A High-efficiency air-cooling and waste heat utilization system for 100Mvar STATCOM
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qingjun Huang; Yanjun Tan; Siguo Zhu; Xinguo Mao
Year: 2019
Voltage Stability Analysis of AC/DC System Considering Static Load Characteristics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu Zhengqing; Hu Runzi; Wang Chunming; Zhao Liying; Zheng Huankun; Li Yukai
Year: 2019
Optimal Scheduling of Air Conditioning Loads by Aggregator under Dynamic Price
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jixiang Wang; Xingying Chen; Kun Yu; Jun Xie; Lei Gan; Shuyang Xu
Year: 2019
Arc-Suppression Method of Grounding Fault for Distribution Network Based on Controlled Voltage Source Access
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yifan Xiong; Kun Yu; Xiangjun Zeng; Qi Yang; Zhigang Wang
Year: 2019
Frequency response enhance control method based on two-step MPC for VSG
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shuaihu Li; Lizhen Xiang; Zhenyu Xiang
Year: 2019
Applicability evaluation of wind power aggregation models for bulk system dynamic analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xuyang Pan; Baozhong Zhou; Ye Wang; Hui Gao
Year: 2019
Load Frequency Control Strategy for Wind Power Grid-connected Power Systems Considering Wind Power Forecast
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shen Yang-Wu; Mao Xun; Pi Ao; Wang Yang-Guang; Cui Ting; Wang Ding; Zuo Jian
Year: 2019
A Synchrophasor Estimation of Power Systems under Out-of-band Interference
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chenyue Pan; Ling Fu; Siyu Xiong; Yumin Lei; Xinchuang Liu; Xiaopeng Li
Year: 2019
A Parameter Optimization Method for Commutation Failure Prevention in LCC-HVDC system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feng Wang; Hejin Liu; Guoqiang Su; Yang Liu; Di Fan
Year: 2019
Research on Frequency Control and Evaluation of Various Power Disturbances
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kun Gao; Chenghao Li; Xiaomeng Li; Yufei Rao; Liang Yuan; Wei Cui
Year: 2019
A Simulation Study of Data Flow Time Domain Feature in Power Internet of Things based on OPNET
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhidan Zhang; Hua Leng; Haiguo Tang; Hanyang Gong; Di Zhang; Jiran Zhu
Year: 2019
Distributed Predictive Control for Cyber-Physical Systems with Probabilistic Input Constraints
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaofeng Yang; Wei Xie; Langwen Zhang
Year: 2019
Day-ahaead And Intraday Coordinated Scheduling Model Considering Flexible Load Response Uncertainty
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yunlong Wang; Yuan Song
Year: 2019
Dynamic Equivalent Model for Wind Farms with Doubly Fed Induction Generator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaohui Wang; Liao Zhang; Wenfang Li; Juan Wei; Hao Yu; Zijie Zhang; Xianfu Gong; Yong Lin; Canbing Li Key
Year: 2019
Wind Turbine Blade Inspection Based on Unmanned Aerial Vehicle(UAV) Visual Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yizhuo Rao; Beth J. Xiang; Bingxi Huang; Sen Mao
Year: 2019
Summary of Energy Storage Systems and Renewable Energy Participation in AGC Research
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Caiming Yang; Hongfei Tao; Xinrui Song; Yanbing Jia; Dong Xie; Weiwen Qi; Yongjun Yu; Feng Zhao
Year: 2019
Active Reactive Power Control Strategy Based on Electrochemical Energy Storage Power Station
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuchen Hao; Yang Yi; Jiawei Tang; Mingming Shi
Year: 2019
Data-Driven Measurement Tampering Detection Considering Spatial-Temporal Correlations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianhua Pei; Jingyu Wang; Dongyuan Shi
Year: 2019
Research on Time Serialization Simulation of Power SystemAccident Anticipated Plan
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiabing Han; Qiang Ma; Yukai Li; Yuemei Jiang; Yonghua Zhang; Meng Yang
Year: 2019
Stability Analysis of Energy Routing System Considering Droop Control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Zeng; Min Sun; Bo Chen; Wei He; Huaqiang Xiong; Junjie Xiong
Year: 2019
An Improved Vector Control Strategy of VSC-HVDC Connected to Weak Power Grid
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shuaihu Li; Canle Cao; Zhenyu Xiang
Year: 2019
Multi-dimensional Difference Analysis Model for Distribution Network Mesh Planning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wensi Huang; Daoxin Liu; Jing Chen; Chengfeng Fan; Wenchao Shi; Hongjun Gao
Year: 2019
Coordinated optimization method of reactive power of synchronous condenser considering transient constraint
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ting Zhou; Zhaowei Li; Hui Huang; Xuelian Wu; Lin Liu
Year: 2019
Short-Circuit Fault Analysis of Energy Storage System Converter with Different Control in DC Microgrid
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xue Yang; Zhikang Shuai; Dong He; Wei Wang
Year: 2019
A SVM Optimized by Particle Swarm Optimization Approach to Load Disaggregation in Non-Intrusive Load Monitoring in Smart Homes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feixiang Gong; Ninghui Han; Ying Zhou; Songsong Chen; Dezhi Li; Shiming Tian
Year: 2019
An Overview on Large-Scale Source-Grid-Load Friendly Interaction System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiao Chen; Liming Wang; Gang Han; Jie Fan; Bo Xu; Ping Li
Year: 2019
Research on Intelligent Autonomous Control Technology for Low-Voltage Multi-terminal DC Power Distribution System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Deng; Wei Pei; Zekun Li; Ge Qiu; Li Kong
Year: 2019
A Circular Recursion Algorithm Power Load Forecasting Model and Application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ke Zhou; Yusheng Zhou; Kangjian Deng
Year: 2019
Hybrid Microgrid Load Distribution and DC Voltage Control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ze Gao; Chenghao Li; Weijun Teng; Chunsun Tian; Yufei Rao
Year: 2019
Consistent Cooperative Control of Multi-energy Storage in DC Microgrid
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lixin Fan; Quanchun Yan; Wen Gu; Yiming Tang; Gang Xu; Hua Shan
Year: 2019
DC Grid Protection and Post-fault Restoration Scheme Using AC Circuit Breakers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ting Wang; Huiqing Liu; Yao Wang; Gen Li; Han Han; Chunyong Zhang; Shuting Liu; Feihong Wu; Chen Zhao
Year: 2019
Evaluation Index of Demand Response Based on Stationary Measure of Time series
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jingjie Huang; Z.Y. Dong; Ke Meng; Liang Yuan; Yilun Sun
Year: 2019
A Novel Synchronous Reference Frame Transformation Technique for Background Harmonics Elimination and Its Application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shaohua Yang; Wendi Zheng; Feixiong Chen; Zhenguo Shao
Year: 2019
An Ensemble Feature Selection Method for Short-Term Electrical Load Forecasting
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Junxingxu Chen; Ting Li; Yanhui Zou; Guorui Wang; Huisheng Ye; Fengyi Lv
Year: 2019
Summary of Load Modeling Methods Considering Distributed Generation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qi Wang; Bing Zhao; Lingkuan Wang; Yucheng Gao; Xinjie Li
Year: 2019
Research on System Dynamics and Agent Hybrid Modeling Method for Multi-Energy Collaborative Control Under Ubiquitous Power Internet
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fuxing Zhang; Yingjie Zhang; Xiong Zhan; Juan Luo; Honglei Miao; Yonghua Gui
Year: 2019
Power System Transient Stability Assessment Based on Bayesian Optimized LightGBM
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ronghua Wang; Yang Liu; Xi Ye; Quan Tang; Jing Gou; Mingzeng Huang; Yunfeng Wen
Year: 2019
A Reliable Approach to Protect and Control of Wind Solar Hybrid DC Microgrids
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Umer Farooq; Fan Yang; Yi Jun; Muhammad Arshad Shehzad Hassan; Nouman Faiz; Muhammad Tanveer Riaz; Li Jinxian; Jamshed Ali Shaikh
Year: 2019
Online Ambient Temperature Monitoring of Electronic Transducer Based on Thermocouple
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Minrui Xu; Zhixin Li; Shufeng Lu; Jie Fan
Year: 2019
Parameter Sensitivity Analysis of the Combined Cooling Heating and Power System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dajun Wei; Shizhao Yan; Cheng Yan; Zheng Xu; Shumin Sun
Year: 2019
Signal Recognition Method of Power Cable Oscillating Wave Partial Discharge Detection Based on Support Vector Machine
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hengyi Zhou; Dai Wan; Miao Zhao; Jibin Fang; Weihua Zhou; Simin Peng
Year: 2019
Cyber Security Protection of Distribution Automation System Based on Hybrid Encryption Algorithms
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Deqiang Gong; Rui Chen; Kai Ding; Wei Xi; Hao Yao; Yang Yu; Xiaofan Zhu; HuaiLin Yu; YiFei Zhang
Year: 2019
An Early Warning Model for Damage of Power Grid under Typhoon Disaster
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ruizeng Wei; Dongdong Yang; Lujun Zhang; Yong Huang; Enze Zhou; Tong Wang
Year: 2019
Research on Fractional Order PID Controller in Servo Control System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhan Qi; Hongming Yang; Maojun Li; Junri Li
Year: 2019
Research on Power Modulation Strategy for MMC-HVDC and LCC-HVDC in Parallel HVDC System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yihua Zhu; Qi Guo; Chengxiang Li; Dongxu Chang; Deyang Chen; Yukun Zhu
Year: 2019
Synergetic Controller Design for The LFC in Interconnected Hydraulic-Thermal Power System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuncheng Zhang; Yike Zhang; Liangliang Qiao; Jian Xiao; Zouhong Meng
Year: 2019
Study on Droop Frequency Modulation of Micro-Grid Based on Variable Domain Fuzzy PI
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xionghui Zhang; Fengxiang Li; Ke Ding
Year: 2019
Comparison of Transient Angle Stability Between Different Virtual Synchronous Generators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feng Zhao; Zhikang Shuai; Chao Shen; Huijie Cheng; Yang Shen
Year: 2019
Research of Multi-source Perception and Intelligent Diagnosis Technology of Outdoor Installation Protection Based on Data Syncretism
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bo QIN; Zhenjie WU; Weihong HOU; Jing WU; Jianing CHEN; Minchou HAN
Year: 2019
Battery Energy Storage Power Station Based Suppression Method for Power System Broadband Oscillation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yabing Yan; Weijun Zhu; Fan Ouyang; Hui Li; Hao Xu; Bing Yu
Year: 2019
Research on Control Method of Energy Storage Interface for DC Micro-grid
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ligang Hou; Xianghua Tang; Xiongjie Shi; Hui Jiang; Hui Liu; Yan Song
Year: 2019
Stockbridge Damper Identification Of Overhead Power Lines Based On HOG Feature And GWO-SVM
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Youwei Liu; Shaosheng Fan; Yong Feng; Lijun Tang
Year: 2019
Electricity Consumption Forecast of Provincial Power Companies Based on VEC Model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yao Wang; Yuxuan Zhao; Tingyun Wei; Shuting Liu; Ai Wang; Xuxia Li; Jia Li; Yanbing Han; Hongli Liu
Year: 2019
Evaluation and management model of distribution network grid planning based on the analytic hierarchy process
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wensi Huang; Chaowu Dong; Xin Lu; Yu Gu; Jinyuan Liu; Hongjun Gao
Year: 2019
Advanced Intelligent Micro Inverter Control in the Distributed Solar Generation System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yufei He; Ming-Hao Wang; Zhao Xu; Yi He
Year: 2019
Study on Frequency Emergency Coordination and Optimal Control with Multitype Measures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Haijun Chang; Zhongqing Sun; Yazhou Lv; Fusuo Liu; Yu Wang; Shuanbao Niu; Xianbo Ke; Chao Huo; Ping Wei
Year: 2019
Novel Traveling Wave Detection Method based on VMD-S Transform in Distribution Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lei Wang; Guang Feng; Yarui Zu; Mingming Xu; Kun Yu; Chao Zhuo; Xiangjun Zeng
Year: 2019
A Transformer Winding Deformation Fault Diagnosis Method Based on Improved Directed Acyclic Graph
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Miao Zhao; Dai Wan; Hengyi Zhou; Jibin Fang; Tao Peng; Weihua Zhou
Year: 2019
Frequency Control Strategy and Test Technology of Photovoltaic Power Plant
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiao Long; Linan Qu; Shuang Zhang; Lingling Li
Year: 2019
Analysis of Harmonic Interactions Among Current-controlled and Voltage-controlled Inverters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ke Zhou; Guangsheng Liang; Xiaoyin Qiu; Hongbo Chu; Bin Wang; Wei Zhou
Year: 2019
Research on Integrated Energy Management and Control System Architecture Based on Local Energy Internet
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yixiao Wang; Lei Hou; Kun Su; Ankang Miao; Bobo Chen; Zhengwen Zhang
Year: 2019
Multiscale Information Fusion-based Extreme Learning Machine for Power Transformer Fault Diagnosis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Huang; Zhihong Huang; Sicheng Long; Yi Long
Year: 2019
Research on Discrimination of Wide-Area Backup Protection Faults Based on Stacked Auto-Encoder
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hao Sun; Dahai Zhang; Yongsheng Guan; Liufang Wang; Wei Li; Hongbo Chen
Year: 2019
