A miniaturized wideband dual-polarized linear array with balanced antipodal Vivaldi antenna
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhiwei Guo; Shiwen Yang; Zhipeng Shi; Yikai Chen
Year: 2016
The design of a 220GHz doubler using planar Schottky diode
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yingcun Min; Bo Zhang; Yong Fan
Year: 2016
Fast modeling and design of Terahertz Marchand balun in CMOS
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Leijun Xu; Xue Bai; Hanping Mao
Year: 2016
A beam-steering array using liquid crystal phase shifter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jia-Wei Dai; Hong-Li Peng; Yao-Ping Zhang; Jun-Fa Mao
Year: 2016
Directional broadband absorption using three-dimensional metamaterials
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Shen; Zhuoluo Wang; Yueyu Meng; Yongqiang Pang; Jiafu Wang; Jieqiu Zhang; Shaobo Qu
Year: 2016
Four-band frequency selective surface based on quarter-mode substrate integrated waveguide technology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:H. B. Wang; Y. J. Cheng
Year: 2016
A low profile and wide tunable absorber with varactor in S-band
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peng Mei; Xianqi Lin; Xu Wang; Yankai Ma; Liqin Jiang; Jinghan Xiao
Year: 2016
Research of a circulator based on spoof surface plasmon polaritons
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tianshuo Qiu; Jiafu Wang; Yongfeng Li; Shaobo Qu
Year: 2016
A 60GHz slot antenna based on MEMS bulk micromaching technology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shaodong Wang; Peiqin Liu; Le Chang; Zhijun Zhang
Year: 2016
Spherical conformal antenna array based on 3D printing framework
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Y. F. Wu; Y. J. Cheng
Year: 2016
Research on the atmospheric attenuation of THz wave at any heights based on fitting method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaofan Yang; Peng Mei; Yonghu Zeng; Xianqi Lin; Liandong Wang
Year: 2016
Design of a 2D Luneburg lens based on magnetic surface polaritons
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Zhang; Zhensheng Chen; Zhonglei Mei
Year: 2016
A study on plasma diagnostics by quasi-optical resonator method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hu Zheng; Tianheng Liu; En Li
Year: 2016
Bias-dependent high frequency characterization of through-silicon via (TSV) for 3D integration
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xin Sun; Runiu Fang; Huan Liu; Min Miao; Yufeng Jin
Year: 2016
Dual-band asymmetric transmission and cross-polarization conversion of linearly polarized wave using multi-layered metamaterial
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yajun Liu; Song Xia; Hongyu Shi; Anxue Zhang; Zhuo Xu
Year: 2016
THz smart mixing modules
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dai Xiu; Du Yitao; Zhu Weifeng; Wei Liutai; Xu Congyu
Year: 2016
A two-stage 0.9–2 GHz GaN power amplifier using commensurate transmission line
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhijiang Dai; Songbai He; Jingzhou Pang; Chaoyi Huang; Qirong Li
Year: 2016
Convoluted element frequency selective surface with miniaturization and wideband response
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mingbao Yan; Shaobo Qu; Hua Ma; Jiafu Wang; Mingde Feng; Wenjie Wang; Cuilian Xu; Hongya Chen; Zhiqiang Li; Lin Zheng
Year: 2016
Phase modulation properties of rectangular metallic waveguide with graphene integrated in sub-terahertz wave frequency range
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guoqiang He; Gennady Shkerdin; Johan Stiens
Year: 2016
High-impedance differential antenna with high gain for graphene-based terahertz detector
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sanming Hu; Antonio Lombardo; Yizhu Shen; Hongfu Meng; Wenbin Dou
Year: 2016
Airy plasmons in graphene based waveguides
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rujiang Li; Muhammad Imran; Hongsheng Chen
Year: 2016
Modeling and simulation of high gain monolayer MoS2 photodetector
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenchao Chen; Wen-Yan Yin
Year: 2016
A tunable THz dipole antenna based on graphene
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xijia Qin; Juan Chen; Chengpeng Xie; Ning Xu; Jiepei Shi
Year: 2016
Electrothermal simulation of Resistive Random Access Memory(RRAM) array using finite difference method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yandong Luo; Wenchao Chen; Mingzhuo Cheng; Kai Kang; Wen-Yan Yin
Year: 2016
Plasmonic metamaterials based subwavelength multiband antenna for wireless energy harvesting
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yong Jin Zhou; Liu Yang; Qian Xun Xiao; Tian Yang Pan; Hui Feng Ma; Chong Tan
Year: 2016
Near-field antenna probe design for propagating spin wave spectroscopy (PSWS) measurement
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yan Zhang; Yu Xiao-meng; Yu Hai-ming; Li-wei Wang; Zhe He
Year: 2016
Design of an integrated on-chip implantable antenna for a neuromicrosystem
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Changrong Liu; Xin Mi Yang; Yong-Xin Guo; Xueguan Liu
Year: 2016
A single-fed miniaturized circularly polarized implantable antenna for ISM band biomedical application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhi-Jie Yang; Shao-Qiu Xiao
Year: 2016
Radio-frequency identification (RFID) antenna directly printed by electrospraying
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Haoyang Zhang; Zhentao Qian; Wenhua Gu
Year: 2016
Metamaterials based terahertz absorber and modulator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qi-Ye Wen; Zhao-Yang Liu; Liang Yin; Zhi Chen; Qing-Hui Yang; Huai-Wu Zhang
Year: 2016
Terahertz metasurface studies based on the near-field spectroscopy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianqiang Gu; Xueqian Zhang; Qiu Wang; Yuehong Xu; Zhen Tian; Chunmei Ouyang; Mingxia He; Jiaguang Han; Weili Zhang
Year: 2016
Reconfigurable THz and microwave metamaterials based on π-conjugated polymers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tatsunosuke Matsui; Yuto Inose; Hiroki Mori; Takao Kinoshita; Mingkai Liu; David A. Powell; Ilya V. Shadrivov
Year: 2016
Shaping the flow of light based on abrupt phase discontinuities operation in high order modes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhiwei Li; Jiaming Hao; Hao Xu; Lirong Huang; Yan Sun; Ning Dai
Year: 2016
Enhancement of Fano resonance using modified trilayer fishnet metamaterials
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Libang Mao; Tun Cao
Year: 2016
A polarization-agile aperture-coupled patch antenna using quad-mode reconfigurable feeding network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hucheng Sun; Sheng Sun
Year: 2016
Tunable quad-band duplexer using short-ended stub-loaded SIR
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bian Wu; Lei Xia; Yang Xu
Year: 2016
A new concept for power-dividing networks with controllable power-division ratios controlled by phase shifters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yongle Wu; Lingxiao Jiao; Bo Zhang; Yuanan Liu
Year: 2016
A dual-frequency, frequency tunable patch antenna based on printed superstrate layer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Guo; Ming-Chun Tang; Han Xiong; Hao Zeng; Yantao Yu; Shiyong Chen; Hailin Cao
Year: 2016
High frequency analysis and characterization of TSVs for high-speed integrated systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Min Miao; Runiu Fang; Xin Sun; Xiaole Cui; Yufeng Jin
Year: 2016
Process development of thick Si interposer for 2.5D integration of RF MEMS devices
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kuili Ren; Shenglin Ma; Feilong Ma; Jun Yan; Yanming Xia; Rongfeng Luo; Yufeng Jin; Jing Chen
Year: 2016
Design and analysis of micro-machined folded waveguide slow-wave structure for 220 GHz application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xingwang Bian; Min Miao; Zhensong Li
Year: 2016
Design of MEMS on-chip helical antenna for THz application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lin Guo; Hongfu Meng; Lei Zhang; Jun Ge
Year: 2016
Improvement of SIW horn antenna with metallic via drilled transition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Cai; Yingsong Zhang; Liu Yang; Nan Jing; Zuping Qian
Year: 2016
Design of millimeter-wave dual circularly polarized end-fire antenna fed by SIW polarizer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yingsong Zhang; Yang Cai; Nan Jing; Zuping Qian; Shujie Shi
Year: 2016
Study on the influence of antenna pattern on targets' near-field scattering characteristic
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sheng-Yuan Wu; Xiao-Kuan Zhang; Cun-Kun Lin; Jun-Chao Yuan
Year: 2016
A filtering antenna with 3rd-order Chebyshev response
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xi He; Jun Xu
Year: 2016
A 330–500GHz 4th-harmonic mixer using schottiky diode
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Quanlong Li; Bo Zhang; Lisen Zhang; Dong Xing; Junlong Wang; Yong Fan
Year: 2016
A single-feed arrow-shaped circularly polarized antenna with unbalanced slotted artificial magnetic conductor for GNSS application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cheng Xue; Hao Wang; Xun Jiang; Yong Huang
Year: 2016
Dual-band bandpass filters using open-/short- circuited stub-loaded quarter-wavelength resonators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xin Dong; Mengze Li; Yanli Li; Kai Da Xu
Year: 2016
2-bit switchable active frequency selective surface
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kang Fan; Hao Gu; Chenchen Yang
Year: 2016
Microwave Ablation Antenna with the ablation pattern being a figure-of-eight
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wangmao Liu; Xianqi Lin; Fangsen Yang; Jiangjie Zeng; Hongbo Song; Ying Cui
Year: 2016
E-shaped array antenna with high gain and low profile for 60 GHz applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Runmiao Wu; Hongyan Tang; Ke Wang; Yu Chao; Jian Zhang; Xiaotong Wang
Year: 2016
60-GHz broadband CMOS on-chip antenna with an artificial magnetic conductor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hui Chu; Lu Qingyuan; Yong-Xin Guo
Year: 2016
Spatial isolation improvement between dual-polarized patches based on metamaterials
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bai Cao Pan; Wen Xuan Tang; Tie Jun Cui
Year: 2016
Vivaldi antenna design in millimeter-wave-band with ultra wide bandwidth and high gain
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yonghu Zeng; Chong Guo; Xianqi Lin; Xiaofan Yang
Year: 2016
Propagation characteristics of spin electromagnetic wave (SEW) in ferromagnetic film
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yan Zhang; Yu Ting; Yu Hai-ming; Shuo Wang; Ji-lei Chen
Year: 2016
Design and experiment of MIMO antenna based on the cross array
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yue Tang; Tian Mao; Bing Jiang; Jinhua Zhang; Teng Zhou
Year: 2016
A novel multilayer TM dual-mode substrate integrated cavity filter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhigang Zhang; Yong Fan; Yonghong Zhang
Year: 2016
A K-band dual-polarized antenna with high isolation and low cross-polarization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jie Wu; Yu Jian Cheng; Yong Fan
Year: 2016
Design of low-profiled broadband multi-frequency double-layer patch antenna
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feihong Tang; Meng Zhang; Heng Du; Peng Chen; Yu Xutao
Year: 2016
A dual circularly polarized planar Luneberg lens antenna for mm-wave wireless communication
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhipeng Shi; Shiwen Yang; Li Zhou; Yikai Chen
Year: 2016
A wideband dual-polarized dipole linear array with resistive loading
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Zhou; Shiwen Yang; Zhiwei Guo; Yikai Chen
