IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. - A Four-Channel DWDM Tunable Add/Drop Demultiplexer Based on Silicon Waveguide Bragg Gratings

Author(s): Debin Mu ; Huiye Qiu ; Jianfei Jiang ; Xiaofei Wang ; Zhilei Fu ; Yuehai Wang ; Xiaoqing Jiang ; Hui Yu ; Jianyi Yang
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Publication Date: 1 February 2019
Volume: 11
Page(s): 1 - 8
ISSN (CD): 1943-0647
ISSN (Electronic): 1943-0655
DOI: 10.1109/JPHOT.2019.2897359
Regular:

We demonstrate a thermally tunable four-channel add/drop demultiplexer based on silicon grating-assisted contra-directional couplers (contra-DCs) for 200 GHz dense wavelength division multiplexing... View More

Advertisement