Damping Analysis and Parameter Adjustment of Hydraulic Turbine Governor under Ultra-low Frequency Oscillation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liang Cheng; Weiyuan Wang; Guang Xu; Fei Dou; Xuelian Wu; Jinmin Cheng
Year: 2019
Optimization of SRM Direct Instantaneous Torque Control Strategy based on Improved Firefly Algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiangyong Liu; Lixiong Wang; Lingzhi Yi; Guanghui Zhu; Xinjian Yin
Year: 2019
Airborne Defects Auxiliary Identification Technology of Transmission Line Inspection based on Edge Calculation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dawei Wang; Gang Yang; Na Zhang; Tao Jin; Hui Yuan; Shuai Wang
Year: 2019
A Steady-state Alarm Analysis Approach Base on Finite Automata and Moving Window Algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fanjun Guan; Yaosong Guo; Rui Wang; Jie Ma; Hongxing Cen; Zhe Yang
Year: 2019
Research on External Partial Discharge of Transformer Bushing Based on UHF Method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaoping Yang; Jiansheng Li; Xinglai Mao; Judong Chen; Yuncai Lu; Yuandi Lin
Year: 2019
Impact of Charging Station Operator (CSO) on V2G Method for Primary Frequency Control (PFC) in an Industrial Microgrid
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sheeraz Iqbal; Ai Xin; Arsalan Masood; Mishkat Ullah Jan; Haseeb ur Rehman; Syed Asad Abbas Rizvi; Salman Salman
Year: 2019
Electric Load Forecasting Based on CEEMDAN and LSSVM Optimized by Cuckoo Search Algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feng Jiang; Yunfei Zhang
Year: 2019
Integrated Droop Control Strategy for Parallel Operation of Solid State Transformers in Intelligent Distribution Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fei Li; Xinju Guo; Xiaojuan Xi; Min Tang; Min Yang; Jing Guo
Year: 2019
Control Strategy of UHVDC Project in Some Special Conditions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hao Xu; Xinjue Xia; Wenwu Liang; Fan Ouyang; Weijun Zhu; Hui Li
Year: 2019
Fault Modeling and Characteristic Analysis of Offshore Wind Turbines with Doubly Fed Induction Generator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liao Zhang; Xiaohui Wang; Wenfang Li; Juan Wei; Hao Yu; Zijie Zhang; Xianfu Gong; Yong Lin; Canbing Li
Year: 2019
Static Voltage Stability Assessment Considering Harmonic Effects
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mengnan Gao; Ruipeng Lu; Wenping Qin; Rui Cao; Jinhao Wang
Year: 2019
Design and Experimental Study of Traveling Wave Positioning System Based on TMR
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guang Feng; Mingming Xu; Xiaoping Chen; Xiangjun Zeng; Peng Wang; Chao Zhuo
Year: 2019
A Simplified Analysis Method of Voltage Stability Suitable for Large Power System with VSC-HVDC Connection for Offshore Wind Power
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiawei Wang; Xiaobo Liu; Caiming Jiang; Yujun Zhong; Ancheng Xue; Xiran Wang; Chenbo Xu; Jinhua Huang
Year: 2019
Low-Frequency Oscillation Pattern Recognition Based on Wavelet Packet and SVM
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hongmang Hu; Hui Xiao; Xu He; Anle Li; Ping Liu; Hui He
Year: 2019
Low-carbon Economic Dispatching for Integrated Energy System Based on Coordinated Optimization of Power to Gas and Carbon Capture Power Plant
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shengnan REN; Jin WANG; Xiaoqing GONG; Luowen GONG; Xueying Peng; JIAO Ao
Year: 2019
A Partial Discharge Pattern Recognition Method Based on Optimal Setting of characteristic Parameters and Classifiers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dai Wan; Fei Qi; Hengyi Zhou; Jibin Fang; Miao Zhao; Zeyu Zeng
Year: 2019
Compression algorithm for relay protection equipment data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chao Chen; Wei Xi; Yanfeng Cui; Teng Dong; Xinjie Zhang; Wei Shang; Nan Li; Changsong Qin; Yongjun Zhao
Year: 2019
Online Adaptive Learning Framework for Personalized Remaining Useful Life Prediction in a Heterogeneous Population
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hongtao Yu; Zhongsheng Hua; Wenhao Wang; Jianwen Yan
Year: 2019
Strategy and Mechanism of Time and Sampling Synchronization of digital Substation in China
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dongchao Liu; Lei Xu; Peng Liu
Year: 2019
AGC Real-Time Control Strategy Based on DFT Method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bin Li; Zhineng Li; Xiaoqing Bai
Year: 2019
Overvoltage Simulation Research of UHVDC Transmission Converter Caused by Upper Converter Midpoint Bus Grounding Fault
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hao Zhang; Yapei Liu; Yongqi Yao; Zhijun Wang; Bo Zhang; Yingqian Du
Year: 2019
Stabilizing Frequency of Microgrid Integrated With Electric Vehicles by Droop Control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mishkat Ullah Jan; Ai Xina; Shahzad Ali; Haseeb Ur Rehmana; Sheeraz Iqbala; Arsalan Masooda; Salman Salmana; Muhammad Aurangzeba
Year: 2019
Research on Control Strategy of Grid-Connected Inverter in Microgrid System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shenghai Zhou; Ying Gu; Wei Song; Chong Wang; Feng Bai; Yong Cai
Year: 2019
Pressure Simulation and Experimental Study of GIS/GIL Disc Insulators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhijun Wang; Jianying Zhong; Gang Wang; Yongqi Yao; Bo Zhang; Yapei Liu
Year: 2019
Using power side-channel to implement anomaly-based intrusion detection on smart grid terminals
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yanjie Li; Ruiwen He; Xiaoyu Ji; Wenyuan Xu
Year: 2019
Design and Realization of Double TEC Air Conditioning for Outdoor Intelligent Control Cabinet
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hui Li; Ting Zhou; Weijun Zhu; Hua Pan; Bin Yu; Fanou Yang; Wenqi Mao; Haifeng Liu
Year: 2019
Energy Efficiency Community Plan from System Arrangement of Renewable Energy Resources and Load Management
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xianxu Huo; Xudong Wang; Zhigang Zhang; Xinhe Zhang; Pengda Chen
Year: 2019
Research on Arrester Interference Compensation Based on Finite Element Method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pengfei Zhang; Yuling Liu; Yifan Xiong; Tao Fang
Year: 2019
Control Strategy of Energy Storage Buffer System for Charging Station Based on V2G
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shuguang Liu; Huawei Xie; Jia Jiang
Year: 2019
A Security Model of SCADA System Based on Attack Tree
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zheng Tian; Weidong Wu; Shu Li; Xi Li; Yizhen Sun; Zhongwei Chen
Year: 2019
Seismic Performance Analysis of ±800kV UHV Delta-connection Converter Transformer System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu Yang; Yong Sun; Jinyin Zhang; Jun Deng; Jinwei Chu; Xiaoxuan Li
Year: 2019
Research on Coordinated Control of Low-Voltage Multi-terminal DC Distribution System Based on Model Predictive Control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ge Qiu; Yuebin Yang; Wei Pei; Wei Deng; Hao Xiao
Year: 2019
New Approaches to Modelling Covering Problems in Monitoring Optimization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Oksana Pichugina
Year: 2019
Analysis of the Passive Fragments Influence in Broadband Signals with Manipulated Information Entropy on the Data Transmission Reliability
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Stepan Melnychuk; Iryna Manuliak
Year: 2019
Navigation Support Method Taking into Account Urban Canyon Limitations for Visually Impaired People
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Oksana Luchsheva; Ihor Turkin; Yuliia Kuznetsova; Pavlo Luchshev
Year: 2019
Design Testbench for Wireless Sensor Network Based on CC2530 Transceiver
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pavlo Galkin
Year: 2019
Spectral Aperture Synthesis Method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Vladimir Pavlikov; Simeon Zhyla; Nguyen Van Huu; Anton Sobkolov
Year: 2019
Binary Recommender System with Artificial Intelligence Aids
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alina Zamula; Sergii Kavun; Kostyantyn Serdukov
Year: 2019
Electrocardiogram Measurement Complex Based on Microcontrollers and Wireless Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Oleksandr Bauzha; Bogdan Sus'; Sergiy Zagorodnyuk; Natalia Stuchynska
Year: 2019
Methods and Tools of Face Recognition for the Marketing Decision Making
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Iryna Spivak; Svitlana Krepych; Vasyl Faifura; Serhii Spivak
Year: 2019
Estimating the Hurst Exponent of Fractional Levy Motion by the Fractional Moments Method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Vadim Shergin
Year: 2019
Local Feature Detectors Performance Analysis on Digital Image
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kirill Smelyakov; Dariia Tovchyrechko; Igor Ruban; Anastasiya Chupryna; Oleksandr Ponomarenko
Year: 2019
Features of Signal Processing by Means of LoRa Technology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dmytro Kucherov; Andriy Berezkin; Olha Sushchenko
Year: 2019
Comparative Efficiency Analysis of Gradational Correction Models of Highly Lighted Image
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kirill Smelyakov; Mykyta Hvozdiev; Anastasiya Chupryna; Denys Sandrkin; Vitalii Martovytskyi
Year: 2019
Development of Models for Predicting the Nickel Exchange Price with the Necessary Accuracy for Metal Trading Companies
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Karen Paityan
Year: 2019
Recognition of Interior Objects from Photographs and Their Subsequent Transformation into a Drawing for Building Iot Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Serhii Potapov; Kostiantyn Kasian
Year: 2019
Modeling of the Intelligent System of Searching Associative Images
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Anton Khaddad; Yuliia Riabchun; Svetlana Terenchuk; Bohdan Yeremenko
Year: 2019
The Information Controlling Model Transport System During Transient Conditions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pihnastyi Oleh; Kozhevnikov Georgii; Bondarenko Tetiana
Year: 2019
Procedure of Identifying of the Parameters of the Model of Management of Technological Innovations in Economic Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Vitalina Babenko; Oleksandr Nakisko; Mykola Latynin; Serhii Rudenko; Liudmila Lomovskykh; Olga Girzheva
Year: 2019
Means for Measuring Control of Impulsive Overvoltage Caused by Thunderstorms
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuriy Rudyk; Victor Kuts; Oleg Nazarovets
Year: 2019
Method of Assessment and Improvement the Quality of Multimedia Services
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nina Kniazieva; Sergii Kotlyk; Anastasia Kalchenko
Year: 2019
Impact Evaluation of Embedded Security Mechanisms on System Performance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Valeriy Gorbachov; Abdulrahman Kataeba Batiaa; Olha Ponomarenko; Oksana Kotkova
Year: 2019
Synthesis of Ambiguity Functions for Complex Radar Signal Processing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lesya Karpova; Juliy Boiko; Oleksander Eromenko
Year: 2019
Using Wireless Technology for Managing Distributed Industrial Automation Objects within the Concept of Industry 4.0
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sergiy Novoselov; Oksana Sychova
Year: 2019
Using of Machine Learning Algorithms without Preliminary Training in Unconstant Game Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hleb Shpyta; Yaroslaw Dorogyy
Year: 2019
Compensator of Trajectory Instabilities of Aviation Radar with Aperture Synthesis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Aleksandr Selyukov; Khaldon Araffa; Yurii Khlaponin; Natalia Lialina
Year: 2019
Determining the Level of Importance for Critical Information Infrastructure Objects
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sergiy Gnatyuk; Yuliia Polishchuk; Viktoriia Sydorenko; Yuliia Sotnichenko
Year: 2019
The Biometric Identification System Based on Iris Code
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Olexander Lemeshko; Igor Dobrynin; Andriy Zhuravka
Year: 2019
One-Periodic Template Marks Model of Normal Behavior of the Safety Parameters of Information Systems Networking Resources
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Serhii Toliupa; Volodymyr Nakonechnyi; Ihor Tereikovskyi; Liudmyla Tereikovska; Oleksandr Korystin
Year: 2019
Methods for Solving EMC Problems by Means of Antenna Technolology in Tropospheric Communication
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mykola Moskalets; Valerii Loshakov; Drif Abdenour; Dmytro Ageyev; Oleksandr Martynchuk; Kostiantyn Sielivanov
Year: 2019
Robotized Platform for Picking of Strawberry Berries
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dmitry Khort; Alexey Kutyrev; Rostislav Filippov; Nikolay Kiktev; Dmytro Komarchuk
Year: 2019
Method of Enhancing Information Security of Requesting Cooperative Surveillance Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Iryna Svyd; Ivan Obod; Oleksandr Maltsev; Ganna Zavolodko; Galyna Maistrenko; Liliia Saikivska
Year: 2019
Analysis of Implementation Results of the Distributed Access Control System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Maksym Vladymyrenko; Volodymyr Sokolov; Volodymyr Buriachok; Artem Platonenko; Dmytro Ageyev
Year: 2019
Portable Device for Monitoring Blood Pressure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Anastasiia Honcharuk; Yuliia Adamenko
Year: 2019
