Wavelength and Subcarrier Joint Allotcation Scheme for OFDM -PON
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xueyuan Sun; Lei Wang; Liqian Wang; Bingchang Hua; Zhiguo Zhang; Xue Chen
Year: 2018
Design of An Improved Radially Single-Mode and Azimuthally Multimode Ring-Core Fiber for Mode-Division Multiplexing Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiawei Han; Yupeng Li; Jie Zhang
Year: 2018
Kilowatt-level, mode-instability-free, all-fiber and polarization-maintained amplifier with spectral linewidth of 1.8 GHz
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenchang Lai; Daren Meng; Xubao He; Pengfei Ma; Rongtao Su; Pu Zhou
Year: 2018
High efficiency and polarization insensitive two-dimensional grating coupler on silicon
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bin Chen; Xian Zhang; Xueqin Wen; Ziliang Ruan; Yuntao Zhu; Liu Liu
Year: 2018
SVM Classification Comparison for QAM Modulated Optical Interconnection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chang Wang; Guoyao Chen; Haoyang Wang; Lin Sun; Jiangbing Du; Zuyuan He; Ke Xu; Bo Liu
Year: 2018
Noise-tolerant spiral 16-QAM system based on cascaded Kalman filters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuanyuan Ma; Mingyi Gao; Junfeng Zhang; Yang Ye; Hongliang Ren; Yonghu Yan
Year: 2018
Gaussian Wavelet Basis Expansion-Based Phase Noise Suppression Method for CO-OFDM Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yongtao Huang; Yuanxiang Chen; Jianguo Yu
Year: 2018
Polarization-dependent High Quality Optical Frequency Comb Generator Based on Recirculating Frequency Shift
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tao Lin; Shanghong Zhao; Zihang Zhu; Xuan Li; Kun Zhang; Wei Jiang
Year: 2018
Dynamic Buffering Cost-Saving Multi-Path Routing under Differential Delay Constraint in EONs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhan Zhang; Shan Yin; Shijia Guo; Zebin Lin; Yidong Chen; Shanguo Huang
Year: 2018
Fiber Optic Magnetic Field Sensor Utilizing DFB Fiber Laser and Terfenol-D Material
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wentao Zhang; Rui Ma; Yifei Ma; Chaojiang Hao; Ying Song
Year: 2018
Integrating Baseband Digital Optical Link and Six-Port Transceiver for Wireless Communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaoxiong Song; Jianqiang Li; Yuting Fan; Feifei Yin; Yitang Dai; Kun Xu
Year: 2018
Smartphone based Pentraxin 3 enzyme-linked immunosorbent assay for point-of-care cardiovascular disease monitoring
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Li; Bo Dai; Shujing Chen; LuLu Zheng; Xuhua Wang; Dawei Zhang
Year: 2018
The Tactile Internet: Where Do We Go From Here?
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Martin Maier
Year: 2018
All-Optical Physical-Layer Network Coding based on Four Wave Mixing in Semiconductor Optical Amplifier
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yueying Zhan; Yuebing Zhu; Shaojun Wu
Year: 2018
Spun High Birefringence Bismuth/Erbium Co-Doped Photonic Crystal Fibre with Broadband Polarized Emission
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yanhua Luo; Yushi Chu; Kevin Cook; Ghazal Tafti; Shuai Wang; Wenyu Wang; Yuan Tian; John Canning; Gang-Ding Peng
Year: 2018
Influence of Gamma-ray irradiation on the fluorescence lifetime of Bi/Er co-doped fibers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lijun Chen; Jianxiang Wen; Qian Wang; Fufei Pang; Zhenyi Chen; Yanhua Luo; Gang-Ding Peng; Tingyun Wang
Year: 2018
Vector linear prediction based two-dimensional quantization for digitized radio-over-fiber system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yi Guo; Jia Ye; Lianshan Yan; Wei Pan; Xihua Zou; Hui Yang
Year: 2018
Simultaneous Dual Data Stream Transmission Using RGB and Phosphor-based White LEDs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hiromasa Ando; Shiro Ryu
Year: 2018
Dependence of the Intercore Crosstalk Decorrelation Bandwidth on the Skew in Weakly-Coupled Multicore Fibers with Multiple Interferers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tiago M. F. Alves; Adolfo V. T. Cartaxo
Year: 2018
Crosstalk-aware Routing, Spectrum and Mode Assignment in Few Mode Fiber with MIMO Equalization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shijia Guo; Weiguo Ju; Shan Yin; Bao Wang; Yuan Yuan; Shanguo Huang
Year: 2018
Tunable Semiconductor Metamaterials
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Min; Chaoming Luo; Lirong Huang; Wengjin Wang; Qingdong Zeng
Year: 2018
Low-Complexity Time Domain Equalizer for Multicarrier Offset-QAM Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhennan Zheng; He Zhu; Mutong Xie; Mingzheng Lei; Xinlu Gao; Shanguo Huang
Year: 2018
Integrating periodically CL-TWE MZI electro-optic modulator based on InP-MQW optical waveguides
