Down the CLiFF: Flow-Aware Trajectory Planning Under Motion Pattern Uncertainty
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chittaranjan Srinivas Swaminathan; Tomasz Piotr Kucner; Martin Magnusson; Luigi Palmieri; Achim J. Lilienthal
Year: 2018
Five Loaded Preambles Based Channel Estimation Method for CO-OFDM/OQAM Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xi Fang; Zhufeng Suo; Jianxin Wang; Lei Zhang; Xianwei Gao
Year: 2018
A tunable multi-wavelength fiber laser based on polarization maintaining microfiber
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yufang Chen; Yudan Zhang; Jijing Chen; Jie Wang; Peiyuan Wang; Hongdan Wan; Zuxing Zhang
Year: 2018
A Robust Low-complexity Symbol Synchronization Method Based on Bipolar NRZ Sequence for IMDD OFDM-PON
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Junjie Peng; Tingting Xu; Xuejun Xiong; You Sun; Sen Tian; Junjie Zhang
Year: 2018
Analysis of Beam Wander and Pointing Error on Laser Beam Propagation through Atmosphere
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Suman Basak; Syed Azeemuddin; Jagannath Nayak
Year: 2018
Michelson lateral shearing interference microscopy for quantitative phase measurement
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tengfei Sun; Peng Lu; Zhuang Zhuo; Wenhao Zhang; Jingqi Lu
Year: 2018
Modified Decision-Directed Carrier Recovery Loop for 16-QAM Signals
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Marwa Kazdoghli Lagha; Pascal Scalart; Robin Gerzaguet; Laurent Bramerie; Arnaud Carer
Year: 2018
Rate-Adaptive Coded Modulation with Geometrically-shaped Constellations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bin Chen; Yi Lei; Domanic Lavery; Chigo Okonkwo; Alex Alvarado
Year: 2018
Fiber optic sensor based on MZI to measure urine sugar and micro velocity simultaneously
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yike Xiao; Changyu Shen; Shaojie Shuai; Jiaqi Gong; Zuxu Liu; Zhiqiang Sun
Year: 2018
Real-time FPGA Demonstration of Low-latency Adaptive Fronthaul Compression based on Adaptive Differential Pulse Code Modulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Paikun Zhu; Yuki Yoshida; Ken-ichi Kitayama
Year: 2018
Investigation of radiation effect on single-mode fiber for distributed radiation sensing application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:JiangChuan Wu; Lin Ma; Feng Tu; Zuyuan He
Year: 2018
Multi-frequency current measurement system based on fiber Bragg grating and cantilever beam
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiahao Yi; Zhiguo Zhang; Luming Li; Zhehao Yan; Renzhong Guo; Chenying Jiang
Year: 2018
A Frame Averaging based Signal Tracing (FAST) Algorithm for Optical Camera Communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liqiong Liu; Yang Hong; Lian-Kuan Chen
Year: 2018
Compact 2×2 and 4×4 General Interference Multimode Interferometers Based on Hybrid Plasmonic Waveguide
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yunchao Zhang; Jin Wang; Zhen Wang; Yumeng Zhai; Yunqing Lu
Year: 2018
Photonics-based Multiband Radar Applying an Optical Frequency Sweeping Comb and Photonic Dechirp Receiving
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bindong Gao; Fangzheng Zhang; Yao Yao; Shilong Pan
Year: 2018
Greatly enhanced Kerr nonlinearity in hyperbolic slot waveguides
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guangyuan Li; Yuanfu Lu; Wenquan Liu; Guohua Jiao; Jiancheng Lv
Year: 2018
Research on free-space optical communication performance under various weather conditions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jie Pang; Shanhong You
Year: 2018
High-Q Optical Filter Based on Multi-nanohole Micro-ring Resonator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nishan Wu; Li Xia
Year: 2018
Crosstalk-aware Routing, Spectrum, and Core Assignment in Space division multiplexing Networks with Bi-directional Multi-core Fibers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yidong Chen; Weiguo Ju; Shan Yin; Shijia Guo; Yuan Yuan; Shanguo Huang
Year: 2018
Enabling Technologies in Packet Optics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Yue; Qiang Wang; Jeffery J. Maki; Jon Anderson
Year: 2018
On-chip devices for optical and microwave signal processing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lawrence R. Chen
Year: 2018
Adaptive Neural Network Tuned PID Controller for Low-Power DFB Laser
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gendi Zhou; Minglun Zhang; Youyuan Sun
Year: 2018
Oil classification research by a hyperspectral Scheimpflug lidar system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kun Chen; Chunsheng Yan
Year: 2018
All-fiber Folded Solc Filters based on 45°-tilted Fiber Gratings
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xi Guo; Zhikun Xing; Huabao Qin; Yarien Moreno; Zhijun Yan; Qizhen Sun; Deming Liu; Lin Zhang
Year: 2018
RF-amplifier-free superconducting nanowire single-photon detector system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaoming Chi; Kai Zou; Nan Hu; Julien Zichi; Val Zwiller; Xiaolong Hu
Year: 2018
Temperature-compensated methane sensor with high sensitivity based on directional coupling in photonic crystal fibers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qing Wang; Haoran Wang; Hai Liu; Cancan Chen; Wen Zhang; Yi Ding
Year: 2018
Novel Phase Estimation Scheme Based On Support Vector Machine for Multiband-CAP Visible Light Communication System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenqing Niu; Yinaer Ha; Nan Chi
Year: 2018
Silica nanofiber bandgap filters for the multiplexing of high sensitivity photonic crystal cavity sensors array
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xin Chen; Daquan Yang; Lingyu Liu; Xuan Zhang; Yuefeng Ji
Year: 2018
Blind Modulation Format Recognition for Orthogonal Frequency Division Multiplexing-Based Elastic Optical Networking
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lei Zhao; Hengying Xu; Chenglin Bai; Weibin Sun; Lishan Yang
Year: 2018
Femtosecond direct writing of intergrated Mach-Zehnder interferometer with Bragg grating for curvature-temperature discrimination
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peng Wang; Xuewen Shu; Yujie Kong; Zuowei Xu; Qi Yu
Year: 2018
Schemes of High-Order Pulse Modulations for Gamma-Gamma Channel Free-Space Optical Communication
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Meiyong Xu; Kaimin Wang; Sijie Huang; You Yong; Xiongfei Fan; Xiangjun Xin
Year: 2018
Mid-wave InAs/GaSb Superlattice PiBN Infrared Photodetector Grown on GaAs Substrate
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jian Huang; Daqian Guo; Zhuo Deng; Huiyun Liu; Jiang Wu; Baile Chen
Year: 2018
Sunlight Enabled Vehicle Detection by LED Street Lights
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weicheng Xue; Shangbin Li; Zhengyuan Xu
Year: 2018
Color Temperature adjustable LED based on Structured fluorescent film
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Shiyu; Shi Yan; Zhuang Yi
Year: 2018
Clock Recovery and Adaptive Equalization for 50Gbit/s PAM4 Transmission
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Honghang Zhou; Yan Li; Chao Gao; Wei Li; Xiaobin Hong; Jian Wu
Year: 2018
An integrated optical neural network chip based on Mach-Zehnder interferometers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu Zhao; Zhenming Yu; Benlin Liu; Yu Li; Hongwei Chen; Minghua Chen
Year: 2018
Visible Coherent Femtosecond Supercontinuum from Air-Suspended-Core Photonic Crystal Fiber
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jindan Shi; Feng Han; Xian Feng
Year: 2018
MAP Decoder for Nonlinear Compensation in WDM DP-QPSK Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shuai Yuan; Koji Igarashi
Year: 2018
Probabilistically shaped signaling and machine learning detection for optical interconnection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiangbing Du; Lin Sun; Guoyao Chen; Chang Wang; Zuyuan He
Year: 2018
Low-overhead Equalization by SVM Classification Enabled 25-Gb/s NRZ per Wavelength Transmission with 10-G Class Optics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiasheng Yu; Xin Miao; Meihua Bi; Longsheng Li; Weisheng Hu
Year: 2018
Machine Learning Detection for DMT Modulated 112-Gbps VCSEL-MMF Optical Interconnection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chang Wang; Guoyao Chen; Haoyang Wang; Lin Sun; Jiangbing Du; Zuyuan He; Ke Xu; Bo Liu
Year: 2018
Study of an in-line fiber Mach-Zehnder interferometer with peanut-shape structure for refractive index sensing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fangda Yu; Peng Xue; Jie Zheng
Year: 2018
Increasing Communication Path Diversity in Mesh-Based ONoC by Using Multi-Interface Processing Cores
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xinglong Diao; Hui Li; Wei Tan; Huaxi Gu
Year: 2018
Fading noise reduction utilizing multi-wavelength scheme in phase interrogation based phase-sensitive optical time domain reflectometry
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:ChaoLi Liang; Yang Lu; XueLiang Zhang; Zhou Meng
Year: 2018
Designer Oriented Analysis Of An All-Optical Binary Delta Sigma Modulator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ashish Bhatt; Azeemuddin Syed; Arpit Khandelwal
Year: 2018
A Visible Light Single-Carrier Frequency Domain MMSE based on Mobile Localization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiayuan Wang; Jian Chen
Year: 2018
SVM Classification Comparison for QAM Modulated Optical Interconnection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chang Wang; Guoyao Chen; Haoyang Wang; Lin Sun; Jiangbing Du; Zuyuan He; Ke Xu; Bo Liu
Year: 2018
The Tactile Internet: Where Do We Go From Here?