Improvement of Multichannel Image Classification by Combining Elementary Classifiers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Vladimir Lukin; Galina Proskura; Irina Vasilyeva
Year: 2019
Statistical Simulation of Size Behavior for TCP Windows
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Anatolii Pashko; Olga Vasylyk
Year: 2019
A New Approach to Quantifying the Perceived Contrast of Complex Images
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sergei Yelmanov; Yuriy Romanyshyn
Year: 2019
Fusion of Discrete Evaluation of the State Vector of Air Objects Based on 4D Measurement
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ivan Obod; Iryna Svyd; Oleksandr Maltsev; Ganna Zavolodko; Daria Pavlova; Galyna Maistrenko
Year: 2019
Method of Data Operative Control in the Residues Class
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Victor Krasnobaev; Andrey Dyachenko; Irina Lokotkova; Tetiana Kuznetsova; Serhii Florov; Yevgen Kotukh
Year: 2019
Method of Arithmetic Comparison of Data in the Residue Numeral System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Victor Krasnobayev; Sergey Koshman; Kostiantyn Myslyvtsev; Kateryna Kuznetsova; Tetiana Ivko; Tetiana Katkova
Year: 2019
Microprocessor System of Determining the Intensity of Traffic
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kostiantyn Herasymenko; Olena Starkova; Mykola Yastrebov; Yehor Myroshnychenko
Year: 2019
Simulation Technologies in Raiding Countering for Ensuring the Economic Security of the Enterprise
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nataliia Kuzmynchuk; Oleksandra Terovanesova; Nykolai Pysarevskyi
Year: 2019
Entropy Analysis Method for Attacks Detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tamara Radivilova; Lyudmyla Kirichenko; Abed Saif Alghawli
Year: 2019
Access Control System Based on Radioelectronic Elements and the Internet of Things
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kostiantyn Herasymenko; Olena Starkova; Danylo Bukhanko
Year: 2019
Object Detection Method Based on Aerial Image Instance Segmentation in Poor Optical Conditions for Integration of Data into an Infocommunication System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Serhiy Kovbasiuk; Leonid Kanevskyy; Ihor Sashchuk; Mykola Romanchuk
Year: 2019
Analysis of Approaches to Use Wireless Sensors Networks in Design of the Spinal Traction Therapy Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kostiantyn Chornyi; Khudetskyy Igor; Antonova-Rafi Yuliya
Year: 2019
Specifics of Receiving and Processing Phase Information in Voice Authentication Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mykola Pastushenko; Viacheslav Pastushenko; Oleksandr Pastushenko
Year: 2019
Comparing Performances of Cypress Block Cipher and Modern Lighweight Block Ciphers on Different Platforms
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mariia Rodinko; Roman Oliynykov
Year: 2019
Fractal Time Series Analysis in Non-Stationary Environment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alexander Kuchansky; Andrii Biloshchytskyi; Yurii Andrashko; Svitlana Biloshchytska; Tetyana Honcharenko; Volodymyr Nikolenko
Year: 2019
Malware Classification Using Distance and Directional Local Binary Patterns
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ixcanil Garcia-Daza-Cervantes; Rogelio Reyes-Reyes; Clara Cruz-Ramos; Volodymyr Ponomaryov; Denys Ponomaryov
Year: 2019
Using Azure Machine Learning Studio with Python Scripts for Induction Motors Optimization Web-Deploy Project
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Vladyslav Pliuhin; Volodymyr Korobka; Andrey Karyuk; Mycola Pan; Maria Sukhonos
Year: 2019
Stochastic Frontier Analysis and Wavelet Ideology in the Study of Emergence of Threats in the Financial Markets
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Valeria Baranova; Oleksandr Zeleniy; Zhanna Deineko; Vyacheslav Lyashenko
Year: 2019
Correction Codes in the System of Residual Classes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Victor Krasnobayev; Alexandr Kuznetsov; Alina Yanko; Kateryna Kuznetsova
Year: 2019
The Proposals for Synchronization Positions of MIMO Radar System on the Basis of Surveillance Radars
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hennadii Khudov; Sergiy Kovalevskyi; Artem Irkha; Vitaliy Lishchenko; Oleksii Serdiuk; Fedor Zots
Year: 2019
3D Intellectual Heuristic Topology of Communication Devices of Telecommunication Structures on the Elements by Berezovsky
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Berezovsky Stanislav
Year: 2019
Analytical Determination of the Parameters of the Self-Tuning Circuit of the Traffic Control System on the Limit of Vibrational Stability
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sergii Korotin; Yurii Kravchenko; Olena Starkova; Kostiantyn Herasymenko; Roman Mykolaichuk
Year: 2019
Hyper-Kamiokande detector
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yousuke Kataoka
Year: 2019
Detecting Nuclear Radiation with an Uncovered CMOS Camera & a Long-Wavelength Pass Filter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhangfa Yan; Yulin Hu; Gangqin Huang; Tiantian Dai; Zhaohui Zhang; Qingyang Wei
Year: 2019
192Ir Source Localization via Gamma Ray Skyshine using Large Volume Pixelated CdZnTe
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:David Goodman; David Chichester; Zhong He
Year: 2019
SENSROC13: A Mixed-Signal Binary-out Front-End Readout ASIC with Automatic Feedback Reset for CZT/Si-PIN Detectors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Z. Li; W. Gao; Y. Yao; B. Wang; P. Huang; Y. Xu; Y. Hu
Year: 2019
Low-power, large-scale distributed hybrid thermal system to cool silicon detectors in the GAPS instrument
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hideyuki Fuke; Shun Okazaki; Manami Kondo; Akiko Kawachi; Hiroyuki Ogawa
Year: 2019
A Pixel Read-Out Front-End in 28 nm CMOS with Time and Space Resolution
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Massimo Barbaro; Sandro Cadeddu; Luigi Casu; Francesco De Canio; Luca Frontini; Adriano Lai; Valentino Liberali; Corrado Napoli; Lorenzo Piccolo; Angelo Rivetti; Jafar Shojaii; Stefano Sonedda; Alberto Stabile; Gianluca Traversi
Year: 2019
Development of a 3D CZT Spectrometer System with Digital Readout for Hard X/Gamma-Ray Astronomy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ezio Caroli; Silvia Zanettini; Leonardo Abbene; Natalia Auricchio; Giacomo Benassi; Antonino Buttacavoli; Nicola Sarzi Amade; Stefano Del Sordo; Fabio Principato; Nicoletta Protti; Giuseppe Sottile; John B. Stephen; Nicola Zambelli; Andrea Zappettini
Year: 2019
Fabrication and Characterization of CdZnTeSe Nuclear Detectors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Stephen U. Egarievwe; Utpal N. Roy; Benicia A. Harrison; Carmella A. Goree; Emmanuel K. Savage; Jeanette Jones; Ralph B. James
Year: 2019
Real-time data display and storage device for pulsed neutron scattering experiment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:K. Toh; T. Nakamura; K. Sakasai; H. Yamagishi
Year: 2019
Position Encoding Readout Electronics of Large Area Micromegas Detectors aiming for Cosmic Ray Muon Imaging
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiang Pan; Changqing Feng; Zhiyong Zhang; Yu Wang; Haolei Chen; Jiaqi Wang; Yichao Wang; Junchen Wang; Danyang Zhu; Jianxin Feng; Shubin Liu
Year: 2019
Operational Experience and Performance with the ATLAS Pixel detector at the Large Hadron Collider
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gabriele Balbi
Year: 2019
Tomographic reconstruction for the IAEA PGET detector: a competition entry
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Luca Presotto
Year: 2019
Timing Performance of Organic Scintillators for Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ming Fang; Nathan Bartholomew; Angela Di Fulvio
Year: 2019
The BIS78 Pad trigger board for the Phase-I Upgrade of the Level-1 Muon Trigger of the ATLAS experiment at the LHC
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Salvatore Loffredo
Year: 2019
XEMIS2 Liquid Xenon Compton Camera for Small Animal 3γ Medical Imaging: Scintillation Light Measurement
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuwei Zhu; Stephane Acounis; Nicolas Beaupere; Jean-Luc Beney; Julien Bert; Stephane Bouvier; Clotilde Canot; Thomas Carlier; Michel Cherel; Jean-Pierre Cussonneau; Sara Diglio; Debora Giovagnoli; Jerome Idier; Francoise Kraeber-Bodere; Patrick Le Ray; Frederic Lefevre; Julien Masbou; Eric Morteau; Jean-Sebastien Stutzmann; Dimitris Visvikis; Yajing Xing; Dominique Thers
Year: 2019
Processing of Compton events in the PETALO readout system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:J. Renner; J. M. Benlloch-Rodriguez; J. V. Carrion; R. Gadea; V. Herrero-Bosch; M. Kekic; C. Romo-Luque; P. Ferrario; J. J. Gomez-Cadenas
Year: 2019
A SiPM-Based Clinical MRI-Compatible SPECT Insert
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. Carminati; I. D'Adda; A. J. Morahan; K. Erlandsson; K. Nagy; Z. Nyitrai; M. Czeller; R. Moresco; A. Savi; P. Van Mullekom; B. F. Hutton; C. Fiorini
Year: 2019
The Status of the 20 inch MCP-PMT and its APR Test Result
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qi Wu; Sen Qian; Yiqi Cao; Guorui Huang; Muchun Jin; Zhen Jin; Dong Li; Kun Li; Shulin Liu; Lishuang Ma; Ling Ren; Shuguang Si; Jianning Sun; Xingchao Wang; Haoda Zhang; Yao Zhu
Year: 2019
Clinical Implementation of MITS Reconstruction for Linear Tomosynthesis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Daniel Hadhazi; Gabor Horvath
Year: 2019
Motion Correction for Simultaneous PET/MR Brain Imaging Using a RF-Penetrable PET Insert
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jonathan Fisher; Andrew Groll; Craig S. Levin
Year: 2019
32-Channel Detection Unit for Combined XRF-XRD in Mining Transportable Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. Carminati; A. Amirkhani; M. Gugiatti; E. Ferrara; C. Fiorini; E. Demenev; G. Pepponi; S. Ronchin; F. Ficorella; G. Borghi; N. Zorzi; E. Borovin; L. Lutterotti
Year: 2019
Design and Development of a 3D Position-Sensitive Detector for 4π View Gamma Imager Based on Dual-Ended Readout Technique
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peng Fan; Zhenlei Lyu; Tianpeng Xu; Yifan Hu; Qingyang Wei; Chenglin Zhu; Lixiang Jiang; Yan Xia; Yaqiang Liu; Tianyu Ma
Year: 2019
Performance of Linear PSD Methods on α/γ Discrimination for LaBr3 : Ce Scintillation Detectors with Different Sampling Properties
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jingjun Wen; Jinfu Zhu; Tao Xue; Lin Jiang; Jirong Cang; Liangjun Wei; Ming Zeng; Zhi Zeng; Hao Ma; Jianmin Li; Yinong Liu
Year: 2019
Machine Learning at the Edge for Ultra High Rate Detectors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Audrey Corbeil Therrien; Ryan Herbst; Omar Quijano; Averell Gatton; Ryan Coffee
Year: 2019
Results from the Compact Muon Solenoid GE1/1 Slice Test and Status of the Installation and Commissioning of the GE1/1 Detectors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Elizabeth Rose Starling
Year: 2019
Study of Characteristics of Ce-doped Gd3Al2Ga3O12 Scintillator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yao Zhu; Zhigang Wang; Sen Qian; Hao Guo; Pengyu Chen; Lishuang Ma; Qi Wu; Shuo Peng; Lingfeng Zhang; Zhile Wang
Year: 2019
Blind CT Image Quality Assessment via Deep Learning Framework
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qi Gao; Sui Li; Manman Zhu; Danyang Li; Zhaoying Bian; Qingwen Lyu; Dong Zeng; Jianhua Ma
Year: 2019
Low-dose CT simulation from an available higher dose CT scan
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Masoud Elhamiasl; Koen Salvo; Walter Coudyzer; Johan Nuyts
Year: 2019
Spectroscopic Performance of TERA: Fast Multichannel Analog Pulse Processor ASIC for X-ray Detection Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Idham Hafizh; Edoardo Fabbrica; Marco Carminati; Carlo Fiorini
Year: 2019
Study of the Coincidence Time Resolution of New Perovskite Bulk Crystals
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Tao; Yihui He; Mercouri G. Kanatzidis; Craig S. Levin
Year: 2019
Wireless and Robust Radioactivity Detector for Environmental Monitoring
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Marco Carminati; Giovanni L. Montagnani; Luca Lorusso; Emanuele Lavelli; Davide Di Vita; Giuseppe Morandi; Paolo Rizzacasa; Carlo Fiorini
Year: 2019
Geometric tomography for measuring rectangular radiotherapy fields from six projections
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Laurent Desbat; Simon Rit; Rolf Clackdoyle; Patrice Jalade; Julien Ribouton; Patrick Pittet
Year: 2019
Sensor Drift Estimation for Reactor Systems by Fusing Multiple Sensor Measurements
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nageswara S. V. Rao; Christopher Greulich; Pradeep Ramuhalli; Sacit M. Cetiner; Pravallika Devineni
Year: 2019
A Programmable FPGA-based Multi-Channel Arbitrary 500 MS/s Pulse Generator and Versatile Verification System for Fast Front-End Electronics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qader Dorosti Hasankiadeh
Year: 2019
Motion-Adaptive Gantry Development for Open-Field Mouse PET
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xinwen Zhang; Julien Bec; Simon R. Cherry; Steven R. Meikle; Andre Z. Kyme
Year: 2019
A Lookup Table Based Approach to Estimate Randoms for PET Studies
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mehmet Aykac; Vladimir Y. Panin
Year: 2019
Boron-Coated Straw Neutron Imaging Detector Testing at the CSNS
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jeffrey. L. Lacy; Jianrong Zhou; Zhijia Sun; Athanasios Athanasiades; Christopher S. Martin; Stephen Davenport; Henry Phung; Liang Sun
