IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. - A 55nm, 0.6mm2 Bluetooth SoC integrated in cellular baseband chip with enhanced coexistence

2013 IEEE Asian Solid-State Circuits Conference (A-SSCC)

Author(s): Yi-Shing Shih ; Hong-Lin Chu ; Wei-Kai Hong ; Chao-Ching Hung ; Tanzil ; Yen-Lin Huang ; Jun-Yu Chen ; Li-Han Hung ; Lan-Chou Cho ; Junmin Cao ; Yen-Chuan Huang ; Yu-Li Hsueh ; Yuan-Hung Chung
Sponsor(s): IEEE Solid-State Circuits Soc.
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Publication Date: 1 November 2013
Conference Location: Singapore, Singapore
Conference Date: 11 November 2013
Page(s): 193 - 196
ISBN (Electronic): 978-1-4799-0280-4
ISBN (Paper): 978-1-4799-0277-4
DOI: 10.1109/ASSCC.2013.6691015
Regular:

This paper describes a 55nm, 0.6mm2 Bluetooth SoC integrated in cellular baseband. Several techniques are used to enhance co-existence performance of Bluetooth with cellular and Wi-Fi.... View More

Advertisement