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Martin Maier
Year: 2018
Simultaneous Dual Data Stream Transmission Using RGB and Phosphor-based White LEDs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hiromasa Ando; Shiro Ryu
Year: 2018
Novel Phase Difference Signal Processing Technology in Surface Plasmon Resonance Sensing System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhenguo Jing; Yueying Liu; Bin Wang; Peng Song; Ang Li; Wei Peng
Year: 2018
Optical Fiber Pressure Sensor Based on SMF-Capillary Structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Y.B. Yang; D.N. Wang; Ben Xu
Year: 2018
Design of Distributed Feed-back Fiber Laser Based Airborne Sound Detector
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaolei Zhang; Faxiang Zhang; Yuanyuan Yang; Zhiqiang Song; Jiasheng Ni; Shaodong Jiang
Year: 2018
Demonstration of Hardware-effective Phase shift-based Symbol-masking for Secure Coherent QPSK System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Takahiro Kodama; Tatsuya Miyazaki
Year: 2018
Artificial Intelligent Pattern Recognition for Optical Fiber Distributed Acoustic Sensing Systems Based on Phase-OTDR
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hongqiao Wen; Zhaoqiang Peng; Jianan Jian; Mohan Wang; Hu Liu; Zhi-Hong Mao; Paul Ohodnicki; Kevin P. Chen
Year: 2018
Applications of Low Noise Brillouin Amplifiers for 64QAM Coherent Communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mark Pelusi; Takashi Inoue; Shu Namiki
Year: 2018
Real-time decoding for fNIRS-based Brain Computer Interface using adaptive Gaussian mixture model classifier and Kalman estimator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yao Zhang; Bingyuan Wang; Feng Gao
Year: 2018
High-sensitivity Optical Humidity Sensing Based on Polymer Microfiber Cavity-Coupled Metallic Nanorod
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ning Zhou; Pan Wang; Zhangxing Shi; Xin Guo; Jianrong Qiu; Limin Tong
Year: 2018
Analysis of the Designing of the Pilot Preambles Based on the Using of Different Prototype Filter for CO-OFDM/OQAM Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xi Fang; Zhufeng Suo; Cheng Zhao; Lei Zhang; Jianxin Wang; Xianwei Gao
Year: 2018
Autonomous Underwater Surveillance Networks: A Task Allocation Framework to Manage Cooperation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gabriele Ferri; Jeffrey Bates; Pietro Stinco; Alessandra Tesei; Kevin LePage
Year: 2018
Rethinking Recurrent Latent Variable Model for Music Composition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Eunjeong Stella Koh; Shlomo Dubnov; Dustin Wright
Year: 2018
Fast Linear Attitude Estimation and Angular Rate Generation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zeliang Zhang; Zebo Zhou; Jin Wu; Shuang Du; Hassen Fourati
Year: 2018
Online Label Recovery for Deep Learning-based Communication through Error Correcting Codes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Stefan Schibisch; Sebastian Cammerer; Sebastian Dorner; Jakob Hoydis; Stephan ten Brink
Year: 2018
Rough Neural Network Ensemble for Interval Data Classification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Robert K. Nowicki; Marcin Korytkowski; Rafal Scherer
Year: 2018
FPGA-Based Online Power Quality Disturbances Monitoring Using Reduced-Sample HHT and Class-Specific Weighted RVFLN
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mrutyunjaya Sahani; P. K. Dash
Preparatory Manipulation Planning using Automatically Determined Single and Dual Arms
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weiwei Wan; Kensuke Harada; Fumio Kanehiro
Fast Analytical Model Predictive Controllers and Their Implementation for STM32 ARM Microcontroller
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Patryk Chaber; Maciej Lawrynczuk
Drafting in Self-Timed Circuits
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Christopher Cowan
A Quadrature Clock Corrector for DRAM Interfaces, With a Duty-Cycle and Quadrature Phase Detector Based on a Relaxation Oscillator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Joo-Hyung Chae; Hyeongjun Ko; Jihwan Park; Suhwan Kim
Low-computation Adaptive Fuzzy Tracking Control for Nonlinear Systems via Switching-Type Adaptive Laws
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lili Zhang; Guang-Hong Yang
Fuzzy-Model-Based H$\infty$ Control for Markov Jump Nonlinear Slow Sampling Singularly Perturbed Systems with Partial Information
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feng Li; Shengyuan Xu; Hao Shen
Automated Self-Optimization in Heterogeneous Wireless Communications Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:David Lynch; Michael Fenton; David Fagan; Stepan Kucera; Holger Claussen; Michael O'Neill
FlipTracer: Practical Parallel Decoding for Backscatter Communication
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Meng Jin; Yuan He; Xin Meng; Yilun Zheng; Dingyi Fang; Xiaojiang Chen
Leader-Following Consensus of Multiple Uncertain Euler-Lagrange Systems With Unknown Dynamic Leader
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Maobin Lu; Lu Liu
On boundedness of solutions of state periodic systems: a multivariable cell structure approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Denis Efimov; Johannes Schiffer
A bilevel programming approach to the convergence analysis of control-Lyapunov functions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wentao Tang; Prodromos Daoutidis
Globally Optimal State-feedback LQG Control for Large-scale Systems with Communication Delays and Correlated Subsystem Process Noises
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yan Wang; Junlin Xiong; Daniel W. C. Ho
Efficient CMOS Invertible Logic Using Stochastic Computing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sean C. Smithson; Naoya Onizawa; Brett H. Meyer; Warren J. Gross; Takahiro Hanyu
Benchmarking Agility For Multilegged Terrestrial Robots
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peter Eckert; Auke J. Ijspeert
Robust Hyperspectral Image Domain Adaptation With Noisy Labels
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Wei; Wei Li; Lei Zhang; Cong Wang; Peng Zhang; Yanning Zhang
Discriminative Transfer Joint Matching for Domain Adaptation in Hyperspectral Image Classification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiangtao Peng; Weiwei Sun; Li Ma; Qian Du
Antiswing Cargo Transportation of Underactuated Tower Crane Systems by a Nonlinear Controller Embedded With an Integral Term
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ning Sun; Yiming Wu; He Chen; Yongchun Fang
Intelligent Proportional-Integral-Derivative Control-Based Modulating Functions for Laser Beam Pointing and Stabilization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ibrahima N'Doye; Sharefa Asiri; Adil Aloufi; Asem Al-Awan; Taous-Meriem Laleg-Kirati
PWM as a Low Cost Method for the Analog Control of MEMS Devices
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Corey Pollock; Lawrence K. Barrett; Pablo G. del Corro; Alexander Stange; Thomas G. Bifano; David J. Bishop
A Study on the Spatial Dependence of a MEMS Electromagnetic Transducer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ruth Houlihan; Nathan Jackson; Alan Mathewson; Oskar Z. Olszewski
Dynamic Graph Co-Matching for Unsupervised Video-based Person Re-Identification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mang Ye; Jiawei Li; Andy J. Ma; Liang Zheng; Pong C. Yuen
Event-Driven Sensor Scheduling for Mission-Critical Control Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Manli Yu; Songfu Cai; Vincent K. N. Lau
Airborne Particle Detection Based on a Spin Hall Effect Measurement
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yan Ye; David Y.H. Pui
Real-Time Fall Detection using Microwave Doppler Sensor - Computational Cost Reduction Method based on Genetic Algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Takashi Kaburagi; Kazuaki Shiba; Satoshi Kumagai; Toshiyuki Matsumoto; Yosuke Kurihara
Stabilization and Robustness Analysis for a Chain of Saturating Integrators with Imprecise Measurements
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Frederic Mazenc; Laurent Burlion; Michael Malisoff
A Pragmatic Approach to Clear Channel Assessment Threshold Adaptation and Transmission Power Control For Performance Gain in CSMA/CA WLANs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:William Jones; Eddie Wilson; Angela Doufexi; Mahesh Sooriyabandara
Deep CNN-based Real-time Traffic Light Detector for Self-driving Vehicles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianwei Niu; Yu Liu; Mohsen Guizani; Zhenchao Ouyang
A Distributed Game Methodology for Crowdsensing in Uncertain Wireless Scenario
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bin Cao; Shichao Xia; Jiawei Han; Yun Li
RiskCog: Unobtrusive Real-time User Authentication on Mobile Devices in the Wild
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tiantian Zhu; Zhengyang Qu; Haitao Xu; Jingsi Zhang; Zhengyue Shao; Yan Chen; Sandeep Prabhakar; Jianfeng Yang
Popularity-Aware Caching Increases the Capacity of Wireless Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Qiu; Guohong Cao
Magnetometer Using Inductance Modulation of High-Critical-Temperature Superconducting Coil for Low-Frequency Field Measurement in Presence of Excitation Fields
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Keiji Enpuku; Masaaki Matsuo; Yujiro Yoshida; Shigeya Yamashita; Teruyoshi Sasayama; Takashi Yoshida
Asynchronous Magnet-Stator Topologies in a Squirrel-cage Superconducting Dynamo
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kent Hamilton; Andres E. Pantoja; James G. Storey; Zhenan Jiang; Rodney Badcock; Chris W. Bumby
Portable cryostat with temperature control function for operation of HTS-SQUID at higher slew rate
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tsunehiro Hato; Akira Tsukamoto; Keiichi Tanabe
HTS axial flux permanent magnets electrical machine prototype: test and results
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Giuseppe Messina; Luigi Morici; Edoardo Tamburo De Bella
Novel Method for Multi-Dimensional Mapping of Higher Order Modulations for BICM-ID Over Rayleigh Fading Channels
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hassan M. Navazi; Md. Jahangir Hossain
Secrecy Performance Analysis for Hybrid Wiretapping Systems Using Random Matrix Theory
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hui Chen; Xiaofeng Tao; Na Li; Yanzhao Hou; Jin Xu; Zhu Han
Fine-grained Visual-textual Representation Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiangteng He; Yuxin Peng
RF-Powered-Tag Intermodulation Uplink with Three-Tone Transmitter for Enhanced Uplink Power
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nai-Chung Kuo; Ali M. Niknejad
Determination of Magnetically Insulated Transmission Line Cathode Current of a 1.0 MV Pulsed Power Generator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fan Guo; Bing Wei; Zhi Wang; Wenkang Zou; Lin Chen; Weiping Xie
MPA-GSH functionalized AlGaN/ GaN High Electron Mobility Transistor based sensor for Cadmium ion detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Adarsh Nigam; Thirumaleshwara N. Bhat; Vijendra Singh Bhati; Surani Bin Dolmanan; Sudhiranjan Tripathy; Mahesh Kumar
Wireless Sensor Network Based Localization Method Using TDOA Measurements in MPR
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yimao Sun; Fengrui Zhang; Qun Wan
Hand-Gesture Recognition Using Two-Antenna Doppler Radar with Deep Convolutional Neural Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sruthy Skaria; Akram Al-Hourani; Margaret Lech; Robin J. Evans
A Compact X-Band Vector Network Analyzer for Microwave Image Sensing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kang-Chun Peng; Chiu-Chin Lin; Cyuan-Fong Li; Cheng-Yuan Hung; Yu-Sung Hsieh; Chien-Chang Chen
Auditory Scene Analysis-based Feature Extraction for Indoor Subarea Localization Using Smartphones
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiyu Song; Mei Wang; Hongbing Qiu; Kaihua Li; Chen Ang
Single-source aided semi-autonomous passive location for correcting the position of an underwater vehicle
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bonan Jin; Xiaosu Xu; Yongyun Zhu; Tao Zhang; Qiyin Fei
Analysis of Chloride Ion Sensor Modified by Graphene Oxide under Microfluid Flow
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jung-Chuan Chou; Ting-Wei Tseng; Yi-Hung Liao; Chih-Hsien Lai; Siao-Jie Yan; You-Xiang Wu; Cian-Yi Wu; Si-Hong Lin
Autonomous Energy-Efficient Wireless Sensor Network Platform for Home/Office Automation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:C. S. Abella; S. Bonina; A. Cucuccio; S. D'Angelo; G. Giustolisi; A. D. Grasso; A. Imbruglia; G. S. Mauro; G. A.M. Nastasi; G. Palumbo; S. Pennisi; G. Sorbello; A. Scuderi
Enhancement of Refractive Index Sensitivity by Bending a Core-Offset In-Line Fiber Mach–Zehnder Interferometer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fangda Yu; Peng Xue; Jie Zheng
Energy Optimization with Higher Information Quality for SHM Application in Wireless Sensor Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. C. Geoffrine Judith; V. Geetha
Non-Contact Voltage Monitoring of HVDC Transmission Lines based on Electromagnetic Fields
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ke Zhu; W. K. Lee; Philip W. T. Pong