Year: 2019
Tile TDAQ interface module for the Phase-II Upgrade of the ATLAS Tile Calorimeter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaoguang Yue
Year: 2019
Data-driven Estimation of Crystal Efficiencies using Single Events
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tao Feng; Aaron R Selfridge; Liuchun He; Edwin K S Leung; Yilin Liu; Benjamin Spencer; Jeffrey Schmall; Jinyi Qi; Simon R Cherry; Ramsey D Badawi
Year: 2019
Towards an AI-driven real time verification of radiotherapy treatments
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:C. De Sio; J. J. Velthuis; L. Beck; R. P. Hugtenburg; J. L. Pritchard
Year: 2019
Development of an Optimized Converter Layer for a Silicon-Carbide-Based Neutron Sensor for the Detection of Fissionable Materials
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Stephen D. Monk; Simon P. Platt; Michael J. Anderson; David Cheneler; Mustafa Alhamdi
Year: 2019
Gaussino - a Gaudi-Based Core Simulation Framework
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:B. G. Siddi; D. Muller
Year: 2019
Pulse Shape Discrimination of CsI(Tl) with Photomultiplier Tube and MPPCs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:N. V. H. Viet; K. Takahisa; M. Nomachi; T. Shima; B. T. Khai; R. Takaishi; K. Miyamoto
Year: 2019
4π Spectrometric Gamma-Ray Scanner with Anti-Collimator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:O. P. Ivanov; V. N. Potapov; I. A. Semin; S. M. Ignatov; A. M. Safronov; A. V. Stepanov
Year: 2019
UV-LED Induced Recovery of Radiation Damage in Glass and Plastic Scintillators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:James W. Wetzel; Jeffrey B. Li; Liam S. Mackey; Burak Bilki; David R. Winn; Yasar Onel
Year: 2019
Operation and Calibration of a Highly Granular Hadron Calorimeter with SiPM-on-Tile Read-out
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:O. Pinto
Year: 2019
Shallow Convolutional Neural Network for 3D Gamma Ray Localization in High Resolution PET
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Andy LaBella; Paul Vaska; Wei Zhao; Amir H. Goldan
Year: 2019
Limited-Angle TOF-PET for Intraoperative Surgical Application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Salar Sajedi; Lisa Blackberg; Beca Vittum; Abhishikth Devabhaktuni; Mahta Maymandi Nejad; Georges El Fakhri; HakSoo Choi; Hamid Sabet
Year: 2019
Investigation of Defect Structure of CdTe Semiinsulating Crystals Using High Resolution X-ray Diffraction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:O. Maslyanchuk; I. Fodchuk; T. Mykytyuk; A. Kuzmin; I. Hutsuliak; T. Aoki
Year: 2019
Validation and Characterization of the GALTRACE Silicon Detector Array Demonstrator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. Capra; G. Benzoni; A. Compagnucci; J. M. Deltoro; J. Duenas; A. Goasduff; D. Mengoni; A. Pullia; J. Skowronski; I. Zanon; S. Ziliani
Year: 2019
Calibration strategy of the DSSC X-ray imager
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Castoldi; M. Porro; M. Turcato; J. Engelke; A. Samartsev; K. Hansen; S. Maffessanti; F. Erdinger; M. Tangl
Year: 2019
A 1 m3 Gas Time Projection Chamber with Optical Readout for Directional Dark Matter Searches: the CYGNO Experiment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:E. Baracchini; R. Bedogni; F. Bellini; L. Benussi; S. Bianco; C. Capoccia; M. Caponero; G. Cavoto; I. A. Costa; E. Di Marco; G. D'Imperio; F. Iacoangeli; G. Maccarone; M. Marafini; G. Mazzitelli; A. Messina; A. Orlandi; E. Paoletti; L. Passamonti; A. Pelosi; F. Petrucci; D. Piccolo; D. Pierluigi; D. Pinci; F. Renga; A. Russo; G. Saviano; S. Tomassini
Year: 2019
GAMMA: a High Dynamic Range 16-ch ASIC for Large Scintillators Readout with SiPM Array
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:L. Buonanno; G. L. Montagnani; D. Di Vita; F. Castelli; M. Carminati; C. Fiorini
Year: 2019
Design and performance of data acquisition and control system for the Muon g-2 laser calibration
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. Mastroianni
Year: 2019
Characterization of a Large Volume Cadmium Zinc Telluride Preclinical PET System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Groll; C. S. Levin
Year: 2019
Arc-Detector: Design of a CdTe photon-counting detector for the X-ray Pair Distribution Function beamline at Diamond Light Source
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:E. N. Gimenez; P. A. Chater; G. Crevatin; G. Dennis; A. Fairley; I. Horswell; D. Omar; J. Spiers; N. Tartoni
Year: 2019
Using 3D-Scene Data from a Mobile Detector System to Model Gamma-Ray Backgrounds
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Marco Salathe; Mark S. Bandstra; Brian J. Quiter; Joseph C. Curtis
Year: 2019
Modelling of Scatter in the System Matrix for 3D PET Image Reconstruction: a Comparative Study
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Moritz Schaar; Magdalena Rafecas
Year: 2019
The High Energy Particle Detector for the 2nd Chinese Seismo Electromagnetic Satellite
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:G. Masciantonio
Year: 2019
Microhardness study of CdZnTeSe crystals for X-ray and gamma ray radiation detectors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:P. Moravec; J. Franc; V. Dedic; P. Minarik; H. Elhadidy; V. Sima; R. Grill; U. Roy
Year: 2019
Recent Developments in the Read-Out Electrodes for the Spherical Proportional Counter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:P. Knights; I. Giomataris; I. Katsioulas; K. Nikolopoulos; R. Ward
Year: 2019
Investigation of optical property modulation based ionizing radiation detection method for PET: two-crossed-polarizers based method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuli Wang; Li Tao; Craig S. Levin; Jianfeng Xu
Year: 2019
A Random Estimation Framework for Variable Coincidence Sorting Methods in Digital PET
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ang Li; Peng Xiao; Qingguo Xie
Year: 2019
Optimal design of single-photon sensor front-end electronics for fast-timing applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:J.M. Fernandez-Tenllado; R. Ballabriga; M. Campbell; D. Gascon; S. Gomez; J. Mauricio
Year: 2019
Kerberos: a 48-Channel Analog Processing Platform for Scalable Readout of Large SDD Arrays
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pietro King; Giuseppe Torrisi; Matteo Gugiatti; Marco Carminati; Susanne Mertens; Carlo Fiorini
Year: 2019
Towards a low cost lead assay technique for drinking water using CMOS sensors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alexander Deisting
Year: 2019
System development and challenges for delayed gamma-ray nondestructive assay in safeguard verification of nuclear material
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:F. Rossi; D. C. Rodriguez; M. Seya; T. Takahashi; M. Koizumi; K. Abbas; J. M. Crochemore; B. Pedersen; T. Bogucarska; G. Varasano; P. Schillebeeckx; S. Kopecky; G. Zerovnik; S. Oberstedt
Year: 2019
Feasibility study of a Compton Camera for nuclear contamination scenarios with varying thicknesses of concrete material
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:J. Platt; A. Boston; L. Harkness-Brennan; H. Boston; P. Nolan; D. Judson; E. Rintoul; A. Caffrey; T. Woodroof; J. Simpson; I. Lazarus; S. Kalantan; C. Reid; A. Newport; H. Alshammari
Year: 2019
Positron Emission Tomography with Sparse Block Rings and Continuous Bed Motion
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nicolas A. Karakatsanis; Sara A. Zein; Sadek A. Nehmeh
Year: 2019
A Novel Approach to Determining the Distance From a Source with a Single Measurement and no Prior Knowledge of Source Activity
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:C. Cooke; J.J. Velthuis; L. Beck; P. Martin
Year: 2019
Novel Gamma Tracker for Rapid Radiation Direction Detection for UAV Drone Use
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:R. Pani; F. Camera; A. Pergola; C. Polito; R. Falconi; G. Franciosini; M. Longo; M. Bettiol; V. Frantellizzi; G. De Vincentis; A. Pani
Year: 2019
Derivation of FBP Reconstruction Algorithm along π-lines Using Katsevich-Type of Proof in Helical CT
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Daxin Shi
Year: 2019
The FARCOS detection system: the first application in a real experiment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:L. Acosta; L. Auditore; C. Boiano; G. Cardella; A. Castoldi; M. D'Andrea; F. De Benedetti; E. De Filippo; S. De Luca; F. Favela; F. Fichera; E. Geraci; N. Giudice; B. Gnoffo; A. Grimaldi; C. Guazzoni; G. Lanzalone; F. Librizzi; C. Maiolino; S. Maffesanti; N. S. Martorana; S. Norella; A. Pagano; E. V. Pagano; M. Papa; T. Parsani; G. Passaro; S. Pirrone; G. Politi; L. Quattrocchi; F. Rizzo; P. Russotto; G. Sacca; G. Salemi; D. Sciliberto; V. L. Sicari; A. Trifiro; M. Trimarchi
Year: 2019
Impact of Timing Resolution on DIRECT TOF PET Reconstruction with Sparse Detectors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jun Li; Jun Zhao; Yun Dong; Yang Lv
Year: 2019
First measurements on a discrete-time front-end in 28-nm CMOS technology for timing pixel detectors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lorenzo Piccolo
Year: 2019
Operation stability of a prototype for CYGNO experiment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Apponi; E. Baracchini; R. Bedogni; F. Bellini; L. Benussi; S. Bianco; C. Capoccia; M. Caponero; G. Cavoto; I.A. Costa; E. Di Marco; G. D'Imperio; F. Iacoangeli; G. Maccarone; M. Marafini; G. Mazzitelli; A. Messina; A. Orlandi; E. Paoletti; L. Passamonti; A. Pelosi; F. Petrucci; D. Piccolo; D. Pierluigi; D. Pinci; F. Pucci; F. Renga; G. Rossi; A. Russo; G. Saviano; S. Tomassini
Year: 2019
A High Pressure TPC with Optical Readout
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. V. Waldron; A. Deisting
Year: 2019
Reliably Implemented Non-Destructive Spectrometric Method for the Characterization of Volume Contamination of Objects at Nuclear Industry
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:V. N. Potapov; E. A. Stepanov; A. V. Stepanov; O. P. Ivanov
Year: 2019
Development of a ZnS (Ag)-Silicon Photomultiplier Fast Neutron Detector for the Neutron Hodoscope at TREAT
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Marc A. Wonders; David L. Chichester; Marek Flaska
Year: 2019
Calibration and Processing of a Waveform MDRF for a Clinical Gamma Camera
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Neil Momsen; Lars R. Furenlid
Year: 2019
Characterization of Amorphous Silicon Based Microchannel Plates with High Aspect Ratio
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. Frey; J. Loffler; C. Ballif; N. Wyrsch
Year: 2019
Plug-and-play TOF-PET Module Readout Based on TDC-on-FPGA and Gigabit Optical Fiber Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:F. Garzetti; S. Salgaro; E. Venialgo; N. Lusardi; N. Corna; A. Geraci; E. Charbon
Year: 2019
Simulation of signal formation and imaging in a dual-sided micro-structured semiconductor neutron detector
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sanchit Sharma; Diego Laramore; Steven Bellinger; Walter J. McNeil; Amir A. Bahadori
Year: 2019
Characterization of PFM3, a 32×32 readout chip for PixFEL X-ray imager
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. Pezzoli; L. Lodola; M. Manghisoni; F. Morsani; L. Ratti; V. Re; E. Riceputi; G. Traversi
Year: 2019
Identifying Demyelinating and Ischemia brain diseases through magnetic resonance images processing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Darwin P. Castillo; Rene J. Samaniego; Yuliana Jimenez; Luis A. Cuenca; Oscar A. Vivanco; Juan M. Alvarez-Gomez; Maria J. Rodriguez-Alvarez
Year: 2019
Machine Learning Applications for the Detection of Missing Radioactive Sources
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Matthew Durbin; Austin Kuntz; Azaree Lintereur
Year: 2019
Design of Capacitive Frisch Grid TlBr Detectors for Radionuclide Identification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Kargar; J. Christian; H. Kim; L. Cirignano; M. Squillante; M.S. Squillante; E. Weststrate; A. Bolotnikov; G. Carini; A. Dellapenna; J. Fried; M.B. Smith; E.M. Johnston; M.R. Koslowsky; A.L. Miller; K.S. Shah
Year: 2019
Software Defect Prediction on Unlabelled Dataset with Machine Learning Techniques
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Elisabetta Ronchieri; Marco Canaparo; Mauro Belgiovine; Davide Salomoni
Year: 2019
Characterization of a Fast-Framing X-Ray Camera With Wide Dynamic Range for High-Energy Imaging
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Katherine S. Shanks; Hugh T. Philipp; John T. Weizeorick; Michael Hammer; Mark W. Tate; Prafull Purohit; Antonino Miceli; Sol M. Gruner
Year: 2019
Development of a GPU-Based Mont Carlo Simulation Tool for PET
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Youfang Lai; Yuncheng Zhong; Ananta Chalise; Shiwei Zhou; Yiping Shao; Mingwu Jin; Xun Jia; Yujie Chi
Year: 2019
Fast Neutron Spectroscopy with a Nitrogen-Based Gaseous Detector
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:I. Katsioulas; I. Giomataris; P. Knights; T. Neep; K. Nikolopoulos; T. Papaevangelou; R. Ward
Year: 2019
First performance evaluation of MexSiC - a readout ASIC for analog SiPM based Cherenkov detectors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sergio A. Rosales-Nunez; Alejandro Bautista-Castillo; Daniel Durini; Victor R. Gonzalez-Diaz; Alejandro Diaz-Sanchez; Jose M. Rocha-Perez; Jose de J. Rangel-Magdaleno; Ruben Alfaro; Arturo Iriarte
Year: 2019