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guang Qian; Bin Niu; Wu Zhao; Xiao-Wen Gu; Feng-Jie Zhou; Guan-Yu Li; Yue-Chan Kong; Tang-Sheng Chen
Year: 2018
Optical rotation detection for atomic spin precession using a superluminescent diode
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xuejing Liu; Yang Li; Hongwei Cai; Ming Ding; Jiancheng Fang; Wei Jin
Year: 2018
Numerical investigation of method combined Doppler effect with multi-beam laser heterodyne for measurement of the small angle
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sheng Qian Wang; Yong Liu; Yan Chao Li
Year: 2018
Dynamic Routing, Core, and Spectrum Assignment with Minimized Crosstalk in Spatial Division Multiplexing Elastic Optical Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Lei; Bowen Chen; Mingyi Gao; Lian Xiang; Qianwu Zhang
Year: 2018
An Optical Fiber Bragg Grating Temperature Sensor using Microwave Photonic Filtering Technique
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mengmeng Peng; Fei Wang; Lun Shi; Jingxin Huang; Wen Kang
Year: 2018
Application of polarization-maintaining fiber in semiconductor scanning laser fiber FP sensing system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ang Li; Zhenguo Jing; Yueying Liu; Zhiyuan Huang; Dapeng Zhou; Wei Peng
Year: 2018
Optical frequency transfer over 400-km commercial fiber network with a fractional frequency instability of 10-19 level
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jie Liu; Xue Deng; Qi Zang; Xiang Zhang; Dan Wang; Dongdong Jiao; Weicheng Kong; Tao Liu; Xue Deng; Dongdong Jiao; Weicheng Kong
Year: 2018
Recursive Neural Network Based RRH to BBU Resource Allocation in 5G Fronthaul Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bo Tian; Qi Zhang; Xiangjun Xin; Qinghua Tian; Xiangyu Wu; Ying Tao; Yufei Shen; Guixing Cao; Naijin Liu
Year: 2018
Performance Analysis of LDPC Codes for Wireless Optical Communication Systems in Different Seawater Environments
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jingni Zhang; Yi Yang; Zhuo Gao; Yunzhou Zhu
Year: 2018
Field Trial of Probabilistic-Shaping-Programmable Real-Time 200-Gb/s Coherent Transceivers in an Intelligent Core Optical Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Junjie Li; Anxu Zhang; Chengliang Zhang; Xiaoli Huo; Qifang Yang; Jianfeng Wang; Jianwu Wang; Wenjun Qu; Yin Wang; Jian Zhang; Minggang Si; Zhuhong Zhang; Xiang Liu
Year: 2018
Frequency-Domain Nonlinear Estimation and Equalization Using Intra-Symbol Averaging for 40-Gb/s/wavelength LR-PON
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Junwei Zhang; Changjian Guo; Jie Liu; Xiong Wu; Maochun Wang; Dongpeng Zhang; Liang Wang; Siyuan Yu
Year: 2018
Energy efficient Placement of Baseband Functions and Mobile Edge Computing in 5G Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuming Xiao; Jiawei Zhang; Yuefeng Ji
Year: 2018
Development of wireless specific mosquito counter by optical technology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jinlei Wang; Xun Wang; Ying Li; Zheng Duan; Sune Svanberg; Guangyu Zhao
Year: 2018
Polarization-Maintaining Few-Mode Optical Fibers with Air-Hole Structures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Haisu Li; Han Xiao; Guobin Ren
Year: 2018
Novel Phase Difference Signal Processing Technology in Surface Plasmon Resonance Sensing System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhenguo Jing; Yueying Liu; Bin Wang; Peng Song; Ang Li; Wei Peng
Year: 2018
Optical Signal-to-Noise Ratio Monitoring Based On Back-Propagation Network With an Autoencoder
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuxiao Guo; Muguang Wang; Hongqian Mu; Mengyao Han; Yan Liu
Year: 2018
Random-Interleave-Based Anti-Occlusion Scheme for MIMO-VLC System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shuang Zhan; Zhitong Huang; Yu Xiao; Yuefeng Ji
Year: 2018
Ultracompact polarization beam splitter based on a silicon-nitride-assisted three-waveguide coupler
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhuo Cheng; Jun Wang; Zeyuan Yang; Haiying Yin; Wei Wang; Yongqing Huang; Xiaomin Ren
Year: 2018
Self-starting dual mode-locking Er-doped fiber laser with low repetition rate*
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dongfang Jia; Yiting Jin; Xu Sun; Zihao Li; Chunfeng Ge; Zhaoying Wang
Year: 2018
Optical Fiber Pressure Sensor Based on SMF-Capillary Structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Y.B. Yang; D.N. Wang; Ben Xu
Year: 2018
Compact Four-Channel Directly Modulated Analog Optical Transceiver Module for Analog Application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yao Ye; Yucheng Zhang; Lei Deng; Di Li; Di Zhang; Deming Liu
Year: 2018
All-optical inverter based on hybrid square-rectangular laser