Large area SiC-UV phothodiode for spectroscopy portable system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Sciuto; A. Meli; L. Calcagno; S. Di Franco; M. Mazzillo; G. Franzo; S. Albergo; A. Tricomi; D. Longo; G. Giudice; G. D'Arrigo
Selecting a best compromise direction for a powered wheelchair using PROMETHEE
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Malik J Haddad; David A Sanders
Closed-loop control of the centre of pressure in post-stroke patients with balance impairments
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Claire Kemlin; Fabien Verite; Veronique Marchand-Pauvert; Pierre-Francois Pradat; Pascale Pradat-Diehl; Alain Giron; Wael Bachta
Pre-Grasp Sliding Manipulation of Thin Objects Using Soft, Compliant, or Underactuated Hands
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kaiyu Hang; Andrew Morgan; Aaron Dollar
A Hand-Held Robot For Precise and Safe PIVC
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhuoqi Cheng; Brian L. Davies; Darwin G. Caldwell; Leonardo De Mattos
Real-time Surface Shape Sensing for Soft and Flexible Structures using Fiber Bragg Gratings
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tian Le Tim Lun; Kui Wang; Justin Di-Lang Ho; Kit-Hang Lee; K.Y. Sze; Ka-Wai Kwok
A microrobotic system for simultaneous measurement of turgor pressure and cell-wall elasticity of individual growing plant cells
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jan Thomas Burri; Hannes Vogler; Gautam Munglani; Nino Fabian Laubli; Ueli Grossniklaus; Bradley J. Nelson
A Comparison Between Decentralized Local and Global Methods for Connectivity Maintenance of Multi-Robot Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Koresh Khateri; Mahdi Pourgholi; Mohsen Montazeri; Lorenzo Sabattini
Optimization-based Non-Impact Rolling Locomotion of a Variable Geometry Truss
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sumin Park; Eugene Park; Mark Yim; Jongwon Kim; TaeWon Seo
Unified Motion-Based Calibration of Mobile Multi-Sensor Platforms with Time Delay Estimation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bartolomeo Della Corte; Henrik Andreasson; Todor Stoyanov; Giorgio Grisetti
Design Optimisation of Sparse Sensing Array for Extended Aerial Robot Navigation in Deep Hazardous Tunnels
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chee How Tan; Danial Sufiyan; Wei Jun Ang; Shane Kyi Hla Win; Shaohui Foong
The Oxford Multimotion Dataset: Multiple SE(3) Motions with Ground Truth
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kevin Michael Judd; Jonathan Gammell
Classification of Household Materials via Spectroscopy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zackory Erickson; Nathan Luskey; Sonia Chernova; Charlie Kemp
A Variational Approach to Minimum Jerk Trajectories for Psychological Safety in Collaborative Assembly Stations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rafael A. Rojas; Manuel A. Ruiz Garcia; Erich Wehrle; Renato Vidoni
Autonomous Landing Control of Highly Flexible Aircraft based on Lidar Preview in the Presence of Wind Turbulence
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pengyuan Qi; Xiaowei Zhao; Rafael Palacios
On Combining Biclustering Mining and AdaBoost for Breast Tumor Classification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qinghua Huang; Yongdong Chen; Longzhong Liu; Dacheng Tao; Xuelong Li
Robustness of Optical Steganographic Communication Under Coherent Detection Attack
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chaoran Huang; Philip Y. Ma; Bhavin J. Shastri; Prateek Mittal; Paul R. Prucnal
Automated Labeling for Robotic Autonomous Navigation Through Multi-Sensory Semi-Supervised Learning on Big Data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Junhong Xu; Shangyue Zhu; Hanqing Guo; Shaoen Wu
Transfer to Rank for Top-N Recommendation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Dai; Qing Zhang; Weike Pan; Ming Zhong
Wide Bandgap Devices in AC Electric Drives: Opportunities and Challenges
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ajay Morya; Matthew C. Gardner; Bahareh Anvari; Liming Liu; Alejandro G. Yepes; Jesus Doval-Gandoy; Hamid A. Toliyat
Privacy-aware Task Allocation and Data Aggregation in Fog-assisted Spatial Crowdsourcing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hai-Qin Wu; Liangmin Wang; Guoliang Xue
Self-Powered 380V DC SiC Solid-State Circuit Breaker and Fault Current Limiter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:David Marroqui; Jose M. Blanes; Ausias Garrigos; Roberto Gutierrez
Series-Connected Current-Source-Mode Multiple-Output Converters with High Step-Down Ratio and Simple Control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaolu Lucia Li; Zheng Dong; Chi K. Tse
A Low-Loss Inductor Structure and Design Guidelines for High-Frequency Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rachel S. Yang; Alex J. Hanson; Bradley A. Reese; Charles R. Sullivan; David John Perreault
Sliding Mode Control for Uncertain T-S Fuzzy Singular Biological Economic System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yi Zhang; Zhaohui Shi
Short-term Demand Prediction Method for Online Car-hailing Services Based on a Least Squares Support Vector Machine
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shan Jiang; Wentian Chen; Zhiheng Li; Haiyang Yu
Analysis and Evaluation of Random Access Transmission for UAV-assisted Vehicular-to-Infrastructure Communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zeeshan Shafiq; Rana Abbas; Mohammad Haseeb Zafar; Mohammed Basheri
Joint CoMP Transmission for UAV-aided Cognitive Satellite Terrestrial Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Meng Hua; Yi Wang; Min Lin; Chunguo Li; Yongming Huang; Luxi Yang
Efficient Visual Saliency Detection via Multi-Cues
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Junfeng Wu; Hong Yu; Jianwei Sun; Wenyu Qu; Zhen Cui
A novel social recommendation method fusing user’s social status and homophily based on matrix factorization techniques
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rui Chen; Qingyi Hua; Bo Wang; Min Zheng; Xiang Ji; Quanli Gao; Xiangjie Kong
Proportional Retarded Control of Robot Manipulators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. Ramirez-Neria; G. Ochoa-Ortega; A. Luviano-Juarez; N. Lozada-Castillo; M.A. Trujano-Cabrera; J.P. Campos-Lopez
Integrating UML with Service Refinement for Requirements Modeling and Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yilong Yang; Wei Ke; Jing Yang; Xiaoshan Li
Variable Universe Fuzzy Control of Adjustable Hydraulic Torque Converter Based on Multi-population Genetic Algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Mingxue; Yang Guolai; Li Xiaoqing; Bai Guixiang
Higher Order Sectorization in FFR-aided OFDMA Cellular Networks: Spectral-and Energy-Efficiency
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jan Garcia-Morales; Guillem Femenias; Felip Riera-Palou
Fast Extended One-Versus-Rest Multi-label Support Vector Machine Using Approximate Extreme Points
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhongwei Sun; Zhongwen Guo; Chao Liu; Xupeng Wang; Jing Liu; Shiyong Liu
A Novel Dynamic Performance Analysis and Evaluation Model of Series-parallel Connected Battery Pack for Electric Vehicles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Min Ye; Xun Song; Rui Xiong; Fengchun Sun
Event-triggered Adaptive Control for Tank Gun Control Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianping Cai; Rui Yu; Qiuzhen Yan; Congli Mei; Binrui Wang; Lujuan Shen
A Relay-node Selection on Curve Road in Vehicular Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dun Cao; Yonghe Liu; Xiaomin Ma; Jin Wang; Baofeng Ji; Chunhai Feng; Jinxiu Si
Exploring Risk Factors with Crashes by Collision Type at Freeway Diverge Areas: Accounting for Unobserved Heterogeneity
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yanyong Guo; Zhibin Li; Pan Liu; Yao Wu
Movie Recommendation via Markovian Factorization of Matrix Processes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Richong Zhang; Yongyi Mao
Improving the Performance of Sentiment Classification on Imbalanced Datasets with Transfer Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Z. Xiao; L. Wang; J.Y. Du
Learning to Style-aware Bayesian Personalized Ranking for Visual Recommendation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ming He; Shaozong Zhang; Qian Meng
Performance Investigation of Three-Phase Three-Switch Direct PWM AC/AC Voltage Converters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Said A. Deraz; Haitham Z. Azazi; Mohamed S. Zaky; Mohamed K. Metwaly; Mohamed E. Dessouki
Markov chain Hebbian learning algorithm with ternary synaptic units
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guhyun Kim; Vladimir Kornijcuk; Dohun Kim; Inho Kim; Jaewook Kim; Hyo Cheon Woo; Jihun Kim; Cheol Seong Hwang; Doo Seok Jeong
Community Detection in Signed Networks based on the Signed Stochastic Block Model and exact ICL
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shuqiu Ping; Dayou Liu; Bo Yang; Yungang Zhu; Hechang Chen; Zheng Wang
Word Representation with Salient Features
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ming Zhang; Vasile Palade; Yan Wang; Zhicheng Ji
Modelling and Analysis of Error Process in 5G Wireless Communication Using Two-state Markov Chain
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:San Hlaing Myint; Keping Yu; Takuro Sato
Enhanced Virtual Inertia Control based on Derivative Technique to Emulate Simultaneous Inertia and Damping Properties for Microgrid Frequency Regulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Thongchart Kerdphol; Fathin Saifur Rahman; Masayuki Watanabe; Yasunori Mitani; Dirk Turschner; Hans-Peter Beck
Compensation of Parameter Uncertainty Using an Adaptive Sliding Mode Control Strategy for an Interior Permanent Magnet Synchronous Motor Drive
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Eun-Kyung Kim; Jinuk Kim; Hoach The Nguyen; Han Ho Choi; Jin-Woo Jung
Experimental Verifications of Low Frequency Path Gain (PG) Channel Modeling for Implantable Medical Device (IMD)
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shuang Zhang; Sio Hang Pun; Peng Un Mak; Yu Ping Qin; Yi He Liu; Yue Ming Gao; Mang I Vai
Sliding Time Window Electricity Consumption Optimization Algorithm for Communities in the Context of Big Data Processing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Simona-Vasilica Oprea; Adela Bara; Vlad Diaconita
An Enabling Multi-operation Branch-line Coupler
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jin Shi; Jun Qiang; Qinghua Cao; Wei Zhang; Jian-Xin Chen
Hierarchical Attention and Knowledge Matching Networks with Information Enhancement for End-to-end Task-oriented Dialog Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Junqing He; Bing Wang; Mingming Fu; Tianqi Yang; Xuemin Zhao
Performance Analysis of a Three-to-Five Phase Dual Matrix Converter Based on Space Vector Pulse Width Modulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Khaliqur Rahman; Atif Iqbal; M. A. Al-Hitmi; O. Dordevic; Salman Ahmad
A New Chaotic Oscillator – Properties, Analog Implementation, and Secure Communication Application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Christian Nwachioma; J. Humberto Perez-Cruz; Abimael Jimenez; Martins Ezuma; R. Rivera-Blas
Using Beamforming for Dense Frequency Reuse in 5G
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Y. A. Abohamra; M. R. Soleymani; Y. R. Shayan
An Indoor Positioning Error Correction Method of Pedestrian Multi-motions Recognized by Hybrid-orders Fraction Domain Transformation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chao Li; Zhong Su; Qing Li; Hui Zhao
Joint Positioning of Flying Base Stations and Association of Users: Evolutionary-based Approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jan Plachy; Zdenek Becvar; Pavel Mach; Radek Marik; Michal Vondra
Mixture Gases Classification Based on Multi-Label One-Dimensional Deep Convolutional Neural Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaojin Zhao; Zhihuang Wen; Xiaofang Pan; Wenbin Ye; Amine Bermak
An Energy Efficient Internet of Things Network Using Restart Artificial Bee Colony and Wireless Power Transfer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiu Zhang; Xin Zhang; Liang Han
Fast Pedestrian Detection in Surveillance Video Based on Soft Target Training of Shallow Random Forest
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sang Jun Kim; Sooyeong Kwak; Byoung Chul Ko
Second-Order Markov Assumption Based Bayes Classifier for Networked Data with Heterophily
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sa Dong; Dayou Liu; Ruochuan Ouyang; Yungang Zhu; Lina Li; Tingting Li; Jie Liu
Naïve Bayes Classifier-Assisted Least Loaded Routing for Circuit-Switched Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Longfei Li; Ya Zhang; Wei Chen; Sanjay K. Bose; Moshe Zukerman; Gangxiang Shen
LMI-Based Stability of Nonlinear Non-Autonomous Fractional-Order Systems with Multiple Time Delays
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shuo Zhang; Lu Liu; Xinshu Cui
Primitive Polynomials for Iterative Recursive Soft Sequential Acquisition of Concatenated Sequences
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Abbas Ahmed; Panagiotis Botsinis; SeungHwan Won; Lie-Liang Yang; Lajos Hanzo
Hierarchical Verification of the BPMN Design Model Using the State Space Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:C. Dechsupa; W. Vatanawood; A. Thongtak
