IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. - A Miniature Endoscopic Optical Coherence Tomography Probe Based on C-Lens

Author(s): Site Luo ; Yuqing Wu ; Xin An ; Xinling Li ; Yabing Liu ; Huikai Xie ; Li Huo ; Liang Zhou ; Donglin Wang ; Can Duan ; Hao Liu ; Yu Zhu ; Guoxin Li ; Hui Zhao ; Jianyu Tang
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Publication Date: 1 October 2018
Volume: 10
Page(s): 1 - 10
ISSN (CD): 1943-0647
ISSN (Electronic): 1943-0655
DOI: 10.1109/JPHOT.2018.2870690
Regular:

We present a novel miniature endoscopic optical coherence tomography (OCT) probe based on an electrothermal microelectromechanical (MEMS) mirror and a C-lens. The MEMS mirror has a... View More

Advertisement