ensuring the Economic Security of the Enterprise
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Andriy Shtangret; Svitlana Shynkar; Taras Shyra; Myroslava Karaim; Sviatoslav Kavyn
Year: 2019
Economic Security Governance and Financial Independence of Telecommunication Companies
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuliia Melnychuk; Maksym Slatvinskyi
Year: 2019
The Forming Professionally Oriented German Communicative Competence of Future Managers in Tourism with the Help of Virtual Moodle System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yana Okopna; Oksana Bihych
Year: 2019
Access Control System Based on Radioelectronic Elements and the Internet of Things
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kostiantyn Herasymenko; Olena Starkova; Danylo Bukhanko
Year: 2019
Using 3D-Scene Data from a Mobile Detector System to Model Gamma-Ray Backgrounds
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Marco Salathe; Mark S. Bandstra; Brian J. Quiter; Joseph C. Curtis
Year: 2019
A Time-Of-Flight Gamma Camera Data Acquisition System for Hadrontherapy Monitoring
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:X. Chen; O. Allegrini; B. Carlus; C. P. C. Caplan; L. Caponetto; J.-P. Cachemiche; S. Curtoni; D. Dauvergne; R. Della-Negra; M. Fontana; L. Gallin-Martel; M.-L. Gallin-Martel; J. Herault; D. Lambert; G.-N. Lu; M. Magne; S. Marcatili; H. Mathez; C. Morel; G. Montarou; E. Testa; Y. Zoccarato
Year: 2019
Road Traffic Event Detection Using Twitter Data, Machine Learning, and Apache Spark
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ebtesam Alomari; Rashid Mehmood; Iyad Katib
Year: 2019
Prediction of Road Traffic Flow Based on Deep Recurrent Neural Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zoe Bartlett; Liangxiu Han; Trung Thanh Nguyen; Princy Johnson
Year: 2019
A LSTM Based Bus Arrival Time Prediction Method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zeng Lingqiu; He Guangyan; Han Qingwen; Ye Lei; Li Fengxi; Chen Lidong
Year: 2019
Automated Automobiles in Society
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Olli I. Heimo; Kai K. Kimppa; Antti Hakkala
Year: 2019
Research on Road Condition Detection Based on Crowdsensing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yi Yuan; Xiaoping Che
Year: 2019
Complementing Travel Itinerary Recommendation Using Location-Based Social Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jing Zhou; Yajie Gu; Weiguo Lin
Year: 2019
Unsupervised Domain Adaptation for Multi-Center Autism Spectrum Disorder Identification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:You Jiang; Zhongnian Li; Daoqiang Zhang
Year: 2019
Short-Term Travel Time Prediction on Urban Road Networks using Massive ERI Data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jing Huang; Linjiang Zheng; Jiangling Qin; Dong Xia; Li Chen; Dihua Sun
Year: 2019
Traffic Speed Prediction with Missing Data Based on TGCN
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liang Ge; Hang Li; Junling Liu; Aoli Zhou
Year: 2019
CoxRF: Employee Turnover Prediction Based on Survival Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qianwen Zhu; Jiaxing Shang; Xinjun Cai; Linli Jiang; Feiyi Liu; Baohua Qiang
Year: 2019
Swarm Wisdom for Smart Mobility - The Next Generation of Autonomous Vehicles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Aisha Naseer; Mona Jaber
Year: 2019
Optimal Demand Side Management in Generation Constrained Power Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Julius Quarshie Azasoo; Triantafyllos Kanakis; Ali Al-Sherbaz; Michael Opoku Agyeman
Year: 2019
Traffic Accident Prediction Based on Deep Spatio-Temporal Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Le Yu; Bowen Du; Xiao Hu; Leilei Sun; Weifeng Lv; Runhe Huang
Year: 2019
A Socio-Economic Survey for Understanding Self-Perceived Effectiveness of Persuasive Strategies Towards Energy Efficiency in Tertiary Buildings
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dimitris Papageorgiou; Diego Casado-Mansilla; Apostolos C. Tsolakis; Cruz E. Borges; Diego Lopez De Ipina; Oihane Kamara-Esteban; Ruben Sanchez-Corcuera; Ioannis Moschos; Ane Irizar-Arrieta; Stelios Krinidis; Angeliki Zacharaki; Jose Manuel Avila; Dimitrios Tzovaras
Year: 2019
External Manipulation of Autonomous Vehicles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gabor Kiss
Year: 2019
SIVEQ: An Integrated System for the Valorization of Surplus Food
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Davide Scazzoli; Giulia Bartezzaghi; Annalaura Silvestro; Maurizio Magarini; Marco Melacini; Giacomo Verticale
Year: 2019
Handling Fingerprint Sparsity for Wi-Fi Based Indoor Localization in Complex Environments
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hao Li; Joseph K. Ng; Kai Liu
Year: 2019
CNNLoc: Deep-Learning Based Indoor Localization with WiFi Fingerprinting
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xudong Song; Xiaochen Fan; Xiangjian He; Chaocan Xiang; Qianwen Ye; Xiang Huang; Gengfa Fang; Liming Luke Chen; Jing Qin; Zumin Wang
Year: 2019
A Carpooling Service for Private Vehicles Using Electronic Registration Identification Data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Cui; Linjiang Zheng; Dong Xia; Li Chen; Dihua Sun
Year: 2019
Puffle-Pod Marine Evacuation System (POMES)
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Eda Tumer; Stefan Kuhn
Year: 2019
Redefining Micro-Moments for Improving Energy Behaviour: The SIT4Energy Approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Konstantinos Peppas; Adamantia Chouliara; Apostolos Tsolakis; Stelios Krinidis; Dimitrios Tzovaras
Year: 2019
Where to Build New Public Toilets? Multi-Source Urban Data Tell the Truth
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chaoxiong Chen; Yuyang Liu; Chengwu Liao; Chao Chen; Liang Feng; Zhu Wang
Year: 2019
A Dynamic Grid-Based Algorithm for Taxi Ridesharing in Multiple Road Condition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuxin Wang; Bin Wu; Tongkun Xv; Yanming Shen; Feng Chen
Year: 2019
CrackSense: A CrowdSourcing Based Urban Road Crack Detection System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liang Wang; Congying Yang; Zhiwen Yu; Yimeng Liu; Zhu Wang; Bin Guo
Year: 2019
Multi-Source Data Integration-Based Urban Road GPS Environment Friendliness Estimation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liantao Ma; Yasha Wang; Guangju Peng; Chaohe Zhang; Chao Chen; Junfeng Zhao; Jiangtao Wang
Year: 2019
A Multi-modal Framework for Future Emergency Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ahmed Basil; Mu Mu; Michael Agyeman
Year: 2019
Varied Priority-Based Data Forwarding via NDN in VANET
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Siyang Wang; Weigang Wu; Zhou Zhi
Year: 2019
A Context-Aware Map Matching Method Based on Supported Degree
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Congcong Liu; Hengxin Chen; Mingqi Gao
Year: 2019
Leveraging Graph Neural Network with LSTM For Traffic Speed Prediction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhilong Lu; Weifeng Lv; Zhipu Xie; Bowen Du; Runhe Huang
Year: 2019
Exploring Performance and Energy Consumption Differences between Recent Intel Processors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Unai Lopez-Novoa
Year: 2019
Automated Level Crossings – A futuristic solution enabling Smart City Infrastructure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kshitij Saxena
Year: 2019
Fast Lane Filtering for Autonomous Vehicle
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ying Li; Sihao Ding
Year: 2019
An Indoor Navigation and Localization System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qi-wei Bao; Chris Papachristou; Frank Wolff
Year: 2019
Sampling Time Variation of the EK-H5 Based Humidity Data Acquisition System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Plamen Iv. Nikovski; Bozhidar G. Markov; Nikolay St. Doychinov
Year: 2019
Infrared thermography: Old Achievements and New Horizons
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Vladimir Platonovich Vavilov; Anna Vladova Stoynova
Year: 2019
Service Entrance Disconnect Near Miss
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Joel Pettit; Jose Chapa
Year: 2018
Electrical Safety – A Community Service Project
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Joe Rachford
Year: 2018
Hybrid Beamforming with Sub-arrayed MIMO Radar: Enabling Joint Sensing and Communication at mmWave Band
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fan Liu; Christos Masouros
Year: 2019
2-Line Exhaustive Searching for Real-Time Vanishing Point Estimation in Manhattan World
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaohu Lu; Jian Yaoy; Haoang Li; Yahui Liu; Xiaofeng Zhang
Year: 2017
Real time indoor measurement of 2G, 3G and LTE mobile networks in Malaysia
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nurul Natasya Nadia Binti Jefri; Khairil Anuar; Selvaraja Arjunan
Year: 2016
Systemic Diagnosis and strategy-based Performance Indicators—Bamboo panel company case
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Eva Selene Hernandez Gress; Antonio Oswaldo Ortega Reyes; Josaine Alejandro Zarco Alarcon; Mayra Sareth Tovar Oliva; Bernardino Martinez Munoz; Sergio Blas Ramirez Reyna
Year: 2017
Embedded Night-Vision System for Pedestrian Detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Adam Nowosielski; Krzysztof Malecki; Pawel Forczmanski; Anton Smolinski; Kazimierz Krzywicki
A Spatial-Temporal Attention Approach for Traffic Prediction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaoming Shi; Heng Qi; Yanming Shen; Genze Wu; Baocai Yin
Clustering by using the way of atomic fission
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shizhan Lu; Longsheng Cheng; Rashid Mehmood
The Sustainable Parcel Delivery (SPD) problem: Economic and Environmental considerations for 3PLs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Francesco Pilati; Ilenia Zennaro; Daria Battini; Alessandro Persona