SiPM-based detector for high resolution measurements in pulsed radiation fields: preliminary findings
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:L. Pavelic; I. Lackovic; M. Suric Mihic; I. Prlic
Year: 2019
Initial results from the Advanced Scintillator Compton Telescope (ASCOT) Balloon Flight
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tejaswita Sharma; Peter F. Bloser; Jason S. Legere; Christopher M. Bancroft; Colin Frost; Mark L. McConnell; James M. Ryan
Year: 2019
Application of a Novel Machine Learning Approach to SiPM-Based Neutron/Gamma Detection and Discrimination
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Matthew Durbin; Marc A. Wonders; Azaree T. Lintereur; Marek Flaska
Year: 2019
SEM Characterization of a Silicon Drift Detector for Electron Spectroscopy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Matteo Gugiatti; Matteo Biassoni; Stefano Pozzi; Marco Carminati; Pietro King; Carlo Fiorini; Maura Pavan; Oliviero Cremonesi; Peter Lechner; Susanne Mertens
Year: 2019
A SimSET-STIR hybrid Monte Carlo model for the Philips Vereos Digital PET
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:J. Silva-Rodriguez; M. Pineiro-Fiel; S. J. Archibald; P. Aguiar; N. Efthimiou
Year: 2019
The Improving of the Angular Resolution of Gamma-Ray Images of Portable Compton Camera with Special Iterational Method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:O. P. Ivanov; V. N. Potapov; A. M. Safronov; A. V. Stepanov
Year: 2019
A µTCA Back-End Firmware for Data Acquisition and Slow Control of the CLaRyS Compton Camera
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:C. Caplan; O. Allegrini; J.-P. Cachemiche; B. Carlus; X. Chen; D. Dauvergne; R. Della-Negra; M. Fontana; L. Gallin-Martel; M.-L. Gallin-Martel; J. Herault; D. Lambert; G.-N. Lu; M. Magne; H. Mathez; G. Montarou; C. Morel; M. Rodo Bordera; E. Testa; Y. Zoccarato
Year: 2019
Redundant Timing Crosschecking for Frontend Digitization Systems: Principle and Validation Tests
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jinyuan Wu; Daren Chen; Jingjing Xu
Year: 2019
Characterization of CdMnTe Planar Nuclear Detectors Grown by Vertical Bridgman Technique
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Stephen U. Egarievwe; Utpal N. Roy; Ezekiel O. Agbalagba; Keiandrea L. Dunning; Oghaghare K. Okobiah; Mordecai B. Israel; Mebougna L. Drabo; Ralph B. James
Year: 2019
An Energy-Resolved Photon-Counting Readout Electronics for Scintillator Based on Pole-Zero Compensation and ToT Method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaobing Yue; Canwen Liu; Zhi Deng
Year: 2019
On C-arm CT imaging with the extended line-ellipse-line trajectory
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Z Guo; G Lauritsch; A Maier; P Kugler; M Islam; F Vogt; F Noo
Year: 2019
Performance Evaluation of a Clock Synchronization over Fiber Data links for Large Experiments
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Hu; Yonggang Wang; Jie Kuang
Year: 2019
Neutron detection with fast-timing LGAD
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gabriele D'Amen; Wei Chen; Gabriele Giacomini; Sneha Ramshanker; Alessandro Tricoli
Year: 2019
Development and Performance Evaluation of a 4π View Radiation Imaging System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhenlei Lyu; Peng Fan; Tianpeng Xu; Rui Wang; Yaqiang Liu; Shi Wang; Zhaoxia Wu; Tianyu Ma
Year: 2019
Studies and Validation of a CMS Drift Tube Trigger Algorithm for HL-LHC
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:C.A. Carrillo
Year: 2019
Development of a Simulation Framework for Spherical Proportional Counters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:R. Ward; I. Katsioulas; P. Knights; J. Matthews; T. Neep; K. Nikolopoulos; R. Owen
Year: 2019
Fast Neutron Detection with Varying-Length Trans-Stilbene Scintillators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shaun D. Clarke; Mark M. Bourne; Sara A. Pozzi
Year: 2019
New Detector Designs for High Resolution Brain PET
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lisa Blackberg; Salar Sajedi; Georges El Fakhri; Hamid Sabet
Year: 2019
Readout board validation setup for the ALICE Time Of Flight detector upgrade
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:D. Falchieri; P. Antonioli; C. Baldanza; M. Giacalone; A. Mati
Year: 2019
A Large Area Position-Sensitive Scintillation Neutron Detector For Upgrading SENJU Diffractometer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:T. Nakamura; K. Toh; M. Ebine; A. Birumachi; K. Sakasai
Year: 2019
CT Data Driven Gating for Respiratory Motion Compensation in PET/CT
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:James J. Hamill; Dustin R. Osborne; Shelley N. Acuff
Year: 2019
2D Energy Histograms for Scatter Estimation in an SiPM PET Scanner
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:James J. Hamill
Year: 2019
Acquisition Correction and Reconstruction for a Clinical SPECT/MRI Insert
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ashley J. Morahan; Kjell Erlandsson; Ilenia D'Adda; Marco Carminati; Annarita Savi; Rosa-Maria Moresco; Kalman Nagy; Zoltan Nyitrai; Botond Tolgyesi; Debora Salvado; Pieter Van Mullekom; Carlo E. Fiorini; Brian F. Hutton
Year: 2019
A Novel Preclinical PET Scanner Constructed with Stacks of Sliced Monolithic Scintillator Rings
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xi Zhang; Baihezi Ye; Siwei Xie; Qiangqiang Xie; Qiu Huang; Jianfeng Xu; Qiyu Peng
Year: 2019
Multiple Source Localization by Sensor Fusion of Digital Magnetic Compass Data with Spectroscopic Data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Elmar Jacobs; Christian Henke; Wolf Schykowski; Nikolai Teofilov; Marcus J. Neuer
Year: 2019
Stereotactic-radiation-therapy field monitoring using scintillating waveguides ribbon technology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:J. Esteves; P. Pittet; J. Ribouton; P. Jalade; J-M Galvan; F. Blanc; G. Haefeli; P. Hopchev; G-N Lu
Year: 2019
Research Progress on an Intelligent X-ray Backscattering Nondestructive Testing Robot for the Internal Inspection of Petroleum Pipelines
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hui Li; Yongan Wang; Xiaodong Zhang
Year: 2019
A semiconductor triple-layered Compton camera for Proton Therapy verification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. Kalantan; A. Boston; L. Harkness-Brennan; P. Nolan; D. Judson; C. Unsworth; A. Caffery; E. Rintoul; J. Platt; A. Newport; H. Alshammari
Year: 2019
A New Potential Method for Proton Radiography
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Regis Amblard; Nicolas Garnier; Remy Villeneuve; Anais Gerard; Gaelle Angellier; Vincent Floquet; Benjamin Serrano; Joel Herault
Year: 2019
PET scatter correction using machine learning techniques
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Joan Prats; Andres Larroza; Sandra Oliver; Maria J. Rodriguez-Alvarez
Year: 2019
A 40mW/channel Image Sensor Line Driver IC with Independently Tunable Gain and Settling Time
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Aikaterini Papadopoulou; Carl Grace; Peter Denes; Armin Karcher
Year: 2019
The Effect of a Collector Ring on Low Gain Avalanche Detector for High Energy Physics Application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xingan Zhang; Ran He; Qiguang Tan; Guangqing Yan; Kun Liang; Dejun Han; Ru Yang
Year: 2019
Approaches to improving the detection sensitivity of optical modulation based radiation detection method for positron emission tomography
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuli Wang; Li Tao; Craig S. Levin; Jianfeng Xu
Year: 2019
Dead-time correction method for block detector based ultra-long axial FOV PET scanner
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yilin Liu; Songsong Tang; Jianxun Wang; Yun Dong
Year: 2019
Evaluation of High-Sensitivity Organ-Specific Positron Emission Tomography (PET) System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Justin Stiles; Oleksandr Bubon; Harutyun Poladyan; Aram Teymurazyan; and Alla Reznik.
Year: 2019
Radiotherapy MLC Upstream Leaf Edge Detection Using Lassena Large Area MAPS
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:J. L. Pritchard; J. J. Velthuis; L. Beck; C. De Sio; R. P. Hugtenburg
Year: 2019
Characterization of LYSO and CeBr3 Detectors with Lateral Sides Readout for a Multilayer Compton-PET
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:John Barrio; Neus Cucarella; Antonio J. Gonzalez; Sergio Aguilar; Andrea Gonzalez-Montoro; Victor Ilisie; Efthymios Lamprou; Filomeno Sanchez; Jose M. Benlloch
Year: 2019
The Initial Evaluation of An SRM-Based PET Normalization Method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bingxuan Li; Bo Zhang; Lingli Yang; Lei Fang; Chi Xu; Lixuan Xie; Qingguo Xie; Peng Xiao
Year: 2019
Multi-Well Avalanche Selenium Detector for Time-of-Flight PET
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Andy LaBella; Wei Zhao; Amir H. Goldan
Year: 2019
Neutron Transmission Measurement and Simulation of Ta-181 for Neutron Resonance Thermometry
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kaoru Y. Hara; Minoru Asako; Tetsuya Kai; Hiroaki Sato; Takashi Kamiyama
Year: 2019
NDX: Neutron Dose Rate Meters with Extended Capabilities
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pavel V. Degtiarenko
Year: 2019
Diamond Scattering Detectors for Compton Telescopes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peter F. Bloser; Keiichi Ogasawara; John A. Trevino; Jason S. Legere; James M. Ryan; Mark L. McConnell
Year: 2019
Calibration strategy and tools for the FARCOS detection system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:C. Guazzoni; V. L. Sicari
Year: 2019
Prism Mirror Light Guide for Enhanced Gamma Ray Localization in PET
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Andy LaBella; Rick Lubinsky; Wei Zhao; Amir H. Goldan
Year: 2019
A CMOS Front-End for Timing and Charge Readout of Silicon Photomultipliers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:P. A. P. Calo; S. Petrignani; C. Marzocca; B. Markovic; A. Dragone
Year: 2019
KLauS: A Low-power SiPM Readout ASIC for Highly Granular Calorimeters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhenxiong Yuan; Konrad Briggl; Huangshan Chen; Yonathan Munwes; Hans-Christian Schultz-Coulon; Wei Shen
Year: 2019
Towards Efficiency and Count-Rate Enhancement of X-ray ARDESIA Spectrometer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:G. Utica; M. Gugiatti; M. Carminati; E. Fabbrica; I. Hafizh; A. Balerna; G. Borghi; F. Ficorella; A. Picciotto; N. Zorzi; A. Capsoni; S. Coelli; A. Tocchio; E. Welter; C. Fiorini
Year: 2019
Geometric Calibration and Feldkamp Reconstruction for Offset-Detector CBCT
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Matt Hemsley; Rolf Clackdoyle; Elsayed Ali; Tong Xu
Year: 2019
Improved Radiation Sensing with Methylammonium Lead Bromide Perovskite Semiconductors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ryan Tan; Bogdan Dryzhakov; Andrew Shayotovich; Andrew Naylor; Kate Higgins; Jessica Charest; Bin Hu; Mahshid Ahmadi; Eric Lukosi
Year: 2019
Complex Geant4 Simulation Study for the Optimisation of Multi-Grid Detector
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Eszter Dian; Kalliopi Kanaki; Anton Khaplanov; Thomas Kittelmann; Peter Zagyvai; Richard Hall-Wilton
Year: 2019
Preliminary Investigation of an AdaptiSPECT-C Design with Rotated Square and Hexagonal Detectors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kesava S. Kalluri; Navid Zeraatkar; Benjamin Auer; Timothy J. Fromme; Phillip H. Kuo; Lars R. Furenlid; Michael A. King
Year: 2019
Characterization of TOF-PET detectors for a second generation radiofrequency-penetrable PET insert for simultaneous PET/MRI
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qian Dong; Brian J. Lee; Chen-Ming Chang; Ilaria Sacco; Ronald D. Watkins; Peter Fischer; Emily Anaya; Craig S. Levin
Year: 2019
First in-flight performances of the High Energy Particle Detector on board CSES
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cinzia De Donato; Matteo Martucci; Alessandro Sotgiu
Year: 2019
The ATLAS Strip Detector System for the High Luminosity LHC
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jan-Hendrik Arling
Year: 2019
Initial Performance Evaluation of a Compact Add-on PET Scanner for Small Animal PET/CT/RT: A Rotating Dual Detector Panel Study
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xinyi Cheng; Kun Hu; Zhenyu Xiong; Dongxu Yang; Yiping Shao
Year: 2019
Continuous Bed Motion Acquisition with Axially Short Phantom for System Setup and Quality Control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Vladimir Y. Panin; Mehmet Aykac
Year: 2019
Design of a Highly Selective Muon Trigger System for Future Hadron Collider Experiments
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:D. Cieri; S. Abovyan; V. Danielyan; M. Fras; O. Kortner; S. Kortner; H. Kroha; S. Nowak; R. Richter
Year: 2019
Tests of Eco-Friendly Gas Mixtures in GEM Based Detectors with Optical Readout
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:I. Abritta Costa; E. Baracchini; R. Bedogni; F. Bellini; L. Benussi; S. Bianco; M. Caponero; G. Cavoto; E. Di Marco; G D'Imperio; F. Iaconageli; G. Maccarone; M. Marafini; G. Mazzitelli; A. Messina; L. Passamonti; F. Petrucci; D. Piccolo; D. Pierluigi; D. Pinci; F. Renga; A. Russo; G. Saviano; S. Tomassini
Year: 2019
The RICH detector of the NA62 experiment at CERN
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Francesco Brizioli
Year: 2019
Can Ce:Gd3Al2Ga3O12 scintillators detect thermal neutrons?