Finite-time lag synchronization of uncertain complex dynamical networks with disturbances via sliding mode control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ghada Al-mahbashi; M. S. Md Noorani
A Duty Ratio Control Strategy to Reduce Both Torque and Flux Ripples of DTC for Permanent Magnet Synchronous Machines
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zheng Zhang; Xinghua Liu
A novel wearable electrocardiogram classification system using convolutional neural networks and active learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yufa Xia; Yaoqin Xie
Two-timescale Resource Allocation for Wireless Powered D2D Communications with Self-interested Nodes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Feng; Qinghai Yang; Kyehyun Kim; Kyung Sup Kwak
Motion Estimation from Surface Electromyogram Using Adaboost Regression and Average Feature Values
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feiyun Xiao; Yong Wang; Liangguo He; Hu Wang; Weihan Li; Zhengshi Liu
Adaptive Optimal Control with Guaranteed Convergence Rate for Continuous-time Linear Systems with Completely Unknown Dynamics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kai Zhang; Suo-Liang Ge
Energy efficient scheduling in wireless sensor networks for periodic data gathering
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Saurabh Kumar; HyungWon Kim
RBFNN-based Adaptive Sliding Mode Control Design for Nonlinear Bilateral Teleoperation System Under Time-varying Delays
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fanghao Huang; Wei Zhang; Zheng Chen; Jianzhong Tang; Wei Song; Shiqiang Zhu
Simulation and experimental verification of edge blurring phenomenon in microdefect inspection based on high-frequency ultrasound
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lei Su; Xiaonan Yu; Ke Li; Xingyan Yao; Michael Pecht
Analysis and optimisation of unmanned aerial vehicle swarms in logistics: An intelligent delivery platform
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kaya Kuru; Darren Ansell; Wasiq Khan; Halil Yetgin
Two Dimensional Direction-of-Arrival Estimation Using Compressive Measurements
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fan Shi
Categorical Variable Segmentation Model for Software Development Effort Estimation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Petr Silhavy; Radek Silhavy; Zdenka Prokopova
Digital Communication Systems Based on Three-Dimensional Chaotic Attractors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Carlos E. C. Souza; Daniel P. B. Chaves; Cecilio Pimentel
Fixed-time attitude tracking control for rigid spacecraft with actuator misalignments and faults
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:J. Gao; S. Zhang; Z. Fu
Power Minimization Resource Allocation for Underlay MISO-NOMA SWIPT Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sun Mao; Supeng Leng; Jie Hu; Kun Yang
Fault Diagnosis and RUL Prediction of Nonlinear Mechatronic System via Adaptive Genetic Algorithm-Particle Filter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ming Yu; Hang Li; Wuhua Jiang; Hai Wang; Canghua Jiang
Improving Recommendations by Embedding Multi-entity Relationships with Latent Dual-Metric Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuanbo Xu; Yongjian Yang; Jiayu Han; Xiang Li; En Wang
Nonlinear Dynamic Surface Control for the Underactuated Translational Oscillator with Rotating Actuator System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weiping Guo; Diantong Liu
Architectural Protection of Trusted System Services for SGX Enclaves in Cloud Computing
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Hongliang Liang; Mingyu Li; Yixiu Chen; Tianqi Yang; Zhuosi Xie; Lin Jiang
A Current Reallocation Strategy to Attenuate the Peak Arm Current of the Modular Multilevel Matrix Converter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shenquan Liu; Maryam Saeedifard; Xifan Wang; Boyang Zhao
Pre-Compensator for Disturbance Signal Elimination in Single-Phase Inverters with Virtual Vector Control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuxiang Wang; Wuhua Li; Xiangning He
Distributed Randomized Gradient-Free Optimization Protocol of Multiagent Systems Over Weight-Unbalanced Digraphs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dong Wang; Jianjie Yin; Wei Wang
Rotated Sphere Haar Wavelet and Deep Contractive Auto-Encoder Network With Fuzzy Gaussian SVM for Pilot's Pupil Center Detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Edmond Q. Wu; Gui-Rong Zhou; Li-Min Zhu; Chuan-Feng Wei; He Ren; Richard S. F. Sheng
Complementarity in Requirements Tracing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wentao Wang; Nan Niu; Mounifah Alenazi; Juha Savolainen; Zhendong Niu; Jing-Ru C. Cheng; Li Da Xu
Admissible Consensus for Homogenous Descriptor Multiagent Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaofan Liu; Yongfang Xie; Fanbiao Li; Weihua Gui
Multichannel Time-Frequency Complexity Measures for the Analysis of Age-Related Changes in Neuromagnetic Resting-State Activity
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Marcelo Alejandro Colominas; Vincent Wens; Alison Mary; Nicolas Coquelet; Mohamad El Sayed Hussein Jomaa; Nisrine Jrad; Anne Humeau-Heurtier; Patrick Van Bogaert
Optimizing Prediction Model for a Noninvasive Brain Computer Interface Platform using Channel Selection, Classification and Regression
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Soheil Borhani; Justin Kilmarx; David Saffo; Lucien Ng; Reza Abiri; Xiaopeng Zhao
A New Recovery Strategy of HVDC System during AC Faults
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Juanjuan Wang; Menghua Huang; Chuang Fu; Huan Li; Shukai Xu; Xiaohua Li
A Voltage Smoothing Algorithm using Energy Storage PQ Control in PV-integrated Power Grid
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Piyapath Siratarnsophon; Keng Weng Lao; David Rosewater; Surya Santoso
Sizing and improved grid integration of residential PV systems with heat pumps and battery storage systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jan Von Appen; Martin Braun
Analytical Modeling of Eccentric PM-inset machines with a Slotless Armature
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Samad Taghipour Boroujeni; Payam Emami; Pezhman Jalali
Droop Control Strategy Incorporating Coupling Compensation and Virtual Impedance for Microgrid Application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zishun Peng; Jun Wang; Daqiang Bi; Yeting Wen; Yuxing Dai; Xin Yin; John Shen
Learning With Annotation of Various Degrees
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Joey Tianyi Zhou; Meng Fang; Hao Zhang; Chen Gong; Xi Peng; Zhiguo Cao; Rick Siow Mong Goh
Classification by Sparse Neural Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Vera Kurkova; Marcello Sanguineti
On the Location-Dependent SIR Gain in Cellular Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ke Feng; Martin Haenggi
Resource Allocation and 3-D Trajectory Design in Wireless Networks Assisted by Rechargeable UAV
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yijun Guo; Sixing Yin; Jianjun Hao
The Effect of Suitable Network Modelling in Voltage Stability Assessment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Seyed Mostafa Abbasi; Farid Karbalaei; Ali Badri
Live Ultrasound Color Encoded Speckle Imaging Platform for Real-Time Complex Flow Visualization In Vivo
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Billy Y. S. Yiu; Mateusz Walczak; Marcin Lewandowski; Alfred C. H. Yu
Simulation of the Second Harmonic Ultrasound Field in Heterogeneous Soft Tissue Using a Mixed Domain Method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Juanjuan Gu; Yun Jing
Estimation of Target Appliance Electricity Consumption Using Background Filtering
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gaochen Cui; Bo Liu; Wenpeng Luan; Yixin Yu
Energy theft detection using gradient boosting theft detector with feature engineering-based preprocessing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rajiv Punmiya; Sangho Choe
Coordination of Distributed Reactive Power Sources for Voltage Support of Transmission Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gustavo Valverde; Dmitry Shchetinin; Gabriela Hug-Glanzmann
Simultaneous Fast Frequency Control and Power Oscillation Damping by Utilizing PV Solar System as PV-STATCOM
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rajiv K. Varma; Mohammad Akbari Kelishadi
III-V/Si Hybrid MOS Optical Phase Shifter for Si Photonic Integrated Circuits
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mitsuru Takenaka; Jae-Hoon Han; Frederic Boeuf; Jin-Kwon Park; Qiang Li; Chong Pei Ho; Dongsheng Lyu; Shuhei Ohno; Junichi Fujikata; Shigeki Takahashi; Shinichi Takagi
Cancelling thermal cross-talk effects in photonic integrated circuits
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Maziyar Milanizadeh; Douglas Aguiar; Andrea Melloni; Francesco Morichetti
Energy-Efficient High-Throughput VLSI Architectures for Product-Like Codes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Christoffer Fougstedt; Per Larsson-Edefors
An Introduction to OPC UA TSN for Industrial Communication Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dietmar Bruckner; Marius-Petru Stanica; Richard Blair; Sebastian Schriegel; Stephan Kehrer; Maik Seewald; Thilo Sauter
Dementia care frameworks and assistive technologies for their implementation: A Review
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lefteris Koumakis; Charikleia Chatzaki; Eleni Kazantzaki; Evangelia Maniadi; Manolis Tsiknakis
Optical Behavior Analysis of Negative Wavelength Detuning in SMFP-LD and its Effect on Multi-RF Generation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hao Chen; Bikash Nakarmi; Mohammad Rakib Uddin; Shilong Pan
Time Reversal Based MAC for Multi-Hop Underwater Acoustic Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ruiqin Zhao; Hao Long; Octavia A. Dobre; Xiaohong Shen; Telex M. N. Ngatched; Haodi Mei
A Stochastic Bilevel Model to Manage Active Distribution Networks With Multi-Microgrids
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Amir Naebi Toutounchi; Seyedjalal Seyedshenava; Javier Contreras; Adel Akbarimajd
Islanding Detection of Synchronous Generator-Based DGs using Rate of Change of Reactive Power
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Srete Nikolovski; Hamid Reza Baghaee; Dragan Mlakic
Eureka: Edge-based Discovery of Training Data for Machine Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ziqiang Feng; Shilpa George; Jan Harkes; Padmanabhan Pillai; Roberta Klatzky; Mahadev Satyanarayanan
Mode Selection Between Index Coding and Superposition Coding in Cache-based NOMA Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yaru Fu; Ye Liu; Hong Wang; Zheng Shi; Yuanwei Liu
Modeling the Unlicensed Band Allocation for LAA With Buffering Mechanism
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Po-Heng Chou
DOA estimation for UCA in the presence of gain-phase errors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weiwei Hu
A Low Power Cardiovascular Healthcare System with Cross-layer Optimization from Sensing Patch to Cloud Platform
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chenyu Wang; Yajie Qin; Han Jin; Ikhwan Kim; Jose David Granados Vergara; Chenjie Dong; Yizhou Jiang; Qifan Zhou; Junshang Li; Zishang He; Zhuo Zou; Lirong Zheng; Xiaomei Wu; Yuanyuan Wang
Analysis of Interventionalists' Natural Behaviors for Recognizing Motion Patterns of Endovascular Tools during Percutaneous Coronary Interventions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiao-Hu Zhou; Gui-Bin Bian; Xiao-Liang Xie; Zeng-Guang Hou; Xinkai Qu; Shaofeng Guan
A vision/radar/INS integrated guidance method for shipboard landing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yue Meng; Wei Wang; Hao Han; Mingyan Zhang
Quaternion Signal Analysis Algorithm for Induction Motor Fault Detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jose Luis Contreras Hernandez; Dora Luz Almanza-Ojeda; Sergio Ledesma; Arturo Garcia-Perez; Rene de Jesus Romero-Troncoso; Mario-Alberto Ibarra-Manzano
Visual Servo Tracking of Wheeled Mobile Robots with Unknown Extrinsic Parameters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Qiu; Baoquan Li; Wuxi Shi; Xuebo Zhang
A Hybrid Control Strategy of Hybrid-Excitation Switched Reluctance Motor for Torque Ripple Reduction and Constant Power Extension
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wen Ding; Guoji Liu; Pengyu Li
Design of Double-Line-Frequency Ripple Controller for Quasi-Single-Stage AC/DC Converter with Audio Susceptibility Model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yaping Cai; Jianping Xu; Ping Yang; Gao Liu
A Coordinating Control for Hybrid HVDC Systems in Weak Grid
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jagdeep Kaur; Nilanjan Ray Chaudhuri
Adaptive Neural-Fuzzy Robust Position Control Scheme for Maglev Train Systems with Experimental Verification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yougang Sun; Junqi Xu; Haiyan Qiang; Guobin Lin
Dynamic Aggregation Modeling of Grid-Connected Inverters Using Hamilton's-Action-Based Coherent Equivalence
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaoming Zha; Shuhan Liao; Meng Huang; Zezhou Yang; Jianjun Sun