On the Statistical and Temporal Dynamics of Sentiment Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Margarita Rodriguez-Ibanez; Francisco-Javier Gimeno-Blanes; Pedro Manuel Cuenca-Jimenez; Sergio Munoz-Romero; Cristina Soguero-Ruiz; Jose Luis Rojo-Alvarez
A digital signage audience classification model based on the Huff model and backpropagation neural network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xun Zhang; Xiao-Lan Xie; Yu-Xue Wang; Xiao-Hu Zhang; Dong Jiang; Chongchong Yu; Yi-Ke Liang
Coarse Alignment of Topic and Sentiment: A Unified Model for Cross-Lingual Sentiment Classification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Deqing Wang; Baoyu Jing; Chenwei Lu; Junjie Wu; Guannan Liu; Chenguang Du; Fuzhen Zhuang
Behavior Analysis of Refugees’ Electricity Consumption in Developing Countries: Case of Turkey
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ebru Acuner; M. Ozgur Kayalica
Solving RED With Weighted Proximal Methods
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tao Hong; Irad Yavneh; Michael Zibulevsky
Year: 2020
A Machine Learning Approach for Structural Health Monitoring Using Noisy Data Sets
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ahmed Ibrahim; Ahmed Eltawil; Yunsu Na; Sherif El-Tawil
Year: 2020
Handling Incomplete Sensor Measurements in Fault Detection and Diagnosis for Building HVAC Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dan Li; Yuxun Zhou; Guoqiang Hu; Costas J. Spanos
Year: 2020
Road-Constrained Geometric Pose Estimation for Ground Vehicles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rui Jiang; Hui Zhou; Han Wang; Shuzhi Sam Ge
Year: 2020
Evaluation of Undesired Radio Waves Below −170 dBm/Hz From Semiconductor Switching Devices for Impact on Wireless Communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Koh Watanabe; Yoshifumi Sugimoto; Satoshi Tanaka; Noriyuki Miura; Makoto Nagata; Yasunori Miyazawa; Masahiro Yamaguchi
Year: 2019
Social Impact of Connected Landmark Lighting: A Social Sensing Approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ashish Pandharipande; Subu Ramasamy; James Anderson
Year: 2020
The Impact of Rain on Short ${E}$ -Band Radio Links for 5G Mobile Systems: Experimental Results and Prediction Models
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lorenzo Luini; Giuseppe Roveda; Maurizio Zaffaroni; Mario Costa; Carlo G. Riva
Year: 2020
Dynamic Path Planning for Unmanned Vehicles Based on Fuzzy Logic and Improved Ant Colony Optimization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qi Song; Qinglei Zhao; Shuxin Wang; Qiang Liu; Xiaohe Chen
Year: 2020
Trust and Reputation Management for Securing Collaboration in 5G Access Networks: The Road Ahead
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Israr Ahmad; Kok-Lim Alvin Yau; Mee Hong Ling; Sye Loong Keoh
Year: 2020
TrafficChain: A Blockchain-Based Secure and Privacy-Preserving Traffic Map
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qianlong Wang; Tianxi Ji; Yifan Guo; Lixing Yu; Xuhui Chen; Pan Li
Year: 2020
Energy Cost Optimization of Hybrid Renewables Based V2G Microgrid Considering Multi Objective Function by Using Artificial Bee Colony Optimization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Habib Ur Rahman Habib; Umashankar Subramaniam; Asad Waqar; Bashar Sakeen Farhan; Kotb M. Kotb; Shaorong Wang
Year: 2020
System Delay Minimization for NOMA-Based Cognitive Mobile Edge Computing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Aiyue Chen; Zhen Yang; Bin Lyu; Bo Xu
Year: 2020
Intelligent Traffic Engineering in Software-Defined Vehicular Networking Based on Multi-Path Routing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ahed Abugabah; Ahmad Ali Alzubi; Osama Alfarraj; Mohammed Al-Maitah; Waleed S. Alnumay
Year: 2020
Ultra-Broadband Mode Splitter Based on Phase Controlling of Bridged Subwavelength Grating
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weifeng Jiang; Xinguo Wang
Year: 2020
Decentralized Services Computing Paradigm for Blockchain-Based Data Governance: Programmability, Interoperability, and Intelligence
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xuanzhe Liu; Sam Xun Sun; Gang Huang
Year: 2020
Can Government Official Visits Actually Help Young Technology Enterprises?
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liang Zhang; Zhe Zhang; Yeyao Ren; Ming Jia
Year: 2020
Enhancing Trust in Business Ecosystems With Blockchain Technology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Daniel Conway; Kiran Garimella
Year: 2020
Making Better Risk Decisions in a New Technological Environment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Charla Griffy-Brown; Howard Miller; Vincent Zhao; Demetrios Lazarikos; Mark Chun
Year: 2020
Root-Cause Problem Solving in an Industry 4.0 Context
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Brian Vo; Elif Kongar; Manuel F. Suarez-Barraza
Year: 2020
Opportunities for Socially Responsible Industry 4.s
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Katrin Hahn
Year: 2020
If You Need Innovation Success, Make Sure You've Got the Right Project
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Aaron Shenhar; Vered Holzmann; Dov Dvir; Michal Shabtai; Avigdor Zonnenshain; Ori Orhof
Year: 2020
Control of Antilock Braking Systems Using Disturbance Observer With a Novel Nonlinear Sliding Surface
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shrivijay B. Phadke; P. D. Shendge; Vijayraj Suryakant Wanaskar
Year: 2020
Branch Prediction Attack on Blinded Scalar Multiplication
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sarani Bhattacharya; Clementine Maurice; Shivam Bhasin; Debdeep Mukhopadhyay
Year: 2020
Real Time Detection of Roadside Speed Breakers and Obstacles upto Knee-level
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Prottoy Saha; Muhammad Sheikh Sadi; Md. Atikur Rahman
Year: 2019
RSU-driven Cloud Construction and Management Mechanism in VANETs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yoonhyeong Lee; Hyunseok Choi; Youngju Nam; Sungjin Park; Euisin Lee
Year: 2019
Dynamic Modular vCPE Orchestration in Platform as a Service Architectures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Flavio Meneses; Manuel Fernandes; Tiago Vieira; Daniel Corujo; Augusto Neto; Rui L. Aguiar
Year: 2019
Data Packet Forwarding Strategy Based on Vehicle Tracking in Named Data Networking
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shuo Zhou; Mengtian Cui; Rui Hou; Lian Zhao
Year: 2019
EyeDriver: Intelligent Driver Assistance System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Prabas Gayadeeptha; Tharindu Pushpitha Baddewithana; Kalpana Vijintha Pannegama; Chamari Sandarekha Samarakkody; Pradeepa Samarasinghe; Samanthi Siriwardana
Year: 2019
System-level Evaluation on Practical Massive MIMO Deployment Scenarios for 5G
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jing Guo; Nanxi Li; Zheng Jiang; Shengnan Liu; Peng Chen
Year: 2019
Prediction of Road Conditions Ahead based on Travel Plans
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weixiang Xu; Rongxin Gao
Year: 2019
Floating Buses: Dynamic Route planning and Passenger Allocation based on Real-time Demand
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Conor McKenna; Siobhan Clarke; Fatemeh Golpayegani
Year: 2019
Structural Reweight Spares Subspace Clustering under Unknown Noise
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qianqian Yu; Yunjie Zhang; Chen Sun
Year: 2019
Wireless Localization of Mapping Node Identifiers to Known Positions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shikun Guo; Zhong Shen; Yuhui Yang; Jun Li; Jun Yao
Year: 2019
A Design of Decision Engine for 5G Auto-driving Based on Ontology Slice
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chenyu Zhang; Xiangming Wen; Wei Zheng; Zhaoming Lu; Luhan Wang
Year: 2019
Joint Pattern Assignment and Power Allocation for Energy Consumption Minimization for Massive MTC with PDMA
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xuxi Li; Nan Ma; Ping Zhang
Year: 2019
Mixed-Autonomy Traffic Control with Proximal Policy Optimization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Haoran Wei; Xuanzhang Liu; Lena Mashayekhy; Keith Decker
Year: 2019
Poster: Urban Traffic Monitoring via Machine Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:H. Bugra Tulay; Frank Barickman; John Martin; Sughosh Rao; C. Emre Koksal
Year: 2019
A Multi-rate Congestion Controller for Pedestrian Communication
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ali Rostami; Bin Cheng; Hongsheng Lu; John B. Kenney; Marco Gruteser
Year: 2019
IBRS: An Efficient Identity-based Batch Verification Scheme for VANETs Based on Ring Signature
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feng Liu; Qi Wang
Year: 2019
Cooperative awareness using roadside unit networks in mixed traffic
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Manabu Tsukada; Masahiro Kitazawa; Takaharu Oi; Hideya Ochiai; Hiroshi Esaki
Year: 2019
Empirical Characterization of the NLOS Component for Vehicular Visible Light Communication
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Claas Tebruegge; Agon Memedi; Falko Dressler
Year: 2019
Towards Heterogeneous Communication Strategies for Urban Platooning at Intersections
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tobias Hardes; Christoph Sommer
Year: 2019
Management of Anomalous Driving Behavior
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Seyhan Ucar; Chinmaya Patnayak; Pratham Oza; Baik Hoh; Kentaro Oguchi
Year: 2019
Experimental Evaluation of Adjacent Channel Interferences Effects on Safety-related V2X Communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ahmed Soua; Pierre Merdrignac; Oyunchimeg Shagdar
Year: 2019
Demo:Research on test method of autonomous driving based on digital twin