Year: 2016
Recent progresses of developing terahertz components in the SKLMMW of Southeast University
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang-Cheng Hao; Wei Hong; Ji-Xin Chen; Pinpin Yan
Year: 2016
Integrated terahertz beamformers based on leaky-wave approaches
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yasuaki Monnai
Year: 2016
High-efficiency dielectric resonator antennas in the terahertz range
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Daniel Headland; Withawat Withayachumnankul; Shruti Nirantary; Madhu Bhaskarany; Sharath Sriramy; Christophe Fumeaux
Year: 2016
A QFN packaged grid array antenna in low dielectric constant LTCC for D-band applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Camilla Karnfelt; Bing Zhang; Herbert Zirath
Year: 2016
A D-band 4×4 PA array with 39dBm EIRP using 0.13-µm SiGe BiCMOS
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bohua Cui; Yihu Li; Xiaodong Deng; Hailin Tang; Ruitao Wang; Haitao Liu; Yong-Zhong Xiong
Year: 2016
Dual-band rotary standing wave voltage-controlled oscillator for fiber lasers in microwave generation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wen-Cheng Lai; Sheng-Lyang Jang; Ching-Wen Hsue; Ming-An Chung
Year: 2016
A Ka-band GaAs MMIC quadrupler with high conversion gain and efficient rejection of undesired harmonics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuehong Dong; Yuehang Xu; Ruimin Xu; Bo Yan
Year: 2016
A Ku-band CMOS LNA with transformer feedforward gm-boosting technique
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weiqiang Lu; Chenxi Zhao; Yu Yiming; Zhengdong Jiang; Yunqiu Wu; Huihua Liu; Kai Kang
Year: 2016
Low power injection-locked frequency divider using native MOS
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sheng-Lyang Jang; Wen-Cheng Lai; Wei-Te Liu; Ching-Wen Hsue
Year: 2016
Statistical models for microwave GaN HEMTs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuehang Xu; Zhikai Chen; Ruimin Xu
Year: 2016
An improved large signal model for AlGaN/GaN HEMTs including comprehensive thermal effect
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. Zhang; W. Che; K. Ma
Year: 2016
A robust small-signal equivalent circuit model for AlGaN/GaN HEMTs up to 110 GHz
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yonghao Jia; Yuehang Xu; Yunqiu Wu; Ruimin Xu; Jianjun Zhou; Tangsheng Chen; Bing Zhang
Year: 2016
Broadband microwave metamaterial absorber made of randomly distributed metallic loops
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ke Chen; Junming Zhao; Yijun Feng
Year: 2016
A novel compact ultra-wideband metamaterial-based microstrip antenna
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuan Long Dai; Bo Yuan; Xiao Hong Zhang; Xi Wang Dai; Guo Qing Luo
Year: 2016
An ultra-broadband infrared absorber using gradient metasurface
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tiancheng Han; Wenliang Guo
Year: 2016
Ultrathin absorber with tunable perfect absorption angle based on anisotropic ε-near-zero metamaterials
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shuomin Zhong; Yunlong Lu
Year: 2016
Rejection filters based on spoof surface plasmons and complementary metamaterial particles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qian Zhang; TieJun Cui
Year: 2016
Wideband balanced circuits with wideband common mode suppression using different resonators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenjie Feng; Wenquan Che
Year: 2016
Developing terahertz filters using the deep reactive ion etching (DRIE) process
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang-Cheng Hao; Wei Hong
Year: 2016
A compact wideband bandpass filter based on parallel-coupled stub-loaded resonator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cong Tang; Xianqi Lin; Wangmao Liu; Yong Fan; Kaijun Song
Year: 2016
A controllable and low loss dual-band bandpass filter by using a simple ring resonator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chengying Du; Kaixue Ma; Shouxian Mou
Year: 2016
Compact tri-band bandpass filter using asymmetric square ring loaded resonator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianwei Liu; Fan Liu; Baoping Ren; Pin Wen; Yang Peng; Feng Qin; Haiwen Liu
Year: 2016
Excitation of parallel plate waveguide by an array of ridge waveguide T-junction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qingchun You; Jifu Huang; Dele Wang
Year: 2016
Differential wide band metal-frame antenna for wristband applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li-Jie Xu; Zhu Duan
Year: 2016
A compact dual-band monopole antenna for 4G LTE and WIFI utilizations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuan Zhu; Min Quan Li; Hong Qing He
Year: 2016
Broadband substrate integrated dielectric resonator antenna for millimeter-wave applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:You Chao Tu; Dong Dong Ma; Yan Liu; Xue Hui Hu; Ke Gong
Year: 2016
Multiple antennas for future 4G/5G smartphone applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ming-Yang Li; Chuan Li; Yong-Ling Ban; Kai Kang
Year: 2016
Realization of digital down conversion in pulse radar receiver
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mingshan Shao; Peng Zhang; Zhonghua Zhang
Year: 2016
Design of four-order distributed band-pass filter based on LTCC technology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chao Sun; Yongsheng Dai; Bowen Li
Year: 2016
A research of band-pass filter with highly steep band-edge based on semi-lumped structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xin Wang; Yi Liu; Yongsheng Dai
Year: 2016
Effects mechanism of strong electromagnetic environment to equipment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaojun Hao; Xiaoxin Meng; Xiang Chen
Year: 2016
Compact tri-mode microstrip filter with wide- stopband using asymmetric stub loaded resonators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pan Geng; Shuai Yang; Zheng-xi Xu; Tao Chen
Year: 2016
Compact planar diplexer using OSL-CRLH resonators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mengze Li; Kai Da Xu
Year: 2016
A novel compact wideband four-way w-band waveguide power divider with low insertion loss
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shunyong Hu; Kaijun Song; Fan Zhang; Yu Zhu; Yong Fan
Year: 2016
A dual mode substrate integrated waveguide filter with capacitive I/O coupling structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yihong Su; Xianqi Lin; Ping Pang; Shilin Liu
Year: 2016
A W-band miniature power divider based on E-faced-folded magic-T junction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yage Li; Yonghong Zhang; Guide Zhu; Zhen Sun; Yong Fan
Year: 2016
W-band dual-channel direct detection radiometer front-end for array
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yun Jiang; Yonghong Zhang; Guide Zhu; Zhen Sun; Yong Fan
Year: 2016
A 20dB stripline coupler with CPWG transitional structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huaishu Jing; Shouzhao Jing; Yonghong Zhang
Year: 2016
Electromagnetic scattering characteristics of composite random rough surface of adjacent region between ground and ocean on terahertz waveband
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gao-xiang Zou; Chuang-ming Tong; Tong Wang; Hua-long Sun
Year: 2016
The study of the TWT nonlinear parameters test system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chong Gao; En Li
Year: 2016
A K-band low conversion loss single balanced mixer with GaAs Schottky barrier diode
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Changjiang Yu; Zhuo Li; Minghua Zhao
Year: 2016
Design of a compact X-band oscillator with Hetero Junction Field Effect Transistor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhuo Li; Yu Changjiang; Minghua Zhao
Year: 2016
W-band four-way E-plane waveguide power divider
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tongxin Su; Yu Changjiang; Minghua Zhao
Year: 2016
A compact broadband hybrid ridged SIW and GCPW coupler
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lubing Sun; Yingsong Zhang; Zuping Qian; Dongfang Guan; Xingjian Zhong
Year: 2016
Research on in-band electromagnetic interference effect of communication system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xinfeng Li; Xiaojun Hao; Liandong Wang; Yonghu Zeng; Hui Han
Year: 2016
A generic digital transceiver calibration module
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Han Gao; Shanxiang Hu
Year: 2016
High performance transmission lines using the Spoof Surface Plasmon Polaritons
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jun Feng Liu; Hao Chi Zhang; Wenxuan Tang; Tie Jun Cui
Year: 2016
A bionic algorithm based synthesis of shaped reflector for a terahertz quasi-optical power combiner
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fan Zhang; Kaijun Song; Maoyu Fan; Shunyong Hu; Yong Fan
Year: 2016
Preparation and properties of MCT ceramics for RF and THz applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhaoxian Xiong; Zhangzhao Weng; Jinbao Huang; Bin Yang; R. Donnan; Haixue Yan; M. J. Reece
Year: 2016
Effect of contact resistance of passive intermodulation distortion in microstrip lines
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yong Gao; En Li; Hu Zheng; Gaofeng Guo; Yunpeng Zhang
Year: 2016
An improved equivalent circuit model for analysis of frequency selective surface based on MDECM
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xin Ma; Guo Bin Wan
Year: 2016
Surface acoustic wave RF sensing and actuation for lab-on-a-chip platforms
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rahul Kishor; Yuanjin Zheng
Year: 2016
Design and implementation of a 16-channel amplitude tunable two-tone digital phase shifter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Meng Zhang; Zhenzhen Zou; Hui Zhang; Peng Chen; Feihong Tang; Xiaowei Zhu
Year: 2016
A novel rectifying circuit with circulator in microwave power transmission
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hailin Cao; Chengzhuo Zhu; Jing Liu; Lu Tao; Xiaodong Wu; Xiaoheng Tan
Year: 2016
A method for designing generalized continuous power amplifier
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qirong Li; Songbai He; Zhijiang Dai; Weimin Shi
Year: 2016
A highly-applicable supply modulator with a highly-linear envelope detector for WCDMA envelope-tracking applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yitong Xiong; Chenxi Zhao; Kai Kang
Year: 2016
Liquid antennas
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Meng Zou; Zhongxiang Shen; Jin Pan
Year: 2016
Recently progress in high gain Fabry-Perot Resonator antenna
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhen-guo Liu
Year: 2016
Design of a compact dual-element microstrip antenna array with reduced mutual coupling
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhaokai Gu; Lijun Yi; Yantao Yu; Shiyong Chen
Year: 2016
Design of a multi-polarization double-layer transmitarray element using cross dipoles with vias
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Wang; Yuefeng Hou; Shenheng Xu; Fan Yang; Maokun Li
Year: 2016
Simulation of on-chip Antenna with Resonant Tunneling Oscillator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ruiliang Song; Yong Li
Year: 2016
Study on neutral-point potential control for the NPC three-level converter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Maosong Zhang; Bangxiu Chi; Xiuqin Wang; Qunjing Wang; Guoli Li
Year: 2016
A new differential protection scheme for microgrid using Hilbert space based power setting and fuzzy decision processes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ali Hadi Abdulwahid; Shaorong Wang
Year: 2016
An optimization algorithm based on TFPA for multiple components modules
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ning Ye; Jie Yang; Zhenyu Yuan; Hongyuan Shen; Nannan Zhao; Jia Di; Jingyan Mo
Year: 2016
