Tsinghua University Press Ltd. - Design of a compton polarimeter for BEPC

Author(s): Shang Rencheng ; Deng Jingkang ; Ning Chuan Gang ; Zhu Shengjiang ; Jin Qingzhen ; Zhu Henian ; Xu Wang ; Yan Yonglian ; Xia Shaojian
Publisher: Tsinghua University Press Ltd.
Publication Date: 1 December 1998
Volume: 3
Page(s): 1,184 - 1,187
ISSN (Electronic): 1007-0214
Regular:

The feasibility study to develop a system to measure the polarization of the electron beams in the Beijing Electron-positron Collider (BEPC) is described. A high-speed Corrpton scattering... View More

Advertisement