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuming Ge; Yang Wang; Rundong Yu; Qingwen Han; Yuqing Chen
Year: 2019
Towards Real-Time Interactive V2X Simulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dominik S. Buse; Falko Dressler
Year: 2019
Multipath Propagation Analysis for Vehicle-to-Infrastructure Communication at 60 GHz
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ales Prokes; Jiri Blumenstein; Josef Vychodil; Tomas Mikulasek; Roman Marsalek; Erich Zochmann; Herbert Groll; Christoph F. Mecklenbrauker; Thomas Zemen; Aniruddha Chandra; Hussein Hammoud; Andreas F. Molisch
Year: 2019
Infrastructure Support for Contention-Based Forwarding
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bernd Meijerink; Geert Heijenk
Year: 2019
Optimizing Vehicle Approach Strategies for Connected Signalized Intersections
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hendrik-Jorn Gunther; Vivek Vijaya Kumar; Shah Hussain; Kay Sommerwerk; Dennis Bondarenko
Year: 2019
The Chosen One: Combating VLC Interference in Platooning using Matrix Headlights
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Max Schettler; Agon Memedi; Falko Dressler
Year: 2019
Vehicle Counting and Speed Estimation with RFID Backscatter Signal
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cheng-Hsun Yang; Hsin-Mu Tsai
Year: 2019
Demo: Making It Real - Virtual Edge Computing in a 3D Driving Simulator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gurjashan Singh Pannu; Jorge Luis Lopez Altet; Takamasa Higuchi; Seyhan Ucar; Onur Altintas; Falko Dressler
Year: 2019
Damping of Tower Crane Payload Vibrations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Romana Capkova; Alena Kozakova
Year: 2019
Establishing Garbage Disposal Unit Using Mathematical Technique
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jyothi P; Vatsala G.A; Radha Gupta
Year: 2019
AGC and AVR implementation in a deregulated power system using optimized controller with Renewable integrated DC link
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chandrashekar. M. J; R Jayapal
Year: 2019
AI Poker Agent based on Game Theory
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:C. Nandini; Sachin Kumar; R Laasya
Year: 2019
Advanced verification of Single precision floating point ALU
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Varunkumar J; Anusha R; Shreenidhi S; Vishwas S
Year: 2019
Low Rank Poisson Denoising (LRPD): A Low Rank Approach Using Split Bregman Algorithm for Poisson Noise Removal From Images
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Prashanth Kumar G.; Rajiv Ranjan Sahay
Year: 2019
Real-Time Dense Stereo Embedded in a UAV for Road Inspection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rui Fan; Jianhao Jiao; Jie Pan; Huaiyang Huang; Shaojie Shen; Ming Liu
Year: 2019
WiCV 2019: The Sixth Women In Computer Vision Workshop
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Irene Amerini; Elena Balashova; Sayna Ebrahimi; Kathryn Leonard; Arsha Nagrani; Amaia Salvador
Year: 2019
Superpixel-Based 3D Building Model Refinement and Change Detection, Using VHR Stereo Satellite Imagery
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zeinab Gharibbafghi; Jiaojiao Tian; Peter Reinartz
Year: 2019
Learning to Infer Relations for Future Trajectory Forecast
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chiho Choi; Behzad Dariush
Year: 2019
Post Disaster Mapping With Semantic Change Detection in Satellite Imagery
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ananya Gupta; Elisabeth Welburn; Simon Watson; Hujun Yin
Year: 2019
ROADS: Randomization for Obstacle Avoidance and Driving in Simulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Samira Pouyanfar; Muneeb Saleem; Nikhil George; Shu-Ching Chen
Year: 2019
Dual Graphical Models for Relational Modeling of Indoor Object Categories
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lin Guo; Guoliang Fan; Weihua Sheng
Year: 2019
RailSem19: A Dataset for Semantic Rail Scene Understanding
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Oliver Zendel; Markus Murschitz; Marcel Zeilinger; Daniel Steininger; Sara Abbasi; Csaba Beleznai
Year: 2019
Attention-Based Hierarchical Deep Reinforcement Learning for Lane Change Behaviors in Autonomous Driving
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yilun Chen; Chiyu Dong; Praveen Palanisamy; Priyantha Mudalige; Katharina Muelling; John M. Dolan
Year: 2019
Invariance to Affine-Permutation Distortions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liang-Yan Gui; David A. Sepiashvili; Jose M. F. Moura
Year: 2019
Channel Attention Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alexei A. Bastidas; Hanlin Tang
Year: 2019
Using a Priori Knowledge to Improve Scene Understanding
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Brigit Schroeder; Alexandre Alahi
Year: 2019
Urban Semantic 3D Reconstruction From Multiview Satellite Imagery
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Matthew J. Leotta; Chengjiang Long; Bastien Jacquet; Matthieu Zins; Dan Lipsa; Jie Shan; Bo Xu; Zhixin Li; Xu Zhang; Shih-Fu Chang; Matthew Purri; Jia Xue; Kristin Dana
Year: 2019
Real-Time Physics-Based Removal of Shadows and Shading From Road Surfaces
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bruce A. Maxwell; Casey A. Smith; Maan Qraitem; Ross Messing; Spencer Whitt; Nicolas Thien; Richard M. Friedhoff
Year: 2019
Late or Earlier Information Fusion From Depth and Spectral Data? Large-Scale Digital Surface Model Refinement by Hybrid-CGAN
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ksenia Bittner; Peter Reinartz; Marco Korner
Year: 2019
Model Study of Traffic Congestion Impacted by Incidents
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Andreas Novian Dwi Triastanto; Nugraha P. Utama
Year: 2019
Text Corpus Augmentation to Represent Filled Pause in Indonesian Spontaneous Speech Recognition System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Candra Bella Vista; Dessi Puji Lestari; Dwi Hendratmo Widyantoro
Year: 2019
Improving Joint Layer RNN based Keyphrase Extraction by Using Syntactical Features
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Miftahul Mahfuzh; Sidik Soleman; Ayu Purwarianti
Year: 2019
Semantic Segmentation of Paved Road and Pothole Image Using U-Net Architecture
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Vosco Pereira; Satoshi Tamura; Satoru Hayamizu; Hidekazu Fukai
Year: 2019
Residential-scale demonstrator for seasonal latent thermal energy storage for heating and cooling application with optimized PV self-consumption
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Remo Waser; Matthias Berger; Simon Maranda; Jorg Worlitschek
Year: 2019
Application of CFD in building performance simulation for airflow analysis and architectural design: a cast study
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ruijun Chen
Year: 2018
A Method for Construction Core Points Identification based on Trajectory Data of Engineering Vehicles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Meirun Zhang; Fuming Zou; Lyuchao Liao; Zhenhua Gan; Weidong Fang; Siqi Gao; Zhihui Chen; Ruijie Zhang
Year: 2018
Data Management Requirements for PHM Implementation in SMEs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:N. Omri Omri; Z. Al Masry; S. Giampiccolo; N. Mairot; N. Zerhouni
Year: 2019
Building Heuristic Scheduler for One-Machine Network Function Scaling
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ilya Philippov
Year: 2018
A Conflict in the Radio Frequency Spectrum of LEO-HTS and HEO-HTS Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Valentin R. Anpilogov; Andrey A. Gritsenko; Yury N. Chekushkin; Igor V. Zimin
Year: 2018
Analysis of Realistic Attack Scenarios in Vehicle Ad-hoc Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jan Lastinec; Mario Keszeli
Year: 2019
Thermal Analysis of a 3D Flip-chip Fan-out Wafer Level Package (fcFOWLP) for High Bandwidth 3D Integration
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:H. Oprins; E. Beyne
Year: 2019
Overview and Comparison of Several elational Database Modelling Metodologies and Notations
Publisher: MIPRO Croatian Society
Authors:I. Puja; P. Poscic; D. Jaksic
Year: 2019
Identification of Darknet Markets’ Bitcoin Addresses by Voting Per-address Classification Results
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kota Kanemura; Kentaroh Toyoda; Tomoaki Ohtsuki
Year: 2019
Hermes: An Open and Transparent Marketplace for IoT Sensor Data over Distributed Ledgers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pavlos Tzianos; Georgios Pipelidis; Nikos Tsiamitros
Year: 2019
Unleashing the Full Potential of Blockchain Technology for Security-Sensitive Business Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alexander Marsalek; Christian Kollmann; Thomas Zefferer; Peter Teufl
Year: 2019
Visualising Bitcoin’s Dynamic P2P Network Topoogy and Performance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Meryam Essaid; Sejin Park; Hongteak Ju
Year: 2019
An Adaptive Control Strategy of Urban Signalized Intersection Using Petri Nets
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hajar Lamghari El Idrissi; Abdelouahed Tajer; Ahmed Nait-Sidi-Moh; Badr Dakkak
Year: 2018
Stockout Prediction Using Matrices and Linear Supply Chain Model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kishore Chalakkal Varghese; Anna Maria Perdon
Year: 2018
Smart Thermostats for Home Automation Systems and Energy Savings from Smart Thermostats
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Onur Ayan; Belgin Turkay
Year: 2018
Proposal of a flexible and universal survey generator for a Business Intelligence
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Aitouche Samia; Mouss Mohamed Djamel; Brahmi Samira
Year: 2018