A PCA - Two Stage Bayesian Sensor Fusion Approach for Diagnosing Electrical and Mechanical Faults in Induction Motors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Anna Stief; James Ottewill; Jerzy Baranowski; Michal Orkisz
Multidisciplinary Design Strategies for Turbomolecular Pumps with Ultrahigh Vacuum Performance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ziyuan Huang; Bangcheng Han; Yun Le
A Bi-Directional LSTM prognostics method under multiple operational conditions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cheng-Geng Huang; Hong-Zhong Huang; Yan-Feng Li
Active Surge Control for Magnetically Suspended Centrifugal Compressors Using A Variable Equilibrium Point Approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xin Ma; Shiqiang Zheng; Kun Wang
A Complete Switching Analytical Model of Low-Voltage eGaN HEMTs and Its Application in Loss Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jian Chen; Quanming Luo; Jian Huang; Qingqing He; Xiong Du
Different Influence of Grid Impedance on Low- and High- frequency Stability of PV Generators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yanghong Xia; Yonggang Peng; Pengcheng Yang; Yue Li; Wei Wei
Stochastic Electricity Social Welfare Enhancement Based on Consensus Neighbor Virtualization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Seyede Zahra Tajalli; Taher Niknam; Abdollah Kavousi-Fard
Power Flow Management in MTdc Grids using Series Current Flow Controllers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Senthooran Balasubramaniam; Carlos Ernesto Ugalde-Loo; Jun Liang; Tibin Joseph
Neuron-wise Inhibition Zones and Auditory Experiments
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiang Wu; Juyang Weng
A Unified Clock and Switched-Capacitor-Based Power Delivery Architecture for Variation Tolerance in Low-Voltage SoC Domains
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fahim ur Rahman; Sung Kim; Naveen John; Roshan Kumar; Xi Li; Rajesh Pamula; Keith A. Bowman; Visvesh S. Sathe
Cross-Domain Distance Metric Learning Framework With Limited Target Samples for Scene Classification of Aerial Images
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Yan; Ruixi Zhu; Nan Mo; Yi Liu
Adaptive Superpixel Generation for SAR Images With Linear Feature Clustering and Edge Constraint
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Deliang Xiang; Tao Tang; Sinong Quan; Dongdong Guan; Yi Su
Robust Control in Diagonal Move Steer Mode and Experiment on an X-by-wire UGV
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jun Ni; Jibin Hu; Changle Xiang
Tracking of Vehicle Motion on Highways and Urban Roads Using A Nonlinear Observer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Woongsun Jeon; Ali Zemouche; Rajesh Rajamani
Attitude Stabilization of Tug Towed Space Target by Thrust Regulation in Orbital Transfer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rui Zhong; Zheng Hong Zhu
A Practical and Adaptive Method to Achieve EMG-based Torque Estimation for A Robotic Exoskeleton
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kai Gui; Honghai Liu; Dingguo Zhang
Development of a Two-Axis Robotic Platform for the Characterization of Two-Dimensional Ankle Mechanics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Varun Nalam; Hyunglae Lee
Precision Motion Control of Permanent Magnet Linear Synchronous Motors Using Adaptive Fuzzy Fractional-Order Sliding-Mode Control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Syuan-Yi Chen; Hsin-Han Chiang; Tung-Sheng Liu; Chih-Hung Chang
Position sensor fault detection of IPMSM using single DC-bus current sensor with accuracy uncertainty
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiadong Lu; Yihua Hu; Jinglin Liu; Xiaokang Zhang; Huiqing Wen; Zheng Wang
Fast Cross-Validation for Kernel-based Algorithms
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yong Liu; Shizhong Liao; Shali Jiang; Lizhong Ding; Hailun Lin; Weiping Wang
The Impact of Correlated Metrics on the Interpretation of Defect Models
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jirayus Jiarpakdee; Chakkrit Tantithamthavorn; Ahmed E. Hassan
Highly Reliable Back-To-Back Power Converter without Redundant Bridge Arm for Doubly-Fed Induction Generator-Based Wind Turbine
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kai Ni; Yihua Hu; Dimitrios Lagos; Guipeng Chen; Zheng Wang; Xinhua Li
ACTIVE AND REACTIVE POWER INJECTION STRATEGIES FOR THREE-PHASE FOUR-WIRE INVERTERS DURING SYMMETRICAL/ASYMMETRICAL VOLTAGE SAGS
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Danilo Iglesias Brandao; Frederico Mendes; Reginaldo Vagner Ferreira; Sidelmo Magalhaes Silva; Igor Amariz Pires
Performance Analysis of Matched-Filter Detector for MIMO Spatial Multiplexing over Rayleigh Fading Channels with Imperfect Channel Estimation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuto Hama; Hideki Ochiai
Performance Analysis of Receivers using Sector Antennas for Broadcast Vehicular Communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Keerthi Kumar Nagalapur; Fredrik Brannstrom; Erik G. Strom
Shades of White: Impacts of Population Dynamics and TV Viewership on Available TV Spectrum
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhongyuan Zhao; Mehmet Can Vuran; Demet Batur; Eylem Ekici
Non-Coherent Massive SIMO System based on M-DPSK for Rician Channels
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Victor Monzon Baeza; Ana Garcia-Armada
A New Interface Board for the Level-1 Muon Barrel Trigger Upgrade of the ATLAS Experiment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:V. Izzo; A. Aloisio; R. Giordano; S. Perrella; R. Vari
Radiation Induced Leakage Current and Electric Field Enhancement in CMOS Image Sensor Sense Node Floating Diffusions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alexandre Le Roch; Cedric Virmontois; Philippe Paillet; Jean-Marc Belloir; Serena Rizzolo; Federico Pace; Cementine Durnez; Pierre Magnan; Vincent Goiffon
VME Readout At and Below the Conversion Time Limit
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. Munch; J. H. Jensen; B. Loher; H. Tornqvist; H. T. Johansson
Readout method based on PCIe over optical fiber for CBM-TOF super module quality evaluation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianhui Yuan; Ping Cao; Xiru Huang; Chao Li; Qi An
Fiber Optic Sensors Based on Photoacoustic Effect for Rebar Corrosion Measurement
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cong Du; Qixiang Tang; Jingcheng Zhou; Xu Guo; Tzuyang Yu; Xingwei Wang
Inertial Sensor-Based Respiration Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gurkan Karacocuk; Fabian Hoflinger; Rui Zhang; Leonhard M. Reindl; Bernhard Laufer; Knut Moller; Mareike Roell; Denise Zdzieblik
An Inhaler Tracking System Based on Acoustic Analysis: Hardware and Software
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenyang Xie; Patrick Gaydecki; Ann-Louise Caress
A Novel Method for Calibration of ADC Using JAWS
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Martin Sira; Oliver Kieler; Ralf Behr
Analysis of the Implementation of a Lean Service in a Shared Service Center: A Study of Stability and Capacity
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fabiane Flores Sum; Istefani Carisio de Paula; Guilherme Tortorella; Andre Teixeira Pontes; Renata Tilemann Faco
Determining Temperature-Dependent Optical Characteristics of Remote Phosphor Plates by Transmission-Type Measurement System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yi Lin; Haihua Qiu; Yijun Lu; Guolong Chen; Yue Lin; Weijie Guo; Jian Jin; Ziquan Guo; Zhong Chen
Modeling Stripline With Slotted Ground Plane in Multilayered Circuit Board Using PEEC Formulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lingyun Ye; Xinglin Sun; Tiantian Huang; Yin Sun; Shuai Jin; Bichen Chen; Jun Fan
Maximizing content with cloud, virtualization and AI
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Raymond Thompson
Year: 2018
Automating Metadata Logging through Artificial Intelligence
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Christopher Witmayer
Year: 2018
Exploring Creative Frontiers of AI for M&E Production and Distribution
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Gary Olson; Rick Singer
Year: 2018
The Automated AI Workflow is here… If you know where to look
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Jason Perr
Year: 2018
Automated Distribution Workflows Based on IMF Metadata
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Tomasz Witkowski; Andrew Dunne; Saul Mahoney; Andrew Johnston; Richard Welsh
Year: 2018
Robust, Repeatable and Interoperable Workflows through IMF Output Profile Lists
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Arjun Ramamurthy; Raymond Yeung
Year: 2018
Artificial Intelligence for the automation of robotic cameras in live sports
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Floriane Magera; Johan Vounckx
Year: 2018
Artificial Intelligence For Media Operations Why AI algorithms will become a must for every network management system
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Thomas Gunkel; Ben Vandenberghe
Year: 2018
Guest Editorial Special Section on Robotics for Fourth Industrial Revolution
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. Kang; J.-H. Lee; J. Park; C. Hyuk Park
Year: 2019
A Correction and Some Comments on the Article “Polynomially Complex Synthesis of Distributed Supervisors for Large-Scale AMSs Using Petri Nets”
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Spyros Reveliotis
Year: 2019
The TENNLab Exploratory Neuromorphic Computing Framework
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:James S. Plank; Catherine D. Schuman; Grant Bruer; Mark E. Dean; Garrett S. Rose
Year: 2018
Agent-Based Fog Computing: Gossiping, Reasoning, and Bargaining
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kwang Mong Sim
Year: 2018
Distributed Power Control in Single-Stream MIMO Wiretap Interference Networks With Full-Duplex Jamming Receivers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peyman Siyari; Marwan Krunz; Diep N. Nguyen
Year: 2019
MV-PURE Spatial Filters With Application to EEG/MEG Source Reconstruction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tomasz Piotrowski; Jan Nikadon; David Gutierrez
Year: 2019
OPARC: Optimal and Precise Array Response Control Algorithm—Part II: Multi-Points and Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xuejing Zhang; Zishu He; Xiang-Gen Xia; Bin Liao; Xuepan Zhang; Yue Yang
Year: 2019
Quickest Search and Learning Over Correlated Sequences: Theory and Application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Javad Heydari; Ali Tajer
Year: 2019
On Noncausal Identification of Nonstationary Multivariate Autoregressive Processes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Maciej Niedzwiecki; Marcin Ciolek
Year: 2019
DRX over LAA-LTE-A New Design and Analysis Based on Semi-Markov Model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mukesh Kumar Maheshwari; Abhishek Roy; Navrati Saxena
Year: 2019
Efficient Vertical Mining of High Average-Utility Itemsets Based on Novel Upper-Bounds
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tin Truong; Hai Duong; Bac Le; Philippe Fournier-Viger
Year: 2019
Collaboratively Tracking Interests for User Clustering in Streams of Short Texts
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shangsong Liang; Emine Yilmaz; Evangelos Kanoulas
Year: 2019
Suppressing In-Band Interference: A Compact Lumped-Element Bandpass Filter with Adaptive In-band Interference Suppression Capabilities
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dakotah J. Simpson; Andrea Ashley; Dimitra Psychogiou
Year: 2019
Smart RF Integrated Circuits: A Millimeter-Wave Gigabit Transceiver with Digitally-Enabled Built-In Self-Healing and Auto-Switching Functions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jenny Yi-Chun Liu; Ian Huang; Yen-Hung Kuo; Wei-Tsung Li; Wei-Heng Lin; Wen-Jie Lin; Jeng-Han Tsai; Hamed Alsuraisry; Hsin-Chia Lu; Tian-Wei Huang
Year: 2019
A Cross-Domain SDN Architecture for Multi-Layered Space-Terrestrial Integrated Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yongpeng Shi; Yurui Cao; Jiajia Liu; Nei Kato
Year: 2019
Artificial Intelligence Empowered Mobile Sensing for Human Flow Detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fu Xiao; Zhengxin Guo; Yingying Ni; Xiaohui Xie; Sabita Maharjan; Yan Zhang
Year: 2019
In-Vehicle Networking: Protocols, Challenges, and Solutions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jun Huang; Mingli Zhao; Yide Zhou; Cong-Cong Xing
Year: 2019
Transparent Learning: An Incremental Machine Learning Framework Based on Transparent Computing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kehua Guo; Zhonghe Liang; Ronghua Shi; Chao Hu; Zuoyong Li
Year: 2018
Multiagent-Based Flexible Edge Computing Architecture for IoT
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Takuo Suganuma; Takuma Oide; Shinji Kitagami; Kenji Sugawara; Norio Shiratori
Year: 2018
Toward Efficient Content Delivery for Automated Driving Services: An Edge Computing Solution
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Quan Yuan; Haibo Zhou; Jinglin Li; Zhihan Liu; Fangchun Yang; Xuemin Sherman Shen
Year: 2018
Joint Admission Control and Resource Allocation in Edge Computing for Internet of Things
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shichao Li; Ning Zhang; Siyu Lin; Linghe Kong; Ajay Katangur; Muhammad Khurram Khan; Minming Ni; Gang Zhu
Year: 2018
