IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. - Optimal Alliance Strategies among Retailers under Energy Deviation Settlement Mechanism in China's Forward Electricity Market

Author(s): Zhi Zhang ; Jing Li ; Chuan He ; Yicheng Jiang ; Z.Z. Lin ; Fushuan Wen ; Yi Ding ; Li Yang ; Zhemin Lin ; Yongbo Li ; Hanhan Qian
Sponsor(s): IEEE Power Engineering Society
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Volume: PP
Page(s): 1
ISSN (Electronic): 1558-0679
ISSN (Paper): 0885-8950
DOI: 10.1109/TPWRS.2019.2955479
Regular:

An energy deviation settlement (EDS) mechanism has been proposed to settle the deviation between consumption and energy contracts in China's forward electricity market. Due to high EDS costs of... View More

Advertisement