Design and Simulation of an Optimal Energy Management Strategy for Plug-In Electric Vehicles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mehmet Ali Gozukucuk; Taylan Akdogan; Waqas Hussain; Tohid Kargar Tasooji; Mert Sahin; Mert Celik; H. Fatih Ugurdag
Year: 2018
Anomaly Detection for Autonomous Transfer Vehicles in Smart Factories
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ozlem Ornek; Seval Vatan; Serpil Sarioglu; Ahmet Yazici
Year: 2018
A Comparison of Controller Performances on the Ride Comfort of the Active Suspension System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Berkay SEKERCI; Mehmet CANEVI; M. Turan SOYLEMEZ
Year: 2018
Design of a robust guaranteed cost observer-based controller for linear uncertain systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:YILMAZ SERYAR ARIKUSU; M.N. ALPASLAN PARLAKCI
Year: 2018
Parametrized End-to-End Scenario Generation Architecture for Autonomous Vehicles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ahmetcan Erdogan; Emre Kaplan; Andrea Leitner; Markus Nager
Year: 2018
Updating HD-Maps for Autonomous Transfer Vehicles in Smart Factories
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Muhammed Oguz TAS; Hasan Serhan YAVUZ; Ahmet YAZICI
Year: 2018
Flexible and efficient model-based congestion detection approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zeroual Abdelhafid; Fouzi Harrou; Ying Sun
Year: 2018
Predicting Online User Purchase Behavior Based on Browsing History
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yunghui Chu; Hui-Kuo Yang; Wen-Chih Peng
Year: 2019
Development of an Asset Tracking and Monitoring Scheme for a Household Item-Sharing Service
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pak-Hei Lam; Kevin Hung
Year: 2019
Detecting trapped humans through chest wall movements with Non-contact Doppler sensor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Linh Pham; Manoranjan Paul; Chandana Withana
Year: 2019
AHRS Based Anti-Sway Tower Crane Controller
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dawid Kruk; Maciej Sulowicz
Year: 2019
SAT-Based Big-Step Local Search
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Morad Muslimany; Michael Codish
Year: 2018
A four-Phase Meta-Heuristic Algorithm for Solving Large Scale Instances of the Shift Minimization Personnel Task Scheduling Problem
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sebastian Nechita; Laura Diosan
Year: 2018
Multicriteria optimization of Ethylene Dichloride (EDC) Dehydration Process with Use of Neural Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:E. A. Muravyova; Yu.K Mikhaylova
Year: 2019
Challenges in Development of Wind Energy in Russia
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sergey A. Burtsev; Aleksandr S. Komshin
Year: 2019
Ways for Improving Efficiency of Computer Vision for Autonomous Vehicles and Driver Assistance Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Vladislav Dygalo; Mikhail Lyashenko; Pavel Potapov
Year: 2019
Life Cycle Cost Ecosystem
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jorge Granada
Year: 2018
An analysis on energy consumption of two different commercial buildings in Malaysia
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mohd Fairuz Abd Hamid; Harison Gimang Anak Richard; Nor Azuana Ramli
Year: 2016
An Autonomous Steering System for Wireless Charging Electric Vehicles to Minimize Power Degradation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:K. Hwang; J. Cho; J. Park; D. Kim; J.H. Kwon; S.I. Kwak; H.H. Park; S. Ahn
Year: 2016
Temporal consistent stereo matching approach for road applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lahcen Koutti; Ilyas El Jaafari; Mohamed El Ansari
Year: 2016
Complementary features for traffic sign detection and recognition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ayoub Ellahyani; Mohamed El Ansari
Year: 2016
Multi DGPV installation in transmission system for loss minimization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S.A. Syed Mustaffa; I. Musirin; M.M. Othman; N.H. Rosli
Year: 2017
Adaptation of the Scrum Adherent to the Level G of the MPS.BR Based on the Experience of the Implementers, Evaluators and Evaluated Companies
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jeferson K.M. Vieira; Ivaldir De Farias; Felipe Furtado; Dennis S. M. Da Silva
Year: 2015
The future of engineering — scenarios of the future way of working in the engineer-to-order business
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jan Vollmar; Michael Gepp; Andreas Schertl
Year: 2017
NetClus: A Scalable Framework for Locating Top-K Sites for Placement of Trajectory-Aware Services
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shubhadip Mitra; Priya Saraf; Richa Sharma; Arnab Bhattacharya; Sayan Ranu; Harsh Bhandari
Year: 2017
Classification of GNSS SNR data for different environments and satellite orbital information
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rameez Ur Rahman Lighari; Markus Berg; Erkki T. Salonen; Aarno Parssinen
Year: 2017
Trustworthiness of Self-Driving Vehicles for Intelligent Transportation Systems in Industry Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Abdullahi Chowdhury; Gour Chandra Karmakar; Joarder Kamruzzaman; Syed Islam
Long-Range Indoor Navigation With PRM-RL
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Anthony Francis; Aleksandra Faust; Hao-Tien Chiang; Jasmine Hsu; J. Chase Kew; Marek Fiser; Tsang-Wei Edward Lee
Deep Recognition of Vanishing-Point-Constrained Building Planes in Urban Street Views
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhiliang Zeng; Mengyang Wu; Wei Zeng; Chi-Wing Fu
Cyber-physical Interplay for Data Offloading in Vehicular Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Panayiotis Kolios; Georgios Ellinas; Christos Panayiotou
Communication An Accelerated Total-Variation Compressive Sensing Approach to Field Strength Reconstruction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:B. Li; M. Salucci; W. Tang; P. Rocca; A. Massa
Shadow Detection and Removal for Illumination Consistency on the Road
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chunxiang Wang; Hanqing Xu; Zhiyu Zhou; Liuyuan Deng; Ming Yang
Securing Vehicle-to-Everything (V2X) Communication Platforms
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Monowar Hasan; Sibin Mohan; Takayuki Shimizu; Hongsheng Lu
CEM: A Convolutional Embedding Model for Predicting Next Locations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Meng Chen; Yixuan Zuo; Xiaoyi Jia; Yang Liu; Xiaohui Yu; Kai Zheng
Connected Automated Vehicle Platoon Control With Input Saturation and Variable Time Headway Strategy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianzhong Chen; Huan Liang; Jing Li; Zekai Lv
Predicting Pedestrian Intention to Cross The Road
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Karam M. AbuGhalieh; Shadi G. Alawneh
GPR Clutter Reduction by Robust Orthonormal Subspace Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Deniz Kumlu; Isin Erer
A New Affinity Propagation Clustering Algorithm for V2V-Supported VANETs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiang Bi; Baishun Guo; Lei Shi; Yang Lu; Lin Feng; Zengwei Lyu
Short-term Passenger Flow Prediction of a Passageway in a Subway Station Using Time Space Correlations between Multi Sites
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dewei Li; Chen Zhang; Jinming Cao
Integrating Technology Acceptance Model with Social Capital Theory to Promote Passive Users’ Continuance Intention Toward Virtual Brand Communities
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaozhao Deng; Liuliang Yuan
Agent-based Energy Consumption Scheduling for Smart Grids: An Auction-Theoretic Approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ayesha Afzaal; Faria Kanwal; Ayesha Haider Ali; Komal Bashir; Fatima Anjum
Cause Analysis of Traffic Accidents on Urban Roads Based on an Improved Association Rule Mining Algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qiuru Cai
Understanding the Working Time of Developers in IT Companies in China and the United States
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiayun Zhang; Yang Chen; Qingyuan Gong; Aaron Yi Ding; Yu Xiao; Xin Wang; Pan Hui
Time Series Forecasting for Self-Aware Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Andre Bauer; Marwin Zufle; Nikolas Herbst; Albin Zehe; Andreas Hotho; Samuel Kounev
Spatio-Temporal Reachable Area Calculation Based on Urban Traffic Data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaolan Tang; Minglu Chai; Xiaoran Chen; Wenlong Chen
Dynamic Modeling and Optimal Design for Net Zero Energy Houses Including Hybrid Electric and Thermal Energy Storage
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huangjie Gong; Vandana Rallabandi; Dan M Ionel; Donald Colliver; Shaun Duerr; Cristinel Ababei
Karnaugh Map Method for Memristive and Spintronic Asymmetric Basis Logic Functions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Vaibhav Vyas; Lucian Jiang-Wei; Peng Zhou; Xuan Hu; Joseph S. Friedman
Analysis LTE Picocell Design in Tamansari Parama Office Building PT Wika Realty
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Aulia Hidayat; Kris Sujatmoko; Uke Kurniawan Usman
Year: 2019
Performance evaluation of machine learning based big data processing framework for prediction of heart disease
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Abderrahmane Ed-Daoudy; Khalil Maalmi
Year: 2019
Design and simulation of PV/electrolyser system for smart, green and efficient residential building in Morocco
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Samir Touili; Mounia Bentahila; Youssef El Hassouani; Abdel-Illah Amrani; Ahmed Alami Merrouni
Year: 2019
Classification and segmentation approach for detecting moving object in road applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Imane El Manaa; My Abdelouahed Sabri; Abdellah Aarab
Year: 2019
Does "Fans Economy" Work for Chinese Pop Music Industry ?