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fu-Li Wang; Yong-Zhen Huang; Yue-De Yang; Jin-Long Xiao; You-Zeng Hao
Year: 2018
A Microwave Photonics Phase Synchronization Network for Distributed Coherent Aperture Radar
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhennan Zheng; Xinlu Gao; Bingli Guo; Xin Li; Shan Yin; Shanguo Huang
Year: 2018
Black phosphorus-film with an improved dropcasting method for large pulse energy at 1.5 μm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Song; Huanhuan Liu; Qiao Jiang; Ye Yu; Fufei Pang; Tingyun Wang
Year: 2018
Mode analysis for circular-side square microcavity lasers with a center hole
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yue-De Yang; Hai-Zhong Weng; You-Zeng Hao; Jin-Long Xiao; Yong-Zhen Huang
Year: 2018
Deadline-Aware Bandwidth Calendaring with Optical Reconfiguration for Inter-DC WAN
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaofei Li; Lei Wang; Liqian Wang; Zhiguo Zhang; Xue Chen
Year: 2018
Highly sensitive bend measurements using a miniature fiber collimator-based Fabry-Perot Interferometer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xizhen Xu; Jun He; Changrui Liao; Ying Wang; Yiping Wang
Year: 2018
High Upstream Bandwidth Utilization DWBA Algorithm for NG-EPON with Heterogeneous Propagation Delays
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xujia Wu; Wei Wang; Wei Guo
Year: 2018
High speed WDM-PON technology for 5G fronthaul network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:DeZhi Zhang; Du Zhe; Ming Jiang; Jun Zhang
Year: 2018
Advances in Power-Efficient SDM Transmission Technologies
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Emmanuel Le Taillandier de Gabory; Keiichi Matsumoto; Hitoshi Takeshita
Year: 2018
Design of Distributed Feed-back Fiber Laser Based Airborne Sound Detector
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaolei Zhang; Faxiang Zhang; Yuanyuan Yang; Zhiqiang Song; Jiasheng Ni; Shaodong Jiang
Year: 2018
Spatial-Mode Switchable, Multi-Wavelength All-Fiber EDF Laser Based on Low Modal Crosstalk Mode MUX/DEMUX
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Muqing Zhou; Fang Ren; Juhao Li; Dawei Ge; Zhangyuan Chen; Yongqi He
Year: 2018
An optical fiber hydrogen concentration sensor based on Mach-Zehnder interferometer coated with a film of palladium
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiaqi Gong; Changyu Shen; Zhiqiang Sun; Shaojie Shuai; Tingting Lang; Yike Xiao
Year: 2018
High Sensitivity Strain Sensor Based on Acousto-Optic Coupling in Cladding Etched Fiber
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianhui Zhao; Shao-cheng Yan; Hai-kong Lu; Fei Xu
Year: 2018
Security Performance of Polar Codes in UV Wireless Communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xuetong Liang; Min Zhang; Dahai Han
Year: 2018
Demonstration of Hardware-effective Phase shift-based Symbol-masking for Secure Coherent QPSK System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Takahiro Kodama; Tatsuya Miyazaki
Year: 2018
Fast Statistical Estimation with Vector Quantization in Compressed Digital RoF System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pu Yu; Hongliang Ren; Zichun Le; Weisheng Hu
Year: 2018
Broadband Light Sources Based On Highly-Nonlinear AlGaAs-On-Insulator Waveguide Devices
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Minhao Pu; Hao Hu; Pengyu Guan; Elizaveta Semenova; Leif Katsuo Oxenlowe; Kresten Yvind
Year: 2018
All-Optical Two-Bit Magnitude Comparator Using Quantum-Dot Semiconductor Optical Amplifier
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kosuke Komatsu; Gou Hosoya; Hiroyuki Yashima
Year: 2018
Enhancing Laser Phase-noise Immunity of Distributed Vibration Sensor by Phase-extraction φ-OTDR
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuying Shao; Huanhuan Liu; Peng Peng; Fufei Pang; Guoqin Yu; Zhen Chen; Na Chen; Tingyun Wang
Year: 2018
Femtosecond-Laser-Inscribed Fiber Bragg Gratings for High-Tempertature Sensing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jun He; Xizhen Xu; Changrui Liao; Chao Wang; Yiping Wang
Year: 2018
Artificial Intelligent Pattern Recognition for Optical Fiber Distributed Acoustic Sensing Systems Based on Phase-OTDR
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hongqiao Wen; Zhaoqiang Peng; Jianan Jian; Mohan Wang; Hu Liu; Zhi-Hong Mao; Paul Ohodnicki; Kevin P. Chen
Year: 2018
Frequency Compensation Range Amplification for the Stabilized Optoelectronic Oscillator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jian Dai; Yao Zeng; Xiaoyang Wang; Anni Liu; Kun Xu
Year: 2018
Enhanced optical Kerr nonlinearity of graphene/Si hybrid waveguide
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qi Feng; Ting Wang; Jianjun Zhang
Year: 2018