Comparison of two different modulations and conduction loss analysis for single-phase two-level rectifier
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shiping Zhou; Quan Chen; Guoli Li; Cungang Hu; Qiubo Ye
Year: 2016
The development of a high current pulsed power supply
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rongyao Fu; Yaohong Sun; Kun Liu; Yinghui Gao; Ping Yan
Year: 2016
Evolutionary interval type-2 fuzzy systems using continuous ant colony optimization algorithms
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chia-Feng Juang; Chi-Wei Hung
Year: 2016
QoS prediction methods to avoid SLA violation in post-interaction time phase
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Walayat Hussain; Farookh Hussain; Omar Hussain
Year: 2016
Optimization design of pump motor based on genetic algorithm and neural network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rui Zhou; Guoli Li; Lufeng Ju
Year: 2016
An insulation condition assessment method of transformer based on set pair analysis and similarity clustering
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:He Gao; Ying Sun; Kejun Li; Qiong Zhou; Gengshuo Liu; Hua Ge
Year: 2016
An intelligent data fusion framework for structural health monitoring
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dawei Sun; Vincent C. S. Lee; Ye Lu
Year: 2016
Implementation of a simulation platform for BCM with xPC target
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Linying Shangguan; Bin Hu; Yanfei Zhou; Jianzhong Gao; Qihong Lang; Qingfeng Wang
Year: 2016
Design and implementation of flight information management system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kuo-Hsiung Tseng; Kuo-Hui Chen; Chih-Lin Chu
Year: 2016
IDOpenFlow: An OpenFlow switch to support identifier-locator split communication
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yannan Yang; Yaping Liu; Zhihong Liu
Year: 2016
Control layer resource management in SDN-IoT networks using multi-objective constraint
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Keshav Sood; Shui Yu; Yong Xiang; Sancheng Peng
Year: 2016
Deployment of contextual Ε-healthcare system: A prospective e-service based on context aware conceptual framework and ICTization framework model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Arif Mahmud; Abdus Sattar
Year: 2016
Design of a circuit to provide scanning power supply to a sensor array to reduce the number of wires for data acquisition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jing Bai; Debao Zhou; Shufang Wang; Nawjif Hasan; Sayali Kulkarni
Year: 2016
Developing PC-based servo system of micro-EDM for preparing nanosilver colloid
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kuo-Hsiung Tseng; Chaur-Yang Chang; Yi-Syuan Kao; Meng-Yun Chung
Year: 2016
Design and simulation of capacitance detection for magnetic mass detection sensor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiao Qijun; Luo Zhonghui
Year: 2016
A method of state estimation for underwater vehicle navigation around a cylindrical structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Teng Zhang; Shoudong Huang; Dikai Liu; Lei Shi; Chunlin Zhou; Rong Xiong
Year: 2016
Kinematics and differential kinematics of an articulated heavy load carrying robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Jin; Yun Chao
Year: 2016
Analysis of online active noise control strategies by hybrid algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jesus A. Calderon; Julio Tafur; Benjamin Barriga; Edgar Manzano
Year: 2016
Sliding-mode control of permanent magnetic spherical motor based on co-simulation platform
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuan Zhao; Shen Li; Lijuan Zhao; Xiwen Guo; Qunjing Wang; Yan Wen
Year: 2016
Speed sensorless vector control oflnduction motor based on adaptive full-order flux observer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lei Shi; Guoli Li; Fang Xie; Bing Hang
Year: 2016
Design of smart home control system by Internet of Things based on ZigBee
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xian-Jun Yi; Min Zhou; Jian Liu
Year: 2016
An automatic multi-objective collision avoiding approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yaojie Chen; Liwen Huang
Year: 2016
Research on the application of error correction technology in self-recovery digital watermarking
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liping Xin
Year: 2016
Contactless fingerprint enhancement via intrinsic image decomposition and guided image filtering
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xuefei Yin; Jiankun Hu; Jinwei Xu
Year: 2016
Exploiting deep convolutional network and patch-level CRFs for indoor semantic segmentation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xingming Wu; Mengnan Du; Weihai Chen; Zhengguo Li
Year: 2016
A robust multi-constrained model for fingerprint orientation field construction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yanming Zhu; Jiankun Hu; Jinwei Xu
Year: 2016
Real-time facial expression recognition for affective computing based on Kinect
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Wei; Qingxuan Jia; Gang Chen
Year: 2016
Reduction of large scale linear dynamic SISO and MIMO systems using modified particle swarm optimization algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hadeel N. Abdullah
Year: 2016
Dual-loop control strategy with a robust controller of the planar switched reluctance motor for precise positioning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhi-Min Chen; Guang-Zhong Cao; Su-Dan Huang; Hong-Xin Zheng
Year: 2016
A robust adaptive sliding-mode controller with bound estimation for permanent magnet spherical actuator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yan Wen; Yuan Zhao; Guoli Li; Qunjing Wang; Xiwen Guo
Year: 2016
Continuous adaptive terminal sliding-mode control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yong Feng; Minghao Zhou; Xuemei Zheng; Fengling Han
Year: 2016
Fault detection for networked systems with uncertain time-delay and packet dropout using delta operator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xinyu Dong; Duanjin Zhang
Year: 2016
Experimental investigations on continuous-tunable optical parametric oscillation(OPO) pumped with a fiber laser
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Haibin Xu
Year: 2016
Scale factor error compensation of FOG based on fractional tap-length LMS method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Ji; Yonggang Zhang; Zhongxing Gao; Yunhao Zhang; Shuting Li
Year: 2016
A LabVIEW-based control system design for femtosecond laser micro-nano fabrication processing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mengmeng Han; Yahui Su
Year: 2016
The analysis of HAPS link budget and communication performance based on near space
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaoyang Liu; Chao Liu; Wanping Liu; Xiaoping Zeng
Year: 2016
Trajectory tracking of unmanned underwater vehicles based on model predictive control in two dimension
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wen Yang Gan; Daqi Zhu; Bing Sun
Year: 2016
Application of stepper motor subdivision drive in transformation of CA6140 lathe
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Na Deng; Hong Ying Cao; Cun Gang Hu
Year: 2016
Two-degree-of-freedom control of PMSM with load disturbance compemsation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sun Gongwu; Zhang Tao; Xie Renhe
Year: 2016
Design of a two-wheeled self-balance personal transportation robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jian Zhang; Guoli Li; Fang Liu; Yongbin Liu
Year: 2016
An improved FastSLAM using resmapling based on particle swarm optimization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hao Chang; Wei Yang; Huijuan Zhang; Xing Yang; Chin-Yin Chen
Year: 2016
Mechanical design of a four-wheel independent drive and steering mobile robot platform
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fei Hua; Guoli Li; Fang Liu; Yongbin Liu
Year: 2016
Analysis of magnetic field and oil film bearing characteristics of a novel hybrid drive multi-DOF permanent magnet motor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zheng Li; Dianhui Xing
Year: 2016
The effect of continuum model on the stability of feedback control of thermal systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Z. C. Feng; Ming Xin
Year: 2016
Study on new control system of electro-hydraulic proportional valve-control fast forging press
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guanyu Chen; Yin Zhang; Li Ji; Rui Hou; Jiangang Chang
Year: 2016
A new test system for torque testing and efficiency measurement of three-phase induction motor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kun Xia; Jing Lu; Bin Dong; Xianda Yuan; Chang Liu
Year: 2016
Design of the Internet of Things for the water fountain intelligent monitoring system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kun Xia; Yujian Qin; Zihui He; Yuan Tan; Chang Liu
Year: 2016
Modeling grinding process for difficult-to-machine materials using artificial neural network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuan Li; Feng Cao; Junwei Wang; Guifang Zhang; Xiaoqi Chen; Shanben Chen
Year: 2016
Design of integrated electromechanical experimental device of transporting and subpackage
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Haiting Zhang; Jianbo Cao; Zhao Gao; Dongdong Ma; Jianxia Cao; Facai Qiu; Quanhui Sun
Year: 2016
Study on the leakage of Ω mechanical seal device
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wu Jun-rong
Year: 2016
Research of the radial piston pump shaft dynamic balance and structure improvement
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sanwu Wang; Wenkai Ou; Yuandong Qiu; Jiang Wu; Yaodeng Fan
Year: 2016
Digital realization method of power electronic AC motor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pengxian Song; Yuqi Zhang; Qinghua Tang; Yaohua Li
Year: 2016
Comparison of cascaded multilevel and modular multilevel converters with energy storage system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Cao; Yonghai Xu; Yashuai Han; Bin Ren
Year: 2016
Investigation on a prognosis method of the HVDC commutation failure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hongmei Li; Zheng Xin; Liyang Jiang; Li Zhang
Year: 2016
Full-order terminal sliding mode stator flux observer for DFIG
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xuemei Zheng; Rui Song; He Li
Year: 2016
Analysis and suppression of the aliasing in real-time sampling for grid-connected LCL-filtered inverters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Binfeng Zhang; Jinming Xu; Shaojun Xie
Year: 2016
The research on influence law of different environment on the ion flow field of HVDC transmission line and insulator contamination
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fu Jin; Hui Yan; Chen Wei; Hu Xiaorui; Wang Qian; Yang Fan; Liu Kai
Year: 2016
Design of PLL based on FPGA under unbalanced conditions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Changying Xie; Maosong Zhang; Guoli Li; Qiubo Ye
Year: 2016
A neutral-point potential balancing method for three-level inverters based on improved virtual space vector modulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Min Song; Quan Chen; Guoli Li; Cungang Hu; Qiubo Ye; Maosong Zhang
Year: 2016
Photovoltaic output power chaotic characteristic and trend prediction based on the actual measurement data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Yufei; Sun Lu; Xue Hua
Year: 2016
The influence of CVT parameters on the harmonic transmission characteristics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Zhao; Jianchun Wei; Qingquan Li; Guangke Xu; Yufeng Chen; Bin Liu; Baohua Wang; Zhenxin Qi
Year: 2016
The data mining application in the power quality monitoring data analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shunfu Lin; Chao Xie; Bo Tang; Ronghui Liu; Aiqiang Pan