Publisher: Association for Computing Machinery (ACM)
Authors:Hao Wang
Year: 2017
Damage Assessment from Social Media Imagery Data During Disasters
Publisher: Association for Computing Machinery (ACM)
Authors:Dat T. Nguyen; Ferda Ofli; Muhammad Imran; Prasenjit Mitra
Year: 2017
Mining Features Associated with Effective Tweets
Publisher: Association for Computing Machinery (ACM)
Authors:Jian Xu; Nitesh V. Chawla
Year: 2017
Temporal and Sentimental Analysis of A Real Case of Fake Reviews in Taiwan
Publisher: Association for Computing Machinery (ACM)
Authors:Chih-Chien Wang; Min-Yuh Day; Chien-Chang Chen; Jai-Wei Liou
Year: 2017
Happiness, an inside job? : Turnover prediction using employee likeability, engagement and relative happiness
Publisher: Association for Computing Machinery (ACM)
Authors:Jose Berengueres; Guillem Duran; Dani Castro
Year: 2017
Development of Path Tracking Controller for An Autonomous Tracked Vehicle
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Muhammad Akhimullah Subari; Khisbullah Hudha; Zulkiffli Abd Kadir; Syed Mohd Fairuz Syed Mohd Dardin; Noor Hafizah Amer
Year: 2020
Six Sigma Practices and Implementation for Information Technology Project: Key Questions to Guide Better Understanding and Decision Making
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Whee Yen Wong; Shu Wen Yu
Year: 2020
Modeling and Verification of Truck Handling Model due to Steering Wheel Input
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Muhamad Afiq Mohd Yussof; Noor Hafizah Amer; Zulkiffli Abd Kadir; Khisbullah Hudha; Muhammad Nadwi Hakimi Adnan; Vimal Rau Aparow
Year: 2020
Using an Azure Machine Learning Approach for Flexible Pavement Maintenance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Abdalrhman Milad; Nur Izzi Md Yusoff; Sayf A. Majeed; Ahmad Nazrul Hakimi Ibrahim; Morad Ali Hassan; Ahmed Suliman B. Ali
Year: 2020
VESTAPAY Personal Investment through Digital Wallet
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zanariah Abu Bakar; Faridah Yahya; Amirul Bahri Aziz
Year: 2020
Development and Verification of a 3 - DOF Trailer Model for Truck Vehicles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Muhammad Nadwi Hakimi Adnan; Zulkiffli Abd Kadir; Noor Hafizah Amer; Khisbullah Hudha; Muhamad Afiq Mohd Yussof; Vimal Rau Aparow
Year: 2020
A Detailed Study on Bangladeshi Road Sign Detection and Recognition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sk. Md. Masudul Ahsan; Sunanda Das; Shanto Kumar; Zannati La Tasriba
Year: 2019
An Accuracy-Aware Implementation of Two-Point Three-Dimensional Correlation Function Using Bin-Recycling Strategy on GPU
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ivan Mendez-Jimenez; Miguel Cardenas-Montes; Juan Jose Rodriguez-Vazquez; Ignacio Sevilla Noarbe; Eusebio Sanchez Alvaro; Miguel A. Vega-Rodriguez; David Alonso
Year: 2017
Wind's actions effects on photovoltaic panels installed on rooftop of buildings
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Luiz Guilherme Gonzaga Borba Ferreira; Jose Luis Domingos; Aylton Jose Alves; Wesley Pacheco Calixto; Elder Geraldo Domingues; Rodrigo Alves de Lima
Year: 2017
Small-scale intersection scan model for UGV in urban environment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yi Yang; Hao Li; Hao Zhu; Ningyi Lyu; Wenjie Song
Year: 2017
PC62.55/D8, Feb 2020 - IEEE Draft Guide for Surge Protection of DC Power Feeds to Remote Radio Heads
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2020
Gated Auxiliary Edge Detection Task for Road Extraction With Weight-Balanced Loss
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ruirui Li; Bochuan Gao; Qizhi Xu
HVAC Energy Cost Optimization for a Multizone Building via a Decentralized Approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Yang; Guoqiang Hu; Costas J. Spanos
Hybrid Block Successive Approximation for One-Sided Non-Convex Min-Max Problems: Algorithms and Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Songtao Lu; Ioannis Tsaknakis; Mingyi Hong; Yongxin Chen
Forecasting Transportation Network Speed Using Deep Capsule Networks With Nested LSTM Models
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaolei Ma; Houyue Zhong; Yi Li; Junyan Ma; Zhiyong Cui; Yinhai Wang
An Online Learning Collaborative Method for Traffic Forecasting and Routing Optimization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhengang Guo; Yingfeng Zhang; Jingxiang Lv; Yang Liu; Ying Liu
TR-Model. A Metadata Profile Application for Personal Data Transparency
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Thiago Adriano Coleti; Pedro Luiz Pizzigatti Correa; Lucia Vilela Leite Filgueiras; Marcelo Morandini
Microgeneration of wind energy for micro and small businesses: Application of ANN in sensitivity analysis for stochastic economic feasibility
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liviam Soares Lacerda; Paulo Rotela; Rogerio Santana Peruchi; Gianfranco Chicco; Luiz Celio Souza Rocha; Giancarlo Aquila; Luiz Moreira Coelho
Application of Tools of Quality Function Deployment and Modified Balanced Scorecard for Optimal Allocation of Pavement Management Resources
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Okan Sirin; Murat Gunduz; Abdullah Moussa
A Modified Post Encroachment Time Model of Urban Road Merging Area Based on Lane-change Characteristics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weiwei Qi; Wei Wang; Bin Shen; Jiabin Wu
A Catalogue of Agile Smells for Agility Assessment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ulisses Telemaco; Toacy Oliveira; Paulo Alencar; Don Cowan
Artificial Intelligence Trends Based on the Patents Granted by the United States Patent and Trademark Office
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hamidreza Habibollahi Najaf Abadi; Michael Pecht
Automated Pavement Distress Detection and Deterioration Analysis using Street View Map
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu Lei; Chenglong Liu; Li Li; Guiping Wang
Empirical Model Including the Statistics of Location Variability for the Over-Rooftop Path in the 32 GHz Band
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:YoungKeun Yoon; SangWook Park; Jong Ho Kim
Longitudinal Vehicle Dynamics: A Comparison of Physical and Data-Driven Models Under Large-Scale Real-World Driving Conditions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sebastian S. James; Sean R. Anderson; Mauro Da Lio
Advanced driver assistance strategies for a single-vehicle overtaking a platoon on the Two-Lane Two-Way Road
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Junjie Chen; Manoj Bhat; Shiyan Jiang; Ding Zhao
Mental Retrieval of Remote Sensing Images via Adversarial Sketch-Image Feature Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fang Xu; Wen Yang; Tianbi Jiang; Shijie Lin; Hao Luo; Gui-Song Xia
1025-1993 - IEEE Guide to the Assembly and Erection of Concrete Pole Structures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 1993
Optimal Pedestrian Evacuation in Building with Consecutive Differential Dynamic Programming
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuanheng Zhu; Haibo He; Dongbin Zhao; Zhongsheng Hou
Year: 2019
End-to-end Learning Method for Self-Driving Cars with Trajectory Recovery Using a Path-following Function
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tadashi Onishi; Toshiyuki Motoyoshi; Yuki Suga; Hiroki Mori; Tsuya Ogata
Year: 2019
Supervised Kernel Transform Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jyoti Maggu; Angshul Majumdar
Year: 2019
Proactive Minimization of Convolutional Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bendeguz Jenei; Gabor Berend; Laszlo Varga
Year: 2019
A Robust Embedding Method for Anomaly Detection on Attributed Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Le Zhang; Jun Yuan; Zeyi Liu; Yang Pei; Lei Wang
Year: 2019
Improving Visual Road Condition Assessment by Extensive Experiments on the Extended GAPs Dataset
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ronny Stricker; Markus Eisenbach; Maximilian Sesselmann; Klaus Debes; Horst-Michael Gross
Year: 2019
TA-STAN: A Deep Spatial-Temporal Attention Learning Framework for Regional Traffic Accident Risk Prediction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lei Zhu; Tianrui Li; Shengdong Du
Year: 2019
Processing Acoustic Data with Siamese Neural Networks for Enhanced Road Roughness Classification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Leonardo Gabrielli; Livio Ambrosini; Fabio Vesperini; Valeria Bruschi; Stefano Squartini; Luca Cattani
Year: 2019
Short Text Topic Modeling with Flexible Word Patterns
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaobao Wu; Chunping Li
Year: 2019
Reconfiguration of Electric Power Distribution Networks using Unineuron and Nullneuron
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mariane M. Santana; Pyramo P. da Costa; Maury M. Gouvea; Fabricio P. Lucas
Year: 2019
PROMISE: A Taxi Recommender System Based on Inter-regional Passenger Mobility