Optically pumped low threshold InAs/GaAs quantum-dot micropillar laser on Si (001) hollow substrate
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bin Zhang; Wei-Qi Wei; Jian-Huan Wang; Hui Cong; Ting Wang; Jian-Jun Zhang
Year: 2018
Poly Phase Network for Polarization-Division-Multiplexed Optical OFDM/OQAM
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xi Fang; Yueyang Yu; Cheng Zhao; Lei Zhang; Jianxin Wang; Xianwei Gao
Year: 2018
High quality pulse train from discrete Fourier domain mode locked laser with a comb filter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhenhao Cen; Feng Li; Qian Li; P. K. A. Wai
Year: 2018
An Interleave Division Multiple Access Based Scheme for Passive Optical Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bangjiang Lin; Xuan Tang; Zabih Ghassemlooy; Chun Lin; Zhenlei Zhou; Haiguang Zhang
Year: 2018
Optic Fiber Droplet Weighing Sensor Based on Mach-Zehnder Interferometer Cascaded Bowknot Type Taper
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shaojie Shuai; Yinuo Xu; Zhiqiang Sun; Jiaqi Gong; Tingting Lang; Changyu Shen
Year: 2018
Applications of Low Noise Brillouin Amplifiers for 64QAM Coherent Communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mark Pelusi; Takashi Inoue; Shu Namiki
Year: 2018
Physical Layer Control for Disaggregated Optical Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Daniel C. Kilper; Shengxiang Zhu; Jiakai Yu
Year: 2018
Real-time decoding for fNIRS-based Brain Computer Interface using adaptive Gaussian mixture model classifier and Kalman estimator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yao Zhang; Bingyuan Wang; Feng Gao
Year: 2018
CNN based OSNR estimation method for long haul optical fiber communication systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ziyi Wang; Aiying Yang; Peng Guo; Lihui Feng; Pinjing He
Year: 2018
Optical detection of otitis media using modified spectroscopic otoscope
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lingna Hu; Wansha Li; Huiying Lin; Ying Li; Katarina Svanberg; Guangyu Zhao; Hao Zhang; Sune Svanberg
Year: 2018
Passively erbium-doped mode-locked fiber laser based on SnSe2 nanosheets
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jinjian Li; Shuoshuo Zhang; Zhidong Bai; Ziwen Jia; Zhongsheng Man; Shenggui Fu
Year: 2018
A High Sensitive Borehole Strainmeter based on Fiber Bragg Grating
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Aichun; Fan Wenjuan; Fan Lianglong
Year: 2018
1.3μm band four-channel directly modulated ADR-DFB laser array integrated with MMI coupler
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gongyuan Zhao; Gonghai Liu; Can Liu; Qiaoyin Lu; Weihua Guo
Year: 2018
1.3 µm whispering gallery modes observed in a Si-based rolled-up InAs/GaAs bilayer quantum dot (BQD) microtube at room-temperature
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhaoer Chai; Qi Wang; Haiqiao Ni; Hao Liu; Jiawei Cao; Yunxuan Zhu; Kai Liu; Xiaomin Ren
Year: 2018
Spectrum Tailored Multicast Flow Aggregation Scheme in Elastic Optical Data Center Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaolei Xu; Xian Zhang; Haijing Hou; Haiyan Shen
Year: 2018
High sensitivity optical fiber temperature sensor based on active double-peanut fiber structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jijing Chen; Yao Chen; Peiyuan Wang; Jie Wang; Hongdan Wan; Zuxing Zhang
Year: 2018
High bandwidth silicon Mach-Zehnder modulator based on interleaved PN junctions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhipeng Hu; Li Jin; Jin Guo; Junbo Feng
Year: 2018
Ultra-Stable Passively Q-Switched Yb-Doped All-Fiber Laser With a Black Phosphorus Saturable Absorber
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tao Wang; Xiaoxi Jin; Hanshuo Wu; Jiaxin Song; Jian Wu; Pu Zhou
Year: 2018
Switchable dual-mode all-fiber laser by using LPG and FBG
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tingting Yan; Youchao Jiang; Haisu Li; Wenhua Ren
Year: 2018
Pipe Line Safety Monitoring using Distributed Optical Fiber Vibration Sensor in the China West-East Gas Pipeline Project
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gang Li; Jianxin Zhu; Ruoyu Sun; Xiaohui Lin; Wenming Yang; Kehong Zeng; Fei Wang; Chunguang Wang; Bin Zhou
Year: 2018
Fiber Bragg grating temperature sensors applied in harsh environment of aerospace
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tao LIAO; Yifei PEI; Jian XU; Heng LIN; Tigang NING
Year: 2018
High-efficiency and Broadband Optical Beam Splitters Based on All-dielectric Polymer-based Metasurfaces
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jifei Ding; Yonghong Ling; Jing Luan; Wei Wu; Shuang Li; Lirong Huang
Year: 2018
Which Features Most Impact: Prediction of ANN-Based Lightpath Quality of Transmission?