Year: 2016
Investigation on an optimized topology design of the HVDC converter valve to mitigate commutation failure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liyang Jiang; Li Zhang; Liang Zou; Tong Zhao
Year: 2016
Automatic generation for single-line diagram of distribution network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ding Wei; Meng Zhaoyong; Chen Yaomin; Zhou Boxi
Year: 2016
An improved parametric estimator of Doppler shift in mobile communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Min Lin; Jingyu Hua; Feng Li; Zhijiang Xu; Limin Meng
Year: 2016
Fornasini-Marchesini model realization in sensor networks based on Euclidean space embedding
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhenliang Cheng; Hua Cheng; Gengguo Cheng
Year: 2016
A 3V 890μA 13.56MHz OOK receiver with sensitivity improvement by base-band amplifier for short-range wireless biotelemetry application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Atit Tamtrakarn
Year: 2016
Precoder design for MIMO decode-and-forward relay channels with energy harvesting constraint
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianli Huang; Huajun Chen; Yixin Jiang; Jiaxiao Meng; Aidong Xu; Xiaobin Guo; Baoren Chen
Year: 2016
Design and implement of measurement system for the testing of transmission lines based on wireless communication
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zheng Xin; Hongmei Li; Yaodong Li; Li Zhang
Year: 2016
Wavelet analysis approach to fault detection for GPS integrity monitoring
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ershen Wang; Tao Pang; Zhixian Zhang
Year: 2016
Predictive power management for a solar-powered off-grid surface water quality monitoring system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Raja Rehan Khalid; Angelika Meyer; Josef Meiers; Horst P. Beck; Georg Frey
Year: 2016
Coordinated control strategy for improving fault ride-though performance of photovotaic/battery microgrid
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xue Fu; Peng Wang; Songjie Zhang; Xiaoqing Han; Wenping Qin; Yanbing Jia
Year: 2016
Design of secondary voltage regulation system of DC microgrid based on vanadium redox battery storages
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhichang Mi; Xiaoqing Han; Chunguang Ren; Peng Wang; Wenping Qin
Year: 2016
A review of individual pitch control for wind turbines
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhihon Jiang; Zhe Chen; Wenzhou Liu; Yang Liu; Xiuyan Wang
Year: 2016
Coupling thermodynamics modeling and analysis of a free piston linear generator range-extender for HEVs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peng Sun; Chi Zhang; Lianlian Mao; Dequan Zeng; Fei Zhao; Jinhua Chen
Year: 2016
Research on effect of temperature on performance and temperature compensation of interior permanent magnet motor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhenggen Zhang; Guoli Li; Zhe Qian; Qiubo Ye; Yu Xia
Year: 2016
The study of variable speed variable pitch controller for wind power generation systems based on sliding mode control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhu Yinzhu; Mi Yang
Year: 2016
Runway extraction method based on rotating projection for UAV
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu-jie Sun; Yang Li; Huan Yang
Year: 2016
Design of workshop production management control system based on multi-agent
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Chen; Jing Jin; Mei Chen; Shaoting Gui
Year: 2016
Fuzzy modeling and particle swarm optimization based on energy consumption data of the combined cold-heat and power system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hong-Li Lyu; Chun-Jun Zhang; Wen Chen
Year: 2016
Robust fault estimation for stochastic nonlinear systems with Brownian perturbations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaoxu Liu; Zhiwei Gao; Sarah Odofin
Year: 2016
Fault detection and isolation of sensor in time-delay systems based on space geometry method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dianfeng Qiao; Qianshuai Cheng; Yandong Hou
Year: 2016
Active fault tolerant control for nonlinear non-Gaussian singular stochastic distribution systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lina Yao; Lifan Li; Chunhui Lei
Year: 2016
Robust fault diagnosis and fault tolerant control for non-Gaussian uncertainty stochastic distribution systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuancheng Sun; Lina Yao
Year: 2016
Retrofit reconfigurable fault tolerant control for mechanical systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bing Xiao; Zhengzhou Fu; Jia Yang; Chaofan Wu; Xing Huo
Year: 2016
Robust actuator fault detection for an induction motor via genetic-algorithm optimisation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sarah Odofin; Zhiwei Gao; Xiaoxu Liu; Kai Sun
Year: 2016
Research on the pre-charging control strategies of the series part of MMC-UPQC
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qian Yeniu; Wang Jianbo; Du Chang Jun; Sun Jian
Year: 2016
Line-start permanent magnet synchronous motor starting capability improvement using pole-changing method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mengmeng Tian; Xiuhe Wang; Guanqun Li
Year: 2016
A triple closed-loop control system for a sensorless brushless DC motor based on disturbance observer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Youyuan Ni; Hao Chen
Year: 2016
The influence of leakage inductance on multi pulse rectifier based on the modulation theory
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Yuan; Yang Wei; Yang Shiyanf
Year: 2016
Improved small signal modeling and dynamic analysis of high step-up converter with charged pump and Boost converter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Faqiang Wang; Jing Li
Year: 2016
PFO: Priority-based flow scheduling for online social network datacenter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xingyan Zhang; Minghao Ding; Runze Wan
Year: 2016
A novel efficient forwarding protocol for 3-D underwater wireless sensor networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Qingwen; Li Zhi; Cao Fei; Qi Qian
Year: 2016
Cancellable multi-modal biometrie authentication for cloud based mobilityfirst like environment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Muhammad T. Alam; Haozhang Li; Muneera Chowdhury
Year: 2016
Models and analysis of video streaming end-to-end distortion over LTE network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huayong Fu; Hui Yuan; Mengyu Li; Zhenzhen Sun; Fengrong Li
Year: 2016
A trellis coded pulse interval modulation for measurement while drilling telemetry
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Wei; Jiang Peipei; Gu Qingshui; Zhang Songwei
Year: 2016
A TSOA based localization algorithm in wireless networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shuonan Li; Jingyu Hua; Guomin Zhong; Weidang Lu; Bin Jiang
Year: 2016
Research on sequence component detection algorithm based on sliding-window mean-value
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zheng Changbao; Zhang Jun; Li Guoli
Year: 2016
An effective pansharpening method based on guided filtering
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu Li; Weifeng Qi; Shigang Yue
Year: 2016
An image encryption model based on hyperchaotic system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaoyu-Hu; Tianshi-Shen; Junkang-Ni; Chongxin-Liu; Kai-Liu; Zece-Zhang
Year: 2016
Load parameter identification based on particle swarm optimization and the comparison to ant colony optimization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Haoguang; Yu Yunhua; Shen Xuefeng
Year: 2016
An improved CFAR for life detection of UWB radar
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hui Wang; Guohua Wei; Teng Wang; Xu Wang
Year: 2016
Analysis of chaos characteristics of large complex mechanical vibrations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiao Qijun; Luo Zhonghui
Year: 2016
A novel image splicing detection method based on the inconsistency of image noise
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jing Dong; Li Chen; Jing Tian; Xin Xu
Year: 2016
Eye-gaze tracking system by haar cascade classifier
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yunyang Li; Xin Xu; Nan Mu; Li Chen
Year: 2016
Performance evaluation of binary descriptors for mobile robots
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhen Zeng; Hong Liang; Ming Su; Chunnian Zeng
Year: 2016
Adaptive similarity fusion strategy in stereo matching algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Baoping Li
Year: 2016
Adaptation of the object recognition method based on random ferns for mobile robots
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liang Hong; Fan Xu; Yanlin Ji; Sihao Deng; Chunnian Zeng
Year: 2016
Fornasini-Marchesini model realization of MIMO radar image by elementary operation approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhihao Fang; Hua Cheng; Gengguo Cheng
Year: 2016
Design and analysis of LFM/Barker RF stealth signal waveform
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fu Yinjuan; Li Yong; Huang Qiongdan; Zhang Kunhui
Year: 2016
A study on the load model based on particle swarm optimization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yan Pang; Yonghai Xu; Shun Tao
Year: 2016
A novel bridgeless buck PFC converter with half dead zones
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiang Lin; Faqiang Wang
Year: 2016
Multiband HCC for cascaded H-bridge multilevel inverter based DSTATCOM
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ravikant Pandey; Ravi Nath Tripathi; Tsuyoshi Hanamoto
Year: 2016
The study of the power quality emission characteristics of different types of lamps and their impacts on distribution systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shunfu Lin; Nana Huang; Mingxing Zhu
Year: 2016
A controller of PMSM for elctrical bicycle with hall effect sensors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Puru Zhang; Qianfan Zhang
Year: 2016
Optimize the series LC design of a quasi proportional-resonant controlled hybrid active power filter for harmonic compensation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tao Ye; NingYi Dai; Miao Zhu
Year: 2016
Simulation on the active voltage balancing of series connected IGBTs by Monte Carlo analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xuzhe Xu; Yinghui Gao
Year: 2016
A novel control strategy of parallel connected inverters in microgrid
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaobin Zhang; Ting Han; Guang Zeng
Year: 2016
Modeling, control and implementation of high step-up ratio IDDB converters for fuel cell applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Yue; Gao Dawei; Liu Jiexun
Year: 2016
A novel efficient structure applied to non-isolated single-phase photovoltaic grid inverters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shi-cheng Zheng; Xian-bing Hu; Dan Zhang
Year: 2016
Discontinuous PWM in single-phase grid-connected inverter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xi-jun Yang; Hao Qu; Hou-jun Tang; Bin-ruo Zhu; Jian-feng Jiang; Zhi-hong Jiang
Year: 2016
Field flashing control for large synchronous generator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qiantao Huo; Yixiang Shao; Shaoxing Zhao
Year: 2016
Weighted bilateral filtering for near-edge artifacts avoidance and impulse noise suppression
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ba Thai; Guang Deng; Robert Ross; Phat Huynh
Year: 2016
Superresolution imaging using constrained iterative deconvolution
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiongjun Fu; Shuilian Peng; Shengqi Qian; Chengyan Zhang; Ming Xie; Shuguang Li
Year: 2016
Superpixels-based non-local means image denoising
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weihua Liu; Shiqian Wu
Year: 2016