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaojun Li; Yu-E Sun; Qian Liu; Zhiwei Shen; Benjian Song; Yang Du; He Huang
Year: 2019
Cross-domain Recommendation with Semantic Correlation in Tagging Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qian Zhang; Peng Hao; Jie Lu; Guangquan Zhang
Year: 2019
Improving Prediction Accuracy in Building Performance Models Using Generative Adversarial Networks (GANs)
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chanachok Chokwitthaya; Edward Collier; Yimin Zhu; Supratik Mukhopadhyay
Year: 2019
GCGAN: Generative Adversarial Nets with Graph CNN for Network-Scale Traffic Prediction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuxuan Zhang; Senzhang Wang; Bing Chen; Jiannong Cao
Year: 2019
Epilepsy detection using multiclass classifier based on spectral features
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jefferson Tales Oliva; Joao Luis Garcia Rosa
Year: 2019
A Novel Group-Aware Pruning Method for Few-shot Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yin-Dong Zheng; Yun-Tao Ma; Ruo-Ze Liu; Tong Lu
Year: 2019
Adaptive Safety Context Information for Vulnerable Road Users with MEC Support
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Quang-Huy Nguyen; Michel Morold; Klaus David; Falko Dressler
Year: 2019
Wide-Range Fiber Bragg Grating Displacement Sensor with Temperature Compensation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yan-jun Zhang; Yong-sheng Tian; Xing-hu Fu; Weihong Bi
Year: 2017
Toward Vehicle Sensing: An Integrated Application with Sparse Video Vameras and Intelligent Taxicabs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Wang; Wuji Chen; Wei Zheng; He Huang; Wen Zhang; Hengchang Liu
Year: 2017
Modeling the impact of energy efficiency in the electricity consumption of the Brazilian tertiary sector
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bruno Q. Bastos; Reinaldo C. Souza; Rodrigo F. Calili; Fernando L. Cyrino Oliveira; Giacomo Catenazzi; Martin Jakob
Year: 2017
Rank-One Matrix Approximation with ${\mathcal{l_p}}$-norm for Image Inpainting
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaopeng Li; Qi Liu; Hing Cheung So
Optimal Design of Islanded Microgrids Considering Distributed Dynamic State Estimation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mohamed Zaki Mohamed; Shivam Saxena; Hany E. Farag
Distributed Proximal Algorithms for Multi-Agent Optimization with Coupled Inequality Constraints
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiuxian Li; Gang Feng; Lihua Xie
Distributed Newton's Method for Network Cost Minimization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xuanyu Cao; K. J. Ray Liu
Capsule Feature Pyramid Network for Building Footprint Extraction From High-Resolution Aerial Imagery
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yongtao Yu; Yongfeng Ren; Haiyan Guan; Dilong Li; Changhui Yu; Shenghua Jin; Lanfang Wang
Dynamic and Distributed Online Convex Optimization for Demand Response of Commercial Buildings
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Antoine Lesage-Landry; Duncan S. Callaway
Estimation Method for High-Speed Vehicle Identification with UHF RFID Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alexander R. Unterhuber; Stoyan Iliev; Erwin Biebl
State Estimation with Implicit Constraints of Circular Trajectory Using Pseudo-Measurements
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Keyi Li; Thiagalingam Kirubarajan; Gongjian Zhou
Effective Keyword Search over Weighted Graphs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mehdi Kargar; Lukasz Golab; Divesh Srivastava; Jaroslaw Szlichta; Morteza Zihayat
A CNN Based Structured Light Communication Scheme for Internet of Underwater Things Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Abderrahmen Trichili; Chaouki Ben Issaid; Boon S. Ooi; Mohamed-Slim Alouini
A Preventive Secure Software Development Model for a software factory: a case study
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jose Carlos Sancho Nunez; Andres Caro Lindo; Pablo Garcia Rodriguez
A Review: Buildings Energy Savings -Lighting Systems Performance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Abbas M. Al-Ghaili; Hairoladenan Kasim; Naif M. Al-Hada; Marini Othman; Muneer Aziz Saleh
An Innovative Optimization Strategy for Efficient Energy Management with Day-ahead Demand Response Signal and Energy Consumption Forecasting in Smart Grid using Artificial Neural Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ghulam Hafeez; Khurram Saleem Alimgeer; Zahid Wadud; Imran Khan; Muhammad Usman; Abdul Baseer Qazi; Farrukh Aslam Khan
Time Difference Penalized Traffic Signal Timing by LSTM Q-network to Balance Safety and Capacity at Intersections
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lyuchao Liao; Jierui Liu; Xinke Wu; Fumin Zou; Jengshyang Pan; Qi Sun; Shengbo Eben Li; Maolin Zhang
Common Spatial Pattern Reformulated for Regularizations in Brain-Computer Interfaces
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Boyu Wang; Chi Man Wong; Zhao Kang; Feng Liu; Changjian Shui; Feng Wan; C. L. Philip Chen
Coordinated Planning of Transportation and Electric Power Networks with the Proliferation of Electric Vehicles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Gan; Mohammad Shahidehpour; Mingyu Yan; Jianbo Guo; Wei Yao; Aleksi Paaso; Liuxi Zhang; Jinyu Wen
Operating a Commercial Building HVAC Load as a Virtual Battery through Airflow Control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiyu Wang; Sen Huang; Di Wu; Ning Lu
A Hierarchical Approach to Multienergy Demand Response: From Electricity to Multienergy Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ali Hassan; Samrat Acharya; Michael Chertkov; Deepjyoti Deka; Yury Dvorkin
DeepWindow: Sliding Window Based on Deep Learning for Road Extraction from Remote Sensing Images
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Renbao Lian; Liqin Huang
Implementing Distributed TDMA using Relative Distance in Vehicular Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yafeng Deng; Dohyung Kim; Zhetao Li; Young-June Choi
Improving Interorganizational Information Sharing for Vendor Managed Inventory: Toward a Decentralized Information Hub Using Blockchain Technology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tobias Guggenberger; Andre Schweizer; Nils Urbach
Modeling of Currents and Voltages in the Lightning Protection System of a Residential Building and an Attached Overhead Power Line
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Grzegorz Maslowski; Stanislaw Wyderka
Real-time Route Recommendations for E-Taxies Leveraging GPS Trajectories
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei TU; Ke Mai; Yatao Zhang; Yang Xu; Jincai Huang; Ming Deng; long chen; Qingquan Li
Configuration-Based Smart Customization Service: A Multitask Learning Approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yue Wang; Xiang Li; Fugee Tsung
Pricing Environmental Externality in Traffic Networks Mixed With Fuel Vehicles and Electric Vehicles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Renxin Zhong; Ruochen Xu; Agachai Sumalee; Shiqi Ou; Zhibin Chen
Preview Path Tracking Control With Delay Compensation for Autonomous Vehicles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shaobing Xu; Huei Peng; Yifan Tang
Capri: Consensus Accelerated Proximal Reweighted Iteration for A Class of Nonconvex Minimizations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tao Sun; Dongsheng Li
A Survey on Learning-Based Approaches for Modeling and Classification of Human-Machine Dialog Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fuwei Cui; Qian Cui; Yongduan Song
Nonconvex Low-Rank Kernel Sparse Subspace Learning for Keyframe Extraction and Motion Segmentation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guiyu Xia; Beijia Chen; Huaijiang Sun; Qingshan Liu
Economic Dispatch of Integrated Energy Systems With Robust Thermal Comfort Management
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shuai Lu; Wei Gu; Ke Meng; Zhao Yang Dong
Back to the future: scoping dynamics in industrial innovation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wilhelm Bauer; Sven Schimpf
Maintenance Management of Multiple Plants
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Erling Hesla; Curtis Fowler; Jerry Huber
Self-adaptive hyper-heuristic Markov chain evolution for generating vehicle multi-parameter driving cycles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Man Zhang; Shuming Shi; Dong cheng; Yunbo Shen
The First Computer in New Zealand
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Brian E Carpenter
Walking instead of Working: Space Allocation, Automatic Architecture, and the Abstraction of Hospital Labor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Theodora Vardouli; David Theodore
Image Restoration by Combined Order Regularization with Optimal Spatial Adaptation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sanjay Viswanath; Manu Ghulyani; Simon De Beco; Maxime Dahan; Muthuvel Arigovindan