Hyperconnected Network: A Decentralized Trusted Computing and Networking Paradigm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hao Yin; Dongchao Guo; Kai Wang; Zexun Jiang; Yongqiang Lyu; Ju Xing
Year: 2018
Guest Editorial Special Issue on Internet of Mission-Critical Things (IoMCT)
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qilian Liang; Tariq S. Durrani; Sherwood W. Samn; Jing Liang; Jinhwan Koh; Xin Wang
Year: 2018
Interference Alignment Schemes Using Latin Square for K $\times$ 3 MIMO X Channel
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Young-Sik Moon; Jong-Yoon Yoon; Jong-Seon No; Sang-Hyo Kim
Year: 2019
Design of Computational Experiment for Performance Optimization of a Switched Reluctance Generator in Wind Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pedro Jose dos Santos Neto; Tarcio Andre dos Santos Barros; Marcelo Vinicius de Paula; Ramon Rodrigues de Souza; Ernesto Ruppert Filho
Year: 2018
Design and Development of Low Torque Ripple Variable-Speed Drive System With Six-Phase Switched Reluctance Motors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu Deng; Barrie Mecrow; Haimeng Wu; Richard Martin
Year: 2018
Direct Power Control of DFIG System Without Phase-Locked Loop Under Unbalanced and Harmonically Distorted Voltage
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Longqi Li; Heng Nian; Lijie Ding; Bo Zhou
Year: 2018
Additional Losses of Electrical Machines Under Torsional Vibration
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Antero Arkkio; Samuli Cederstrom; Hafiz Asad Ali Awan; Seppo E. Saarakkala; Timo P. Holopainen
Year: 2018
State-Space Modeling, Analysis, and Distributed Secondary Frequency Control of Isolated Microgrids
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Farideh Doost Mohammadi; Hessam Keshtkar Vanashi; Ali Feliachi
Year: 2018
High-Order Sliding Mode Observer Based OER Control for PEM Fuel Cell Air-Feed System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huiwen Deng; Qi Li; Weirong Chen; Guorui Zhang
Year: 2018
Advanced Dynamic Modeling of Three-Phase Mutually Coupled Switched Reluctance Machine
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianning Dong; Brock Howey; Benjamin Danen; Jianing Lin; James Weisheng Jiang; Berker Bilgin; Ali Emadi
Year: 2018
VSC-Based Active Synchronizer for Generators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shahil Shah; Hongbo Sun; Daniel Nikovski; Jinyun Zhang
Year: 2018
Domain of Stability Characterization for Hybrid Microgrids Considering Different Power Sharing Conditions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Adedayo Aderibole; Hatem H. Zeineldin; Mohamed Shawky El-Moursi; Jimmy Chih-Hsien Peng; Mohamed Al Hosani
Year: 2018
37ps-Precision Time-Resolving Active Quenching Circuit for High-Performance Single Photon Avalanche Diodes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Giulia Acconcia; Massimo Ghioni; Ivan Rech
Year: 2018
Enhanced Modal Coupling Loss in a Two-Mode SOI Waveguide of Broken Parity-Time Symmetry
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ang Liu; Tianying Lin; Xiaopei Zhang; Hailong Han; Ze Chen; Xiaoping Liu; Haibin Lv
Year: 2018
Optimization of Finite-Alphabet Signaling for Two-User Multiaccess VLC Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhen-Yu Wang; Hong-Yi Yu; Yan-Yu Zhang; Da-Ming Wang
Year: 2018
A Comprehensive Performance Improvement Control Method by Fractional Order Control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xi Zhou; Yao Mao; Chao Zhang; Qiunong He
Year: 2018
Interior Radiation Noise Reduction Method Based on Multiframe Processing in Infrared Focal Plane Arrays Imaging System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yiyang Li; Weiqi Jin; Zhihao Liu
Year: 2018
Type-2 Fuzzy Sets as Well as Computing with Words
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jerry M. Mendel
Year: 2019
Fuzzy Control Systems: Past, Present and Future
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Anh-Tu Nguyen; Tadanari Taniguchi; Luka Eciolaza; Victor Campos; Reinaldo Palhares; Michio Sugeno
Year: 2019
Multimodal Fuzzy Fusion for Enhancing the Motor-Imagery-Based Brain Computer Interface
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li-Wei Ko; Chin-Teng Lin; Yi-Chen Lu; Humberto Bustince; Yu-Cheng Chang; Yang Chang; Javier Ferandez; Yu-Kai Wang; Jose Antonio Sanz; Gracaliz Pereira Dimuro
Year: 2019
Trust-Based Collaborative Privacy Management in Online Social Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lei Xu; Chunxiao Jiang; Nengqiang He; Zhu Han; Abderrahim Benslimane
Year: 2019
Sensor-Based Mobile Web Cross-Site Input Inference Attacks and Defenses
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rui Zhao; Chuan Yue; Qi Han
Year: 2019
Guest Editorial Special Issue on Automation Science and Engineering for Smart and Interconnected Healthcare Delivery Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jingshan Li; Xiaolan Xie; Jie Song; Hui Yang; Gregory Faraut
Year: 2019
Adaptive Importance Sampling: The past, the present, and the future
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Monica F. Bugallo; Victor Elvira; Luca Martino; David Luengo; Joaquin Miguez; Petar M. Djuric
Year: 2017
A Novel Pattern-Frequency Tree for Multisensor Signal Fusion and Transition Analysis of Nonlinear Dynamics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cheng-Bang Chen; Hui Yang; Soundar Kumara
Year: 2019
Efficient Real-Time Coding-Assisted Heterogeneous Data Access in Vehicular Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:G. G. Md. Nawaz Ali; Md. Noor-A-Rahim; Md. Ashiqur Rahman; Syeda Khairunnesa Samantha; Peter Han Joo Chong; Yong Liang Guan
Year: 2018
Mobile Crowd Wireless Charging Toward Rechargeable Sensors for Internet of Things
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qian Zhang; Fan Li; Yu Wang
Year: 2018
IoT-Based Vibration Analytics of Electrical Machines
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:D. Ganga; V. Ramachandran
Year: 2018
Rolling Out the Red (and Green) Carpet: Supporting Driver Decision Making in Automation-to-Manual Transitions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alexander Eriksson; Sebastiaan M. Petermeijer; Markus Zimmermann; Joost C. F. de Winter; Klaus J. Bengler; Neville A. Stanton
Year: 2019
Closed-Loop Characterization of Noise and Stability in a Mode-Localized Resonant MEMS Sensor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Milind Pandit; Chun Zhao; Guillermo Sobreviela; Arif Mustafazade; Sijun Du; Xudong Zou; Ashwin A. Seshia
Year: 2019
Establishing the Limits of Validity of the Superposition of Experimental and Analytical Ultrasonic Responses for Simulating Imaging Data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Harry A. Bloxham; Alexander Velichko; Paul D. Wilcox
Year: 2019
A Numerical Optimization Method for Transducer Transfer Functions by the Linearity of the Phase Spectrum
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kenneth Kirkeng Andersen; Martijn E. Frijlink; Lars Hoff
Year: 2019
High-Order Hadamard-Encoded Transmission for Tissue Background Suppression in Ultrasound Contrast Imaging: Memory Effect and Decoding Schemes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Che-Chou Shen; Jyun-Hong Yan
Year: 2019
Acoustic Characterization of the CLINIcell for Ultrasound Contrast Agent Studies
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ines Beekers; Tom van Rooij; Antonius F. W. van der Steen; Nico de Jong; Martin D. Verweij; Klazina Kooiman
Year: 2019
Three-Dimensional Flow Studies in Cylindrical Magnetohydrodynamic Experiments Using Ultrasound Array Velocimetry
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Norman Thieme; Karl Buchner; Lars Buttner; Olf Patzold; Jurgen Czarske
Year: 2019
Versatile Ultrasonic Spectrometer for Liquids With Practical Sample Handling by Using Standard Cuvettes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Marcelo Moreira Tiago; Ricardo Tokio Higuti; Luis Elvira Segura; Claudio Kitano; Edvaldo Assuncao; Samuel L. Oliveira
Year: 2019
Impact of High-Intensity Ultrasound on Strength of Surgical Mesh When Treating Biofilm Infections
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Timothy A. Bigelow; Clayton L. Thomas; Huaiqing Wu; Kamal M. F. Itani
Year: 2019
Cross-Correlation Signal Processing for Axion and WISP Dark Matter Searches
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ben T. Mcallister; Stephen R. Parker; Eugene N. Ivanov; Michael E. Tobar
Year: 2019
Corrections to “On the Quantitative Potential of Viscoelastic Response (VisR) Ultrasound Using the One-Dimensional Mass-Spring-Damper Model”
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mallory R. Selzo; Christopher J. Moore; Md Murad Hossain; Mark L. Palmeri; Caterina M. Gallippi
Year: 2019
In-Phase and Quadrature Analysis for Amplitude and Frequency Modulations Due to Vibrations on a Surface-Acoustic-Wave Resonator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Maskay; Donald M. Hummels; M. Pereira Da Cunha
Year: 2019
Improving Spatial Resolution Using Incoherent Subtraction of Receive Beams Having Different Apodizations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Anil Agarwal; Jonathan Reeg; Anthony S. Podkowa; Michael L. Oelze
Year: 2019
Characteristics of SH0-Wave Converted to T(0, 1)-Wave Based on a T-Shaped Plate Wrapped Around a Pipe
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feiran Sun; Zhenguo Sun; Qiang Chen; Riichi Murayama
Year: 2019
An FPGA-Based Backend System for Intravascular Photoacoustic and Ultrasound Imaging
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xun Wu; Jean L. Sanders; Xiao Zhang; Feysel Yalcin Yamaner; Omer Oralkan
Year: 2019
High-Intensity Focused Ultrasound Ablation by the Dual-Frequency Excitation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Siu Kwun Berlinda Law; Yufeng Zhou
Year: 2019
Internal Electric Field in Co-Doped BaTiO3 With Co2+/3+, Nb5+, Li+, and F: Impact on Functional Properties and Charge Compensation With Niobium and Fluorine Ions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Remy Ul; Franck Levassort; Michael Lematre; Louis-Pascal Tran-Huu-Hue; Mai Pham-Thi
Year: 2019
Ultralow Phase Noise 10-MHz Crystal Oscillators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jeremy Everard; Tsvetan Burtichelov; Keng Ng
Year: 2019
Experimental Quantification of Noise in Linear Ultrasonic Imaging
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rhodri L. T. Bevan; Jie Zhang; Nicolas Budyn; Anthony J. Croxford; Paul D. Wilcox
Year: 2019
Efficient Frequency-Domain Synthetic Aperture Focusing Techniques for Imaging With a High-Frequency Single-Element Focused Transducer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Elyas Shaswary; Jahan Tavakkoli; J. C. Kumaradas
Year: 2019
Design Exploration of Package-Embedded Inductors for High-Efficiency Integrated Voltage Regulators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sebastian Mueller; Mohamed Lamine Faycal Bellaredj; Anto Kavungal Davis; Paul A. Kohl; Madhavan Swaminathan
Year: 2019
Freeway Traffic Modelling and Control [Bookshelf]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Christos G. Cassandras
Year: 2019
RDNA: Residue-Defined Networking Architecture Enabling Ultra-Reliable Low-Latency Datacenters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alextian Liberato; Magnos Martinello; Roberta L. Gomes; Arash F. Beldachi; Emilio Salas; Rodolfo Villaca; Moises R. N. Ribeiro; Koteswararao Kondepu; George Kanellos; Reza Nejabati; Alexander Gorodnik; Dimitra Simeonidou
Year: 2018
Investigation of Gate-Stress Engineering in Negative Capacitance FETs Using Ferroelectric Hafnium Aluminum Oxides
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chun-Hu Cheng; Chia-Chi Fan; Chien Liu; Hsiao-Hsuan Hsu; Hsuan-Han Chen; Chih-Chieh Hsu; Shih-An Wang; Chun-Yen Chang
Year: 2019
Comment on “An Analytical Model for Tunnel Barrier Modulation in Triple Metal Double Gate TFET”
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Ananda; S. S. Chauhan; A. Prakash
Year: 2019
An Analytical Model for the Effective Drive Current in CMOS Circuits
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sergey Pidin
Year: 2019
Analysis on Performance of Ferroelectric NC-FETs Based on Real-Space Gibbs-Free Energy With Atomic Channel Structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaoyi Zhang; Xiao Gong; Gengchiau Liang
Year: 2019
Quarter Video Graphics Array Digital Pixel Image Sensing With a Linear and Wide- Dynamic-Range Response by Using Pixel-Wise 3-D Integration
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Masahide Goto; Yuki Honda; Toshihisa Watabe; Kei Hagiwara; Masakazu Nanba; Yoshinori Iguchi; Takuya Saraya; Masaharu Kobayashi; Eiji Higurashi; Hiroshi Toshiyoshi; Toshiro Hiramoto
Year: 2019
Author’s Reply
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Navjeet Bagga; Subir Kumar Sarkar
Year: 2019
Communication-Free Inter-Operator Interference Management in Shared Spectrum Small Cell Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cengis Hasan; Mahesh K. Marina
Year: 2018
Spass: Spectrum Sensing as a Service via Smart Contracts
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Suzan Bayhan; Anatolij Zubow; Adam Wolisz
Year: 2018
3.5 GHz Federal Incumbent Protection Algorithms
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Michael R. Souryal; Thao T. Nguyen; Nickolas J. LaSorte
Year: 2018
Crowdsourced Indoor Wi-Fi REMs: Does the Spatial Interpolation Method Matter?