Fast stereo matching with fuzzy correlation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mozammel Chowdhury; Junbin Gao; Rafiqul Islam
Year: 2016
Adaptive window algorithm for stereo vision using successive disparity difference feedback
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Phat Huynh; Robert Ross; Andrew Martchenko; John Devlin
Year: 2016
Comparative study of compressive classification-based approaches for face recognition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Binbin Sun; Huang Bai; Aihua Yu; Zeru Lu
Year: 2016
H infinity observer based state of charge estimation for battery packs in electric vehicles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fengxian He; W. X. Shen; A. Kapoor; Damon Honnery; Daya Dayawansa
Year: 2016
Dynamic operation optimization of micro grid: Model establishment and solution design
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shan Cheng; Long-Long Zhao; Xiao-Yu Jiang
Year: 2016
Overview of advanced control technology for wind power generation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenzhou Liu; Xun Liu; Zhihong Jiang; Ning Li; Dengkao Xi
Year: 2016
Operating points as communication bridge between energy evaluation with air temperature and velocity based on extreme learning machine (ELM) models
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Deqing Zhai; Yeng Chai Soh; Wenjian Cai
Year: 2016
Optimization and comparison of boiling-off gas re-liquefaction processes for liquid ethylene vessels
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hongbo Tan; Wenjian Cai; Qing-guo Wang; Nannan Sun
Year: 2016
Current situation and prospect of distributed generation in China
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Li; Zhiyuan Cai; Yupeng Liu; Haitao Liu; Hui Yu
Year: 2016
A simple dynamic model of dehumidifier for control and optimization in LDDS
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xianhua Ou; Xiongxiong He; Wenjian Cai; Qingguo Wang; Yiming Wu
Year: 2016
PSO tuned fuzzy based pitch blade controller of grid-tied variable speed wind turbine
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hasan Wahhab Salih; Shaorong Wang; Bashar Sakeen Farhan; Asad Waqar
Year: 2016
Discrete extended state observer based repetitive control system for improved disturbance rejection performance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ahm Sayem; Zhenwei Cao; Zhihong Man; Raymond Chuei
Year: 2016
An active splitting strategy space reduction method based on flow tracing technique
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qiangming Zhou; Hongqiao Yu; Qian Pu; Yifan Zhou; Wei Hu
Year: 2016
Permanent magnet synchronous motor parameter identification with multi-innovation least squares
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Baolong Jin; Yanxia Shen; Dinghui Wu
Year: 2016
Design of super twisting repetitive control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Raymond Chuei; Zhenwei Cao; Zhihong Man
Year: 2016
A high efficiency DC-DC converter based on bidirectional half-bridge
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bin Cao; Xiao Jin; Jingfang Chen; Wenyuan Qin; Changbo Fan
Year: 2016
The research on the distribution of the spacecraft energy utilization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Jing; Xia Hui; Liu Yihong; Li Xiaofei
Year: 2016
Research on a distributed detection system model and its application in engineering
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xia Wenyue; Yuan Haiwen
Year: 2016
Joint optimization of delivery constraint and capacity adjustment for electronic component production system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Guan; YaoGuan Hu; Rui Zhou
Year: 2016
Auxiliary power supply system of passenger train based on photovoltaic and energy storage
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ma Wei; Wang Wei; Hu Ruonan; Wang Ziyi
Year: 2016
A novel design of variable stiffness linkage with distributed leaf springs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xingming Wu; Zijian Zhao; Jianhua Wang; Dong Xu; Weihai Chen
Year: 2016
Automatic detection of arteriovenous nicking in retinal images
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jieliang Kang; Zhiyang Ma; Huiqi Li; Liang Xu; Li Zhang
Year: 2016
Open circuit switch fault diagnosis for three level active NPC converter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bo Zhang; Qiongxuan Ge; Dongdong Cui; Xiaoxin Wang; Yang Yu
Year: 2016
Model-driven soft sensor for predicting biomass calorific value in combustion power plants
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fethi Belkhir; Georg Frey
Year: 2016
Two-dimension dynamic thermal circuit network model of cylinder
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Manyi Guo; Shaoping Wang; Xingjian Wang; Di Wu; Mileta M. Tomovic
Year: 2016
Face recognition based on stretchy regression
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kar-Ann Toh
Year: 2016
Sliding-mode observers for real-time DDoS detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fengling Han; Long Xu; Xinghuo Yu; Zahir Tari; Yong Feng; Jiankun Hu
Year: 2016
Establishment and case analysis of a photovoltaic cloud management system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kuo-Hsiung Tseng; Hung-Ju Wu; Guan-Hong Lin; Po-Tang Cheng
Year: 2016
Planning and setup of grid-connected photovoltaic generation systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kuo-Hsiung Tseng; Chih-Ju Chou; To-Cheng Liu; Kang-Chin Liu
Year: 2016
A solution for intelligent street lamp monitoring and energy management
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kuo-Hsiung Tseng; Chin-Liang Hsieh
Year: 2016
Resource allocation for multicarrier secure communications in energy harvesting decode-and-forward relay network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuan Lin; Jianli Huang; Huajun Chen; Liming Chen; Fuzheng Zhang; Yixin Jiang; Aidong Xu; Xiaobin Guo; Baoren Chen
Year: 2016
Imaging reconstruction with the compensation of inhomogeneous microwave energy distribution
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xin Bi; Jinsong Du; Yang Gao; Wei Wang
Year: 2016
Automatic generation of high-coverage tests for RTL designs using software techniques and tools
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Zhang; Wenlong Feng; Mengxing Huang
Year: 2016
Simulation of 30kV high-frequency high-voltage power supply with phase shifted control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kun Liu; Yinghui Gao
Year: 2016
Research and simulation on modular multilevel topology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shi-cheng Zheng; Wang-fang Wang; Meng-lin Cao
Year: 2016
A novel localization algorithm using iterative ranging scaling under NLOS environments
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaoya Huang; Jingyu Hua; Shuonan Li; Kai Zhou; Bin Jiang
Year: 2016
Design of photovoltaic MPPT controller using interleaving parallel buck circuit
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Li; Cun-gang Hu; Chang-bao Zheng; Li Wan
Year: 2016
Effect on harmonic performance for three-level ANPC converter with small change in SHEPWM switch angles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dajun Ma; Cungang Hu; Qiubo Ye; Qunjing Wang
Year: 2016
JL1X1/LHA1-1040/550 development of aluminum alloy core forming aluminum twisted line pair splicing sleeve
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hai-Jun Niu; Jia-Jun Si; Kuan-Jun Zhu; Shengchun Liu
Year: 2016
Control of single-stage AC-AC solid state transformer for power exchange between grids
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yupeng Liu; Wencheng Wang; Yushan Liu; Haitham Abu-Rub; Yang Li
Year: 2016
Research on three-phase phase-controlled rectifier bridge load simulation method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pengxian Song; Yuqi Zhang; Qinghua Tang; Yaohua Li
Year: 2016
New control strategy based on model predictions and PI for three-phase off-grid inverter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qingqing Hou; Cungang Hu; Qiubo Ye; Guoli Li
Year: 2016
Master-slave control strategy for input-series output-parallel connected flyback converters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ling Yuesheng; Liu Da; Song Guiying; Tang Yanbin
Year: 2016
Design of IoT-based energy efficiency management system for building ceramics production line
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianhua Wang; Jianxiang Huang; Weihai Chen; Jingmeng Liu; Dong Xu
Year: 2016
SOC estimation scheme of super capacitor based on Calman filter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zheng Tao; Gui Shaoting; Li Xin; Jin Jing
Year: 2016
Self-balancing DC-link capacitor voltages in seven-level inverter using selective harmonics elimination PWM
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Khoukha Imarazene; El Madjid Berkouk; Hachemi Chekireb
Year: 2016
The harmonic probability distribution of power grid with multi-harmonic sources
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Yaqi; Xu Yonghai; Tao Shun
Year: 2016
Fuzzy knowledge based enhanced matting
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Charles Z. Liu; Manolya Kavakli
Year: 2016
Software for automated theorem proving based on the calculus of positively constructed formulas
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Igor Bychkov; Evgeny Cherkashin; Artem Davydov; Alexander Larionov
Year: 2016
An innovative sensor selection and optimization method considering reliability and detectability
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Jian; Sun Wuji; Li Ting; Cao Yuyan; Wang Xinmin
Year: 2016
Wind turbine gearbox fault diagnosis based on EEMD and fractal theory
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dongdong Li; Wenlei Zhou; Xiaoxia Zheng; Xiaolin Ge; Shunfu Lin
Year: 2016
Electromagnetic gun loading control system based on cloud model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jin Ma; Dongdong Zhang; Weiqun Yuan; Kun Liu; Weidong Xu; Ping Yan
Year: 2016
Analytical evaluation of IGBT turn-on loss with double pulse testing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pengfei Tu; Peng Wang; Xiaolei Hu; Chen Qi; Shan Yin; Michael A. Zagrodnik
Year: 2016
Investigation on the electromagnetic transient of parallel transmission lines considering the interference from magnetic storms
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Richang Xian; Hanwu Luo; Lingqiang Fan; Fan Yang; Peng Cheng; Liu Kai
Year: 2016
A bidirectional switched-capacitor based AC-AC resonant converter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yajie Mu; Xiaofeng Yang; Yao Xue; Zhiqin Lin; Trillion Q. Zheng; Seiki Igarashi
Year: 2016
Control strategy design for line-commutated converter based specail series multi-terminal DC transmission
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shaohua Li; Xiuli Wang; Jianming Gao; Yun Su; Wang Zhang
Year: 2016
Disturbance rejection using direct thrust control in permanent magnet linear synchronous motor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yunsheng Su; Fei Dong; Jiwen Zhao; Siliang Lu; Zhenbao Pan
Year: 2016
3D anomaly inspection system for sewer pipes using stereo vision and novel image processing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Phat Huynh; Robert Ross; Andrew Martchenko; John Devlin
Year: 2016
An efficient 3D partial face recognition approach with single sample
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yinjie Lei; Siyu Feng; Xinzhi Zhou; Yulan Guo
Year: 2016
Learning-based leaf occlusion detection in surveillance video
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiaxiang Liu; Li Chen; Jing Tian; Dawei Zhu
Year: 2016
Depth estimation from a single image in pedestrian candidate generation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yali Guo; Shihao Zou; Huiqi Li
Year: 2016
Weighting linear matching for stereo vision
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bin Chen; Shiqian Wu