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Longfei Li; Gangxiang Shen; Xiaodong Fu; Shuiping Jie; Sanjay Kumar Bose
Year: 2018
Measurement and analysis for capacitance of PIN photodetector
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yanwei Yang; Yongqing Huang; Tao liu; Xiaokai Ma; Kai Liu; Xiaomin Ren
Year: 2018
A 4×4 Reconfigurable Optical Processor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Farhad shokraneh; Mohammadreza Sanadgol Nezami; Odile Liboiron Ladouceur
Year: 2018
High power nanosecond pulse ytterbium doped fiber laser based on semiconductor laser modulation technology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wen Yao; Zhang Fan; Zhang Xinhai
Year: 2018
Generation and Transmission of SSB-PAM4 Signal with a DSP-free Phase Alignment Scheme
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shaohua An; Qingming Zhu; Jingchi Li; Yikai Su
Year: 2018
Efficient generation of high-order modes from all few-mode fiber lasers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Teng Wang; Ao Yang; Fan Shi; Yiping Huang; Jianxiang Wen; Xianglong Zeng
Year: 2018
Service-Classified Routing, Core, and Spectrum Assignment in Spatial Division Multiplexing Elastic Optical Networks With Multicore Fiber
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qingcheng Zhu; Lulu Lv; Lei Zhu; Ting Wang; Lihang Gao; Yu Lei; Bowen Chen; Qianwu Zhang
Year: 2018
L-Band Dissipative Soliton Generation In An All-Fiber Er-Doped Laser With A 45° Tilted Fiber Grating
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qianqian Huang; Chuanhang Zou; Zhijun Yan; Chengbo Mou; Kaiming Zhou; Lin Zhang
Year: 2018
Benefits of Employing Reconfigurable and Hybrid Interconnection Network for HPC System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Shang; Bingli Guo; Xin Li; Shan Yin; Shanguo Huang; Weiguo Ju; Yuan Yuan
Year: 2018
Wide-Spectrum Pulsed Fiber Laser based on Picosecond Pulse Generation Supercontinuum
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lin peng; Wang Tianshu; Chen Junda; Zhang Xinmeng; Sun Zhiwen; Jiang Ziqi
Year: 2018
Arbitrary polarization conversion from 0° to 90° based on all-dielectric metasurfaces
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaodong Cai; Zhiwei Li; Yongjiu Li; Kai Wang; Dunke Lu; Yunbing Wei
Year: 2018
100.5Tb/s MLC-CS-256QAM Transmission over 600-km Single Mode Fiber with C+L Band EDFA
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yi Yu; Lili Jin; Zhiyu Xiao; Fan Yu; Yanzhao Lu; Ling Liu; Wanyang Wu; Liangchuan Li
Year: 2018
All-Optical Wavelength Conversion of PAM-4 Signal using Photonic Integrated Turbo-Switch
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Adnan A. A. Hajomer; Xulein Yang; Weisheng Hu; Nicola Andriolli; Marco Presi; Claudio Porzi; Giampiero Contestabile
Year: 2018
Integrated Nanoantenna Gratings For Planar Holographic Signalisation System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Benjamin Leroy; Giovanni Magno; David Barat; Laetitia Pradere; Beatrice Dagens
Year: 2018
Semi-frequency-locking and Bi-dynamic Resulted from Chaos-control of a Dual-ring Erbium-doped Fiber Laser Using Double-parameter Anti-phase
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yan Senlin
Year: 2018
High-sensitivity Optical Humidity Sensing Based on Polymer Microfiber Cavity-Coupled Metallic Nanorod
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ning Zhou; Pan Wang; Zhangxing Shi; Xin Guo; Jianrong Qiu; Limin Tong
Year: 2018
Silicon add-drop filter for WDM optical interconnects
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huiye Qiu; Junnan Wan; Ping Yu; Ying Wang; Jing Lv
Year: 2018
Three-dimensional wavelength and polarization directional coupler based on nanowire waveguides
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zichen Liu; Xi Xiao; Lei Wang; Xiang Li; Yuguang Zhang; Daigao Chen
Year: 2018
High-dimensional linear operation for phase-coherent spatial modes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peng Zhao; Xue Feng; Wei Zhang; Yidong Huang
Year: 2018
Insulator String Leakage Current Sensor Based on Fiber Bragg Grating
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhehao Yan; Zhiguo Zhang; Luming Li; Tong Zhai; Renzhong Guo; Chenying Jiang
Year: 2018
Non-invasive smart monitoring system based on multi-core fiber optic interferometers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shuyang Chen; Fengze Tan; Zhenyu Huang; Tianyu Yang; Jiajing Tu; Changyuan Yu
Year: 2018
Performance Analysis of FSO systems over Unified Exponentiated Weibull Channels