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zakarya El-friakh; Andra M. Voicu; Shaham Shabani; Ljiljana Simic; Petri Mahonen
Year: 2018
D-MIMOO – Distributed MIMO for Office Wi-Fi Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Neelakantan Nurani Krishnan; Eric Torkildson; Enrico Rantala; Ivan Seskar; Narayan Mandayam; Klaus Doppler
Year: 2018
The Novel Crowdsourcing Algorithm for Cooperative Spectrum Sensing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Szu-Liang Wang; Tsung-Hung Tsai; Wei-Ho Chung
Year: 2018
SAIFE: Unsupervised Wireless Spectrum Anomaly Detection with Interpretable Features
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sreeraj Rajendran; Wannes Meert; Vincent Lenders; Sofie Pollin
Year: 2018
Coexistence Performance of GAA Use Cases using LTE-TDD Technologies in 3.5GHz CBRS Spectrum
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Du Ho Kang; Kumar Balachandran; Mats Buchmayer
Year: 2018
Enforcement in Spectrum Sharing: Crowd-sourced Blind Authentication of Co-channel Transmitters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Vireshwar Kumar; He Li; Jung-Min Jerry Park; Kaigui Bian
Year: 2018
Preserving the Incumbent Users’ Location Privacy in the 3.5 GHz Band
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:He Li; Yanzhi Dou; Chang Lu; Doug Zabransky; Yaling Yang; Jung-Min Jerry Park
Year: 2018
Energy Efficient Joint Channel and Power allocation for Energy Harvesting Cognitive Radio Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ding Xu; Qun Li
Year: 2018
OP-Map Based Next Generation Frequency Sharing System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Moonkyu Jo; Xilei Chen; Kwang Soon Kim
Year: 2018
A Machine Learning Algorithm for Unlicensed LTE and WiFi Spectrum Sharing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nazanin Rastegardoost; Bijan Jabbari
Year: 2018
A Spectrum Sharing Solution for the Efficient Use of mmWave Bands in 5G Cellular Scenarios
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mattia Rebato; Michele Zorzi
Year: 2018
QoS Guarantee for Energy Harvesting Cognitive Radio Networks : (Invited Paper)
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuquan Xiao; Wenchi Cheng; Wei Zhang; Tao Sun
Year: 2018
Opportunistic Channel Access Using Reinforcement Learning in Tiered CBRS Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Matthew Tonnemacher; Chance Tarver; Vikram Chandrasekhar; Hao Chen; Pengda Huang; Boon Loong Ng; Jianzhong Charlie Zhang; Joseph R. Cavallaro; Joseph Camp
Year: 2018
Optimal Trajectory Planning for UAV-relayed Dynamic Spectrum Access
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pengyu Zhao; Yuanxing Zhang; Kezhen Zhang; Kaigui Bian; Lingyang Song
Year: 2018
On the Privacy and Utility Tradeoff in Database-Assisted Dynamic Spectrum Access
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ahmed M. Salama; Ming Li; Loukas Lazos; Yong Xiao; Marwan Krunz
Year: 2018
Demonstrating Deep Learning Based Communications Systems Over the Air In Practice
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Timothy J. O'Shea; Tamoghna Roy; Nathan West; Benjamin C. Hilburn
Year: 2018
Integration of Electric Vehicles as Smart Loads for Demand Side Management in Medium Voltage Distribution Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qais Ali; Hassan Zahid Butt; Syed Ali Abbas Kazmi
Year: 2018
Design, Modeling and Parametric Analysis of Chevron Shaped Electrothermal Actuator Using Low Cost MetalMUMPS Fabrication Process
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Muhammad Saqib; Muhammad Mubasher Saleem; Saif Ullah Awan; Masood Ur Rehman
Year: 2018
Empirical Evaluation of Fingerprints Matching Strategies Based on Minutia Cylinder-Code
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wajih Ullah Baig; Waqas Ellahi; Kashif Sardar; Mohsin Raza; Adeel Ejaz; Kamran Ali
Year: 2018
Brain Tumor Segmentation in MRI images using Chan-Vese Technique in MATLAB
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Muhammad Zawish; Asad Ali Siyal; Kainat Ahmed; Aiman Khalil; Sheeraz Memon
Year: 2018
Single Dimensional Generalized Kalman Filter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zainullah Khan; Hairbyar Bugti; Ali Sheraz Bugti
Year: 2018
On PQ Control of BESS in Grid-Connected Mode and Frequency Control in Islanded-Mode for Micro- Grid Application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sahar Zafar; Husnain Sadiq; Beenish Javaid; Hassan Abdullah Khalid
Year: 2018
Design and FEM Modeling of an Electrostatic RFMEMS Varactor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shakila Shaheen; Muhammad Mubasher Saleem; Syed Muhammad Tahir Zaidi
Year: 2018
Trends and Challenges in Lifelong Machine Learning Topic Models
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Muhammad Taimoor Khan; Shehzad Khalid
Year: 2018
Design And Implementation of Virtual Synchronous Machine
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Syed Muhammad Furqan; Ali Nasir; Arslan Ashraf; Tabraiz Aslam Shami; Nabeel Khalid
Year: 2018
An Overview of Transformerless Inverters for Grid Connected Photovoltaic System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kamran Zeb; Saif Ul Islam; Waqar Uddin; Imran Khan; M.A. Khan; Sajid Ali; T.D.C. Busarello; Hee Je Kim
Year: 2018
Fuzzy Rule Based Diagnostic System to Detect the Lung Cancer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Umair Ahmed; Ghulam Rasool; Saqib Zafar; Hafiz Farhan Maqbool
Year: 2018
Developing an Effective Predictive Model for Clinical Dataset
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Naeem Ahmed Mahoto; Nazish Aslam Brohi; Abdul Hafeez Babar
Year: 2018
AZ-Model of software requirements change management in global software development
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Muhammad Azeem Akbar; Nasrullah; Muhammad Shafiq; Jawad Ahmad; Muhammad Mateen; Muhammad Tanveer Riaz
Year: 2018
Robust Activity Recognition Model Via Motion Templates
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Waqas Ahmed; Muhammad Haroon Yousaf
Year: 2018
Effects of Interference on Device-to-Device Communication
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zakir Hussain; Asim ur Rehman Khan; Haider Mehdi; Syed Muhammad Atif Saleem; Muhammad Arif; Shabbir Hussain
Year: 2018
Control of Ball and Beam with LQR Control Scheme using Flatness Based Approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mustansar Shah; Rahat Ali; Fahad Mumtaz Malik
Year: 2018
Investigation of Zero Sequence Injection Method For Balancing of Multi-level Cascaded-H Bridge Inverter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Usman Hameed; Husnain Sadiq; Hassan Abdullah Khalid; Muhammad Umer Khan; Mazhar Ali
Year: 2018
Modeling of Sewerage System Linking UML, Automata and TLA+
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Saba Latif; Aniqa Rehman; Nazir Ahmad Zafar
Year: 2018
Design and Application of Optical Fiber Sensors for Force Myography
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Eric Fujwara; Yu Tzu Wu; Caio S. Villela; Matheus K. Gomes; Marco C. P. Soares; Carlos K. Suzuki; Antonio Ribas Neto; Eric Rohmer
Year: 2018
Microstructured Light Fields for Optical Trapping: Zero Order Continuous Vector Frozen Waves in the Rayleigh Regime
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Vinicius Soares de Angelis; Leonardo Andre Ambrosio
Year: 2018
Linear spectral conversion for all-optical synchronization of O-OFDM QPSK subcarriers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rafael Jales Lima Ferreira; Diego Marques Dourado; Monica de Lacerda Rocha; Daniel Moutinho Pataca
Year: 2018
Analysing the Functioning Mechanisms and Potential Improvements Concerning Graphene-Assisted Electro-Optical Modulators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Israel A. Marques; Guilherme H. Kamiha; Giovanni Martinez; Rafael E. P de Oliveira
Year: 2018
Impact Analysis of the Use of the Power Mask Spectrum Information in the Adaptive Control of Optical Amplifiers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Erick A. Barboza; Marcionilo Jos da Silva; Leonardo Didier Coelho; Carmelo J. A. Bastos-Filho; Joaquim F. Martins-Filho
Year: 2018
Optimizing gold nanorods dimer structure for sensing platform
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sajid Farooq; Hafiz Zeeshan Mahmood; Diego Rativa; Nadege Bouchonneau; Emery Lins; Jake Fontana; Renato E. de Araujo
Year: 2018
Materials Dispersion Effects on Dielectric Nanophotonics Devices
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Janderson R. Rodrigues; Vilson R. Almeida
Year: 2018
Multilayer Perceptron Models for Band Diagram Prediction in bi-dimensional Photonic Crystals
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Adriano da Silva Ferreira; Gilliard Nardel Malheiros Silveira; Hugo Enrique Hernandez Figueroa
Year: 2018
Computational Modeling of H2S Gas Sensor Using Surface Plasmon Resonance in a D-Shaped Optical Fiber
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hebio Junior Bezerra de Oliveira; Joaquim Ferreira Martins Filho; Jehan Fonseca do Nascimento
Year: 2018
Minimalist Optical Fiber Design: capillary-like fibers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jonas H. Osorio; Giancarlo Chesini; Valdir A. Serrao; Marcos A. R. Franco; Cristiano M. B. Cordeiro
Year: 2018
Characterisation of a Whirling Arm Erosion Test Rig
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cameron Mackie; David Nash; Dean Boyce; Matthew Wright; Kirsten Dyer
Year: 2018
A Dual-Active-Bridge Converter for Novel Trolleybus Powertrain System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xuejun Zhu
Year: 2018
A New Voltage Balancer With DC-DC Converter Function
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sanghun Kim; Heung-Geun Kim; Honnyong Cha
Year: 2018
Analysis of Responsibilization within Primary Frequency Control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. H. Syed; E. Guillo-Sansano; G. M. Burt; Yu Wang; Yan Xu
Year: 2018
Synchronous Rectifier Design Considerations for Solid-State Transformer Light-Load Stability
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Oscar Yu; Chih-Shen Yeh; Jih-Sheng Lai
Year: 2018
Reliability Assessment of Power Converters with Partial Redundancy and Variable Power Distribution
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xin Zhang; Huanyue Liao
Year: 2018
Research on the Link for Fault Current Limiting and Voltage Compensation between Hybrid Micro-Grid and Distribution Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jinhao Wang; Shengwen Li; Shifeng Zhang; Ming Huang; Xiao Chang; Ming Wei; Runquan Meng; Lei Wang; Han Gao; Qi Wang; Leong Hai Koh; Jianfang Xiao; Peng Wang
Year: 2018
Robust Voltage Resonance Feedforward Control Strategy for LCL-type Grid-connected Inverters under Weak Grid Condition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiao Chang; Chenxv Lv; Qi Wang; Wenping Qin; Min Zhang; Yizhao Liu; Rui Fan
Year: 2018
Sequence Pulse Modulation Strategy for Voltage Balance Based on Single-Phase Three-Level Neutral Point Clamped Cascaded Rectifier
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaoqiong He; Haolun Yu; Pengcheng Han; Xu Peng; Xiaoqiong He; Koh Leonghai
Year: 2018
Combined Use of SFCL and SMES for Augmenting FRT Performance and Smoothing Output Power of PMSG Based Wind Turbine
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lei Chen; Guocheng Li; Hongkun Chen; Leong Hai Koh
Year: 2018
Distributed Secondary Control of Energy Storage Systems in Islanded AC Microgrids
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Wang; Weitao Yao; Chengquan Ju; Shuli Wen; Yan Xu; Yi Tang
Year: 2018
Precise Regulation for Micro-Turbine in a Microgrid via Higher Order Sliding Modes and Domination Control Approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuge Sun; Chuanlin Zhang; Pengfeng Lin
Year: 2018
Design and Implementation of a DSP Controlled Bridgeless Power Factor Corrector
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sheng-Ju Chen; Tsorng-Juu Liang; Wei-Jing Tseng; Pin-Yi Liu
Year: 2018
A Comparative Analysis between Z-Source and Quasi-Z-Source Inverters for Boost Operation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wesley Poh Qi Tong; B.M.S. Muhammad Ramadan; Thillainathan Logenthiran