Year: 2016
Indoor localization of transport vehicle using RSSI constraints and UHF transponders installed on planar floor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gi-Dong Kim; Yun-Won Choi; Chan-Gyu Park; Suk-Gyu Lee
Year: 2016
Development of a prototype of puncturing robot for CT-guided intervention
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hajime Ishii; Tetsushi Kamegawa; Hiroki Kitamura; Takayuki Matsuno; Takao Hiraki; Akio Gofuku
Year: 2016
Adaptive beckstepping dynamic surface tracking control of nonholonomic mobile robots
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jeng-Tze Huang; Ying-Liang Sung
Year: 2016
Improved numerical technique for industrial robots model reduction and identification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Khalid Bouabaz; Qidan Zhu
Year: 2016
A framework to mitigate social engineering through social media within the enterprise
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Heidi Wilcox; Maumita Bhattacharya
Year: 2016
Discrete firefly algorithm based distribution networks reconfiguration
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yaomin Chen; Liqiang Gao; Hongxin Zhang; Ran Xu; Wei Ding
Year: 2016
A comparative study and future research directions in cloud service discovery
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Asma Musabah Alkalbani; Farookh Khadeer Hussain
Year: 2016
Smart factory and education: An integrated automation concept
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Marcus Kurth; Carsten Schleyer; Daniel Feuser
Year: 2016
On identifying vulnerable nodes for power systems in the presence of undetectable cyber-attacks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ting Zhao; Yun Xu; Yinan Wang; Zhiyun Lin; Wenyuan Xu; Qiang Yang
Year: 2016
A decision-making approach to field service delivery under mixed maintenance policy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rui Zhou; Yaoguang Hu; Shasha Xiao; Jingqian Wen
Year: 2016
Finger-knuckle-print for identity verification based on difference images
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jooyoung Kim; Kangrok Oh; Andrew Beng-Jin Teoh; Kar-Ann Toh
Year: 2016
Numerical analysis of rotary lip seal performance deterioration
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Di Liu; Shaoping Wang; Jian Shi; Chao Zhang; Mileta Tomovic
Year: 2016
Kinematic design of a 3-DOF force-controlled end-effector module
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kaichao Ma; Guilin Yang
Year: 2016
Cell voltage balancing control of isolated modular multilevel using inter-submodule phase-shift modulation scheme
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Changjiang Sun; Yudong Mou; Jianwen Zhang; Miao Zhu; Xu Cai
Year: 2016
A rotating magnetic guidance method for measurement while drilling
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zong Yanbo; Wang Lei; Shi Xiaofeng
Year: 2016
A discontinuous coordinated charging strategy for electric vehicles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yanjin Hou; Yong Yang; Zhizhen Liu; Linlin Sun
Year: 2016
A new fire protection system of power cable tunnel based on wireless sensor network monitoring system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yongzhong Chen; Deyi Zhang; Jiaping Chen; Kai Liu; Fan Yang
Year: 2016
BART-based prediction of cache reliable energy-efficiency
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cheng Yu; Chen Qinbi; Yu Bao
Year: 2016
Research on STATCOM/BESS control strategy for wind turbine with squirrel-cage induction generator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenping Wang; Shengtie Wang; Guizhen Tian
Year: 2016
CFD simulation of structured packing in liquid desiccant dehumidification system (LDDS)
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Suping Shen; Wenjian Cai; Haoren Yon; Qing-Guo Wang
Year: 2016
Voltage profile and power loss improvement in distribution system using MVDS considering economic enticements
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Firas M. F. Flaih; Lin Xiangning; Asad Waqar; Rasool M. Imran
Year: 2016
Multi-objective optimization model of combined cooling heating and power system based on solar energy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zheng Tao; Sheng Tingting; Li Xin; Pan Wangyang
Year: 2016
Evaluation of impact mode-based piezoelectric power generator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Seiji Hashimoto; Amat Amir Basari; Takahiro Iwase; Bunji Homma; Hiroaki Okada; Hideki Okuno; Shunji Kumagai
Year: 2016
Artificial neural networks applied in the forecast of pollutants into the Rio Santiago, based on the sample of a pollutant, by data fusion
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Marco A. Perez Cisneros; L J. Miguel Moran; Alicia Garcia Arreola
Year: 2016
Proportional reactive power sharing for islanded microgrids
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. I. Azim; M. A. Hossain; S. M. Mohiuddin; M. J. Hossain; H. R. Pota
Year: 2016
Development of simulation platform for physicochemical regenerative environment control and life support system in space station
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mingbo Lv; Yunhua Li; Wei Liu; Rui Guo; Liman Yang; Liping Pang; Yunze Li; Jun Wang
Year: 2016
Testability virtual verification technique based on Modelica
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chunling Yang; Jianmin Yue; Yang Jiao; Min Zhu
Year: 2016
Object detection on robot operation system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dong Xu; Qian Huang; Hanwu Liu
Year: 2016
Study on the method of capacity increase for the main lifting system of the casting crane
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jintao Cui; Xiumei Tao; Dazhi Xin; Chao Lyu
Year: 2016
The design of a four DOFs light manipulator used for a dangerous environment detection robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiumei Tao; Jintao Cui; Dazhi Xin; Chao Lyu
Year: 2016
Design of data communication system for space manipulator teleoperation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhongwei Guo; Sibo Zhang; Yue Wang; Danni Nian
Year: 2016
Reliability analysis for NC machines based on Doubly-trucked Weibull distribution
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nan Donglei; Jia Zhixin; Li Wei
Year: 2016
Design of control system for dual-arm manipulator considering coordinated manipulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yiru Wang; Qingxuan Jia; Gang Chen
Year: 2016
Phase-shift and wavefront retrival for two-step-only phase-shifting digital holography
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianyang Zhou; Shuqun Zhang
Year: 2016
High-power and high repetitive rate charging techniques of laser power supply
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gao Yinghui; Liu Kun; Fu Rongyao; Sun Yao-hong; Pin Yan
Year: 2016
Voltage and power management in AC micro-grids with exponential droop control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qiuye Sun; Rui Wang; Yue Han
Year: 2016
Dual-input DC-DC power converter for solar battery charger
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ting-Lien Wu; Jia-Sheng Hu
Year: 2016
Study of predictive direct power control for three-level NPC converter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Quan Chen; Qunjing Wang; Long Cheng; Changbao Zheng
Year: 2016
Dynamic model predictive voltage control for single-input dual-output flyback converter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Benfei Wang; Liang Xian; King Jet Tseng
Year: 2016
Robust adaptive backstepping controller design for DC-DC buck converters with external disturbances
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:T. K. Roy; M. A. Mahmud; Weixiang Shen; M. E. Haque; A. M. T. Oo
Year: 2016
Influence of diode reverse recovery on the commutation behavior of doubly salient brushless DC generator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhangming Bian; Li Yu; Zhuoran Zhang; Yuke Shi
Year: 2016
Power transfer efficiency analysis of the 4-coil wireless power transfer system based on circuit theory and coupled-mode theory
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shuo Wang; Dawei Gao
Year: 2016
Position estimation in permanent magnet synchronous linear motor without position sensor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sixing Dong; Fei Dong; Jiwen Zhao; Siliang Lu; Jian Huang
Year: 2016
A carrier-based control scheme for five-leg back-to-back converter-fed induction motor drive
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yunhua Li; Chengguang Huang; Dehong Zhou; Jin Zhao
Year: 2016
Salient object detection via multi-scale local-global superpixel contrast
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaolong Zhang; Jia Hu; Xin Xu; Li Chen
Year: 2016
Digital image edge detection based on LVQ neural network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaofeng Li; Yinhui Zhang
Year: 2016
A quadratic distortion criterion with Lagrangian multiplier for depth map coding
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hui Yuan; Zhixin Guo; Ju Liu; Fengrong Li
Year: 2016
A high embedding capacity image watermarking method with rank-based embedder and decoder
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tianrui Zong; Yong Xiang; Peng Chen; Saeid Nahavandi; Gleb Beliakov
Year: 2016
A novel solo dictionary learning method for single image super-resolution
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rui Dong; Dongfang Chen; Xiaofeng Wang
Year: 2016
Vision model based image fusion in nonsubsampled contourlet transform domain
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yanxiang Hu; Rui Zhang
Year: 2016
Design and motion control of a spherical robot with stereovision
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ye Ping; Sun Hanxu; Qiu Zhongjiang; Chen Jiazhen
Year: 2016
Control system design of a teleoperated omnidirectional mobile robot using ROS
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Andres Belzunce; Ming Li; Heikki Handroos
Year: 2016
Data-driven machine learning approach for predicting volumetric moisture content of concrete using resistance sensor measurements
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Karthick Thiyagarajan; Sarath Kodagoda; Nalika Ulapane
Year: 2016
A new method for robot path planning based artificial potential field
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xing Yang; Wei Yang; Huijuan Zhang; Hao Chang; Chin-Yin Chen; Shuangchi Zhang
Year: 2016
Application of ECS in metal material separation based on ANSYS
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guihua Li; Zhengkui Wei; Zhe Qian; Xiushui Ma
Year: 2016
Electromagnetic system modeling and analysis of a 3-DOF type combined drive motor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zheng Li; Shuanghong Li
Year: 2016
Human detection and localization in secure access control by analysing facial features
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mozammel Chowdhury; Junbin Gao; Rafiqul Islam
Year: 2016
Research on MapReduce-based cloud storage batch auditing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Jin; Dong Yan; Heng He
Year: 2016
A new safety theory: Concept, methodology, and application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. Y. Cai; C. J. Liu; C. A. van Luttervelt; J. W. Wang; W. J. Zhang; Y. Lin
Year: 2016
Statistical analysis of energy-aware real-time automotive systems in EAST-ADL/Stateflow
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Eun-Young Kang; Jianda Chen; Liu Ke; Shangyu Chen
Year: 2016
A new framework of electrical cyber physical systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yinan Wang; Sicheng Zeng; Qiang Yang; Zhiyun Lin; Wenyuan Xu; Gangfeng Yan
Year: 2016
Analysis of transient performance of capacitor-coupled voltage transformer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Peng; Zhu Mingxing; Wang Qunjin