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:C. L. Wang
Year: 2019
Energy calibration of a photon-counting CT with K-edge absorption features
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kazumi Murata; Koichi Ogawa
Year: 2019
High Resolution Electronics for a Position Sensitive MCP Delay-line Detector
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenhao Dong; Changqing Feng; Yufeng Shi; Xiaolin Song; Shubin Liu
Year: 2019
Pulse Shape Discrimination and Energy Measurement in Phoswich Detectors Using Gated-Integrator Circuit
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shirin Pourashraf; Joshua W. Cates; Min Sun Lee; Craig S. Levin
Year: 2019
Investigation of Trench Technology on Silicon Device Fabrication
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:W. Chen; G. Giacomini; T. Krings; A. K. Rumaiz; D. P. Siddons
Year: 2019
Various Design for 2-D Time Encoded Aperture Gamma-neutron Imaging System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiuzuo Liang; Lei Shuai; Xianchao Huang; Yantao Liu; Zhiming Zhang; Cunfeng Wei; Jiajia Zhai; Xiong Xiao; Long Wei
Year: 2019
Calibration and data consistency in parallel and fan-beam linogram geometries
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Laurent Desbat; Rolf Clackdoyle
Year: 2019
Image Reconstruction With an Electron Tracking Compton Camera
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Masafumi Inagaki; Koichi Ogawa; Toru Tanimori
Year: 2019
SCA eXtension: a Design for FPGA Parameter Configuration within the ATLAS DAQ Scheme
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Theodoros Alexopoulos; Christos Bakalis; Israel Grayzman; Lorne Levinson; Venetios Polychronakos
Year: 2019
Using CdZnTe Detector with Anti-Collimator Shield to Measure Specific Activity of the Contaminated Soils
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Anatoly G. Volkovich; Alexey V. Stepanov; Victor N. Potapov; Ilia A. Semin; Vyacheslav E. Stepanov
Year: 2019
Comparison of a Multi-pinhole Stationary SPECT System and a Parallel-hole High Speed Rotational SPECT system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yohei Fujishiro; Kazumi Murata; Nobutoku Motomura; Koichi Ogawa
Year: 2019
Electrical and Spectroscopic Properties of SiC Detectors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mykola Brynza; Eduard Belas; Petr Praus; Jindrich Pipek; Roman Grill
Year: 2019
Simulation of charge carrier transport in pixelated micro-structured semiconductor neutron detectors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Diego Laramore; Sanchit Sharma; Steven L. Bellinger; Amir A. Bahadori; Walter J. McNeil
Year: 2019
Testing Highly Integrated Components for the Technological Prototype of the CALICE SiW-ECAL
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Irles
Year: 2019
The Performance of Belle II Data Acquisition System in the First Physics Run
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:R. Itoh; M. Nakao; S. Yamada; S. Y. Suzuki; Q. Zhou; T. Konno; Z-A. Liu; J. Zhao; O. Hartbrich; SH. Park; C. Li; N. Braun; Y. Guan; K. Lautenbach; S. Reiter; B. Spruck
Year: 2019
MPA-SSA, design and test of a 65nm ASIC-based system for particle tracking at HL-LHC featuring on-chip particle discrimination
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Davide Ceresa; Gianmario Bergamin; Alessandro Caratelli; Jan Kaplon; Kostas Kloukinas; Simone Scarfi; Yusuf Leblebici
Year: 2019
Bias Voltage Calibrations for a 1-millimeter Resolution Clinical PET System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Myungheon Chin; Derek Innes; Craig S. Levin
Year: 2019
Improvement of detection limit in differential die-away analysis system for nuclear non-proliferation and nuclear security
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Ohzu; M. Maeda; M. Komeda; Y. Toh
Year: 2019
An Angular Sensitivity Study of the Boron-Lined Honeycomb Convertor Neutron Detector Used for the Small Angle Neutron Scattering
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chao Deng; Xianguo Tuo; Shuming Peng; Yangyi Yu; Zhujun Fang; Qibiao Wang; Lixing Liu; Yigang Yang
Year: 2019
A Time-Of-Flight Gamma Camera Data Acquisition System for Hadrontherapy Monitoring
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:X. Chen; O. Allegrini; B. Carlus; C. P. C. Caplan; L. Caponetto; J.-P. Cachemiche; S. Curtoni; D. Dauvergne; R. Della-Negra; M. Fontana; L. Gallin-Martel; M.-L. Gallin-Martel; J. Herault; D. Lambert; G.-N. Lu; M. Magne; S. Marcatili; H. Mathez; C. Morel; G. Montarou; E. Testa; Y. Zoccarato
Year: 2019
Monte Carlo sensitivity study of a long axial FOV PET scanner with patient adaptive rings
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. Abi Akl; O. Bouhali; Y. Toufique; JS. Karp; S. Vandenberghe
Year: 2019
Quantitative Analysis of Energy Resolution and Pulse Shape Discrimination of CLYC Detector with Integrated Digitizers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jinfu Zhu; Jingjun Wen; Tao Xue; Lin Jiang; Zhi Zeng; Liangjun Wei; Jianmin Li; Yinong Liu
Year: 2019
Comparison of point spread function variations across the field of view of a PET/MR scanner with a standard resolution PET/CT
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jose M. Anton-Rodriguez; Evangelos Raptis; Maelene Lohezic; Anthony Archer; Julian C. Matthews
Year: 2019
Study of Time Characteristic Test Method of the Fast Timing MCP-PMT
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yao Zhu; Sen Qian; Zhigang Wang; Zhe Ning; Yang Wang; Qi Wu; Haitao Li; Lishuang Ma; Pengyu Chen; Feng Gao; Qianyu Hu; Hao Guo; Shuo Peng; Zhile Wang
Year: 2019
Very High-Performance 24-Channels Time-to-Digital Converter in Xilinx 20-nm Kintex UltraScale FPGA
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:N. Lusardi; F. Garzetti; N. Corna; R. De Marco; A. Geraci
Year: 2019
High-resolution PET detector with 100 ps coincidence time resolution using side-by-side phoswich design
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Min Sun Lee; Joshua W. Cates; Craig S. Levin
Year: 2019
The Digital-Analog SiPM Approach: a Story of Electronic and Excess Noise
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Savannah M. Decker; Marco Pizzichemi; Andrea Polesel; Marco Paganoni; Etiennette Auffray; Stefan Gundacker
Year: 2019
Novel Gamma Tracker for Rapid Radiation Direction Detection for UAV Drone Use
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:R. Pani; F. Camera; A. Pergola; C. Polito; R. Falconi; G. Franciosini; M. Longo; M. Bettiol; V. Frantellizzi; G. De Vincentis; A. Pani
Year: 2019
Study of the Effects of Radiation at the CERN Gamma Irradiation Facility on the CMS Drift Tube Muon Detector for HL-LHC
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:G. Abbiendi; J. Alcaraz Maestre; A. Alvarez Fernandez; B. Alvarez Gonzalez; N. Amapane; I. Bachiller; J. M. Barcala; L. Barcellan; C. Battilana; M. Bellato; G. Bencze; M. Benettoni; N. Beni; A. Benvenuti; L. C. Blanco Ramos; A. Boletti; A. Bragagnolo; J. A. Brochero Cifuentes; V. Cafaro; A. Calderon; E. Calvo; A. Cappati; R. Carlin; C. A. Carrillo Montoya; F. R. Cavallo; J. M. Cela Ruiz; M. Cepeda; M. Cerrada; B. Chazin Quero; P. Checchia; L. Ciano; N. Colino; D. Corti; G. Cotto; J. Cuevas; M. Cuffiani; G. M. Dallavalle; D. Dattola; B. De La Cruz; P. De Remigis; J. F. de Troconiz; C. Erice Cid; C. F. Bedoya; F. Fabbri; A. Fanfani; D. Fasanella; P. Fernandez Manteca; J. Fernandez Menendez; J. P. Fernandez Ramos; S. Folgueras; M. C. Fouz; D. Francia Ferrero; J. Garcia Romero; F. Gasparini; U. Gasparini; V. Giordano; F. Gomez Casademunt; F. Gonella; I. Gonzalez Caballero; J. R. Gonzalez Fernandez; O. Gonzalez Lopez; S. Gosh; S. Goy Lopez; A. Gozzelino; A. Griggio; G. Grosso; C. Guandalini; L. Guiducci; M. Gulmini; T. Hebbeker; C. Heidemann; J. M. Hernandez; K. Hoepfner; F. Iemmi; R. Isocrate; M. I. Josa; B. Kiani; S. Lacaprara; S. Lo Meo; S. Marcellini; M. Margoni; J. Marin; C. Mariotti; I. Martin Martin; J. J. Martinez Morales; C. Martinez Rivero; S. Maselli; G. Masetti; A. T. Meneguzzo; M. Merschmeyer; G. Mocellin; L. Modenese; A. Molinero; J. Molnar; F. Montecassiano; D. Moran; J. J. Navarrete; F. Navarria; A. Navarro Tobar; J. C. Oller; M. Passaseo; J. Pazzini; M. Pegoraro; J. Puerta Pelayo; M. Pelliccioni; B. Philipps; J. Piedra Gomez; G. L. Pinna Angioni; N. Pozzobon; M. Presilla; C. Prieels; F. Primavera; J. C. Puras Sanchez; I. Redondo; D. D. Redondo Ferrero; H. Reithler; T. Rodrigo; V. Rodriguez Bouza; J. Roemer; P. Ronchese; R. Rossin; F. Rotondo; T. Rovelli; S. Sanchez Cruz; S. Sanchez Navas; J. Sastre; L. Scodellaro; A. Sharma; F. Simonetto; M. S. Soares; A. Staiano; Z. Szillasi; D. F. Teyssier; N. Toniolo; E. Torassa; D. Trocino; B. Ujvari; S. Ventura; R. Vilar Cortabitarte; J. Vizan Garcia; M. Zanetti; F. P. Zantis; G. Zilizi; P. Zotto
Year: 2019
The Development and Production of the ADDC for the Micromegas Detector of the ATLAS New Small Wheel Upgrade
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. Tang; H. Chen; K. Chen; M. Dimitrios; V. Polychronakos; L. Yao
Year: 2019
Simulation studies of the decoding accuracy of hexagon detectors for brain-dedicated PET
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:H. Peng; S. Xie; X. Zhang; Q. Huang; J. Xu; Q. Peng
Year: 2019
Energy sensitive X-ray phase contrast imaging with a CdTe-Timepix3 detector
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:C. Navarrete; S. Procz; J. Fey; G. Roque; C. Avila; M. Schuetz; A. Olivo; M. Fiederle
Year: 2019
Feasibility study of photon counting detector for producing effective atomic number image
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Natsumi Kimoto; Hiroaki Hayashi; Takumi Asakawa; Takashi Asahara; Tatsuya Maeda; Yuki Kanazawa; Akitoshi Katsumata; Shuichiro Yamamoto; Masahiro Okada
Year: 2019
3D Spatial resolution proprieties of Molecubes β-Cube: characterization with different isotopes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Luca Presotto; Matthew Spangler-Bickell; Sara Belloli; Rosa M. Moresco; Maria Picchio; Maria C. Gilardi; L. Gianolli; Valentino Bettinardi
Year: 2019
Passivated SDD-Based Detection Unit to Improve Reliability in Scintillation Detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:L. Buonanno; M. Carminati; C. Fiorini; P. King; G. Borghi; N. Furlan; N. Zorzi; L. Gironi
Year: 2019
Present Status of the Dual-Sided Microstructured Semiconductor Neutron Detector (DS-MSND) and Instrumentation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Taylor R. Ochs; Jacob M. Terrell; Robyn M. Hutchins; K. Scott DeMint; Steven L. Bellinger; Luke C. Henson; Douglas S. McGregor
Year: 2019
CBCT Iterative Image Reconstruction Method Using Energy Spectrum Information for Adaptive Proton Therapy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Takashi Yamaguchi
Year: 2019
TCoDe: A new multithread simulator for silicon sensors in HEP applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Loi; A. Contu
Year: 2019
A PET/EPR simultaneous imaging system for assessing tumor hypoxia: development and initial imaging results
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Heejong Kim; Boris Epel; Subramanian Sundramoorthy; Hsiu-Ming Tsai; Eugene Barth; Inna Gertsenshteyn; Howard Halpern; Yuexuan Hua; Qingguo Xie; Chin-Tu Chen; Chien-Min Kao
Year: 2019
Modeling Shielded Gamma-ray Source Spectra using Non-negative Matrix Factorization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:K. J. Bilton; M. S. Bandstra; T. H. Joshi; J. C. Curtis; R. J. Cooper; K. Vetter
Year: 2019
Motion Compensation for Dynamic PET with Continuous Motion Blur
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Laszlo Szirmay-Kalos; Dora Varnyu; Milan Magdics
Year: 2019
Monte Carlo simulation of dead time in fluorescence detectors and its dependence on beam structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. Chatterji; G. Dennis; W. I. Helsby; N. Tartoni
Year: 2019
Simultaneous Neutron-Photon Dosimetry with a Compact Organic Scintillator Detector
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:C. A. Miller; A. Di Fulvio; W.M. Steinberger; S. D. Clarke; S. A. Pozzi
Year: 2019
Machine learning algorithms for improving the dose rate measurement in handheld homeland security instrumentation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Marcus J. Neuer; Nikolai Teofilov; Wolf Schykowski; Christian Henke; Elmar Jacobs
Year: 2019
Accurate estimation of depth of interaction in PET on monolithic crystal coupled to SiPMs using a deep neural network and Monte Carlo simulations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Amirhossein Sanaat; Habib Zaidi
Year: 2019
An Analog Front-end ASIC Design for 16-channel SiPM Readout in PET Detectors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaoyu Zhou; Yonggang Wang; Yong Xiao; Zhengqi Song
Year: 2019
Effects of PET System Performance Characteristics on Image Quality for Neuro-PET
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sangtae Ahn; Robert L. Harrison; William Hunter; Paul E. Kinahan; Sergei Dolinsky; Robert S. Miyaoka
Year: 2019
Restricted Boltzmann Spectrum Deconvolution
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Marcus J. Neuer
Year: 2019
Large-area Si(Li) Detectors for X-ray Spectrometry and Particle Tracking for the GAPS Experiment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Field Rogers; Mengjiao Xiao; Kerstin Perez; Steven Boggs; Tyler Erjavec; Lorenzo Fabris; Hideyuki Fuke; Charles J. Hailey; Masayoshi Kozai; Alex Lowell; Norman Madden; Massimo Manghisoni; Steve McBride; Valerio Re; Elisa Riceputi; Nathan Saffold; Yuki Shimizu; Gianluigi Zampa
Year: 2019
A Simple Evaluation of the Benefit of Combined Kinetic Analysis of Multiple Injection Dynamic PET Scans
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fengyun Gu; Finbarr O'Sullivan; Mark Muzi; David A. Mankoff
Year: 2019
Study of Lutetium-based scintillators for PET system design with 100-ps coincidence time resolution
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Min Sun Lee; Joshua W. Cates; Maciej Kapusta; Matthias Schmand; Craig S. Levin
Year: 2019
Direct Measurement of Ionization Charges in Single-phase Liquid Xenon Compton Telescope for 3γ Medical Imaging
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yajing Xing; Mounir Abaline; Stephane Acounis; Nicolas Beaupere; Jean-Luc Beney; Julien Bert; Stephane Bouvier; Clotilde Canot; Thomas Carlier; Herve Chanal; Michel Cherel; Jean-Pierre Cussonneau; Sara Diglio; Debora Giovagnoli; Jerome Idier; Francoise Kraeber-Bodere; Patrick Le Ray; Frederic Lefevre; Samuel Manen; Julien Masbou; Eric Morteau; Nicolas Pillet; Didier Roy; Laurent Royer; Jean-Sebastien Stutzmann; Richard Vandaele; Dimitris Visvikis; Yuwei Zhu; Dominique Thers
Year: 2019
Feasibility of a novel design of a high resolution/sensitivity animal PET scanner using thick and thin arrangement of monolithic scintillators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Amirhossein Sanaat; Mohammad Reza Ay; Habib Zaidi
Year: 2019
A High Dynamic Range 144-SiPM Detection Module for Gamma Spectroscopy and Imaging with 3” LaBr3
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:D. Di Vita; L. Buonanno; G. L. Montagnani; A. Minerva; A. Giannoni; M. Carminati; F. Camera; C. Fiorini
Year: 2019
Gamma-Ray Imaging Using Cherenkov Cone Detection from Energetic Compton Electrons
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Reimund Bayerlein; Ivor Fleck; Todd E. Peterson; Hedia Bcker
Year: 2019
MERMAID - A PET Prototype for Small Aquatic Animal Imaging
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. Zvolsky; S. Seeger; M. Schaar; C. Schmidt; M. Rafecas
Year: 2019
Development of neutron radiation damage model and comparison of the effects of neutron and proton irradiation on macroscopic properties of the silicon detectors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chakresh Jain; Saumya; Geetika Jain; Namrata Agrawal; Piyush Sikka; Ashutosh Bhardwaj; Kirti Ranjan
Year: 2019
An Illustration of the Use of Model-Based Bootstrapping for Evaluation of Uncertainty in Kinetic Information Derived from Dynamic PET
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fengyun Gu; Qi Wu; Finbarr O'Sullivan; Jian Huang; Mark Muzi; David A. Mankoff
Year: 2019
Photon counting method for improvement of energy resolution in CANDLES experiment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:B. T. Khai; S. Ajimura; W. M. Chan; K. Fushimi; R. Hazama; T. Iida; K. Kanagawa; S. Katagiri; H. Kino; T. Kishimoto; T. Maeda; K. Nakajima; M. Nomachi; I. Ogawa; T. Ohata; K. Suzuki; Y. Takemoto; Y. Tamagawa; M. Tozawa; M. Tsuzuki; S. Umehara; S. Yoshida