Merging and Diverging Impact on Mixed Traffic of Regular and Autonomous Vehicles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jingqiu Guo; Senlin Cheng; Yangzexi Liu
A Back-Pressure-Based Model With Fixed Phase Sequences for Traffic Signal Optimization Under Oversaturated Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dongfang Ma; Jiawang Xiao; Xiang Song; Xiaolong Ma; Sheng Jin
Estimating Traffic Flow in Large Road Networks Based on Multi-Source Traffic Data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pu Wang; Jiyu Lai; Zhiren Huang; Qian Tan; Tao Lin
Built-in Depth-Semantic Coupled Encoding for Scene Parsing, Vehicle Detection and Road Segmentation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shiyu Liu; Haofeng Zhang; Ling Shao; Jingyu Yang
Autonomous Driving Learning Preference of Collision Avoidance Maneuvers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Akihito Nagahama; Takahiro Saito; Takahiro Wada; Kohei Sonoda
A connectivity prediction-based dynamic clustering model for VANET in an urban scene
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiu Jun Cheng; Gui Yuan Yuan; Meng Chu Zhou; Shang Ce Gao; Zhen Hua Huang; Cong Liu
Distributed Economic Control of Dynamically Coupled Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Lu; Minghui Zhu
Optimization of Virtualization Cost, Processing Power and Network Load of 5G Software-Defined Data Centers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nazih Salhab; Rana Rahim; Rami Langar
Overmodulation Techniques of Asymmetrical Six-phase Machine With Optimum Harmonic Voltage Injection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sayan Paul; Kaushik Basu
A Cellular Multiband DTC-Based Digital Polar Transmitter With -153-dBc/Hz Noise in 14-nm FinFET
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Paolo Madoglio; Yorgos Palaskas; Jorn Angel; Jakob M. Tomasik; Sven Hampel; Petra Schubert; Peter Preyler; Thomas Mayer; Thomas Bauernfeind; Peter Plechinger; Ashoke Ravi; Ofir Degani; Rotem Banin; Eshel Gordon; Dimo Martev; Timo Gossmann; Andreas Holm; Zdravko Boos
Building Footprint Generation by Integrating Convolution Neural Network With Feature Pairwise Conditional Random Field (FPCRF)
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qingyu Li; Yilei Shi; Xin Huang; Xiao Xiang Zhu
TRADING: TRaffic Aware Data offloadING for Big Data enabled Intelligent Transportation System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tasneem Darwish; Kamalrulnizam Abu Bakar; Omprakash Kaiwartya; Jaime Lloret
Necessary and Sufficient Null Space Condition for Nuclear Norm Minimization in Low-Rank Matrix Recovery
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jirong Yi; Weiyu Xu
A fuzzy mining approach for energy efficiency in a Big Data framework
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Carlos Fernandez-Basso; M. Dolores Ruiz; Maria J. Martin-Bautista
Automatic Urban Area Extraction From SAR Image Based on Morphological Operator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Keunhoo Cho; Sang-Eun Park; Jae-Hyung Cho; Hyoi Moon; Seung-Hoon Han
Limited angle X ray CT Reconstruction using Image Gradient ℓ0 norm with Dictionary Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Moran Xu; Dianlin Hu; Fulin Luo; Fenglin Liu; Shaoyu Wang; Weiwen Wu
Detecting Unsigned Physical Road Incidents from Driver-view Images
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alex Levering; Martin Tomko; Devis Tuia; Kourosh Khoshelham
The safety potential of lane keeping assistance and possible actions to improve the potential
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Roni Utriainen; Markus Pollanen; Heikki Liimatainen
3D Mapping Database Aided GNSS Based Collaborative Positioning Using Factor Graph Optimization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guohao Zhang; Hoi-Fung Ng; Weisong Wen; Li-Ta Hsu
Fast Road Detection by CNN-Based Camera-Lidar Fusion and Spherical Coordinate Transformation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jae-Seol Lee; Tae-Hyoung Park
Lattice LSTM for Chinese Sentence Representation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yue Zhang; Yile Wang; Jie Yang
From Mobility Traces to Knowledge: Design Guidance for Intelligent Vehicular Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Clayson Celes; Azzedine Boukerche; Antonio A. F. Loureiro
DeepComfort: Energy-Efficient Thermal Comfort Control in Buildings via Reinforcement Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guanyu Gao; Jie Li; Yonggang Wen
Aligning Industry-Academia Collaboration for Innovation Efficiency and Effectiveness
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sudeendra Koushik; Shiva Prasad H N
Reliability: The Missing Leg of the Stool
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Donald G. Dunn
ELECTRICAL INCIDENTS AND HOW THEY RELATE TO NFPA 70E/CSA Z462
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:James White; Shahid Jamil
An Integrated Delphi-DEMATEL-ELECTRE Method on Gray Numbers to Rank Technology Providers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sirous Amirghodsi; Ali Bonyadi Naeini; Ahmad Makui
Foresight-as-Emergence: An Integrative Framework of Strategic Foresight Based on Complexity and Practice Theory
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Florian Andresen; Benjamin Schulte; Hans Koller
Automated Pavement Distress Detection and Deterioration Analysis Using Street View Map
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu Lei; Chenglong Liu; Li Li; Guiping Wang
Year: 2020
Mobile Cloudization Storytelling: Current Issues From an Optimization Perspective
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nhu-Ngoc Dao; Woongsoo Na; Sungrae Cho; Ewa Deelman
Year: 2020
Video-Based Traffic Flow Monitoring Algorithm for Single Phase Position at An Intersection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ke Yang; Ya-Xin Zhou; Shi-Yuan Han; Ya Fang; Xiao-Yue Ma; Jin Zhou; Kang Yao
Year: 2019
Modeling and Simulation of Emergency Evacuation from Industry Buildings under Toxic Cloud Release
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hocine Benseghir; Mohd Fadzil Mohd Idris; Abdullah Bin Ibrahim; Muhammad Nomani Kabir
Year: 2018
Performance Optimazation Of 150 KV Transmission Tower In Jeneponto Steam Power Plant Using GIS Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mochammad Apriyadi Hadi Sirad; Syamsumarlin T aha
Year: 2018
Integrating Scheduling System for Managing A Huge Number of Electrical Devices
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Siti Sendari; Muladi Muladi; Hakkun Elmunsyah; Sigit Prasetyo Haq
Year: 2018
Vehicle Path Planning Fusion Algorithm Based on Road Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hu Xizhi; Jiang Zhihui; Xu Congcong
Year: 2020
Bird's Nest Detection Method on Electricity Transmission Line Tower Based on Deeply Convolutional Neural Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:MengYing Chen; Chen Xu
Year: 2020
A new method for extracting table borders of insurance policies
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenqian Ding; Pengfei Yu; Haiyan Li; Hongsong Li; Xinwei Lu
Year: 2020
TapeYty - Software for routing management of urban waste collection using GIS modelling
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Francisco Quinonez; Andrea Benitez; Maria E. Garcia-Diaz; Diego P. Pinto-Roa; y Jorge Meza
Year: 2019
Proposal of a Software Development Process for a Poultry Company in Colombia
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fabian Danilo Perez Diaz; Faber D. Giraldo
Year: 2019
Study and Analysis of MEMS Based Flowrate and Path Sensor System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Nallathambi; T. Shanmuganantham; D. Sindhanaiselvi
Year: 2018
Deep Learning for Financial Prediction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Vyom Unadkat; Parth Sayani; Pratik Kanani; Prachi Doshi
Year: 2018
Indoor Positioning Using WiFi Fingerprint
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ranimol Joseph; Swapna B Sasi
Year: 2018
Pull-in Voltage of Bimorph Cantilever Based MEMS Switch Using COMSOL Multiphysics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Vijay Mallappa Peerapur; Anilkumar V Nandi
Year: 2018
Quantitative analysis of the impacts of natural factors and human activities on runoff and sediment change in Tingjiang River
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhou Ziyan; Wang Xiaoqin; Zhenping Wang
Year: 2019
Model Based Control of Disturbance Forces for Pitch Plane Stability of a Tractor with Implement
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gurudatta Anche; K.B. Devika; Shankar C. Subramanian
Year: 2019
Innovative Baseline Estimation Methodology for Key Performance Indicators in the Electro-Mobility Sector
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:B. Silvestri; A. Rinaldi; M. Roccotelli; M. P. Fanti