Year: 2016
Control architecture design for intelligent robot assisted intervention for children with autism
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yongli Feng; Qingxuan Jia; Gang Chen; Chaochao Li
Year: 2016
Error compensation analysis of the probe-radius of the online measurement device for joint internal thread
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qiang Zhou; Qiushuang Zhang; Yanfei Yin
Year: 2016
Hot-swap and redundancy technology for CPCI measurement and control systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dan Li; Xiaoguang Hu
Year: 2016
Leakage model and failure factors analysis of mechanical seals
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xuemeng Zhang; Jian Shi; Shaoping Wang; Chao Zhang; Mileta Tomovic
Year: 2016
An design of batch electronic thermometers automatic verification system based on LabVIEW
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chenglang Li; Yaqiong Fu; Da Shen; Le Chen
Year: 2016
A hybrid genre-based personalized recommendation algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yajie Hu; Yi Yang; Caihong Li; Yachen Wang; Lian Li
Year: 2016
Exploring the discrepancies between users' and designers' perception to identify users' real needs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Fu; Xusheng Zhang
Year: 2016
A simple FPGA system for ECG R-R interval detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hadeel N. Abdullah; Bassam H. Abd
Year: 2016
An intelligent medicine recommender system framework
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Youjun Bao; Xiaohong Jiang
Year: 2016
Transient signal period detection for bearing fault diagnosis using amplitude demodulation and signal segmentation and labeling
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Siliang Lu; Fang Liu; Hui Yang; Wenrui Li; Rui Zhou
Year: 2016
Study of method on parking guidance based on video
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liyan Xie; Jihong Liu; Chenchen Miao; Mo Liu
Year: 2016
On membership of black-box or white-box of artificial neural network models
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Z. F. Wu; Jin Li; M. Y. Cai; Y. Lin; W. J. Zhang
Year: 2016
Multicriteria group decision making for selecting human resources management information systems projects
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Santoso Wibowo; Srimannarayana Grandhi; Hepu Deng
Year: 2016
An improved genetic algorithm based on fuzzy inference theory and its application in distribution network fault location
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lin Yu; Ying Sun; Ke-jun Li; Mi Xu
Year: 2016
A novel camera calibration method combined with calibration toolbox and genetic algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuanyuan Dong; Xuanzuo Ye; Xiongxiong He
Year: 2016
Research on parallel algorithms for calculating static characteristics of electromagnetic relay
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiaxin You; Hongda Kezhang; Huimin Liang; Bin Xiao
Year: 2016
A new approach to classification of devices and its application to classification of in-pipe robots
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhao Li; Q. Z. Wang; Jin Li; Y. F. Liu; C. J. Liu; Lin Cao; W. J. Zhang
Year: 2016
The 9-kJ modular pulsed power units for electromagnetic launching application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xin Fu; Zhimin Huang; Jin Ma; Xingmin Hou; Dongdong Zhang; Ping Yan
Year: 2016
Investigation of the effects of insulation defects on the 3-D electromagnetic-thermal coupling fields of power cable joint
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fu Jin; Cheng Peng; Chen Wei; Hu Xiaorui; Wang Qian; Yang Qi; Yang Fan
Year: 2016
An improved control strategy for three-phase four-wire active power filter based on vector-resonant control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuhao Chen; Runquan Meng; Lei Wang; Yu Yang; Yizhao Liu; Xiaoqing Han
Year: 2016
A grid-connected battery charger with power factor correction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chih-Yi Hung; Jinn-Chang Wu; Yong-Lin Chen; Hurng-Liahng Jou
Year: 2016
Novel active power line conditioner integrating fuel cell and battery set
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ci-Mou Cai; Hurng-Liahng Jou; Kuen-Der Wu; Yun-Hao Shen; Jinn-Chang Wu
Year: 2016
Diagnosis of faults in wind power generation systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Paul Juinn Bing Tan; Ming-Hung Hsu
Year: 2016
Crack effects on the dynamic behavior of orthotopic composite pre-twisted blades using radial basis function model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Paul Juinn Bing Tan; Ming-Hung Hsu
Year: 2016
Bi-directional AC-DC converter for distributed DC power system with wide bus voltage
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Chen; Zhang Binfeng; Li Juan; Xie Shao-jun; Mao Ling
Year: 2016
Disturbance suppression research in parallel dual permanent synchronous linear motors based on 2DOF PID controller
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiaojiao Tang; Fei Dong; Jiwen Zhao; Siliang Lu; Jian Huang
Year: 2016
The basic research of novel hybrid excitation brushless claw pole alternator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cong Min; Wang Xiuhe; Zhu Changqing
Year: 2016
Thrust ripple reduction according to coil arrangement in PMLSM with double secondary side
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Le Li; Fei Dong; Jiwen Zhao; Siliang Lu; Dan Zhang
Year: 2016
Reducing cogging torque in permanent-magnet synchronous motors by auxiliary teeth method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qingling He; Xiaohua Bao
Year: 2016
Demagnetization study of line-start permanent magnet synchronous motor under out-of-step and supersynchronous faults
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu Tang; Xiuhe Wang; Guanqun Li; Mengmeng Tian
Year: 2016
Research of the thrust fluctuation in TPMLSM with unequal pole-pitch
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ning-Ning Ren; Huai-Shu Li; Zhi-Qiang Xue
Year: 2016
Sensorless control of BLDC motor drive for a drilling rig system in shale gas development
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Yongjun; Ruan Bo
Year: 2016
Fault-tolerant control of novel axial field flux-switching permanent magnet machine
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xingyan Liang; Wei Zhang; Wenlin Wang
Year: 2016
Direct torque control of interior permanent magnet synchronous motor with maximum torque per ampere
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Xinghua; Tang Qitai; Wen Ting
Year: 2016
Vector control strategy for PMSM using rotor kinetic energy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Anbang Wang; Qian Zhang; Qiubo Ye
Year: 2016
Monitoring magnetic field of stator yoke to detect eccentricity fault in induction motor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaohua Bao; Cheng Zhang; Hanfeng Wang
Year: 2016
Robustness and embedding capacity enhancement in time-spread echo-based audio watermarking
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Iynkaran Natgunanathan; Yong Xiang; Lei Pan; Peng Chen; Dezhong Peng
Year: 2016
Voice recognition based on adaptive MFCC and deep learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hyan-Soo Bae; Ho-Jin Lee; Suk-Gyu Lee
Year: 2016
An algorithm of sound source localization using range differences of arrival and energy ratios of arrival
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuqiang Dou; Hui Wang; Sai Ma
Year: 2016
De-noising of acoustic signal by natural gas pipeline leakage based on DTCWT-SVD
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ye Yingchun; Zhang Laibin
Year: 2016
A variable step size LMS equalization algorithm in the satellite communication system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Changhao Du; Xue Sun; Yixia Wang; Nan Lu
Year: 2016
Characteristic analysis of single-phase grounding fault in resonant grounded systems based-on HHT
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yingwei Xiao; Hongbin Wu; Lin Zhang; Benxian Xiao
Year: 2016
A control method of microgrid based on the life model of battery
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weiwen Li; Jieming Zhang; Xiaowen Qi; Jun Li; Xunru Zhang
Year: 2016
Optimal placement and optimal mix of RDGs for improving voltage stability and maximum loadability using PSAT
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mohammed Kdair Abd; Shi Jie Cheng; Hai Shun Sun
Year: 2016
Optimal DG placement and sizing for power loss reduction in a radial distribution system using MPGSA and sensitivity index method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mohammed Kdair Abd; S. J. Cheng; H. S. Sun
Year: 2016
Experimental study on a self-refrigerated auto air conditioning system based on LNG-fuelled trucks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hongbo Tan; Nannan Sun; Chen Lin; Yanzhong Li
Year: 2016
Experimental research on the performance of ultracapacitor in EVs's application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wen Chen; Shichuan Ding; Changbao Zheng; Guoli Li
Year: 2016
The electric power source structure optimization based on capital investment efficiency
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lei Tang; Xifan Wang; Can Dang; Weijun Teng; Shenquan Liu; Pengwei Sun
Year: 2016
Study on dual-loop λ control model of gasoline engine based on unilateral time delay PI controller
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yong-Jun Huang; Guo-Hua Chen
Year: 2016
A new defensive line of central China power grid based on application and evaluation criteria of dynamic ACE
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hang Dong; Wei Hu; Xianzhuang Liu; Wei Xu; Faqi Yan
Year: 2016
Study on the control of photovoltaic inverter based on virtual synchronous generator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Xin; Wang Ning
Year: 2016
Research on rotor magnet loss in fractional-slot concentrated-windings permanent magnet motor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Xia; Guoli Li; Zhe Qian; Qiubo Ye; Zhenggen Zhang
Year: 2016
A case study of underground bus chiller SCADA system and the development of custom design systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chin-Tsung Chen; Kang-Chin Liu; To-Cheng Liu
Year: 2016
Logistic regression and feature extraction based fault diagnosis of main bearing of wind turbines
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Muhammad Kamran Bodla; Sarmad Majeed Malik; Muhammad Tahir Rasheed; Muhammad Numan; Muhammad Zeeshan Ali; Jimmy Baimba Brima
Year: 2016
Study on brush gesture feature recognition based on the 3D point cloud
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huang Mingji; Li Lin
Year: 2016
Learning contextual information for indoor semantic segmentation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianhua Wang; Chuanxia Zheng; Weihai Chen; Xingming Wu
Year: 2016
An improved regularized extreme learning machine based on symbiotic organisms search
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Boyang Zhang; Lingjie Sun; Haiwen Yuan; Jianxun Lv; Zhao Ma
Year: 2016
Improved RBF neural network algorithm for reliability data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nan Donglei; Jia Zhixin; Li Wei
Year: 2016
Design and comparison of three-type VCMs for nano-positioning system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liang Dong; Jinhua Chen; Chi Zhang; Dingbing Wu; Guangwei Yu; Qiang Liu
Year: 2016
A novel approach based on spectral-temporal information fusion for multi-target detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guoliang Zhang; Chunling Yang; Yan Zhang; Yang Jiao
Year: 2016
Measurement of multi-DOF error based on microvision for optical fiber assembly
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fei Yu; Weihai Chen; Haosong Yue; Jianbin Zhang
Year: 2016
Variance adaptive SLIC