Year: 2018
A Verification of Improved Distributed Control in DC Microgrid based on Hardware-in-the-loop Simulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dong-Hyun Lim; Byoung-Sun Ko; Rae-Young Kim
Year: 2018
Equilibrium Point Analysis for the MMC-HVDC System with Trust-region Algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chaoyu Dong; Qian Xiao; Leong Hai Koh; Hongjie Jia; Xiaonan Liu; Peng Wang
Year: 2018
Analysis of the Vienna Rectifier under Nonunity Power Factor Operation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:D. A. Molligoda; J. Pou; C.J. Gajanayake; A.K. Gupta
Year: 2018
Model Predictive Control for Cascaded Flying Capacitor Cell Multilevel Converter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yeong-Hyeok Jang; Si-Hawn Kim; Rae-Young Kim
Year: 2018
Design of Repetitive Controller and Input Filter for Active Front-End Rectifier in Solid-State Transformer Under Finite Harmonics and Source Impedance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Moonhyun Lee; Jong-Woo Kim; Jung-Muk Choe; Jih-Sheng Lai
Year: 2018
Sequential Phase-Shifted Model Predictive Control for a Single-Phase Five-Level H-bridge Flying Capacitor Converter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pablo Acuna; Ricardo P. Aguilera; Brendan McGrath; Pablo Lezana; Amer Ghias; Josep Pou
Year: 2018
Advanced Traction Power Supply System Based on Modular Multilevel Converters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaoqiong He; Pengcheng Han; Mingxuan Zhu; Shibin Gao; Xiaoqiong He; Shibin Gao; Wang Peng
Year: 2018
IEC 61850 – An Approach to Facilitate Interoperability in Distribution Automation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shiong Ghee Low; Xiao Ning Liang; Shu-Jie Simeon Tan
Year: 2018
The Simulation Model and Analysis of Transient Grounding Potential Rise in GIS Under VFTO
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dong Yang; Tong Zhang; Heyan Huang; Donghui Luo; Tao Yuan; Potao Sun
Year: 2018
Tip Localization Analysis for Mobile Manipulator in Construction Field
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shuai Guo; Shenyang Li; Tao Song; Bangguo Wei
Year: 2018
Towards Robot-Aided Visual Sampling of Floor Dust in Indoor Settings
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Anu Maashaa Nedumaran; Kayalvizhi Silvakumaran; Ning Tan; Thejus Pathmakumar; Rajesh Elara Mohan; Sampath Kumar Suganya
Year: 2018
Study on the design of Traditional Chinese Medicine apoplexy screening and early warning information system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhichao Gan; Dongxue Zhang; Zhihui Huang
Year: 2018
A novel energy efficient electro-hydraulic actuation system and its force control design
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kai Guo; Yapeng Xu; Jie Sun; Haoyong Yu
Year: 2018
Multi-AUV Collaborative Hunting Method for the Non-cooperative Target in Underwater Environment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lei Cai; Guangfu Zhou; Shujing Zhang
Year: 2018
A Convolutional Neural Network Based on Double-tower Structure for Underwater Terrain Classification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Liu; Rongxin Cui; Yang Li; Shuqiang Liu
Year: 2018
Modelling and Control of a Dielectric Elastomer Actuator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenyu Liang; Jiawei Cao; Qinyuan Ren
Year: 2018
Robust Stochastic Longitudinal Control for Near Space Vehicles via Polynomial Approximation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaohui Yan; Mou Chen; Qingxian Wu
Year: 2018
Reinforcement Learning Based Solution to Two-player Zero-sum Game Using Differentiator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xinxin Guo; Weisheng Yan; Peng Cui; Shouxu Zhang
Year: 2018
Brain Teleoperation of a Mobile Robot Using Deep Learning Technique
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuxia Yuan; Zhijun Li; Yiliang Liu
Year: 2018
Path Planning for Robot with Pose Constraints Using Dubins-RRT
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peng Cui; Weisheng Yan; Xinxin Guo
Year: 2018
Depth Control of AUV Using Sliding Mode Active Disturbance Rejection Control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yani Zhang; Heng Deng; Yanzhe Li
Year: 2018
A Linear-parallel and Self-adaptive Underactuated Hand with Parallel Pulleys and Active Linkage
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chao Luo; Wenzeng Zhang
Year: 2018
A Novel Single Step Balance Assessment Method Based on Swing Foot Chasing Capture Point
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Guo; Feng Zhu; Fusheng Zha; Xin Wang; Fei Chen
Year: 2018
The Analysis of Alternating SLIP Model on Spinal Quadruped Robot in Bounding Gait
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fusheng Zha; Heqi Li; Pengfei Wang; Fei Chen; Xin Wang
Year: 2018
Autonomous Stairs Ascending and Descending Algorithm for Tri-Star Wheeled Robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Aye Mya Mya Thu; Myo Thant Sin Aung; Tokuji Okada
Year: 2018
A Novel Parallel-pinching and Enveloping Robot Hand with Gear-Linkage Mechanisms
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zebang Long; Hong Fu; Wenzeng Zhang
Year: 2018
Concentric Rotation Pin Array Gripper for Universal Grasp
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:An Mo; Hong Fu; Chao Luo; Wenzeng Zhang
Year: 2018
Improved SLAM and Motor Imagery Based Navigation Control of a Mobile Robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianlong Li; Yiliang Liu; Wang Yuan; Zhijun Li
Year: 2018
Decentralized Robust Exact Tracking Control for 2-DOF Planar Robot Manipulator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhenxing Sun; Yu Zhou; Chuanlin Zhang; Xinghua Zhang; Shenghui Li; Haoyong Yu
Year: 2018
Kinematics Performance Analysis of 2-RPU & 2-SPS Spatial Parallel Manipulator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Haiyan An; Bin Li; Xinhua Zhao; Yangmin Li
Year: 2018
Closed-Loop System for Myoelectric Hand Control Based on Electrotactile Stimulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shaona Cheng; Andong Yi; U-Xuan Tan; Dingguo Zhang
Year: 2018
UAV-based Moving Object Detection Based on Sliding-Window Trajectories Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huimin Cheng; Zhi Gao
Year: 2018
Fault-Tolerant Control against Performance Degradation of Actuators for a Robotic System with Guaranteed Prescribed Performance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Haifeng Huang; Wei He; Shuang Zhang; Weicun Zhang
Year: 2018
The Shared Effects of Active Body Weight Support and Robot-Applied Resistance/Assistance on Temporal Gait Parameters and Gait Related Muscle Activity
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Francisco Anaya-Reyes; Hsiao-ju Cheng; Pavithra Thangavel; Haoyong Yu
Year: 2018
Fault Diagnosis of Draft Tube Based on Stochastic Resonance, Multi-Dimensional Entropy and Optimized SVM Model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Deyi Wang; Shucan Cheng; Ningning Yang; Chaojun Wu; Rong Jia; Qian Xie
Year: 2018
Some Problems Analysis of Observability and Observable Degree for Complex Stochastic Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Meiguang He; Quanbo Ge; Weifeng Liu
Year: 2018
Loss of Effectiveness Information Observability Analysis for Multicopters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guang-Xun Du; Liang Sun
Year: 2018
A Hybrid Systems Approach with Input-Output Linearization for Automotive Parking Control of a Nonholonomic Mobile Robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tobias Rainer Schafle; Akihito Tokui; Naoki Uchiyama
Year: 2018
Event-driven MPC for leader-follower nonlinear multi-agent systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Xu; Yuan Yuan; Huaping Liu
Year: 2018
Downhill Stability Analysis and Dynamics Simulation of the Six-wheel-legged Mobile Robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiangrong Xu; Jian Hu; Ke Li
Year: 2018
Design of a New XYZ Parallel Stage with Near Constant Driving Force
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Piyu Wang; Zhijie Nan; Qingsong Xu
Year: 2018
Input Allocation for Partially-Identified Redundant Control and Its Application to Precision Motion Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Suibo Xia; Chee Khiang Pang; Abdullah Al Mamun; Fook Seng Wong; Chee Meng Chew
Year: 2018
Force tracking impedance control with unknown environment via an iterative learning algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiuquan Liang; Huan Zhao; Xiangfei Li; Han Ding
Year: 2018
Self-localization of Intelligent Vehicles Based on Environmental Contours
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jian Fang; Zhuping Wang; Hao Zhang; Wenhao Zong
Year: 2018
Model Predictive Control for a 3-DOF Flapping-Wing Unmanned Aerial Vehicle with Control Constraints*
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bing Zhu; Zongyu Zuo; Liang Sun; Yao Zou; Kewei Xia
Year: 2018
Implementation of a Novel Optimal PID Methods in UAV Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shamma Bin Safwan; Fatima Alkhoori; Yahya Zweiri; M. Necip Sahinkaya
Year: 2018
Optimal RRT* Planning and Synchronous Control of Cable-Driven Parallel Robots
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bin Zhang; Weiwei Shang; Shuang Cong
Year: 2018
Application of the Udwadia-Kalaba Approach to Trajectory Tracking Control of Two Degrees-of-Freedom
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yinfei Zhu; Shengchao Zhen; Hao Sun; Han Zhao
Year: 2018
Constraints following control of snake robot by leakage-type adaptive law
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chenming Li; Shengchao Zhen; Hao Sun; Hao Zhao
Year: 2018
Sampling based Constrained Motion Planning For Floating Base Manipulators Using Constraints Driven Alternative Parameterization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mohammadreza Yavari; Kamal Gupta; Mehran Mehrandezh
Year: 2018
Teleoperation of a Humanoid Robot with Motion Imitation and Legged Locomotion
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Aditya Sripada; Harish Asokan; Abhishek Warrier; Arpit Kapoor; Harshit Gaur; Rahil Patel; R. Sridhar
Year: 2018
Development of a Miniature Robot for Multi-robot Occupancy Grid Mapping
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jugesh Sundram; Duong Van Nguyen; Gim Song Soh; Roland Bouffanais; Kristin Wood
Year: 2018
Human-Guided Robotic Exoskeleton Cooperative Walking for Climbing Stairs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chuanjie Deng; Zhijun Li
Year: 2018
Real-time Monocular Dense Mapping of Small Scenes with ORB Features
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Baibing Ji; Qixin Cao; Xiaoxiao Zhu
Year: 2018
Precise Detection of Pose and Assembly Error Based on Partial Scan Data for Fabrication of Tubular Joints
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yan Zhi Tan; Qiang Fang; Chee Khiang Pang; Abdullah Al-Mamun; Fook Seng Wong; Chee Meng Chew
Year: 2018
Choosing Measurement Configurations for Kinematic Calibration of Cable-Driven Parallel Robots
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fei Zhang; Weiwei Shang; Shuang Cong
Year: 2018
Finite-Time Disturbance Rejection Control and Its Application to Robot Manipulator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huiming Wang; Qiyao Zhang; Qingdu Li
Year: 2018
Application of the Optimal Adaptive Model-Free Control Algorithm on an Autonomous Underwater Vehicle
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ali Safaei; Muhammad Nasiruddin Mahyuddin
Year: 2018
Design and Optimization of Movable Cable-Driven Lower-Limb Rehabilitation Robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yupeng Zou; Kai Liu; Nuo Wang; Junqing Li; Xiaohu Geng; Kuntang Chang
Year: 2018
Single-trial prediction of unilateral isometric force levels from EEG signals
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huansheng Zeng; Tianyou Yu; Jinyi Long
Year: 2018
Control Design of a Vibrating Flexible Timoshenko Robot Arm with Restricted Input
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianing Zhang; Yonghao Ma; Zhijia Zhao; Xiuyu He
Year: 2018


Advertisement