Year: 2019
Game Theoretic Algorithm for Vehicle Selection from Deployed Fleet
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Evangelos D. Spyrou; Afroditi Anagnostopoulou; Maria Boile; Dimitris Mitrakos
Year: 2019
Investigating the Interrelationships among Vulnerability Factors in Supply Chain: An Analysis with DEMATEL Method in Agri-food Industry
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Elleuch Hatem; Dafaoui El Mouloudi; El Mhamedi Abderrahman; Chabchoub Habib
Year: 2019
Composability Modeling for the Use Case of Demand-controlled Ventilation and Heating System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ali Behravan; Nadra Tabassam; Osama Al-Najjar; Roman Obermaisser
Year: 2019
Bond Graph based modeling approach with application for traffic flow
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Milka Uzunova; Nikolaj Linkov; Rositsa Velichkova; Konstantin Dimitrov
Year: 2019
Selection and Scheduling of Actions for Innovation Capabilities Improvement
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Franco Quezada; Luis Rojo-Gonzalez; Oscar C. Vasquez
Year: 2019
A Mathematical Model and Control Problems of Traffic Flows in Urban Road Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A.I. Diveev; E.A. Sofronova
Year: 2019
Regularization of Extreme Learning Machines with information of spatial relations of the projected data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lourenco R. G. Araujo; Luiz C. B. Torres; Leonardo J. Silvestre; Carla Takahashi; Antonio P. Braga
Year: 2019
A New Mixed-Integer Linear Programming Formulation for Multiple Responses Regression Clustering
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ebru Angun; Alper Altinoy
Year: 2019
Generalized phi-transformations and $n$-uninorms
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:LeSheng Jin; Martin Kalina; Radko Mesiar; Surajit Borkotokey; Jana Spirkova
Year: 2019
Decisions based on deviation functions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Andrea Stupnanova
Year: 2019
Data preparation and preprocessing for broadcast systems monitoring in PHM framework
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Houda Sarih; Ayeley P. Tchangani; Kamal Medjaher; Eric Pere
Year: 2019
Multiple Criteria Hierarchy Process within ARAS method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. Ghram; H. Frikha
Year: 2019
Accuracy Improvement of Semantic Segmentation Using Appropriate Datasets for Robot Navigation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ryusuke Miyamoto; Miho Adachi; Yuta Nakamura; Takeshi Nakajima; Hiroki Ishida; Shingo Kobayashi
Year: 2019
Supervision and energy management system for smart telecom tower based on the LoRaWAN protocol
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:O. M. Kam; S. Noel; P. Kasser; C. Tanougast; H. Ramenah; K. H. Adjallah
Year: 2019
Robust pole placement with minimum gain for constrained linear systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Samira EL Faiz; Abdellah Benzaouia
Year: 2019
Beta-Liouville Regression and Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Divya Ankam; Nizar Bouguila; Manar Amayri
Year: 2019
Identification of Railway Transport Systems using stochastic P-timed Petri nets model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mouhaned Gaied; Dimitri Lefebvre; Anis M'halla; Kamel Ben Othmen
Year: 2019
Energy-Efficient Cooperative Adaptive Cruise Control Strategy using V2I
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. Jones; N. Wikstrom; A. Ferreira Parrilla; R. Patil; E. Kural; A. Massoner; A. Grauers
Year: 2019
CODAS-SORT: A new CODAS based method for sorting problems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Ouhibi; H. Frikha
Year: 2019
Two Roads to Parallelism: From Serial Code to Programming with STAPL
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lawrence Rauchwerger
Year: 2019
ERP System Customization in Moroccan SMEs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Omar Khadrouf; Marieme Chouki; Mohamed Talea; Assia Bakali
Year: 2018
Does quality affect the adoption of an information system in a Moroccan company?
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Imane BEQQALI HASSANI; Razane CHROQUI; Chafik OKAR; Mohamed TALEA; Ahmed OUIDDAD
Year: 2018
Big Data Analytics Adoption in Warehouse Management: A Systematic Review
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ayoub Ghaouta; Abdelali El bouchti; Chafik Okar
Year: 2018
Evaluation of Internet of Things (IoT) and its Impacts on Global Supply Chains
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Satya Shah; Aikaterini Ververi
Year: 2018
Intelligent On-site Multi-point Remote Cooperative Interaction System of Power Communication Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ningzhe Xing; Meng Yu; Qi Qian; Wenxuan Yang; Long Chen
Year: 2018
An Information Security Prevention System of Power Grid Enterprises Based on Artificial Intelligence
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Wencui; Liu Yan; Wang Shiwen; Li Xiong; Shu Xinjian; Dang Fangfang
Year: 2018
Boolean CP Decomposition of Binary Tensors: Uniqueness and Algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mamadou Diop; Sebastian Miron; Antoine Souloumiac; David Brie
Year: 2019
Efficient Thomson Spectral Estimator with Time-shifted Windows
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Isabella Reinhold; Maria Sandsten
Year: 2019
Power Network Parameter Correction via Sparse Unsupervised Regression
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dilan Senaratne; Jinsub Kim
Year: 2019
On the Hybrid Minimum Principle: The Hamiltonian and Adjoint Boundary Conditions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ali Pakniyat; Peter E. Caines
Building Area Estimation in Drone Aerial Images Based on Mask R-CNN
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jun Chen; Ganbei Wang; Linbo Luo; Wenping Gong; Zhan Cheng
A Game-Theoretic Framework for Multiperiod-Multicompany Demand Response Management in the Smart Grid
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Khaled Alshehri; Ji Liu; Xudong Chen; Tamer Basar
Prediction of Player Churn and Disengagement Based on User Activity Data of a Freemium Online Strategy Game
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Karsten Rothmeier; Nicolas Pflanzl; Joschka Hullmann; Mike Preuss
Capsule-Based Networks for Road Marking Extraction and Classification From Mobile LiDAR Point Clouds
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lingfei Ma; Ying Li; Jonathan Li; Yongtao Yu; Jose Marcato Junior; Wesley Nunes Goncalves; Michael A. Chapman
Leveraging Currency for Repairing Inconsistent and Incomplete Data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaoou Ding; Hongzhi Wang; Jiaxuan Su; Muxian Wang; Jianzhong Li; Hong Gao
Federated Forest
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Liu; Yingting Liu; Zhijie Liu; Yuxuan Liang; Chuishi Meng; Junbo Zhang; Yu Zheng
eSNAP: Enabling Sensor Network Automatic Positioning in IoT Lighting Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Khadige Abboud; Yang Li; Sergio Bermudez
Generalized Unitarily Invariant Gauge Regularization for Fast Low-Rank Matrix Recovery
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xixi Jia; Xiangchu Feng; Weiwei Wang; Lei Zhang
A Multi-Armed Bandit Approach for Test Case Prioritization in Continuous Integration Environments
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jackson Antonio do Prado Lima; Silvia Regina Vergilio
A Theory of Value for Value-based Feature Selection in Software Engineering
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pilar Rodriguez; Cathy Urquhart; Emilia Mendes
Outage Constrained Power Efficient Design for Downlink NOMA Systems with Partial HARQ
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yanqing Xu; Donghong Cai; Fang Fang; Zhiguo Ding; Chao Shen; Gang Zhu
Leave-one-out Approach for Matrix Completion: Primal and Dual Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lijun Ding; Yudong Chen
Measurement of Return Stroke Current With Magnetic Sensor in Triggered Lightning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Cai; Jin Li; Jianguo Wang; Mi Zhou; Fei Xu; Quanxin Li; Yadong Fan
A Discussion on Practical Limits for Segmentation Procedures of Tower-Footing Grounding Modeling for Lightning Responses
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Marco Aurelio de Oliveira Schroeder; Rodolfo Antonio Ribeiro de Moura; Vitor Malo Machado
ASTM C119-20 - Standard Terminology Relating to Dimension Stone
Publisher: ASTM International
Year: 2020
ASTM C150/C150M-20 - Standard Specification for Portland Cement
Publisher: ASTM International
Year: 2020
ASTM C964-20 - Standard Guide for Lock-Strip Gasket Glazing
Publisher: ASTM International
Year: 2020
Updating Diagnoses for Speed and Accuracy: Using AI, Cameras, Assays, and More
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Leslie Mertz
Year: 2020


Advertisement