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fei Kou; Zhengguo Li; Changyun Wen; Weihai Chen
Year: 2016
A decoupled flexure-based alignment mechanism for micromanipulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shang Yang; Weihai Chen; Jingmeng Liu; Jianbin Zhang
Year: 2016
Aliasing signal separation of oil debris monitoring
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhi Zhong; Shaoping Wang; Wei Hong; Mileta Tomovic
Year: 2016
A novel closed-loop robotic fish experimental system based on ROS
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dong Xu; Xiang Peng; Jingmeng Liu; Jianhua Wang
Year: 2016
Research and realization of digital export boards in CPCI test system based on high availability hot-swap technology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tianxu Yang; Xiaoguang Hu
Year: 2016
A dynamic decoupling control structure for permanent magnet spherical actuators based on active disturbance rejection control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jingmeng Liu; Huiyang Deng; Weihai Chen; Jianbin Zhang
Year: 2016
Fault diagnosis method for vacuum pump of space environment simulator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Haiyang Zhan; Na Li; Yu Wang; Xingjian Wang; Siru Lin
Year: 2016
Fuzzy Petri net-based fault diagnosis for vacuum system in space environment simulator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Na Li; Haiyang Zhan; Yu Wang; Xingjian Wang
Year: 2016
Stability enhancement of DFIG wind turbine using LQR pitch control over rated wind speed
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kazi Shariful Islam; Weixiang Shen; Apel Mahmud; Md Ayaz Chowdhury; Jingxin Zhang
Year: 2016
Cogging torque reduction of a permanent magnet canned motor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Youyuan Ni; Qiang He
Year: 2016
Sustainability performance evaluation of automotive manufacturing companies
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Srimannarayana Grandhi; Santoso Wibowo
Year: 2016
The research on multi-target control strategy of EVs based on real-time price
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tu Yiyun
Year: 2016
Design and simulation of control systems for electric-assist bikes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jin-Shyan Lee; Jun-Wei Jiang; Yuan-Heng Sun
Year: 2016
Design and implementation of monitoring interface for combustion process using C# language
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qingchao Ning; Guoli Li; Qian Zhang; Dong Chen; Tong Liu; Zhenglei Ma; Lei Sun
Year: 2016
Research on road feeling control strategy for electric forklift steer-by-wire system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zuxun Xiao; Benxian Xiao
Year: 2016
An improved method based on wavelet for power quality compression
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Li; Ma Shiqiang; Zheng Chang-bao; Li Guoli
Year: 2016
Evaluating the sustainability performance of thermal power enterprises
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Santoso Wibowo; Srimannarayana Grandhi
Year: 2016
Design and simulation of inverted pendulum system based on the fractional PID controller
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chunyang Wang; Gaofeng Yin; Canglong Liu; Weicheng Fu
Year: 2016
An overall structure optimization for a light-weight robotic arm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Haibin Yin; Shansheng Huang; Mingchang He; Junfeng Li
Year: 2016
Distance-weighted manifold learning in facial expression recognition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Du Jing; Li Bo
Year: 2016
The symplectic multi-resolution time-domain scheme for waveguide simulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Min Wei; Fang Xie; Wei Chen
Year: 2016
Filling modules into spaces for rapid prototyping of mechanical assembly: Algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Z. Q. Qian; B. Han; W. J. Lin; Y. Lin; W. J. Zhang
Year: 2016
Research on torque optimization of the spherical motor based on SVM
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lufeng Ju; Zhe Qian; Guoli Li; Rui Zhou
Year: 2016
Gesture and voice control of Internet of Things
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiao Han; M. A. Rashid
Year: 2016
An investigation on experimental issues in financial fraud mining
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jarrod West; Maumita Bhattacharya
Year: 2016
Bridge the gap between network-based inference method and global ranking method in personal recommendation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiwei Liu
Year: 2016
Semantic pheromone walking: A semantic clue discovering scheme based on concept relatedness in open domain knowledge network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Bo; Hu Sihui; Peng Ruxiang; Lu Yajun
Year: 2016
User preference with trust and rating in collaborative filtering
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiwei Qin; Wendong Zhang
Year: 2016
Data-aware QoE-QoS management
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Charles Z. Liu; Manolya Kavakli
Year: 2016
Signal propagation in neuronal networks with hierarchical structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhihong Wang; Chongqing Hao; Zheng Li
Year: 2016
A fast verification method for timing related faults by forming special testbench group on critical paths in simulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Can Gao; Ligang Hou
Year: 2016
Enhanced bearing fault diagnosis using adaptive stochastic resonance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Siliang Lu; Fang Liu; Yongbin Liu; Jiwen Zhao; Qingbo He; Xiwen Guo
Year: 2016
Effects of initial temperature on the performances of free piston linear generator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dequan Zeng; Chi Zhang; Shuai Guo; Fei Zhao; Jinhua Chen; Peng Sun; Lianlian Mao
Year: 2016
Influence of anode flow field on mass transport in a air-breathing micro direct methanol fuel cell
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jie Yang; Zhenyu Yuan; Hongyuan Shen; Xiaoyang Li; Jia Di; Jingyan Mo
Year: 2016
PID control for improving P&O-MPPT performance of a grid-connected solar PV system with Ziegler-Nichols tuning method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Emmanuel Kwaku Anto; Johnson A. Asumadu; Philip Yaw Okyere
Year: 2016
Design and implementation of a visio-based planning-design and techno-economic evaluation software for microgrid
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xinhao Lin; Nian Liu; Jinyong Lei
Year: 2016
Forecast of pollutants in the rio santiago, using data fusion technique using statistical and regression methods
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Marco A. Perez Cisneros; Alicia Garcia Arreola; L.J. Miguel Moran
Year: 2016
Synchronization of stochastic complex networks using nonlinear optimal control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ziqian Liu; Qunjing Wang; Guoli Li
Year: 2016
Coordination control strategy between human vision and wheelchair manipulator based on BCI
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Naijian; Han Xiangdong; Wang Yantao; Cai Xinglai; Chen Hui
Year: 2016
An undergraduate research platform for cooperative control and swarm robotics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Edward Bear; Teddy Maxwell; Timothy Anglea; Dhvani Raval; Ian Buckley; Yongqiang Wang
Year: 2016
Networked-based distributed cooperative voltage control for power electronics interfaced microgrids
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jingang Lai; Cungang Hu; Guoli Li; Xiaoqing Lu; Hong Zhou
Year: 2016
On the design of static genetic memory
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chun-Liang Lin; Yu-Jia Hu
Year: 2016
A novel localization method based on sharp corners for indoor mobile robots
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Yang; Guilin Yang; Hao Chang; Huijuan Zhang; Xing Yang
Year: 2016
Parameters identification and adaptive feedforward control of permanent magnent Linear synchronous motor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rui Liu; Chi Zhang; Linyong Shen; Fei Zhao; Yanlong Zhang; Shuangchi Zhang
Year: 2016
Nonlinear ODE parameter identification of electro-hydraulic servo system based on trust-region optimization algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yixin Zhang; Shaoping Wang; Xingjian Wang; Jun Wang; Mileta Tomovic
Year: 2016
Research on an improved cross coupling control algorithm based on disturbance compensation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Junbo Zhang; Hong Lu; Shaojun Wang; Wei Fan; Yongquan Zhang
Year: 2016
An improved nonlinear state observer based on BP neural network for coal-fired power unit
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guolian Hou; Huan Guo; Yu Yang; Jianhua Zhang
Year: 2016
Design of a stabilization control system for high-speed crafts based on robust techniques. Two different approaches
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rocio Munoz-Mansilla; Jose Manuel Diaz; Dictino Chaos; Joaquin Aranda
Year: 2016
Design of water tank level cascade control system based on siemens S7-200
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ying Cao Hong; Na Deng
Year: 2016
Development of shale gas fracturing digital network control system based on programmable logic controller
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Yongjun; Ruan Bo
Year: 2016
Research on multilevel inverter control system based on PWM algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Xin; Pan Wangyang; Zheng Tao; Sheng Tingting
Year: 2016
Coupling analysis and loop pairing method via an information-theoretic approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianhua Zhang; Yamin Kuai; Mingming Lin; Rui Wang; Guolian Hou
Year: 2016
On definitions of bandwidth and response time
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bernard Friedland
Year: 2016
Study on a dual-motor driving electric power steering system for commercial vehicle
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Yaohua; Xu Peng; Hou Shuo
Year: 2016
Co-simulation of field oriented control in induction motor drive system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bing Hang; Qunjing Wang; Fang Xie; Lei Shi
Year: 2016
Sensorless vector control system of induction motor by nonlinear full-order observer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jin Cao; Guoli Li; Xing Qi; Qiubo Ye; Qian Zhang; Qunjing Wang
Year: 2016
Electric vehicle differential system based on co-simulation of Carsim/Simulink
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huamei Cui; Quan Chen; Xing Qi; Hu Wang
Year: 2016
Analysis on security standards for industrial control system and enlightenment on relevant Chinese standards
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xin Hao; Feng Zhou; Xi Chen
Year: 2016
Exploratory simulation models for fraudulent detection in Bitcoin system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Vincent Lee; Haozheng Wei
Year: 2016
Modeling and control for swing and anti-swing of a wind pendulum
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yue Long; Jin Xiao; Tian Zhang; Hao Cheng
Year: 2016
A new manufacturing resources integration and sharing modes in big data environment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feng Xiang; XiaoWu Chen; GuoZhang Jiang
Year: 2016
Green manufacturing service composition in cloud manufacturing system: An introduction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feng Xiang; LuLu Xu; GuoZhang Jiang
Year: 2016
Smartphone based car-searching system for large parking lot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Junhuai Li; Yang An; Rong Fei; Huaijun Wang
Year: 2016
Potential applications of IoT-based product lifecycle energy management
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yiwen Wang; Meng Zhang; Ying Zuo
Year: 2016


Advertisement