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhengguang Gao; Jiawei Zhang; Yuefeng Ji
Year: 2018
Analysis of the Designing of the Pilot Preambles Based on the Using of Different Prototype Filter for CO-OFDM/OQAM Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xi Fang; Zhufeng Suo; Cheng Zhao; Lei Zhang; Jianxin Wang; Xianwei Gao
Year: 2018
Measurement of Crosstalk between LP01 and LP11 Modes in a Two-mode Fiber Link by Using Backscattered Power
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Masaharu Ohashi; Kouhei Omoto; Yuji Miyoshi; Hirokazu Kubota
Year: 2018
Smartphone based LSPR biosensor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qiang Liu; Yun Liu; Huizhen Yuan; Jiabin Wang; Jianye Guang; Wei Peng
Year: 2018
Silicon anti-symmetric multimode periodic waveguide cavities
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiaxin Qian; Kai Li; Qifeng Dong; Weijie Wang; Huiye Qiu; Ping Yu
Year: 2018
Kalman Filtering for VLC Channel Estimation of ACO-OFDM Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Eman Shawky; Mohamed A. El-Shimy; Hossam M. H. Shalaby; Amr Mokhtar; El-Sayed A. El-Badawy
Year: 2018
The Suppression of frequency chirp in directly modulated monolithic optical injection locked DFB Lasers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Linjie Zou; Zuye Lu; Yunshan Zhang; Jilin Zheng; Yuke Zhou; Xiangfei Chen
Year: 2018
DFB Fiber Laser for High-resolution Acoustic Emission Detection Based on Beat Frequency Interrogation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qing Jia; Wenzhu Huang; Wentao Zhang; Huaixiang Ma; Hongli He
Year: 2018
An end-to-end IP and optical collaborative solution for 5G transport network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ran Pang; Hui Li; Guangquan Wang; Yuefeng Ji; Xiangkun Man; Shikui Shen
Year: 2018
A Broadband Mode Converter from LP01 to LP11 Modes based on a Long-Period Fiber Grating using a Two-Mode Fiber
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shioji Motoyuki; Hirokazu Kubota; Masaharu Ohashi; Yuji Miyoshi
Year: 2018
Widely Tunable Passively Mode-locked Fiber Laser Based on 45° Tilted Fiber Grating with Strong Polarization Dependent Loss
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bingbing Lu; Chuanhang Zou; Qianqian Huang; Chengbo Mou; Zhijun Yan; Lin Zhang
Year: 2018
Broadband transmissive quarter-wave plate using double-layer metallic structures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhiwei Li; Chengde Zhu; Hao Xu; Lu Wang; Jin Liu; Jiaming Hao
Year: 2018
Chromatic Dispersion Measurement of a Two-Mode Fiber using a Mode Coupler and Optical Time-Domain Reflectometer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Masaharu Ohashi; Tomoya Kawasaki; Yuji Miyoshi; Hirokazu Kubota; Ryo Maruyama; Nobuo Kuwaki
Year: 2018
Vector Magnetic Field Sensor Based on Excessively Tilted Fiber Grating Assistant with Magnetic Fluids
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tean Lu; Yuezhen Sun; Yarien Moreno; Zhijun Yan; Changle Wang; Qizhen Sun; Hushan Wang; Deming Liu; Lin Zhang
Year: 2018
Utilization of 850 nm Near-infrared VCSEL for High-capacity Indoor Free Space Optical Communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zixian Wei; Mingyue Guan; Zihan Zang; H. Y. Fu
Year: 2018
Ultralow Loss Waveguide Crossing with Low Imbalance for Two Transverse Electric Modes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Beibei Wu; Yu Yu; Xinliang Zhang
Year: 2018
Design Monolithic High-Contrast Grating Resonant-Cavity-Enhanced Photodetector In 1550nm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kun Zeng; Xiaofeng Duan; Yongqing Huang; Kai Liu; Xiaomin Ren
Year: 2018
Theoretical Analysis and Simulation of A Novel Optical Microcavity
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hongming Gu; Yongqing Huang; Huanhuan Wang; Xiaofeng Duan; Kai Liu; Xiaomin Ren
Year: 2018
Experiment and Numerical Simulation of p-i-n Photodetectors Integrated with Different Reflectors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jing Chen; Yongqing Huang; Tao Liu; Xiaofeng Duan; Kai Liu; Xiaomin Ren
Year: 2018
A Real-Time Lag-One Coherence Tool for Adaptive Imaging
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nick Bottenus; Will Long; James Long; Gregg Trahey
Year: 2018
Design and implementation of handwritten digit recognition system based on template method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Zhiai; Fu Kai
Year: 2018
Autonomous Underwater Surveillance Networks: A Task Allocation Framework to Manage Cooperation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gabriele Ferri; Jeffrey Bates; Pietro Stinco; Alessandra Tesei; Kevin LePage