Year: 2019
Development of Ultrathin 12 µm Thick Straw Tubes for the Tracking Detector of COMET Experiment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:N. Tsverava; G. Adamov; A. Moiseenko; H. Nishiguchi; B. Sabirov; Z. Tsamalaidze
Year: 2019
Analysis of Data Corrections for the First-Generation Radiofrequency-Penetrable PET Insert for Simultaneous PET/MR
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Groll; C. S. Levin
Year: 2019
The Design and Construction of LHCb VELO Upgrade Modules
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peter Svihra
Year: 2019
Reactor Pulse Tracking using Micro-Pocket Fission Detectors in Research Reactors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:D. M. Nichols; J.C. Boyington; Y. Cheng; R. Elzohery; R. G. Fronk; W. Fu; J. D. Hewitt; C. W. Hilger; R. M. Hutchins; K. E. Kellogg; J. A. Medina; T. R. Ochs; M. A. Reichenberger; S. R. Stevenson; T. M. Swope; K. Tsai; T. C. Unruh; J. A. Roberts; D. S. McGregor
Year: 2019
Advanced System in FPGA for 3D (X, Y, t) Imaging with Cross Delay-Lines
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:N. Lusardi; F. Garzetti; N. Corna; A. Reale; A. Geraci; E. Dobovicnik; G. Cautero; C. Dri; R. Sergo; L. Stebel
Year: 2019
Simulation study of interaction position correction for Compton camera based on origin ensembles with subdivision grid and transmission probability
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhiyang Yao; Zhiqiang Chen; Shizheng He; Qinhan Hou; Yongshun Xiao
Year: 2019
Performance of High-Voltage Silicon JFETs after Neutron Irradiation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gabriele Giacomini; Wei Chen; David Lynn
Year: 2019
Design and performance of the LHCb detector and full real-time reconstruction in Run 2 of the LHC
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gianluca Zunica
Year: 2019
Search for Ionization-Induced Modulation of Light Polarization for a New Direction to Improve Time Resolution of PET
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mina Esmaeelpour; Li Tao; Craig S. Levin
Year: 2019
Improving the Cherenkov Based PET Performance Using Multi-Layer Detectors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:D. Consuegra; R. Dolenec; S. Korpar; P. Krizan; R. Pestotnik
Year: 2019
Simplified Automated Segmentation of Acute Ischemic Stroke Lesions from Multimodal MRI: A knowledge-based learning approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. Nazari-Farsani; M. Nyman; T. Karjalainen; M. Bucci; J. Isojarvi; L. Nummenmaa
Year: 2019
Simulation and Image Reconstruction of Fast Neutron Imaging System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liang He; Hui Li; Deyuan Li; Xiaodong Zhang
Year: 2019
An Engineering of Multilayered Lead Oxide Photoconductor for Lag-free X-ray Digital Detector
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Oleksandr Grynko; Gytis Juska; Alla Reznik
Year: 2019
Beam Test Measurements on Planar Pixel Sensors for the CMS Phase 2 Upgrade
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Finn Feindt
Year: 2019
Design, fabrication and evaluation of anti-reflection films coated on LYSO scintillators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qiangqiang Xie; Baihezi Ye; Siwei Xie; Xi Zhang; Jianfeng Xu; Qiyu Peng
Year: 2019
ePixM: a CMOS monolithic sensor for LCLS II
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:C. Tamma; L. Rota; P. Caragiulo; B. Markovic; J. Segal; M. Kwiatkowski; D. Doering; G. Blaj; C. Kenney; A. Dragone; G. Haller
Year: 2019
Characterization of CdZnTe detector for spectral Computed Tomography
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:K. Hameed; R. Zainon; M. Tamal
Year: 2019
Range Verification using Prompt Gamma-rays with Energy Spectral Analysis in Geant4 Based Proton Therapy Simulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tsukasa Aso; Hiroki Oke; Teiji Nishio
Year: 2019
Neutron/Gamma-ray Pulse Shape Discrimination with a CLYC Scintillator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qiyuan Nie; Jinfu Zhu; Hao Ma; Zhi Zeng; Jianping Cheng; Junli Li; Hui Zhang
Year: 2019
Development of a Portable Beta Particle Detector for Precision Cancer Detection Using GEM
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Donghyun Kim; Jaehoon Yu; Yujie Chi; Mingwu Jin
Year: 2019
FELIX: The New Readout System for the ATLAS Detector
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Marco Trovato
Year: 2019
High Data-Rate Neutron-Sensitive Pixelated Detector Using Silicon Photomultiplier
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Su-Ann Chong; Richard Riedel; Theodore Visscher; Cornelius Dohanue; Bruce Hannan; Christopher Montcalm; Jason Hayward
Year: 2019
An upgrade solution for Belle II DAQ system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhen'An Liu; Jia Tao; Jingzhou Zhao; Hanjun Kou; Pengcheng Cao; Jianing Song; Wenxuan Gong; Ryosuke Itoh; Satoru Yamada; Qidong Zhou
Year: 2019
Motion Correction of Multi-Frame PET Data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gabriel Canizares; Hector Espinos-Morato; Joaquin Santos; Angel Hernandez; Laura Moliner; Juan M. Alvarez-Gomez; Antonio J. Gonzalez; Filomeno Sanchez; Maria J. Rodriguez-Alvarez; Jose M. Benlloch
Year: 2019
Development of Compact Gamma Camera using SoC-FPGA based Modularized DAQ
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Byeongjae Yu; Seungbin Bae; Cheol-Ha Baek; Jung-Yeol Yeom; Kisung Lee; Hakjae Lee
Year: 2019
Monte Carlo Modeling of Electron Multiplication in Amorphous Silicon Based Microchannel Plates
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:J. Loffler; J. Thomet; M. Belhaj; L. van Kessel; C. W. Hagen; C. Ballif; N. Wyrsch
Year: 2019
A Detachable Tail Module for the Phase II ATLAS Pixel Upgrade
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Petrukhin
Year: 2019
Feasibility study on energy-dependent neutron flux monitor using multi-core SOF detector
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Masayori Ishikawa; Kentaro Baba; Ryo Ogawara; Naoto Shimizu; Yoshinori Sakurai
Year: 2019
Sentiment Analysis for Software Code Assessment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Elisabetta Ronchieri; Radmila Juric; Marco Canaparo
Year: 2019
Non-destructive Nuclear Measurements in Support to Nuclear Industry
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:B. Perot
Year: 2019
The Study of Boron-Lined Honeycomb Neutron Detector with a Multi-Wire Proportional Chamber Readout
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lixing Liu; Yangyi Yu; Zhujun Fang; Chao Deng; Zhi Zhang; Yigang Yang
Year: 2019
Demonstration of detecting soft X-rays using the CMOS detector toward future astronomical mission
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. Arimoto; N. Ogino; T. Sawano; D. Yonetoku; J. S. Hiraga; D. Yuhi; S. Hatori; K. Kume; T. Hasegawa
Year: 2019
Simulation studies of an asymmetric new time-of-flight PET prototype
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ole Brandt
Year: 2019
Characteristics and Performance of RD53A Readout Chip with Small-pixel Silicon Sensors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Aliakbar Ebrahimi
Year: 2019
Percival P2M-FSI detector: first test at a Synchrotron Ring beamline with tender x-ray photons
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Marras; C. B. Wunderer; J. Correa; S. Lange; B. Boitrelle; M. Kuhn; F. Krivan; I. Shevyakov; M. Zimmer; M. Hoesch; F. Scholz; K. Bagschik; N. Guerrini; B. Marsh; I. Sedgwick; G. Cautero; D. Giuressi; R. Menk; G. Pinaroli; L. Stebel; T. Nicholls; U. Pedersen; N. Tartoni; A. Greer; S. Y. Rah; H. J. Hyun; K. S. Kim; F. Orsini; H. Graafsma
Year: 2019
The Alignment of the LHCb Vertex Detector: Performance in Run 2 and studies for the Upgrade
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Biljana Mitreska
Year: 2019
Timing Performance of Cherenkov-Radiator-Integrated MCP-PMT
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rsyoke Ota; Kyohei Nakajima; Izumi Ogawa; Yoichi Tamagawa; Hideki Shimoi; Motohiro Suyama; Tomoyuki Hasegawa
Year: 2019
Development of Frontend Electronics for Hyper-Kamiokande Experiment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yousuke Kataoka; Yoshinari Hayato; Yasuhiro Takemoto; Shota Izumiyama
Year: 2019
Time-resolved Simulation of Optical Modulation from Ionization-induced Fast Charge Carriers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Diana Jeong; Li Tao; Jinghui Wang; Craig S. Levin
Year: 2019
The Silicon Tracking System of CBM: towards tests with heavy ion collisions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Adrian Rodriguez Rodriguez
Year: 2019
Coated Micro-Particle Simulations with 6LiF/ZnS(Ag) and 10B/ZnS(Ag) for Improved Neutron Detection Efficiency
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Faruk Logoglu; Douglas Wolfe; Marek Flaska
Year: 2019
Design of the Multi-Sources Static CT System and its Dual-Energy Monte Carlo Simulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yidi Yao; Liang Li; Zhiqiang Chen; Wuyang Liang; Xin Jin
Year: 2019
GATE Optical Simulation of a Dual-Ended Readout DOI PET Detector with Trapezoid Geometry
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Han Gyu Kang; Hideaki Tashima; Fumihiko Nishikido; Taiga Yamaya
Year: 2019
A High Dynamic Range ASIC for Time of Flight PET with pixelated and monolithic crystals
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. Gomez; D. Sanchez; D. Gascon; J. M. Cela; L. Freixas; R. Graciani; R. Manera; J. Marin; J. Mauricio; J. J. Navarrete; J. C. Oller; J. M. Perez; P. Rato Mendes; A. Sanmukh; O. Vela
Year: 2019
Importance of Considering the Response Function of Photon Counting Detectors with the Goal of Precise Material Identification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Takumi Asakawa; Hiroaki Hayashi; Natsumi Kimoto; Takashi Asahara; Tatsuya Maeda; Shuji Koyama; Shuichiro Yamamoto; Masahiro Okada
Year: 2019
A Scintillation Detector with a Barium Fluoride Crystal and a Photomultiplier with an AlGaN-based Photocathode and Microchannel Plates
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:N. V. Atanov; Yu. I. Davydov; V. V. Glagolev; S. I. Ivanov; V. N. Jmerik; D. V. Nechaev; V. V. Tereshchenko
Year: 2019
A 100 ps TOF Detection System for On-Line Range-Monitoring in Hadrontherapy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sara Marcatili; Sebastien Curtoni; Denis Dauvergne; Ferid Haddad; Maxime Jacquet; Charbel Koumeir; Jean Michel Letang; Jayde Livingstone; Vincent Metivier; Laurent Gallin-Martel; Marie-Laure Gallin-Martel; Jean-Francois Muraz; Noel Servagent; Etienne Testa
Year: 2019
First Production of 50-µm-thick Resistive AC-Coupled Silicon Detectors (RSD) at FBK
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. Mandurrino; R. Arcidiacono; M. Boscardin; N. Cartiglia; G.-F. Dalla Betta; M. Ferrero; F. Ficorella; L. Pancheri; G. Paternoster; F. Siviero; M. Tornago
Year: 2019
Pipeline-based real-time single event data sorter for coincidence detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rendong Zhang; Jingwei Yang; Jingwu Yang; Zhixiang Zhao; Siwei Xie; Qiu Huang; Jianfeng Xu; Qiyu Peng
Year: 2019
First Compton imaging tests with i-TED
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:V. Babiano-Suarez; J. Balibrea-Correa; L. Caballero; D. Calvo; C. Domingo-Pardo; I. Ladarescu; J. Lerendegui-Marco
Year: 2019
Radiation Hardness Study on a Fully Depleted Pinned Photodiode CMOS Image Sensor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiao Meng; Konstantin D. Stefanov; Michael A. Holland; Andrew D. Holland
Year: 2019
Monte Carlo Comparison of Alternatives to 3He Thermal Neutron Detectors for Logging Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Bala; D. Jenkins; J. R. Brown; J. Bordes; P. Joshi; P. Worthington
Year: 2019
Forward Modeling Using Experimental Response Functions for High-Resolution CZT Imaging Spectrometers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Christopher G. Wahl; Brian Kitchen; Alec Goldberg; Alan Balkany; Steven Brown; Willy Kaye
Year: 2019
A Versatile Readout and Trigger System for the High Energy Particle Detector Onboard the Satellite CSES-02
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Valentina Scotti; Marco Mese; Giuseppe Osteria
Year: 2019
Modeling Data-Driven Liver Cancer Prediction with Medical Knowledge on Chinese Population
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dandan Liu; Jun Liao; Li Liu
Year: 2019
Road Traffic Event Detection Using Twitter Data, Machine Learning, and Apache Spark
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ebtesam Alomari; Rashid Mehmood; Iyad Katib
Year: 2019
Satellite Network Load Balancing Strategy for SDN/NFV Collaborative Deployment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chengsheng Pan; Jinjin Shi; Li Yang; Zhixiang Kong
Year: 2019
Automated Automobiles in Society
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Olli I. Heimo; Kai K. Kimppa; Antti Hakkala
Year: 2019
A New Image Classification Architecture Inspired by Working Memory
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiahui Shen; Ji Xiang; Nan Mu; Lei Wang
Year: 2019
Improving Fast Adaptation for Newcomers in Multi-Robot Reinforcement Learning System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yiying Li; Wei Zhou; Huaimin Wang; Bo Ding; Kele Xu
Year: 2019
LSTM Based Semi-Supervised Attention Framework for Sentiment Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hanxue Ji; Wenge Rong; Jingshuang Liu; Yuanxin Ouyang; Zhang Xiong
Year: 2019
LTE-LAA and WiFi in 5G NR Unlicensed: Fairness, Optimization and Win-Win Solution
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yayu Gao
Year: 2019
Review of Innovative Cyberspace Security Research Inspired by Bionics Computing Methods
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianfeng Chen; Chunlin Li; Zhihong Rao; Rui Xu; Chunhui Hu
Year: 2019
Power Load Prediction Based On An Improved Clock-Work RNN
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fangwan Huang; Shijie Zhuang; Zhiyong Yu
Year: 2019
A Privacy-Preserved Probabilistic Routing Index Model for Decentralised Online Social Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bo Yuan; Jiayan Gu; Lu Liu
Year: 2019
IoT in Smart Cities: Exploring Information Theoretic and Deep Learning Models to Improve Parking Solutions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Piyush Sharma; Adrienne Raglin
Year: 2019
Modeling Chinese Input Interaction for Patients with Cloud Based Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Farzana Jabeen; Linmi Tao; Tong Lin; Shanshan Mei
Year: 2019
Access Control for Physical Objects in Internet of Things
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rongyang Li; Shan Cui; Xuanxia Yao
Year: 2019
Challenges in ROS Forensics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Iroshan Abeykoon; Xiaohua Feng
Year: 2019
Energy-Efficient Base Station Deployment in Heterogeneous Communication Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xueyan Chen; Kehao Wang; Jihon Yu; Lin Chen; Pan Zhou
Year: 2019
Learning Constraint-Based Model for Detecting Malicious Activities in Cyber Physical Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Andrea Balogh; Deepak Mehta; Piotr Sobonski; Alieldin Mady; Satyanarayana Vuppala
Year: 2019
Selecting Sensing Location Leveraging Spatial and Cross-Domain Correlations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huijuan Chang; Zhiyong Yu; Zhiwen Yu; Bin Guo
Year: 2019
Persistent Transportation Traffic Volume Estimation with Differential Privacy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenjian Yang; Yu-E Sun; He Huang; Yang Du; Danlei Huang; Fanzhang Li; Yonglong Luo
Year: 2019
Analysing and Evaluating Syntactic Privacy Games via a Recommender Systems Case Study
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ankele Robin; Simpson Andrew
Year: 2019
Short-Term Travel Time Prediction on Urban Road Networks using Massive ERI Data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jing Huang; Linjiang Zheng; Jiangling Qin; Dong Xia; Li Chen; Dihua Sun
Year: 2019
Traffic Speed Prediction with Missing Data Based on TGCN
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liang Ge; Hang Li; Junling Liu; Aoli Zhou
Year: 2019
Deep-WiID: WiFi-Based Contactless Human Identification via Deep Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhiyi Zhou; Chang Liu; Xingda Yu; Cong Yang; Pengsong Duan; Yangjie Cao
Year: 2019
Optimal RTS Threshold for IEEE 802.11 WLANs: Basic or RTS/CTS?