Year: 2018
Complete Model Selection in Multiset Canonical Correlation Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tim Marrinan; Tanuj Hasija; Christian Lameiro; Peter J. Schreier
Year: 2018
SARDOS: Self-Adaptive Reaction Against Denial of Service in the Internet of Things
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Marco Tiloca; Rikard Hoglund; Syafiq Al Atiiq
Year: 2018
Rethinking Recurrent Latent Variable Model for Music Composition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Eunjeong Stella Koh; Shlomo Dubnov; Dustin Wright
Year: 2018
Committees
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2018
Author index
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2018
Program Committee
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2018
Message from the General Chair
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2018
Additional Reviewers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2018
[Publisher's information]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2018
Simulation Approach to Determine Position of the Fixed Installed Deployable Solar Panel
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Harry Septanto; Oetomo Sudjana
Year: 2018
Fast Linear Attitude Estimation and Angular Rate Generation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zeliang Zhang; Zebo Zhou; Jin Wu; Shuang Du; Hassen Fourati
Year: 2018
Design of an application for community reporting system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M.R. Roslan; Suriza A.Z
Year: 2018
Online Label Recovery for Deep Learning-based Communication through Error Correcting Codes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Stefan Schibisch; Sebastian Cammerer; Sebastian Dorner; Jakob Hoydis; Stephan ten Brink
Year: 2018
Automatic Detection of Computer Network Traffic Anomalies based on Eccentricity Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rodrigo Siqueira Martins; Plamen Angelov; Bruno Sielly Jales Costa
Year: 2018
Rough Neural Network Ensemble for Interval Data Classification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Robert K. Nowicki; Marcin Korytkowski; Rafal Scherer
Year: 2018
Experimental Molecular Communication Testbed Based on Magnetic Nanoparticles in Duct Flow
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Harald Unterweger; Jens Kirchner; Wayan Wicke; Arman Ahmadzadeh; Doaa Ahmed; Vahid Jamali; Christoph Alexiou; Georg Fischer; Robert Schober
Year: 2018
Improving Skin Lesion Segmentation with Generative Adversarial Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Federico Pollastri; Federico Bolelli; Federico Pollastri; Roberto Paredes Palacios; Costantino Grana
Year: 2018
Is Blockchain and Distributed Compute and Store Right for Post Production?
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Steve Wong
Year: 2018
A survey on 3D-LUT performance in 10-bit and 12-bit HDR BT.2100 PQ
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:JD Vandenberg; Stefano Andriani
Year: 2018
MPEG-I Future Directions
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Jill Boyce
Year: 2018
CASE STUDY - UHD introduction at the Canadian Broadcasting Corporation
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Jonathan Dupras; Pierre Hugues Routhier
Year: 2018
Broadcast Channel Origination as a Service: from Concept to Operational Implementation
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:John McCoskey; Ron Clifton; Mark Jahnke
Year: 2018
New Standards for Immersive Storytelling through Light Field Displays
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Peter Lude
Year: 2018
Bridging the Gap Between Software and SMPTE ST 2110
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Jean Lapierre; Marwan Al-Habbal
Year: 2018
What are the “killer apps” for HDR? Analysis of SDR assets to predict the potential of HDR
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Pierre Hugues Routhier
Year: 2018
Blockchain application in Media and Entertainment
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Shruti Tripathi
Year: 2018
Maximizing content with cloud, virtualization and AI
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Raymond Thompson
Year: 2018
Beyond Better Pixels: How HDR Perceptually and Emotionally Effects Storytelling
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Aurora Gordon
Year: 2018
Scene-light conversions: the key to enabling live HDR production
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Andrew Cotton; Simon Thompson
Year: 2018
Immersive media experiences - what do we need to move forward?