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yachao Yin; Yayu Gao; Sohaib Manzoor; Xiaojun Hei
Year: 2019
Swarm Wisdom for Smart Mobility - The Next Generation of Autonomous Vehicles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Aisha Naseer; Mona Jaber
Year: 2019
Impact Analysis of Erroneous Data on IoT Reliability
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Samuel Moore; Chris D. Nugent; Ian Cleland; Shuai Zhang
Year: 2019
Autonomous System Design for Dam Surveillance Robots
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chao Zhang; Qi Wang; Quanzhong Zhan; Ting He; Yi An
Year: 2019
An Autonomous Navigation and Exploration System for Search and Rescue Robots in Mine Incidents
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Noe Perez-Higueras; Alberto Jardon; Angel Rodriguez; Carlos Balaguer
Year: 2019
MUSEFood: Multi-Sensor-Based Food Volume Estimation on Smartphones
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Junyi Gao; Weihao Tan; Liantao Ma; Yasha Wang; Wen Tang
Year: 2019
Decision Tree Model of Smoking Behaviour
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Maryam Abo-Tabik; Nicholas Costen; John Darby; Yael Benn
Year: 2019
Differential Privacy-Based Indoor Localization Privacy Protection in Edge Computing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xuejun Zhang; Qian Chen; Xiaohui Peng; Xinlong Jiang
Year: 2019
A Privacy Aware Architecture for IoT Enabled Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ismini Psychoula; Liming Chen; Xuanxia Yao; Huansheng Ning
Year: 2019
Behavioural Smoking Identification via Hand-Movement Dynamics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mohamed Benouis; Maryam Abo-Tabik; Yael Benn; Olivia Salmon; Alex Barret-Chapman; Nicholas Costen
Year: 2019
Catch the Shadow: Person Tracking Under Occlusion with a Single RGB-D Camera
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Gai; Meng Qi; Lu Wang; Chenglei Yang; Juan Liu; Yulong Bian; Gerard De Melo; Shijun Liu; Xiangxu Meng
Year: 2019
Stochastic Optimization of Electric Vehicle Charging Stations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Georgios Chrysanidis; Dimitrios Kosmanos; Antonios Argyriou; Leandros Maglaras
Year: 2019
Surface Exploration with a Robot-Trailer System for Autonomous Subsurface Scanning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Efthimios Tsiogas; Ioannis Kostavelis; Georgios Kouros; Andreas Kargakos; Dimitrios Giakoumis; Dimitrios Tzovaras
Year: 2019
Dynamic Ensemble Pruning Selection using Meta-Learning for Multi-Sensor Based Activity Recognition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jingjing Cao; Wenjing Yuan; Wenfeng Li; Xiaozheng E
Year: 2019
BDMF: A Biased Deep Matrix Factorization Model for Recommendation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Changsheng Ma; Jianjun Li; Peng Pan; Guohui Li; Junbo Du
Year: 2019
Indoor Trajectory Restoration Method Based on PoI Relation Constraints
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xinlong Jiang; Yunbing Xing; Yiqiang Chen; Yang Gu; Junfa Liu
Year: 2019
Joint Beacon Power and Rate Control for Vehicular Ad Hoc Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Forough Goudarzi; Hamid Asgari; Hamed Al-Raweshidy; Evtim Peytchev
Year: 2019
Diabetes Diagnosis and Treatment Research Based on Machine Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bo He; Kuangi Shu; Heng Zhang
Year: 2019
Analysis Space Reduction with State Merging for Ensuring Safety Properties of Self-Adaptive Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kazuya Aizawa; Kenji Tei; Shinichi Honiden
Year: 2019
External Manipulation of Autonomous Vehicles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gabor Kiss
Year: 2019
A Multi-database Hybrid Storage Method for Big Data of Power Dispatching and Control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhenyu Chen; Dapeng Li; Can Cui; Yunhao Huang; Jiaqi Wang; Fangchun Di; Lixin Li; Jie Zhang; Lingxu Guo; Xingyu Gao
Year: 2019
Best Practices on Personalization and Adaptive Interaction Techniques in the Scope of Smart Homes and Active Assisted Living
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nikolaos Liappas; Jose Gabriel Terius-Padron; Eduardo Machado; Mohammad Reza Loghmani; Rebeca Isabel Garcia-Betances; Markus Vincze; Ivan Carrillo Quero; Maria Fernanda Cabrera-Umpierrez
Year: 2019
Object Handling of Cognitive Robots Using Deep Leaning Based Object Recognition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hyunsik Ahn
Year: 2019
Extracting Reliable Health Condition and Symptom Information to Support Machine Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hong Qing Yu
Year: 2019
Privacy and Security Aspects on a Smart City IoT Platform
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Claudio Badii; Pierfrancesco Bellini; Angelo Difino; Paolo Nesi
Year: 2019
Combining Human and Machine Intelligence to Foster Wider Adoption of e-Services
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Koldo Zabaleta; Ana B. Lago; Diego Lopez-De-Ipina; Giuseppe Di Modica; Raul Santos De La Camara; Marco Pistore
Year: 2019
Wearable Sensors Based Automatic Box and Block Test System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yingwei Zhang; Yiqiang Chen; Hanchao Yu; Zepign Lv; Pan Shang; Yiyi Ouyang; Xiaodong Yang; Wang Lu
Year: 2019
Learning to Track by Bi-Directional Long Short-Term Memory Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Pan; Dianxi Shi; Naiyang Guan; Yongjun Zhang; Liujing Wang; Songchang Jin
Year: 2019
Distributed Data Analytics Framework for Cluster Analysis of Parking Violation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nan Lin; Evan Liu; Fiorella Tenorio; Xi Yang; Diane Woodbridge
Year: 2019
AI Management An Exploratory Survey of the Influence of GDPR and FAT Principles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chiara Addis; Maria Kutar
Year: 2019
Automatic Feature Extraction and Selection For Machine Learning Based Intrusion Detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jinjie Liu; Sun Sunnie Chung
Year: 2019
IoT-Based Fall and ECG Monitoring System: Wireless Communication System Based Firebase Realtime Database
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ayman Al-Kababji; Lisan Shidqi; Issam Boukhennoufa; Abbes Amira; Faycal Bensaali; Mohamed Sadok Gastli; Abdulah Jarouf; Walid Aboueata; Alhusain Abdalla
Year: 2019
Robotic Chinese Calligraphy with Human Preference
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fei Chao; Fei Chao; Jitu Lyu; Ruiqi Wu; Xingen Gao; Changle Zhou; Longzhi Yang; Chih-Min Lin; Changjing Shang
Year: 2019
Analyzing the Validation Flaws of Online Shopping Systems Based on Coloured Petri Nets
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wangyang Yu; Lu Liu; Yisheng An; Xiaojun Zhai
Year: 2019
Multi-Robot Cooperation System Based on Wireless Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yan Zhang; Qingfeng Xia; Yongyi Xu
Year: 2019
A Carpooling Service for Private Vehicles Using Electronic Registration Identification Data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Cui; Linjiang Zheng; Dong Xia; Li Chen; Dihua Sun
Year: 2019
Puffle-Pod Marine Evacuation System (POMES)
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Eda Tumer; Stefan Kuhn
Year: 2019
Collaborating with Users in Proximity for Decentralized Mobile Recommender Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Felix Beierle; Tobias Eichinger
Year: 2019
AI and Information Warfare in 2025
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:David Wright
Year: 2019
Finger-Drawn Signature Verification on Touch Devices Using Statistical Anomaly Detectors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mudhafar M. Al-Jarrah; Shawq S. Al-Khafaji; Saad Amin; Xiaohua Feng
Year: 2019
An Efficient Method for Tri-Axis Magnetometer Calibration
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiakun Li; Kuangi Shu; Heng Zhang
Year: 2019
Comparing CNN and Human Crafted Features for Human Activity Recognition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Federico Cruciani; Anastasios Vafeiadis; Chris Nugent; Ian Cleland; Paul Mccullagh; Konstantinos Votis; Dimitrios Giakoumis; Dimitrios Tzovaras; Liming Chen; Raouf Hamzaoui
Year: 2019
Where to Build New Public Toilets? Multi-Source Urban Data Tell the Truth
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chaoxiong Chen; Yuyang Liu; Chengwu Liao; Chao Chen; Liang Feng; Zhu Wang
Year: 2019
LISC: Location Inference Attack Enhanced by Spatial-Temporal-Social Correlations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bing Li; Hong Zhu; Meiyi Xie
Year: 2019
Research on the Impact of Attacks on Security Characteristics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chensi Wu; Weiqiang Xie; Su Yang; Shangru Zhao; Huiyang Shi; Yuqing Zhang; Ziyi Jia
Year: 2019
CrackSense: A CrowdSourcing Based Urban Road Crack Detection System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liang Wang; Congying Yang; Zhiwen Yu; Yimeng Liu; Zhu Wang; Bin Guo
Year: 2019
Visual Attention-Based Object Detection in Cluttered Environments
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Eduardo Manuel Silva Machado; Ivan Carrillo; Miguel Collado; Liming Chen
Year: 2019
Effects of Task-Dependent Robot Errors on Trust in Human-Robot Interaction: A Pilot Study
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Clara Haider; Yegor Chebotarev; Christiana Tsiourti; Markus Vincze
Year: 2019
Recognition of Similar Activities Based on Activity Relationship
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qingjuan Li; Huansheng Ning; Ismini Psychoula; Liming Chen
Year: 2019
Image Caption Generation with Local Semantic Information and Global Information
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xing Liu; Weibin Liu; Weiwei Xing
Year: 2019
Research on a Multi-Level Combination of Software Defect Localization Method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peng Wang; Chun Shan; Shanshan Mei; Ning Li
Year: 2019
Sentiment Analysis Based on Attention Mechanisms and Bi-Directional LSTM Fusion Model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mei Wang; Yangyang Zhu; Shulin Liu; Chunfeng Song; Zheng Wang; Pai Wang; Xuebin Qin
Year: 2019
Research on User Behavioral Intention Based on Telecommunication Data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuhui Han; Dengsheng Fu; Liang Zhao; Chen Cheng; Xinzhou Cheng; Lexi Xu
Year: 2019
Considerations on the Deployment of Heterogeneous IoT Devices For Smart Water Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Essa Q. Shahra; Wenyan Wu; Michele Romano
Year: 2019
An Analysis of the Impact of Uncertainty on the Internet of Things: A Smart Home Case Study
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tazar Hussain; Chris Nugent; Adrian Moore; Jun Liu
Year: 2019
Multi-Source Data Integration-Based Urban Road GPS Environment Friendliness Estimation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liantao Ma; Yasha Wang; Guangju Peng; Chaohe Zhang; Chao Chen; Junfeng Zhao; Jiangtao Wang
Year: 2019
Telecom Big Data Based Precise User Classification Scheme
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuwei Jia; Kun Chao; Xinzhou Cheng; Lexi Xu; Xueqing Zhao; Lin Yao
Year: 2019
Autonomus air Quality Management System Based on Web of Things Standard Architecture
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jose G. Terius-Padron; Ezequiel Simeoni; Rebeca I. Garcia-Betances; Nikolaos Liappas; Eugenio Gaeta; Maria Fernanda Cabrera-Umpierrez; Maria Teresa Arredondo Waldmeyer
Year: 2019
Attention-Based Adaptive Sampling for Continuous EMG Data Streams
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Giovanni Schiboni; Juan Carlos Suarez; Rui Zhang; Oliver Amft
Year: 2019
A Multi-modal Framework for Future Emergency Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ahmed Basil; Mu Mu; Michael Agyeman
Year: 2019
Probabilistic Analysis of Temporal and Sequential Aspects of Activities of Daily Living for Abnormal Behaviour Detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alexandros Konios; Matias Garcia-Constantino; Stavros-Richard Christopoulos; Mustafa Asan Mustafa; Idongesit Ekerete; Colin Shewell; Chris Nugent; Gareth Morrison
Year: 2019
Health Zone Monitoring: A Passive Approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Massimo Marchiori
Year: 2019
A Scoring Method for Driving Safety Credit Using Trajectory Data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenfu Wang; Yao Yang; An Chen; Zhijie Pan
Year: 2019
A Context-Aware Map Matching Method Based on Supported Degree
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Congcong Liu; Hengxin Chen; Mingqi Gao
Year: 2019


Advertisement