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Andrew Perkis; Asim Hameed
Year: 2018
9 Years of Media and Entertainment Digital Storage Surveys
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Thomas Coughlin
Year: 2018
Stopping Geolocation Fraud Via “Rented” Residential IPs at the CDN Level to Protect Territorial Content Rights
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Artur Pawlak
Year: 2018
Influence of Ambient Chromaticity on Portable Display Color Appearance
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Trevor Canham; Michael J. Murdoch; David Long
Year: 2018
A Threat Analysis of Virtual Reality for the Media Industry
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Eric Diehl
Year: 2018
The De-centralized Rights Locker
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Niels Thorwirth
Year: 2018
Black Level Visibility as a Function of Ambient Illumination
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Scott Daly; Pavel Korshunov; Touradj Ebrahimi; Timo Kunkel; Robert Wanat
Year: 2018
Direct View LED in the Cinema: Architectural and Engineering Considerations
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:David S. Richards
Year: 2018
Non-blocking Multicast Networks for Transporting Stream Media
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Takeshi Shimizu
Year: 2018
Development of Full-featured 8K Recorder
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Kodai Kikuchi; Takeshi Kajiyama; Eiichi Miyashita
Year: 2018
Quantitative Evaluation and Attribute of Overall Brightness in a High Dynamic Range World
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Stelios Ploumis; Ronan Boitard; Jean-Philippe Jacquemin; Gerwin Damberg; Anders Ballestad; Panos Nasiopoulos
Year: 2018
Automating Metadata Logging through Artificial Intelligence
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Christopher Witmayer
Year: 2018
Beyond SMPTE Time Code — the TLX Project
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Peter Symes; Hugh Reynolds
Year: 2018
The Corporate Integrity Implosion: Strategies for Technology, Media & Entertainment Organizations
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:John McCoskey; Lauren Olinsky; Lindsey Muller
Year: 2018
Using High Dynamic Range Home Master Statistics to Predict Dynamic Range Requirement for Cinema
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Ronan Boitard; Michael Smith; Michael Zink; Gerwin Damberg; Anders Ballestad
Year: 2018
Editing in the Cloud
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Ulrich Ening; Karsten Schragmann
Year: 2018
An Assessment of Reference Levels in HDR Content
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Erik Reinhard; Jurgen Stauder; Michel Kerdranvat
Year: 2018
A Location-free Commentary Adding System for Live Streaming Using a Cloud Infrastructure
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Naruaki Kato; So Endo; Akitsugu Baba
Year: 2018
Exploring Creative Frontiers of AI for M&E Production and Distribution
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Gary Olson; Rick Singer
Year: 2018
Implementing Hyperscale and HPC Techniques and Technologies Necessary to Modern Media and Broadcast Workflows
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Bjorn Kolbeck
Year: 2018
The Automated AI Workflow is here… If you know where to look
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Jason Perr
Year: 2018
Automated Distribution Workflows Based on IMF Metadata
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Tomasz Witkowski; Andrew Dunne; Saul Mahoney; Andrew Johnston; Richard Welsh
Year: 2018
Robust, Repeatable and Interoperable Workflows through IMF Output Profile Lists
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Arjun Ramamurthy; Raymond Yeung
Year: 2018
Artificial Intelligence for the automation of robotic cameras in live sports
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Floriane Magera; Johan Vounckx
Year: 2018
A Subjective Comparison of Broadcast and Unicast Transmission Impairments
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Brahim Allan; Mike Nilsson; Ian Kegel
Year: 2018
Good Things Come In Small Packages Microservices For Media
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Chris Lennon
Year: 2018
Massively Parallel Open Source Encoding for Adaptive Streaming
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Alexander Giladi; Blake Orth; Douglas Bay; David Leach; Alex Balk
Year: 2018
European Athletics Championships: Lessons from a Live, HDR, HFR, UHD and Next-Generation Audio sports event
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Frans de Jong; Dagmar Driesnack; Andrew Mason; Matthieu Parmentier; Paola Sunna; Simon Thompson
Year: 2018
Scalability and Performance of the AMWA IS-04 and IS-05 NMOS Specifications for Networked Media
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Robert Porter; Gareth Sylvester-Bradley
Year: 2018
Where are the Women? The importance of visibility in achieving inclusivity
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Krystle Penhall
Year: 2018
SOUND AND FURY: BRINGING DOLBY ATMOS TO THE NHRA
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Michael Babbitt
Year: 2018
The Broadcast Transition to IP: Virtualization, The Cloud, The Edge and Application Programming Interfaces (APIs)
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Todd Roth
Year: 2018
Implementation of 8K vision mixer that transports 8K image as multiple 2K SMPTE ST 2110-20 flows
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Tomofumi Koyama; Junichiro Kawamoto; Masahiro Kawaragi; Takuya Kurakake; Kyoichi Saito
Year: 2018
In-camera, Photorealistic Style Transfer for On-set Automatic Grading
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Itziar Zabaleta; Marcelo Bertalmio
Year: 2018
Analysis of User Exploration Patterns during Scene Cuts in Omnidirectional Videos
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Dmitrii Monakhov; Deepa Naik; Igor D.D. Curcio; Henri Toukomaa
Year: 2018
Visual perceptual entropy measure
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Francois Helt
Year: 2018
Variable Frame Rate Technology — Change Is Good!
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Ed Callway
Year: 2018
Creative Grading - Or why a new way of broadcast camera control is needed
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Klaus Weber; Ronny van Geel
Year: 2018
Artificial Intelligence For Media Operations Why AI algorithms will become a must for every network management system
Publisher: Society of Motion Picture and Television Engineers
Authors:Thomas Gunkel; Ben Vandenberghe
Year: 2018


Advertisement